Hasło Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

AKTUALNOŚCI

2019-08-05

Obchody 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią 

 

Jikihitsu. The Signature of the Artist. The Presence of Japanese Tradition in Contemporary Polish Art” – conference and accompanying events

W dniach 10-12 czerwca 2019 pod hasłem Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja wraz z wydarzeniami towarzyszącymi (m.in. wystawami, spektaklem, performance’em, warsztatami), poświęcona zagadnieniu przenikania się i wzajemnego oddziaływania na siebie współcześnie kultury polskiej (europejskiej) i japońskiej. Wydarzenia wpisały się w obchody 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią.


 Wykład prof. Shigemi Inaga, fot. D. Rumiancew

Organizatorami konferencji były: Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Odbyła się dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutu Adama Mickiewicza oraz pomocy APS, PISnSŚ
i SARP.

Zachwyt nad japońską sztuką, estetyką, filozofią oraz tradycją trwa w naszym kraju nieprzerwanie od przełomu XIX i XX w. Moda ta przywędrowała do nas głównie z Paryża (ale również z Monachium i Wiednia). Ta odległa, odmienna kultura była i jest źródłem różnorodnych inspiracji, widocznych zarówno w sztukach plastycznych, performatywnych, jak i w teatrze czy tańcu.

Konferencja wraz z wydarzeniami towarzyszącymi służyła refleksji nad charakterem współczesnych relacji polsko(europejsko)-japońskich w dobie powszechnej mobilności, globalizacji, transkulturowości, nowomedialności, nowych środków komunikacji oraz łatwego dostępu do informacji (dzięki internetowi, portalom społecznościowym itp.).

 

 Uczestnicy konferencji

W jej trakcie przyglądaliśmy się fenomenowi nieustającej fascynacji kulturą i sztuką Kraju Kwitnącej Wiśni. Staraliśmy się też odpowiedzieć na pytanie, na ile te zainteresowania są głębokie, w czym się przejawiają. Co dziś oznaczają terminy japonaiserie i japonizm? Na ile widoczny i istotny jest wpływ dalekowschodniej filozofii i religii na proces twórczy współczesnych artystów (w grafice, malarstwie, rzeźbie, mediach cyfrowych, tańcu itp.)? Co ich w tej odmiennej kulturze intryguje, inspiruje i jakie są tego efekty?

Aktualne relacje polsko-japońskie zostały ukazane przez pryzmat wspólnych spotkań, wydarzeń cyklicznych, prezentacji tematycznych, wystaw, festiwali, wymiany artystów i rezydencji artystycznych, a także stałej obecności polskich twórców i ich dzieł w Japonii (np. Magdalena Abakanowicz, Krzysztof Wodiczko, Józef Wilkoń, Wiesław Rosocha, Lidia Dańko) oraz japońskich artystów i ich prac w Polsce (np. Koji Kamoji, Naomi i Masakazu Kobayashi) czy wciąż żywych śladów Japonii w polskich zbiorach muzealnych. Istotnym elementem debaty był również kontekst twórczości wybranych polskich artystów działających we Francji w „symbiozie”
z kulturą i sztuką japońską. Bliższemu oglądowi zostały też poddane inspiracje obecne w różnych dziedzinach sztuki – nie tylko w obszarze sztuk plastycznych (od tradycyjnych po cyfrowe), ale także w teatrze, tańcu, performansie.

Znalazły się również odniesienia do tytułowej jikihitsu, czyli sygnatury artysty, którą potraktowaliśmy bardzo szeroko – nie tylko jako podpis artysty zaświadczający autorstwo dzieła czy element kompozycyjny, lecz także jako swoistą metaforę drogi twórczej, postawy, kształtowania się artystycznej indywidualności w obliczu wpływów odmiennej kultury i tradycji.

Ważnym komponentem konferencji były wystąpienia kilkunastu gości z Japonii, którzy opowiadali o swoich relacjach ze współczesną kulturą i sztuką polską i/lub europejską, jak również o powodach i często niezwykle zaskakujących owocach swoich fascynacji. Wśród prelegentów wystąpili wybitni historycy sztuki oraz artyści-wykładowcy japońskich uczelni, m.in. prof. Akiko Kasuya, historyk sztuki, estetyki, znawca polskiej sztuki XX w.; prof. Yuko Nakama; prof. Shigemi Inaga; prof. Michio Hayashi; prof. Yasuyuki Saegusa; prof. Michael Schneider i in.

  Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli zarówno znawcy sztuki japońskiej (oraz polskiej sztuki inspirowanej tradycją Japonii) w Polsce (m.in.: Katarzyna Maleszko, Katarzyna Nowak, prof. Jerzy Malinowski, dr Łukasz Kossowski), jak i znani goście z uczelni artystycznych oraz instytucji kulturalnych z Japonii i wybranych krajów Europy. Konferencji patronował kilkuosobowy komitet naukowy pod przewodnictwem prof. Jerzego Malinowskiego i przy wsparciu prof. Akiko Kasuya. 

Wzięło w niej udział 43 prelegentów. Byli to przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych: historycy, teoretycy i krytycy sztuki, kulturoznawcy oraz artyści reprezentujący ważne ośrodki naukowe w Polsce i Japonii, jak również organizatorzy wydarzeń artystycznych mających na celu konfrontacje obu kultur.

Mamy nadzieję, że podjęte próby wskazania i przeanalizowania punktów stycznych w obszarze sztuki łączących obecnie Polskę i Japonię – dwa tak odległe geograficznie i kulturowo kraje – będą kontynuowane na kolejnych spotkaniach, wymianach, jak również na łamach planowanych publikacji. Już niebawem, staraniem Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, wybrane teksty referatów zostaną opublikowane w języku angielskim w seriach PISnSŚ.

