Hasło Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

News

2019-08-04

Obchody 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią


Jikihitsu. The Signature of the Artist. The Presence of Japanese Tradition in Contemporary Polish Art” – conference and accompanying events


W dniach 10-12 czerwca 2019 pod hasłem Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja wraz z wydarzeniami towarzyszącymi (m.in. wystawami, spektaklem, performance’em, warsztatami), poświęcona zagadnieniu przenikania się i wzajemnego oddziaływania na siebie współcześnie kultury polskiej (europejskiej) i japońskiej. Wydarzenia wpisały się w obchody 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią.

Wykład prof. Shigemi Inaga, fot. D. Rumiancew 


Organizatorami konferencji były: Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Odbyła się dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutu Adama Mickiewicza oraz pomocy APS, PISnSŚ
i SARP.

Zachwyt nad japońską sztuką, estetyką, filozofią oraz tradycją trwa w naszym kraju nieprzerwanie od przełomu XIX i XX w. Moda ta przywędrowała do nas głównie z Paryża (ale również z Monachium i Wiednia). Ta odległa, odmienna kultura była i jest źródłem różnorodnych inspiracji, widocznych zarówno w sztukach plastycznych, performatywnych, jak i w teatrze czy tańcu.

 

Konferencja wraz z wydarzeniami towarzyszącymi służyła refleksji nad charakterem współczesnych relacji polsko(europejsko)-japońskich w dobie powszechnej mobilności, globalizacji, transkulturowości, nowomedialności, nowych środków komunikacji oraz łatwego dostępu do informacji (dzięki internetowi, portalom społecznościowym itp.).

Uczestnicy konferencji


W jej trakcie przyglądaliśmy się fenomenowi nieustającej fascynacji kulturą i sztuką Kraju Kwitnącej Wiśni. Staraliśmy się też odpowiedzieć na pytanie, na ile te zainteresowania są głębokie, w czym się przejawiają. Co dziś oznaczają terminy japonaiserie i japonizm? Na ile widoczny i istotny jest wpływ dalekowschodniej filozofii i religii na proces twórczy współczesnych artystów (w grafice, malarstwie, rzeźbie, mediach cyfrowych, tańcu itp.)? Co ich w tej odmiennej kulturze intryguje, inspiruje i jakie są tego efekty?

Aktualne relacje polsko-japońskie zostały ukazane przez pryzmat wspólnych spotkań, wydarzeń cyklicznych, prezentacji tematycznych, wystaw, festiwali, wymiany artystów i rezydencji artystycznych, a także stałej obecności polskich twórców i ich dzieł w Japonii (np. Magdalena Abakanowicz, Krzysztof Wodiczko, Józef Wilkoń, Wiesław Rosocha, Lidia Dańko) oraz japońskich artystów i ich prac w Polsce (np. Koji Kamoji, Naomi i Masakazu Kobayashi) czy wciąż żywych śladów Japonii w polskich zbiorach muzealnych. Istotnym elementem debaty był również kontekst twórczości wybranych polskich artystów działających we Francji w „symbiozie”
z kulturą i sztuką japońską. Bliższemu oglądowi zostały też poddane inspiracje obecne w różnych dziedzinach sztuki – nie tylko w obszarze sztuk plastycznych (od tradycyjnych po cyfrowe), ale także w teatrze, tańcu, performansie.

Znalazły się również odniesienia do tytułowej jikihitsu, czyli sygnatury artysty, którą potraktowaliśmy bardzo szeroko – nie tylko jako podpis artysty zaświadczający autorstwo dzieła czy element kompozycyjny, lecz także jako swoistą metaforę drogi twórczej, postawy, kształtowania się artystycznej indywidualności w obliczu wpływów odmiennej kultury i tradycji.

Ważnym komponentem konferencji były wystąpienia kilkunastu gości z Japonii, którzy opowiadali o swoich relacjach ze współczesną kulturą i sztuką polską i/lub europejską, jak również o powodach i często niezwykle zaskakujących owocach swoich fascynacji. Wśród prelegentów wystąpili wybitni historycy sztuki oraz artyści-wykładowcy japońskich uczelni, m.in. prof. Akiko Kasuya, historyk sztuki, estetyki, znawca polskiej sztuki XX w.; prof. Yuko Nakama; prof. Shigemi Inaga; prof. Michio Hayashi; prof. Yasuyuki Saegusa; prof. Michael Schneider i in.

  Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli zarówno znawcy sztuki japońskiej (oraz polskiej sztuki inspirowanej tradycją Japonii) w Polsce (m.in.: Katarzyna Maleszko, Katarzyna Nowak, prof. Jerzy Malinowski, dr Łukasz Kossowski), jak i znani goście z uczelni artystycznych oraz instytucji kulturalnych z Japonii i wybranych krajów Europy. Konferencji patronował kilkuosobowy komitet naukowy pod przewodnictwem prof. Jerzego Malinowskiego i przy wsparciu prof. Akiko Kasuya.

Wzięło w niej udział 43 prelegentów. Byli to przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych: historycy, teoretycy i krytycy sztuki, kulturoznawcy oraz artyści reprezentujący ważne ośrodki naukowe w Polsce i Japonii, jak również organizatorzy wydarzeń artystycznych mających na celu konfrontacje obu kultur.

Mamy nadzieję, że podjęte próby wskazania i przeanalizowania punktów stycznych w obszarze sztuki łączących obecnie Polskę i Japonię – dwa tak odległe geograficznie i kulturowo kraje – będą kontynuowane na kolejnych spotkaniach, wymianach, jak również na łamach planowanych publikacji. Już niebawem, staraniem Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, wybrane teksty referatów zostaną opublikowane w języku angielskim w seriach PISnSŚ.

Obchody 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią

Jikihitsu. The Signature of the Artist. The Presence of Japanese Tradition in Contemporary Polish Art” – conference and accompanying events

W dniach 10-12 czerwca 2019 pod hasłem Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja wraz z wydarzeniami towarzyszącymi (m.in. wystawami, spektaklem, performance’em, warsztatami), poświęcona zagadnieniu przenikania się i wzajemnego oddziaływania na siebie współcześnie kultury polskiej (europejskiej) i japońskiej. Wydarzenia wpisały się w obchody 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią.

                           Wykład prof. Shigemi Inaga, fot. D. Rumiancew

Organizatorami konferencji były: Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Odbyła się dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutu Adama Mickiewicza oraz pomocy APS, PISnSŚ
i SARP.

Zachwyt nad japońską sztuką, estetyką, filozofią oraz tradycją trwa w naszym kraju nieprzerwanie od przełomu XIX i XX w. Moda ta przywędrowała do nas głównie z Paryża (ale również z Monachium i Wiednia). Ta odległa, odmienna kultura była i jest źródłem różnorodnych inspiracji, widocznych zarówno w sztukach plastycznych, performatywnych, jak i w teatrze czy tańcu.

Konferencja wraz z wydarzeniami towarzyszącymi służyła refleksji nad charakterem współczesnych relacji polsko(europejsko)-japońskich w dobie powszechnej mobilności, globalizacji, transkulturowości, nowomedialności, nowych środków komunikacji oraz łatwego dostępu do informacji (dzięki internetowi, portalom społecznościowym itp.).

                                             Uczestnicy konferencji

W jej trakcie przyglądaliśmy się fenomenowi nieustającej fascynacji kulturą i sztuką Kraju Kwitnącej Wiśni. Staraliśmy się też odpowiedzieć na pytanie, na ile te zainteresowania są głębokie, w czym się przejawiają. Co dziś oznaczają terminy japonaiserie i japonizm? Na ile widoczny i istotny jest wpływ dalekowschodniej filozofii i religii na proces twórczy współczesnych artystów (w grafice, malarstwie, rzeźbie, mediach cyfrowych, tańcu itp.)? Co ich w tej odmiennej kulturze intryguje, inspiruje i jakie są tego efekty?

Aktualne relacje polsko-japońskie zostały ukazane przez pryzmat wspólnych spotkań, wydarzeń cyklicznych, prezentacji tematycznych, wystaw, festiwali, wymiany artystów i rezydencji artystycznych, a także stałej obecności polskich twórców i ich dzieł w Japonii (np. Magdalena Abakanowicz, Krzysztof Wodiczko, Józef Wilkoń, Wiesław Rosocha, Lidia Dańko) oraz japońskich artystów i ich prac w Polsce (np. Koji Kamoji, Naomi i Masakazu Kobayashi) czy wciąż żywych śladów Japonii w polskich zbiorach muzealnych. Istotnym elementem debaty był również kontekst twórczości wybranych polskich artystów działających we Francji w „symbiozie”
z kulturą i sztuką japońską. Bliższemu oglądowi zostały też poddane inspiracje obecne w różnych dziedzinach sztuki – nie tylko w obszarze sztuk plastycznych (od tradycyjnych po cyfrowe), ale także w teatrze, tańcu, performansie.

