Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2018-02-01 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 2 (65) Luty 2018 roku

 

SZTUKA  I  KRYTYKA

 

KOMUNIKAT

ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU  STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

 

Nr 2 (65)

Luty  2018 roku

 


ZARZĄD

Z ŻALEM ZAWIADAMIA O ŚMIERCI W DNIU 1 STYCZNIA 2018 ROKU

 

PROF. ZW. DR HAB. ZBIGNIEWA OSIŃSKIEGO

Znakomitego teatrologa

Emerytowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego

Członka honorowego Instytutu

Odznaczonego złotym medalem „Gloria Artis” w 2015 roku

Pogrzeb odbył się 12 stycznia na Cmentarzu Powązki Wojskowe  

 


Zarząd zaprasza na wykład

dr Macieja Gugały (członka PISnSŚ)

 

Rekonstrukcja czy reinterpretacja? 

O eksperymentach konserwatorskich Balthusa i

eksperymentach optycznych Davida Hockneya

 

Wykład odbędzie się 15 lutego 2018 roku o godz. 17 w lokalu Instytutu.

Serdecznie zapraszamy.

 


 

Członkini Instytutu dr Katarzyna Szoblik

Zaprasza na otwarcie wystawy

 

Kodeks Boturini–Wstęga o peregrynacji; indiańska księga o pochodzeniu Azteków

 „Kodeks Boturini”, zwany także „Wstęgą o peregrynacji”, to indiański manuskrypt pochodzący najprawdopodobniej z początku XVI wieku. Wiele wskazuje na to, że może on być kopią jeszcze starszego dzieła, powstałego w Środkowym Meksyku jeszcze przed przybyciem hiszpańskich konkwistadorów. Kodeks opowiada dzieje Azteków od momentu opuszczenia przez nich mitycznego miejsca pochodzenia zwanego Aztlan („Miejsce czapli” lub „Biała ziemia”), aż do przybycia do Doliny Meksyku i założenia i ch późniejszej stolicy Mexico-Tenochtitlan.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy drogocennej reprodukcji tego manuskryptu, która podobnie jak oryginał kodeksu, została wykonana odręcznie na tradycyjnym papierze indiańskim zwanym amate.

Czas i miejsce wystawy: 22.02-08.03.2018  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, Hol Biblioteki (parter budynku L)

Uroczyste otwarcie: 22.02. 2018 godz. 12:00, sala L128

Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. Katarzyna Mikulska (Uniwersytet Warszawski): 22.02.2018 godz. 12:30, sala L128

 


 

Ukazała się książka członkini Instytutu Dorota Kamińska-Jones, Kobieta, sztuka i kolonizacja. Wizerunki kobiet w strefie kontaktu indyjsko-brytyjskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2917, s. 618, il. 279, ISBN 978-83-231-3882-2 

 


 

KONFERENCJA:

Henryk Siemiradzki jakiego nie znamy

12-13 kwietnia 2018

Muzeum Narodowe w Krakowie

 

Muzeum Narodowe w Krakowie i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w ramach realizacji projektu "Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego", finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: Henryk Siemiradzki jakiego nie znamy.

Obrady w języku angielskim będą podzielone na dwa panele: tematów z zakresu historii sztuki i technologiczny. W pierwszej części mamy nadzieję poznać nieznane dotąd aspekty życia i twórczości Henryka Siemiradzkiego. Do panelu związanego z kwestiami technologicznymi zapraszamy do zaprezentowania wyników badań wszystkich zajmujących się analizą sposobu pracy, technologii, techniki wykonania i materiałów stosowanych przez Henryka Siemiradzkiego. Celem tej części konferencji jest spotkanie i po raz pierwszy podzielenie się efektami dociekań badaczy analizujących różne aspekty szeroko pojętego warsztatu sławnego artysty, autora Pochodni Nerona.

Referaty i postery mogą dotyczyć badań prowadzonych zarówno przez konserwatorów i historyków sztuki, jak i chemików, fizyków oraz naukowców innych specjalności zgłębiających życie, twórczość oraz warsztat malarski artysty.
Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej, dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie.