Jikihitsu. Sygnatura artysty – wydarzenia towarzyszące  

Na program Jikihitsu. Sygnatura artysty oprócz konferencji złożył się również cykl wydarzeń towarzyszących (wystawa główna oraz kilka prezentacji indywidualnych, spektakl butoh, warsztaty edukacyjne, performance) z udziałem wybitnych artystów z Polski, Japonii i Francji. Miały one na celu ukazanie wpływu tradycji, kultury, filozofii i estetyki japońskiej na współczesną sztukę polską oraz zaprezentowanie dzieł twórców japońskich i ich inspiracji kulturą europejską.

Wystawa w Pawilonie SARP

W dwuczłonowej wystawie głównej Jikihitsu. Sygnatura artysty (Pawilon i Sala Lustrzana SARP oraz Stara Galeria ZPAF) uczestniczyło 46 japońskich i polskich artystów różnych generacji. To artyści znani i uznani, w większości także z dorobkiem dydaktycznym i naukowym (wykładowcy na uczelniach w Polsce, Japonii, we Francji), którzy mają żywy kontakt ze sztuką, z japońskimi artystami, tradycyjnym japońskim warsztatem i rzemiosłem (np. w związku z odbytymi rezydencjami artystycznymi, wymianami artystycznymi czy naukowymi itp.).

Motywem przewodnim pokazu była tytułowa sygnatura artysty – jikihitsu. Definiowana bardzo szeroko – nie tylko jako niepowtarzalny identyfikator dzieła, podpis artysty, ale przede wszystkim jako metafora drogi twórczej, artystycznej indywidualności kształtującej się wobec wpływów odmiennej kultury i tradycji.

Na wybranych przykładach próbowaliśmy zobrazować, jakiego rodzaju nowe działania twórcze, koncepcje, rozwiązania warsztatowe czy tematy badawcze i inspiracje wynikają z zetknięcia kultur. Zestawiając artystów z Polski i Japonii, pracujących nad różnymi problemami i w różnych mediach, chcieliśmy pokazać miejsce spotkania tradycji i współczesności.

Poza tytułową sygnaturą artysty dzieła posłużyły także zilustrowaniu różnorodnych zagadnień, m.in. definiowania przestrzeni, pojęcia aktywnej pustki, minimalizmu, odniesień do filozofii, duchowości i estetyki japońskiej, a także wpływu globalizacji czy europeizacji na sztukę japońską.

Wystawa miała charakter interdyscyplinarny i multimedialny. Można było na niej zobaczyć zarówno prace wykonane w tradycyjnych technikach malarskich czy graficznych (np. malarstwo na płótnie, desce, papierze czy jedwabiu, drzeworyty, plakaty, mangha), jak i nowomedialnych (m.in. fotografie, wideo-art). Licznie reprezentowane były też instalacje przestrzenne, tkanina artystyczna oraz monumentalne formy rzeźbiarskie.

Program został wzbogacony o pokazy indywidualne: wystawę ilustracji 
i obiektów Sztuka Józefa Wilkonia w Japonii (Galeria APS we współpracy z Fundacją ARKA im. J. Wilkonia), pokaz dokumentacji filmowej projektów Krzysztofa Wodiczki zrealizowanych w Japonii, m.in. HiroshimaRozbroji (Fundacja Profile), czy wystawę obrazów na jedwabiu Joanny Stasiak (Miasta ryb, Piwnica Artystyczna), której wernisażowi towarzyszył koncert performatywny inspirowany obrazami autorki (w wykonaniu Zofii Bartoszewicz, Igora Buszkowskiego i Jacka Szczepanka). Wernisaż wystawy w Starej Galerii ZPAF poprzedził koncert Chopinowski w wykonaniu Piotra Latoszyńskiego, dedykowany japońskim gościom konferencji, a finisaż wystawy głównej w SARP uświetnił performance Małgorzaty Niespodziewanej-Rados oraz spektakl butoh Anity Zdrojewskiej i Joanny Sarneckiej. W ramach „Hospital Art” odbyły się także warsztaty arteterapeutyczne z udziałem artystki Masako Takahashi.

Wszystkie wydarzenia przebiegły w bardzo serdecznej i ciepłej atmosferze, w pięknych miejscach – pałacu i parku Zamoyskich, w galeriach na Starym Mieście i w centrum Warszawy.                                                                   

Dr Magdalena Durda-Dmitruk

 

Spektakl butoh Anity Zdrojewskiej i Joanny Sarneckiej.

 

Uczestnicy wystaw:

Yui Akiyama, Stanisław Baj, Elżbieta Banecka, Mirosław Bałka, Bogna Becker, Fujioka Keiko & Michiko Sakuma, Toshihiro Hamano, Joanna Hawrot, Tomohiro Higashikage, Atsushi Hosoi, Daisuke Ichiba, Paweł Jasiewicz, Konrad Juściński, Maria Kiesner, Hiroo Kikai, Naomi Kobayashi, Shoukoh Kobayashi, Kazuhiro Korenaga, Aliska Lahusen, Ewa Latkowska, Monika Masłoń, Rina Matsudaira, Gabriela Morawetz, Grzegorz Mroczkowski, Małgorzata Niespodziewana-Rados, Nonki Nishimura, Stefan Paruch, Małgorzata Paszko, Radosław Predygier, Wiesław Rosocha, Agnieszka Rożnowska, Daniel Rumiancew, Yasuyuki Saegusa,  Koichi Sato, Michael Schneider, Jarosław Sierek, Joanna Stasiak, Magdalena Świercz-Wojteczek, Masako Takahashi, Emiko Tokushige, Aleksandra Waliszewska, Mieczysław Wasilewski, Józef Wilkoń, Krzysztof Wodiczko, Jakub Woynarowski, Aleksander Woźniak, Joanna Zakrzewska.  

Ekspozycje powstały dzięki uprzejmości artystów z Polski, Francji i Japonii oraz ze zbiorów muzeów i galerii, m.in. Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie.
 