Znalazły się również odniesienia do tytułowej jikihitsu, czyli sygnatury artysty, którą potraktowaliśmy bardzo szeroko – nie tylko jako podpis artysty zaświadczający autorstwo dzieła czy element kompozycyjny, lecz także jako swoistą metaforę drogi twórczej, postawy, kształtowania się artystycznej indywidualności w obliczu wpływów odmiennej kultury i tradycji.

Ważnym komponentem konferencji były wystąpienia kilkunastu gości z Japonii, którzy opowiadali o swoich relacjach ze współczesną kulturą i sztuką polską i/lub europejską, jak również o powodach i często niezwykle zaskakujących owocach swoich fascynacji. Wśród prelegentów wystąpili wybitni historycy sztuki oraz artyści-wykładowcy japońskich uczelni, m.in. prof. Akiko Kasuya, historyk sztuki, estetyki, znawca polskiej sztuki XX w.; prof. Yuko Nakama; prof. Shigemi Inaga; prof. Michio Hayashi; prof. Yasuyuki Saegusa; prof. Michael Schneider i in.

  Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli zarówno znawcy sztuki japońskiej (oraz polskiej sztuki inspirowanej tradycją Japonii) w Polsce (m.in.: Katarzyna Maleszko, Katarzyna Nowak, prof. Jerzy Malinowski, dr Łukasz Kossowski), jak i znani goście z uczelni artystycznych oraz instytucji kulturalnych z Japonii i wybranych krajów Europy. Konferencji patronował kilkuosobowy komitet naukowy pod przewodnictwem prof. Jerzego Malinowskiego i przy wsparciu prof. Akiko Kasuya.

Wzięło w niej udział 43 prelegentów. Byli to przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych: historycy, teoretycy i krytycy sztuki, kulturoznawcy oraz artyści reprezentujący ważne ośrodki naukowe w Polsce i Japonii, jak również organizatorzy wydarzeń artystycznych mających na celu konfrontacje obu kultur.

Mamy nadzieję, że podjęte próby wskazania i przeanalizowania punktów stycznych w obszarze sztuki łączących obecnie Polskę i Japonię – dwa tak odległe geograficznie i kulturowo kraje – będą kontynuowane na kolejnych spotkaniach, wymianach, jak również na łamach planowanych publikacji. Już niebawem, staraniem Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, wybrane teksty referatów zostaną opublikowane w języku angielskim w seriach PISnSŚ.

           Jikihitsu. Sygnatura artysty – wydarzenia towarzyszące  

Na program Jikihitsu. Sygnatura artysty oprócz konferencji złożył się również cykl wydarzeń towarzyszących (wystawa główna oraz kilka prezentacji indywidualnych, spektakl butoh, warsztaty edukacyjne, performance) z udziałem wybitnych artystów z Polski, Japonii i Francji. Miały one na celu ukazanie wpływu tradycji, kultury, filozofii i estetyki japońskiej na współczesną sztukę polską oraz zaprezentowanie dzieł twórców japońskich i ich inspiracji kulturą europejską.

                                         Wystawa w Pawilonie SARP

W dwuczłonowej wystawie głównej Jikihitsu. Sygnatura artysty (Pawilon i Sala Lustrzana SARP oraz Stara Galeria ZPAF) uczestniczyło 46 japońskich i polskich artystów różnych generacji. To artyści znani i uznani, w większości także z dorobkiem dydaktycznym i naukowym (wykładowcy na uczelniach w Polsce, Japonii, we Francji), którzy mają żywy kontakt ze sztuką, z japońskimi artystami, tradycyjnym japońskim warsztatem i rzemiosłem (np. w związku z odbytymi rezydencjami artystycznymi, wymianami artystycznymi czy naukowymi itp.).

Motywem przewodnim pokazu była tytułowa sygnatura artysty – jikihitsu. Definiowana bardzo szeroko – nie tylko jako niepowtarzalny identyfikator dzieła, podpis artysty, ale przede wszystkim jako metafora drogi twórczej, artystycznej indywidualności kształtującej się wobec wpływów odmiennej kultury i tradycji.