Organizatorzy:
Dominika Sarkowicz (dksukiennice@mnk.pl)

Marzena Sieklucka (dksukiennice@mnk.pl)

Dr Kamilla Twardowska (ktwardowska@mnk.pl)

 


 

List Kol. Prezes Oddziału Krakowskiego:

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

 

mam wielką przyjemność i zaszczyt poinformować, że na mocy porozumienia z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”  będziemy mogli kontynuować nasz cykl "Krakowskie spotkania ze sztuką Wschodu",

spotykając  się co dwa miesiące w wyznaczonych terminach, w poniedziałki o godzinie 17-tej w Galerii Europa-Daleki Wschód. Termin najbliższego spotkania to 19.marzec 2018. Następne to maj (data jeszcze nie jest ustalona); 15.październik 2018 i 10 grudzień 2018.

Bardzo proszę o zgłaszanie tematów spotkań do mnie - tez na adres:

bslota@poczta.fm i do Oli Goerlich.

 

Pozdrawiam serdecznie

Dr Beata Biedrońska-Słotowa

 


 

Instytut jako instytucja partnerska 

zaprasza na konferencję organizowaną przez Wydział  Filozoficzno-Historyczny  Uniwersytetu Łódzkiego

 Tropami zdrady  / On the Trail of Betrayal 

 11-13 Czerwca  2018

Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź

 

Zdrada jest pojęciem, które intryguje i nierzadko budzi emocje. Wokół wielu wydarzeń i postaw kojarzonych ze zdradą oraz licznych jej aspektów trwają niekończące się dyskusje. Niektóre niewierności postrzegane są jako jednoznacznie negatywne, dla innych szuka się usprawiedliwienia. Ale czym właściwie jest zdrada? Czy termin ten bywa nadużywany? Czy nie obejmujemy nim innych bardziej szczegółowych terminów? Kiedy można więc go stosować z pełną odpowiedzialnością, a kiedy jest krzywdzący? Wieloaspektowy wymiar tytułowego zjawiska i możliwości dyskusji, jakie ono stwarza, pozwalają na zainteresowanie nim badaczy obszarów nauk humanistycznych i społecznych.  Proponujemy podjęcie refleksji na tematgenezy i ewoluowania znaczenia tego pojęcia przez stulecia. Czy zdrada zawsze była postrzegana jednoznacznie przez wszystkie społeczeństwa i ich reprezentantów? Czy też wyobrażenia o zdradzie i zdrajcach ulegały przekształceniom w kolejnych epokach? Kim był zdrajca? Kogo i co mógł zdradzić? Czy postrzeganie zdrady zależało od przynależności do różnych warstw, stanów, grup społecznych? Czy też kwestia ta nie miała żadnego znaczenia? Co uważało za zdradę i jak karało ją dawne, a jak współczesne prawo? Jakie przemiany w mentalności i obyczajowości doprowadzały do zmian w prawie i w moralności? Zachęcamy, aby przyjrzeć się jak zdrady są postrzegane w różnych kulturach, jak są kodowane i interpretowane oraz w jakie narracje i formy/odmiany „ubierają” zdradę poszczególne społeczności i grupy. Na ile relatywizują rozumienie zdrady?  Możemy zastanowić się czy zdrada jest uprawomocnionym skojarzeniem w przypadku badań prowadzonych, np. w antropologii kulturowej; w sytuacji badawczej, w której mamy do czynienia z dylematami etycznymi związanymi z ochroną informacji, tożsamości badanych, wchodzenia z nimi w relacje oparte na lojalności i wymianie, z procesem docierania do informacji wrażliwych lub trudnych, a powinnością zachowania rzetelności, wiarygodności oraz transparentności badawczej. Stawiamy pytanie wokół jakich zagadnień związanych ze zdradą prowadzą dyskusje filozofowie? Zachęcamy, aby poszukać filozoficznych reinterpretacji zdrady również poza oczywistymi kontekstami moralności i zła. Jak się ma zdrada do aspektów poznawczych i rozwoju – czy można w ogóle mówić o zdradzie poglądów? Czy zdrada jest tematem dla estetyków? Na przykład, czy słusznie mówimy, że ekspresja jest zdradą emocji? Kolejne proponowane obszary refleksji to doświadczanie i przeżywanie zdrady. Jak postrzegał i postrzega ją człowiek jako jednostka? Jak w obliczu zdrady zachowywały się i zachowują społeczności, a jak pojedynczy ludzie? Jakie koszty moralne i psychologiczne ponosili i ponoszą zdradzający i zdradzani? Czy z punktu widzenia psychologicznego i psychohistorycznego człowiek-jednostka dawniej i dziś odczuwa podobne emocje jako zdrajca i zdradzany? Czym kierowali się zdrajcy? Jak argumentowali swoje postępowanie? Co czuli zdradzani?