W dniach 27–29 czerwca 2019 w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona oddziaływaniu japońskiej sztuki i rzemiosła w Europie Środkowej i Wschodniej przed nawiązaniem stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Japonią w 1919 roku. Konferencję zorganizowały Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Krakowski Oddział Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, reprezentowane przez dr Ewę Kamińską, Beatę Romanowicz oraz Aleksandrę Görlich. Obradom przewodniczył prof. Jerzy Malinowski, prezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i przewodniczący Komitetu Polska-Japonia 2019. W skład Komitetu Organizacyjnego weszły również: dr Beata Biedrońska-Słota, dr Małgorzata Reinhard-Chlanda, Małgorzata Martini oraz Izabela Bawół-Lloyd. Konferencja była częścią obchodów jubileuszu stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią, które nastąpiło  w 1919 roku, po ponadstuletnim okresie rozbiorów, gdy Polska odzyskała niepodległość.

 

 

Otwarcie konferencji: prof. Jerzy Malinowski i dr Ewa Kamińska

Kontakty z japońską kulturą i sztuką istniały już we wcześniejszym okresie, ale wynikały z prywatnych zainteresowań, kolekcjonowania dzieł sztuki czy tłumaczenia literatury japońskiej. Powstałe w tym czasie zbiory sztuki japońskiej były tworzone dzięki kontaktom z marszandami w Berlinie, Paryżu, Londynie oraz w samej Japonii. Za każdą kolekcją kryje się interesująca historia jej powstania lub pojawienia się w zbiorach szczególnego obiektu. W Europie Środkowej i Wschodniej, podobnie jak w takich krajach, jak Rosja czy Austro-Węgry, można znaleźć podobne historie dotyczące kolekcji i kolekcjonerów, spotkań z kulturą Japonii oraz inspirowanej nią sztuki przed 1919 rokiem, które dotąd były jednak stosunkowo mało znane.

W ciągu trzech dni konferencji prelegenci wygłosili referaty związane z następującymi tematami: muzea w Japonii, obecny stan badań japonizmu, początki kolekcji sztuki japońskiej, kolekcjonerzy i darczyńcy, japonizm w sztuce i rzemiośle, spotkania międzykulturowe. Dotyczyły one Japonii oraz krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a zwłaszcza Polski, Czech, Ukrainy, Węgier, Słowenii i Łotwy. Swoją obecnością obrady uświetnili: prof. Akiko Kasuya (Uniwersytet Sztuki Miasta Kioto), prof. Estera Żeromska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr Łukasz Kossowski (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie).

 

Wykład dr Alice Kraemerovej z Pragi

 

Konferencję otworzył prof. Jerzy Malinowski, który zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia i zakres działalności Instytutu. W zagadnienie muzeów w Japonii wprowadziła słuchaczy prof. Akiko Kasuya, przedstawiając historię tych instytucji oraz charakterystykę ich kolekcji. Jej prezentacja została w interesujący sposób dopełniona przez Yumi Segawę (Tokyo Gakugei University Library), która przedstawiła trendy i kierunki rozwoju digitalizowania kolekcji w Japonii. Po tych wystąpieniach słuchacze mieli okazję poznać charakterystykę i historię wybranych obiektów oraz okoliczności powstania kolekcji z Czech, Słowenii, Łotwy oraz Polski. Zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące kolekcjonowania sztuki japońskiej w Czechach w okresie 1600–1900, które przedstawili dr Alice Kraemerova i dr Filip Suchomel, oraz sztuki i rzemiosła japońskiego tworzonego na rynek europejskim. Przegląd słoweńskich kolekcji sztuki japońskiej przygotowali dr Klara Hrvatin i Ralf Ceplak Mencin, a zbiorów japońskich w Muzeum Sztuki Riga Bourse w Rydze – Kristine Milere. Uwagę poświęcono także zbiorom japońskim w Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie oraz początkom kolekcji sztuki japońskiej w Warszawie i w Krakowie. Słuchacze mieli okazję poznać historię obiektu hasamibako ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz dzieje kolekcjonowania sztuki japońskiej przez słoweńską podróżniczkę Almę M. Karlin.

Dr Łukasz Kossowski otworzył swoim wystąpieniem zatytułowanym „Point of View” („Punkt widzenia”) obrady sekcji poświęcone inspiracjom Japonią w sztuce. W tej części konferencji zostały zaprezentowane tematy dotyczące japońskich inspiracji w twórczości Henryka Szczyglińskiego, erotyzmu w przedstawieniach kobiet z okresu Młodej Polski, inspirowanego przez sztukę zachodnią i dalekowschodnią oraz japonizmu w sztuce ukraińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kolorystów z okresu Art Nouveau – gośćmi konferencji były dr Iwanna Pawelczuk i prof. Switłana Rybałko.  Interesujące  były również referaty dotyczące stanu badań nad japonizmem, ze szczególnym uwzględnieniem terenów byłej Monarchii Austro-Węgierskiej – Mirjam Dénes omówiła międzynarodowy program naukowy poświęcony obecności tam japonizmowi, prowadzony przez Muzeum Ferenc Hopp w Budapeszcie, dr Piotr Spławski przedstawił sylwetkę Tadeusza Sikorskiego, współpracownika maufaktury Zsolnay w Pécs.

 

Referat dr Klary Hrvatin z Lublany

Sesję poświęconą spotkaniom międzykulturowym rozpoczęła prof. Estera Żeromska, prezentując ślady obecności kultury japońskiej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem literatury i teatru. W dalszej części znalazły się wystąpienia dotyczące powiązań kulturowych między Łotwą a Japonią, obecności elementów kultury japońskiej w europejskiej sztuce popularnej oraz prelekcje poświęcone działalności Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego na polu popularyzacji kultury Japonii w społeczeństwie polskim.