Na wybranych przykładach próbowaliśmy zobrazować, jakiego rodzaju nowe działania twórcze, koncepcje, rozwiązania warsztatowe czy tematy badawcze i inspiracje wynikają z zetknięcia kultur. Zestawiając artystów z Polski i Japonii, pracujących nad różnymi problemami i w różnych mediach, chcieliśmy pokazać miejsce spotkania tradycji i współczesności.

Poza tytułową sygnaturą artysty dzieła posłużyły także zilustrowaniu różnorodnych zagadnień, m.in. definiowania przestrzeni, pojęcia aktywnej pustki, minimalizmu, odniesień do filozofii, duchowości i estetyki japońskiej, a także wpływu globalizacji czy europeizacji na sztukę japońską.

Wystawa miała charakter interdyscyplinarny i multimedialny. Można było na niej zobaczyć zarówno prace wykonane w tradycyjnych technikach malarskich czy graficznych (np. malarstwo na płótnie, desce, papierze czy jedwabiu, drzeworyty, plakaty, mangha), jak i nowomedialnych (m.in. fotografie, wideo-art). Licznie reprezentowane były też instalacje przestrzenne, tkanina artystyczna oraz monumentalne formy rzeźbiarskie.

Program został wzbogacony o pokazy indywidualne: wystawę ilustracji
i obiektów Sztuka Józefa Wilkonia w Japonii (Galeria APS we współpracy z Fundacją ARKA im. J. Wilkonia), pokaz
dokumentacji filmowej projektów Krzysztofa Wodiczki zrealizowanych w Japonii, m.in. Hiroshima, Rozbroji (Fundacja Profile), czy wystawę obrazów na jedwabiu Joanny Stasiak (Miasta ryb, Piwnica Artystyczna), której wernisażowi towarzyszył koncert performatywny inspirowany obrazami autorki (w wykonaniu Zofii Bartoszewicz, Igora Buszkowskiego i Jacka Szczepanka). Wernisaż wystawy w Starej Galerii ZPAF poprzedził koncert Chopinowski w wykonaniu Piotra Latoszyńskiego, dedykowany japońskim gościom konferencji, a finisaż wystawy głównej w SARP uświetnił performance Małgorzaty Niespodziewanej-Rados oraz spektakl butoh Anity Zdrojewskiej i Joanny Sarneckiej. W ramach „Hospital Art” odbyły się także warsztaty arteterapeutyczne z udziałem artystki Masako Takahashi.

Wszystkie wydarzenia przebiegły w bardzo serdecznej i ciepłej atmosferze, w pięknych miejscach – pałacu i parku Zamoyskich, w galeriach na Starym Mieście i w centrum Warszawy.                                                                   

Dr Magdalena Durda-Dmitruk

 

Spektakl butoh Anity Zdrojewskiej i Joanny Sarneckiej.

 

Uczestnicy wystaw:

Yui Akiyama, Stanisław Baj, Elżbieta Banecka, Mirosław Bałka, Bogna Becker, Fujioka Keiko & Michiko Sakuma, Toshihiro Hamano, Joanna Hawrot, Tomohiro Higashikage, Atsushi Hosoi, Daisuke Ichiba, Paweł Jasiewicz, Konrad Juściński, Maria Kiesner, Hiroo Kikai, Naomi Kobayashi, Shoukoh Kobayashi, Kazuhiro Korenaga, Aliska Lahusen, Ewa Latkowska, Monika Masłoń, Rina Matsudaira, Gabriela Morawetz, Grzegorz Mroczkowski, Małgorzata Niespodziewana-Rados, Nonki Nishimura, Stefan Paruch, Małgorzata Paszko, Radosław Predygier, Wiesław Rosocha, Agnieszka Rożnowska, Daniel Rumiancew, Yasuyuki Saegusa,  Koichi Sato, Michael Schneider, Jarosław Sierek, Joanna Stasiak, Magdalena Świercz-Wojteczek, Masako Takahashi, Emiko Tokushige, Aleksandra Waliszewska, Mieczysław Wasilewski, Józef Wilkoń, Krzysztof Wodiczko, Jakub Woynarowski, Aleksander Woźniak, Joanna Zakrzewska.