 Jakie skutki przynosiła zdrada? Do powstania jakich utworów literackich, dzieł sztuk plastycznych i muzycznych oraz źródeł historycznych przyczyniła się ona w swych różnorodnych aspektach? Czy badania historyków i archeologów mogą przybliżyć przypadki zdrady, których skutkiem było wyjawienie tajemnicy: receptury, technologii, miejsca ukrycia depozytu, miejsca i czasu zaplanowanego wydarzenia? Nad jakimi reliktami kultury materialnej, które uległy destrukcji w jej wyniku, archeologowie prowadzą swoje badania? A może odwrotnie, prowadzą badania nad artefaktami i obiektami, które powstały po wydarzeniach, u podstaw których legła zdrada? Może właśnie w jej wyniku nastąpił rozkwit ośrodka albo społeczności?  Prosimy o zgłaszanie referatów zarówno analizujących pojedyncze przypadki, jak i syntetyzujących różne wątki zjawiska. Dla podkreślenia interdyscyplinarności konferencji zachęcamy badaczy różnych dyscyplin do podejmowania analizy wybranego wątku z punktu widzenia różnych nauk. Jeden przypadek (np. zdrada konkretnego ośrodka/człowieka) jako materiał do pracy nad zagadnieniem zarówno dla historyka literatury (motyw wykorzystywany w dziełach literackich), jak i archeologa (badania nad pozostałościami materialnymi), historyka sztuki (dzieła obrazujące temat zdrady, dzieje twórców i mecenasów), filmoznawcy (motyw obecny w obrazach filmowych) i innych badaczy. Analiza lub synteza łączyć może wówczas różne punkty widzenia, tworząc wielowarstwowy obraz tego samego motywu.  Zachęcamy również do zgłaszania referatów, które kończyć będą się tezą do dyskusji. Temat zdrady jest bowiem w wielu aspektach wyjątkowo kontrowersyjny i pobudzający do stawiania szeregu pytań, na które często nie ma prostej odpowiedzi. Celem konferencji jest zarówno uwypuklenie znaczenia pojęcia zdrady w badaniach humanistycznych, jak i zwrócenie uwagi na wyniszczające aspekty tzw. dyskursu zdrady.

 

VESTIGIA Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Humanistów www.vestigia.uni.lodz.pl

 ul. A. Kamińskiego 27A, 90-219 Łódź ;  e-mail: vestigia@uni.lodz.pl

Informacje na temat konferencji, programu, wydarzeń towarzyszących oraz szczegółów organizacyjnych znaleźć można na oficjalnych stronach http://vestigia.uni.lodz.pl oraz:https://www.facebook.com/vestigia.filhist.  

Zapraszamy do przesłania propozycji referatu wraz z abstraktem (max.500 słów)do 28 lutego 2018 r. na adres: vestigia@uni.lodz.pl. 

Językami konferencji są: polski i angielski. 

Przewidziana jest opłata konferencyjna w wysokości 300 zł / 75 EUR (zawiera koszty: materiałów konferencyjnych, obiadów, uroczystej kolacji, wydarzeń towarzyszących, publikacji pokonferencyjnej). 

Abstrakty poddane zostaną ocenie. Decyzję o przyjęciu propozycji referatu przekażemy drogą mailową najpóźniej do 21 marca 2018 r. 

Wszelkie informacje można uzyskać mailowo lub pod numerem telefonu: 667-868-400 (mgr Alina Barczyk).

Prof. Aneta  Pawłowska

 

 


 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Strona internetowa: http://www.world-art.plFacebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Dr Anna Rudek-Śmiechowska - administrator profilu (rudekanna@gmail.com).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Görlich - administrator profilu (krakow@world-art.pl)

 

Składki

Zarząd gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

 

 

Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 7-8 (82-83)
więcej
KULTURA ARTYSTYCZNA T. 2
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE, T. 6
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 8
więcej
WORLD ART STUDIES 2018 T. 18
więcej
DAGEROTYP 2018 NR 1 (25)
więcej
POZA SERIAMI
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. IV
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. V
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 7
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ART DIARY, T. 8
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIESON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XVI
więcej
STUDIA O SZTUCE NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ART, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. VI
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 9 (84)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 10 (85)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 11 (86)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 12 (87)
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. VI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 1 (88)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 2 (89)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.