Konferencji towarzyszyło spotkanie zatytułowane „1st Meeting of the Cooperation Network for Japanese art and crafts in Central and Eastern Europe”, które odbyło się 27 czerwca 2019 w Kamienicy Szołayskich w celu poznania się badaczy sztuki japońskiej z Europy Środkowej i Wschodniej i nawiązania bezpośrednich kontaktów. W tym celu powołano też grupę dyskusyjną, która będzie kontynuować działania pokonferencyjne.

Aleksandra Görlich


 

 

W 100-lecie założenia grupy Jung Idysz

Wystawa:  Ekspresje wolności. Bunt i Jung Idysz. Wystawa, której nie było…

Wystawa, wbrew temu, co głosi druga część jej tytułu, trwa od 14 czerwca   „tu i teraz” w Łodzi i będzie prezentowana do 29 września w sali wystaw czasowych na parterze niedawno odrestaurowanego pałacu Poznańskich, siedziby Muzeum Miasta Łodzi.

 

Prezentacja  twórczości przedstawicieli dwóch znaczących artystycznych grup ekspresjonistycznych – poznańskiego Buntu i łódzkiej grupy artystów żydowskich Jung Idysz odwołuje się do planowanego po I wojnie światowej, ale niezrealizowanego projektu wspólnej wystawy.  To kolektywne przedsięwzięcie artystyczne zaanonsowano na ostatniej stronie potrójnego, a  zarazem ostatniego numeru pisma „Jung Idysz” (listopad – grudzień 1919), wydanego w Łodzi przez awangardową grupę artystów o tej samej nazwie. Na ostatniej stronie w rubryce U nas trzeciego potrójnego zeszytu (nr 4-5-6), która jednocześnie stała się inspiracją do powstania całej ekspozycji, napisano: „Prowadzone są negocjacje z polskimi grupami artystycznymi Bunt i Zdrój w sprawie rychłej wspólnej wystawy w Poznaniu i innych większych miastach Polski”.

 

Fot. Bożena Szafrańska

Pewną trudnością w realizacji ekspozycji, której zamiarem było „odtworzenie” wystawy sztuki, do której nie doszło, był brak jakiejkolwiek dokumentacji.  Taka sytuacja pozwoliła kuratorom na pewną swobodę w wyborze dzieł, a tym samym twórcze podejście i stworzenie czytelnej dla widza narracji.

Zarówno grupa Bunt, jak i Jung Idysz są zaliczane do tzw. wczesnej awangardy, która kształtowała się w czasach I wojny światowej, rewolucyjnych nastrojów tamtego czasu i narodziła się niemal równocześnie wraz z niepodległym państwem.  Hasła duchowej przemiany ludzkości, poszukiwania nowej formy wyrazu,  idea sztuki  będącej  narzędziem odnowy,  protestu i walki z kulturową dewaluacją bliskie były obu ugrupowaniom. Oba odwoływały się też do haseł głoszonych przez ekspresjonistów niemieckich.

Bunt powstał w Poznaniu w 1918 roku i należeli do niego zarówno poeci, jak i malarze, m.in. Małgorzata i Stanisław Kubiccy,  Władysław Skotarek,  Stefan Szmaj, Jan Jerzy Wroniecki, August Zamoyski, później dołączyli Artur Maria Swinarski i Jan Panieński. Od momentu powstania współpracował  z wydawanym od 1917 roku dwutygodnikiem „Zdrój”. Na łamach założonego przez Jerzego Hulewicza pisma prezentowano poezję, prozę,  rozprawy z teorii sztuki i filozofii, recenzje, grafiki i reprodukcje obrazów.  Wśród artystów, których prace opublikowano w magazynie, znaleźli się także członkowie Jung Idysz – Pola Lindenfeld i Marek Szwarc.

 

Fot. Bożena Szafrańska

Z kolei Jung Idysz zostało powołane w Łodzi o rok później niż Bunt, na początku 1919 roku. Zanim to nastąpiło, grupa młodych plastyków prowadziła ożywioną działalność pod przewodnictwem Icchaka Braunera, Jankiela Adlera i Marka Szwarca. Po powrocie z Moskwy dołączył do nich Mosze Broderson, ekscentryczny poeta, który dzięki swoim zaletom i urokowi osobistemu prawie natychmiast stał się  duchowym przywódcą grupy. Z ugrupowaniem byli również związani Henoch Barciński, Jecheskiel Mosze Najman, Icchak Kacenelson, Pola Lindenfeld, Ida  Brauner, Dina Matus, Zofia Gutentag. Od samego początku spotykali się w pracowni Braunera, a także w salonie Maksa i Felicji Szydłowskich. To dzięki Maksowi Szydłowskiemu, bogatemu przedsiębiorcy i mecenasowi sztuki, oraz pomocy finansowej światłych filantropów grupa Jung Idysz,  podobnie jak Bunt, mogła wydawać swoje pismo.

Na wystawie w Muzeum Miasta Łodzi zgromadzono prawie dwieście prac artystów obu ugrupowań. W dużej części są to grafiki, rysunki, ale również obrazy olejne, akwarele, kilka zachowanych rzeźb, publikacje, zdjęcia i dokumenty. I tak w przypadku Buntu są to wyłącznie grafiki i rysunki. Czas powstania prezentowanych prac obejmuje okres przełomu 1916 i 1917 roku do okresu powojennego, po roku 1945. Ekspozycja została wzbogacona o prace Henryka Berlewiego, artysty, który nie był członkiem żadnego z tych ugrupowań, ale utrzymywał z nimi bliskie kontakty. Jedna z recenzentek wystawy napisała: „Tym sposobem mamy do czynienia z największą jak dotychczas w dziejach polskiego wystawiennictwa prezentacją prac artystów związanych z żydowską wczesną awangardą”.