Ekspozycje powstały dzięki uprzejmości artystów z Polski, Francji i Japonii oraz ze zbiorów muzeów i galerii, m.in. Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wsmip.uj.edu.pl/documents/41658/2659613/WSMiP+logo+L1+en.jpg/142d95b3-a590-45c8-b288-2bf6836f76ff?t=1497470371935

JAGIELLONIAN UNIVERSITY

FACULTY OF INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES

INSTITUTE OF INTERCULTURAL STUDIES

Ul. Gronostajowa 3

30-387  Kraków

www.uj.edu.pl

 

 

                

THE NATIONAL MUSEUM

IN KRAKOW

 

Al. 3 Maja 1

30-062 Krakow

www.mnk.pl

2017-12-01

                                                                                              

DIGITISATION AND PRESERVATION OF THE MANUSCRIPT COLLECTION

AT THE MONASTERY OF ST SAVIOUR IN OLD JERUSALEM

 

The project “Digitisation and Preservation of the Manuscript Collection at the Monastery of St Saviour in Old Jerusalem” has been completed (1 March 2016 - 31 August 2017). The project was conducted by Polish Institute of World Art Studies (grant holders: prof. Ewa Balicka-Witakowska - main; dr. Jacek Tomaszewski) and supported by Endangered Archives Programme, The British Library (grant reference no:  EAP 823)

The objective of the project EAP823 was to digitise the full collection of manuscripts at the Franciscan monastery of St Saviour in the Old City of Jerusalem. The collection was estimated to contain over 500 codices, rolls and scrolls (circa 140000 pages), dating from the 12th to the 20th century and written in eight languages: Arabic, Armenian, Classical Ethiopic, Hebrew, Greek, Latin, Syriac and Turkish. It was decided that a special attention will be paid to the large group of liturgical manuscripts with musical notation, several of them richly decorated, illustrated and illuminated. The most important aim of the project was to make this extraordinary collection available to the international scholarship over the internet and through the wide distribution of DVD copies.

The project included three digitisation sessions lasting together 11 weeks (with Saturdays and Sundays as work-days). In connection to this part of the project the following was completed:

  1. The whole collection is looked through, reorganised and relocated.
  2. Several new manuscripts have been discovered and included to the collection.
  3. The manuscripts in particularly bad physical condition and excluded from digitisation are safe-guarded in special boxes.
  4. Prior to digitisation the conservator made small repairs of several manuscripts.
  5. Since the collection turned out to be much more extensive than anticipated in the project´s application, the selection of the manuscripts for digitisation within the reported project was done in agreement with the director of the library according following accepted criteria.
  6. At the final stage of the project the whole photo-material had been reviewed, checked and organized. Divided into 743 folders it contains 135769 TIFF-files and 1766 NEF/JPG files (close-ups and microscope photos) - total: 4,243612 TB.
  7. The data concerning each file is introduced to the excel-spreadsheets. Several new manuscripts became identified and supplied with appropriated catalogue data. It was also established that the manuscripts in the collection are noted not in eight but 17 languages: Amharic, Arabic, Armenian, Classical Ethiopic, Coptic (Bohairic & Sahidic), English, French, Old German, Greek, Hebrew, Italian, Latin, Samaritan, Spanish, Syriac and Turkish.

Since the digitised material will be soon available online, the accessibility to some part of the collection will be limited, particularly to the manuscripts which are selected for conservation, the fragile illuminated books and the huge and heavy volumes difficult to move and handle.

In agreement to the project’s objectives 6 copies of the material are produced on HD. Besides the British Library and the Biblioteca Generale the following institutions are provided with the copies: Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca, Milano, Università Cattolica; Istituto Biblico dell’Ateneo Antoniano, Rom; Centre of Christian Oriental Studies, Cairo, Muski Monastery (all three distributed via Biblioteca Generale); Library of the Higher Franciscan Seminary in Kraków (Poland) (distribution via project’s host: the Polish Institute of World Art Studies).

 

Last publications

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 7-8 (82-83)
więcej
KULTURA ARTYSTYCZNA T. 2
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE, T. 6
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 8
więcej
WORLD ART STUDIES 2018 T. 18
więcej
DAGEROTYP 2018 NR 1 (25)
więcej
POZA SERIAMI
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. IV
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. V
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 7
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ART DIARY, T. 8
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIESON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XVI
więcej
STUDIA O SZTUCE NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ART, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. VI
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 9 (84)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 10 (85)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 11 (86)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 12 (87)
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. VI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 1 (88)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 2 (89)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.