Na wystawie możemy zobaczyć wybitne dzieła pokazywane publicznie po raz pierwszy. Zostały one wyróżnione i zaprezentowane na specjalnie  zaznaczonych płaszczyznach, wydzielonych pasmami jasnobłękitnego koloru. I tak mamy: Błogosławieństwo Bal Szem Towa autorstwa  Jankiela Adlera, odtworzony fragment kolekcji Karola Kubickiego ze ścianą z pracami Adlera, tak jak była ona zaaranżowana w byłym domu Kubickich w Berlin Britz, czy Wesele żydowskie Henryka Berlewiego – pastel  z lat 20. XX wieku, który został prawdopodobnie zniszczony w czasie wojny, a później zrekonstruowany przez artystę w latach 50. XX wieku w technice olejnej. Do znakomitych prac, nigdy wcześniej nieprezentowanych, należy zaliczyć również szkice wykonane ołówkiem i kredką z przedstawieniami zwierząt z serii ZOO Henryka Barcińskiego.

Należy zaznaczyć, że wystawa jest częścią większego projektu upamiętniającego stulecie powstania awangardowej grupy Jung Idysz, którego ważnym elementem było opublikowanie przez Muzeum Miasta Łodzi unikatowego reprintu trzech zachowanych, oryginalnych egzemplarzy wydawanego przez nich pisma literacko-artystycznego. To właśnie w nich została zaprezentowana istota nowej koncepcji sztuki, wyrażająca się w organicznym związku słowa i obrazu. Zeszyty zostały odtworzone na podstawie oryginałów ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie oraz egzemplarza udostępnionego w domenie publicznej przez Uniwersytet Stanforda. Korzystano ze skanów stron, które wcześniej poddano starannemu oczyszczeniu, i odtworzono zniszczone fragmenty. Ostatecznie, po standaryzacji tekstu i grafik, udało się osiągnąć podobny do wyjściowego materiał z 1919 roku, unikatowy wygląd i charakter ręcznych, autorskich odbitek na materiale zbliżonym teksturą oraz barwą do papieru pakowego, użytego oryginalnie przez członków Jung Idysz.  Oddane do rąk czytelników wydawnictwo składa się z reprintu ręcznie szytych zeszytów o numerach: 1, 2-3 i 4-5-6, przetłumaczonych na język polski i angielski oraz osobnego zeszytu zawierającego krótkie teksty naukowe dotyczące działalności grupy, a także noty biograficzne autorów poezji i grafik opublikowanych na łamach pisma.

Teresa Śmiechowska

 

Recenzja z wystawy autorstwa Agnieszki Salomon-Radeckiej (MN Poznań) ukazała się na łamach Arteonu nr 7 (231) z lipca 2019:  23-25.


Henryk Berlewi, Wesele żydowskie, pastel, 1921/lata 50.

 

Grupa Jung Idysz i żydowska awangarda artystyczna w dwudziestoleciu międzywojennym. Idee – postawy – relacje – konferencja w Łodzi.

 

W dniach 12-13 czerwca 2019 roku Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata wraz z  Muzeum Miasta Łodzi,  Zakładem Niemcoznawstwa w Instytucie Filologii Germańskiej oraz Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego był współorganizatorem konferencji naukowej „Grupa Jung Idysz i żydowska awangarda artystyczna w dwudziestoleciu międzywojennym. Idee – postawy – relacje”. Konferencja oraz wydarzenia z nią związane upamiętniają 100. rocznicę powstania łódzkiej grupy Jung Idysz. Kluczowym założeniem

dwudniowej konferencji było omówienie różnorodnych aspektów działalności artystów żydowskich w międzywojennej Polsce, których twórczość i postawy artystyczne znacząco wpłynęły na kształtowanie się nowoczesnej kultury polskiej i żydowskiej. Działalność powstałej w 1918 roku grupy Jung Idysz jako pierwszej najważniejszej żydowskiej grupy awangardowej w odradzającej się Polsce była dla żydowskich artystów istotnym impulsem. Stanowiła punkt wyjścia z jednej strony do poszukiwania odrębności własnej tradycji, z drugiej do otwierania się na kontakty z artystami polskimi i wzmocnienia przekonania, że należy twórczo włączyć się w najnowsze trendy sztuki międzynarodowej i współtworzyć zręby nowoczesnej europejskiej kultury.  To, co było dla grupy najważniejsze – to poszukiwania istoty sztuki żydowskiej, która byłaby trwałą podstawą do budowania własnej tożsamości, ale też kultury uniwersalnej.

Referat prof. Eleonory Jedlińskiej

W ramach konferencji wygłoszono dwadzieścia dwa referaty zilustrowane wizualnymi prezentacjami. Na początku konferencji prof. Jerzy Malinowski, pierwszy monografista grupy Jung Idysz,  omówił stan badań nad żydowską awangardą, następnie przedstawiono najnowsze opracowania dotyczące tego tematu. Zaprezentowano najnowszą publikację PISSŚ, Manifesty polskiej awangardy artystycznej: Formiści – Bunt – Jung Idysz 1917–1922, podstawowy opracowanie  dla tych wszystkich badaczy, którzy zajmują się sztuką awangardową w międzywojennej Polsce i na świecie.

W kolejnym wystąpieniu poruszono temat wpływu twórczości Jung Idysz i ekspresjonizmu europejskiego na malarstwo amerykańskie.

W panelu zajmującym się problemami tożsamości omówiono rozwój  nowoczesnej kultury żydowskiej oraz kształtowanie się świeckiej żydowskiej tożsamości narodowej na przełomie XIX i w pierwszych dekadach XX wieku. Przyjrzano się związkom „nowej sztuki” żydowskiej ze „współczesnymi” ideologiami i zjawiskami społeczno-kulturowymi, mającymi wpływ na przemiany tożsamości polskich Żydów, jak np. nacjonalizm diaspory, jidyszyzm, folkloryzm, tendencje socjalistyczne, odzyskanie przez Polskę niepodległości i konflikty narodowościowe w niepodległym państwie. Podkreślono wpływ mediów (prasy, kinematografii) na rozwój nowoczesnej kultury.


Podczas konferencji – Teresa Śmiechowska i Adam Klimczak

W kolejnych wystąpieniach omówiono twórczość zarówno Jankiela Adlera, jednego z założycieli grupy Jung Idysz, jak i dokonania Margrit Sielskiej-Reich, aktywnej członkini grupy Artes,  jednej z najważniejszych postaci lwowskiego środowiska artystycznego okresu międzywojennego i czasów powojennych.

Przybliżono sylwetkę Pereca Opoczyńskiego (1892-1943) współtworzącego życie literackie międzywojennej Łodzi, który miał szerokie kontakty z łódzkimi i warszawskimi czasopismami, a także z żydowskimi kręgami awangardowych twórców.  Szczególnie interesująco został przedstawiony temat kontaktów Giny i Marka Szwarców, artysty – twórcy Jung Idysz i jego żony, ze środowiskiem poznańskiego „Buntu”, obraz wyjątkowej przyjaźni z Janiną Przybylską, poetką i tłumaczką, oraz artystą Władysławem Skotarkiem.  W innym wystąpieniu bogato naświetlono kontakty, koncepcje i wydarzenia artystyczne pomiędzy Poznaniem, Łodzią a Berlinem. Ważnym tematem poruszonym na konferencji było omówienie mało znanego projektu zainicjowanego przez grupę Jung Idysz,  dotyczącego publikacji serii trzech książek artystycznych ilustrowanych przez Esterę Karp, Idę Brauner, Dinę Matus, artystki działające nieco z boku, na obrzeżach grupy Jung Idysz. Ilustrowane publikacje wydano w Łodzi w 1921 roku pod szyldem Farlag Achrid.

Konferencja łódzka,  podobnie jak ta z listopada 2017 roku w Toruniu  „Formiści – Bunt Zdrój – Jung Idysz”, której organizatorem był Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, podjęła tematy związane zarówno z działalnością polityczno-społeczną oraz twórczością artystów działających w Jung Idysz,  jak i przynależących do Buntu, powstałego wokół czasopisma „Zdrój”, i była próbą podsumowania dotychczasowych badań nad sztuką awangardową, otwierając  nowe perspektywy i pola do badań oraz pokazując, że temat sztuki awangardowej jest wiecznie aktualny i atrakcyjny zarówno dla historyków sztuki, muzealników, kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców, jak i teatrologów i filmoznawców.

Na zakończenie, w podsumowaniu konferencji, prof. Malinowski stwierdził, że od czasu wydania książki Grupa „Jung Idysz” i żydowskie środowisko „nowej sztuki” w Polsce 1918-1923 upłynęło ponad trzydzieści lat, w tym czasie wiele zmieniło się w metodologicznym podejściu w naukach humanistycznych i pewne kwestie wymagają być może reinterpretacji oraz nowego podejścia do źródeł.  Kolejne konferencje i seminaria, poświęcone sztuce żydowskiej staną się okazją do prezentacji nowych badań nad sztuką żydowską początku XX wieku i międzywojennej awangardy. 

 

Publikacje poświęcone polskiej awangardzie około 1920 roku:

Jung – Idisz [Jung Idysz]  /  Yung-Yidish 1919 – reprint 3 almanachów grupy (w wersji oryginalnej - jidisz, polskiej i angielskiej) pod red. Irminy Gadowskiej, Adama Klimczaka i Teresy Śmiechowskiej,

 

Spis treści /Index: TERESA ŚMIECHOWSKA, ADAM KLIMCZAK, Wprowadzenie / Introduction; JERZY MALINOWSKI, Tradycje Jung Idysz / The Tradition of Yung-Yidish; IRMINA GRADOWSKA, ELEONORA JEDLIŃSKA, „A dźwięki naszych bębnów rozpamiętują nawałnicę istnienia”: Łódzka grupa Jung Idysz – inspiracje i znaczenie / ‘And we drum out the storm of the ineffable’: Inspiration and Significance of the Yung-Yidish Avant-Garde Group from Łódź; JANUSZ ZAGRODZKI, Grupa Jung Idysz w poszukiwaniu sztuki uniwersalnej / Yung-Yidish in Search of Universal Art; Krótkie noty biograficzne artystów współpracujących z pismem „Jung Idysz” / Short biographical notes of the artists cooperating with Yung-Yidish magazine. 

 

Muzeum Miasta Łodzi i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Łódź 2019 (s. 60);  ISBN 978-83-65026-35-4  ISBN 978-83-949807-3-3

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI

T. VIA: MAŁGORZATA GERON, JERZY MALINOWSKI, Manifesty polskiej awangardy artystycznej: Formiści – Bunt – Jung Idysz 1917 – 1922, red. GRAŻYNA RAJ

Spis treści: Od redakcji (JERZY MALINOWSKI); MAŁGORZATA GERON, JERZY MALINOWSKI, Manifesty awangardy; Część I.  MAŁGORZATA GERON, Formiści; Część II. JERZY MALINOWSKI, Bunt; Część III. JERZY MALINOWSKI, Jung Idysz i żydowskie środowisko artystyczne „nowej sztuki” w Polsce. [Każda część zawiera: Wstęp, Ilustracje, Antologię tekstów).

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2019  ISBN 978-83-65480-37-8 [Pozycja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa]

Informacje i zaproszenia:

 

Puławska promocja

W upalne popołudnie  16 czerwca w Muzeum Czartoryskich w Puławach odbyła się druga (po warszawskiej w Pałacu Tyszkiewiczów) promocja książki Teresy Grzybkowskiej Kobieta wodzem chwalebnego czynu. Twórczynie pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych. Miejsce zorganizowania promocji nie było przypadkowe, ponieważ to właśnie w puławskim parku  księżna Izabela Czartoryska w  otwartej  w 1801 roku  Świątyni Sybilli i w powstałym nieopodal w 1809 roku   Domu Gotyckim stworzyła pierwsze polskie muzeum, gdzie gromadziła pamiątki narodowe po sławnych wodzach i bohaterach,   a  w Domu Gotyckim  również pamiątki po sławnych ludziach z całego świata. Spotkanie z czytelnikami odbyło się w odnowionym niedawno Domku Aleksandryjskim, wybudowanym dla cara Aleksandra I, który odwiedził Puławy kilkakrotnie  w latach 1805, 1814 i 1818, ale nigdy tam nie zamieszkał.

Zgromadzoną publiczność powitała dyrektor puławskiego muzeum Honorata Mielniczenko, sytuując promocję książki Kobieta wodzem chwalebnego czynu… wśród wydarzeń składających się na ogłoszony przez muzeum Rok Księżnej Izabeli Czartoryskiej. Następnie pisząca te słowa nakreśliła w paru zdaniach charakter działalności naukowej i edytorskiej Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, wydawcy promowanej książki.

Profesor Juliusz Chrościcki starał się przybliżyć czytelnikom czasy, o których pisze prof. Teresa Grzybkowska. Nawiązując do stawianej przez Autorkę tezy o szczególnym kręgu towarzyskim, w którym  funkcjonowały bohaterki książki, zwrócił uwagę, że tych więzi nie ułatwiał sposób podróżowania, bo odległość między Puławami a  Nieborowem,  siedzibami   Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej i Heleny z Przezdzieckich Radziwiłłowej, przyjaciółki pokonywały jednak znacznie dłużej niż my  dzisiaj, a mimo to  odwiedzały się  często.

Rozwijając wątek przyjaźni, prof. Teresa Grzybkowska opowiedziała zebranej publiczności między innymi o Elżbiecie z Czartoryskich Lubomirskiej, jej córce Aleksandrze z Lubomirskich Potockiej i zięciu Stanisławie Kostce Potockim, których działalność kolekcjonerska miała decydujący wpływ na powstanie  zbiorów sztuki w Łańcucie i Wilanowie. W następnych pokoleniach taką działalność kontynuowała Izabela z Czartoryskich Działyńska w Gołuchowie, kolejna bohaterka promowanej książki. Swoje wystąpienie prof. Teresa Grzybkowska ilustrowała przygotowaną prezentacją  przedstawiającą  wszystkie bohaterki książki, stworzone przez  nie  muzea i poszczególne  obiekty. 

Po podpisaniu przez Autorkę zakupionych przez czytelników książek opuściliśmy gościnne Puławy, żegnani  również przez…  zupełnie oswojone, spacerujące swobodnie po parku pawie.

Grażyna Raj 

 

Prezentacja Autobiografii Kiry Banasińskiej

Opublikowana przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Wydawnictwo Tako Autobiografia Kiry Banasińskiej była dwukrotnie w 2019 prezentowana na antenach mediów publicznych. Sylwetkę Kiry Banasińskiej przybliżyła tłumaczka książki z języka angielskiego oraz autorka opracowania dr Małgorzata Reinhard – Chlanda, która była gościem programu radiowej Trójki „Historie jak z książki” emitowanego 26 marca (https://www.polskieradio.pl/9/5390/Artykul/2285162,Zapomniana-artystka-czyli-Kira-Banasinska)  oraz programu tvp Polonia „Kulturalni.pl” prezentowanego 22 lipca http://kulturalnipl.vod.tvp.pl/43604891/polskie-losy-na-krancach-swiata

 

 

Zarząd wspiera organizację konferencji:

 

International Conference / Konferencja międzynarodowa
Kalisz, Poland / 18.-19. October / październik 2019

 

CONFERENCE PROGRAMME
PROGRAM KONFERENCJI

 

Artistic contacts between political blocs after World War II
in Central Europe: visual arts, power, cultural propaganda
 

Kontakty artystyczne między blokami politycznymi
po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej:
sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa
 

 

Conference languages: Polish, English (all abstracts will be offered in both languages in the printed Conference Guide). Organizers offer all English-speaking participants individual language consultants during
the symposium; for all Polish papers translated English versions will be available / Języki konferencji: język polski, angielski (streszczenia anglojęzyczne wszystkich referatów znajdą się w specjalnym Przewodniku konferencyjnym; ponadto Organizatorzy planują udostępnienie tekstów polskich wystąpięń w j. angielskim).

DAY I / DZIEŃ PIERWSZY
18th OCTOBER 2019 / 18. PAŹDZIERNIKA 2019

 

ARTISTIC AND CULTURAL CONTACTS BETWEEN
AND WITHIN POLITICAL BLOCS: EXHIBITIONS, ACTORS, CULTURAL POLITICS AND ITS MEDIA


* Conference venue: Faculty of Pedagogy and Arts, Adam Mickiewicz University, Kalisz, main building.
Nowy Świat street no. 28/30, rooms E 236, E 235 [ground floor, eastern wing]

* Miejsce obrad: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Kaliszu, gmach główny, ul. Nowy Świat 28/30, sale E 236, E 235 [parter, skrzydło wschodnie]

 

8:30 – 09:30 – Registration – main hall / Rejestracja uczestników – hall główny

 

CONFERENCE OPENING / OTWARCIE KONFERENCJI 

sala / room E 236


09:30 – 10:00
– Opening and official greetings from Organizers / Otwarcie konferencji i powitanie uczestników oraz gości / Przedstawiciele władz miasta / Delegates of the Kalisz’s municipal administration; Organizatorzy / Organizers: Przewodniczący Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk / President of the Kalisz Society of Friends of Sciences, prof. Krzysztof Walczak, Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM / Dean of the Faculty of Pedagogy and Arts, Adam Mickiewicz University in Kalisz, prof. Piotr Łuszczykiewicz, kierownicy programu/Programme Directors: Anna Tabaka, Makary Górzyński

 

10:00 – 11:00 – Introductory lecture / Wykład wprowadzający 

 
11:00 – 11:30 – COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA 

SESSION I / SESJA I / room / sala E 236
PLATORMS OF COMPETITION, PLATFORMS OF POLITICS:
ART EXCHANGES AT BIENNIALS AND TRIENNIALS

11:30-13:00, including discussion
Chair / Prowadzący: prof. Beate Störtkuhl, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg / Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa

11:30-11:50, Francesca Zanella, University of Parma, Artists and designers from east central Europe at the Milan Triennale during the 50s and the 60s: diplomatic relations and ideological debates on the role of art and design

11:50-12:10, Veronika Rollová, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Ceramics Symposiums as Platforms of International Artistic Contacts in Central Europe in the 1960s.I

12:10-12:30, Wiktor Komorowski, The Courtauld Institute of Art., London, Impossible Transnationalism? Socialist Competition and The International Print Biennial In Krakow

12:30 – 13:00 – DISCUSSION / DYSKUSJA


13:00 – 13:50 – LUNCH BREAK / PRZERWA OBIADOWA

SESSION II / SESJA II / room / sala E 236
ARTISTIC EXCHANGES, CULTURAL POLITICS,
ITS MEDIA AND RECEPTION (in two parts)

13:50-16:50, including discussions and coffee break / z uwzględnieniem dyskusji i przerwy
Chair / Prowadzący: Prof. Jerzy Malinowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University (UMK)

 

13:50-14:10, Viktória Popovics, Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Budapest, Polish-Hungarian artistic exchange in the 1970’s

14:10-14:30, Dora Derado, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split,
The Transposition of Readymade Strategies into the Socialist Republic of Croatia

14:30-14:50, Camilla Larsson, Södertörn university, Stockholm, Politics of Appearance: Tadeusz Kantor in Sweden, 1958-2014

14:50 – 15:20 – DISCUSSION / DYSKUSJA

15:20 – 15:40 – COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA

15:40-16:00, Matus Adrian-George, European University Institute, Florence,
Breaking the Law: Radio Free Europe in Hungary and Romania

16:00-16:20, Anna Dzierżyc-Horniak, Katolicki Uniwersytet Lubelski, „To były ciekawe przygody i takie jakby darowane…” Galeria Foksal na brytyjskich salonach (English-print copy will be available) 

16:20 – 16:50 – DISCUSSION / DYSKUSJA

17:00 – 19:00 – The Kalisz’s urban history: an introductory guided tour / Krótkie oprowadzanie studialne po historycznym Kaliszu; for registration please contact the main registration desk located in the main hall / rejestracja do grup wycieczkowych – prosimy o kontakt z punktem rejestracyjnym konferencji w hallu głównym. Guides / Przewodnicy: Joanna Bruś, Makary Górzyński (2 groups / 2 grupy) / ca. 2 kilometres of walk, with conversatory stops; ok. 2-kilometrowy spacer z postojami, przeznaczonymi na konwersatoria.

 

19:15 – OFFICIAL DINNER / UROCZYSTA KOLACJA DLA UCZESTNIKÓW

Please accept our invitation to visit one of the Kalisz’s architectural landmarks of the interwar reconstrucion period: the new Town Hall (1920-1927), where the official reception will be organised / Uczestników sesji wygłaszających referaty prosimy o przyjęcie zaproszenia do odwiedzin w gmachu międzywojennego kaliskiego ratusza (1920-1927), jednego z architektonicznych symboli odbudowy miasta po 1914 roku.

 

DAY II / DZIEŃ DRUGI 

19th OCTOBER 2019 /19 PAŹDZIERNIKA 2019

 

ARTISTS, THEIR STRATEGIES AND CULTURAL POLITICS
OF THE SOCIALIST STATES IN THE POST-1945 REALITIES
 

10:00 – 17:15

SESSION III / SESJA III / room / sala E 236
NOWE INSTYTUCJE I STRATEGIE WYMIANY KULTURALNEJ
W PIERWSZYCH LATACH PO DRUGIEJ WOJNIE
ŚWIATOWEJ:
PRZYPADEK POLSKI /
(
NEW INSTITUTIONS AND STRATEGIES
OF CULTURAL EXCHANGE IN THE POSTWAR DECADE:
A POLISH CASE STUDY)

10:00-11:30, including discussion
Chair / Prowadzący: Prof. Piotr Łuszczykiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza / Adam Mickiewicz University (UAM)

10:00-10:20, Anna Wierzbicka, Instytut Sztuki PAN, The Activity of the Bureau for the Cooperation with Foreign Countries in the years 1944-1950

10:20-10:40, Anna Zelmańska-Lipnicka, Instytut Sztuki PAN, Wymiana kulturalna między Polską i Francją w latach 1945-1949 na podstawie dokumentacji Ministerstw: Kultury
i Sztuki, i Spraw Zagranicznych
(English-print copy will be available)

10:40-11:00, Anna Agnieszka Szablowska, Instytut Sztuki PAN, Zapomniany udział przedstawicieli École de Paris w I Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w 1950 roku
(English-print copy will be available)

11:00 – 11:30 – DISCUSSION / DYSKUSJA

11:30 – 12:00 – COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA  

SESSION IV / SESJA IV / room / sala E 236
ARTISTS, THEIR STRATEGIES AND THE CULTURAL POLITICS
OF THE SOCIALIST STATES IN THE POST-1945 CENTRAL EUROPE

12:00-14:00, including discussion
Chair / Prowadzący: Prof. Olimpia Mitric, Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie / Stefan cel Mare University of Suceava

 

12:00-12:20, Anna Tabaka, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Poglądy Tadeusza Kulisiewicza w świetle materiałów z kaliskiego archiwum artysty. Polityka i sztuka (English-print copy will be available)

12:20-12:40, Petra Skarupsky, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski,
Exhibition of Works by Tadeusz Kulisiewicz in Czechoslovakia (1972)

12:40-13:00, Katalin Cseh-Varga, University of Vienna, Artist Sketchbooks and Diaries. Thinking about Art in Times of Information Blockade

13:00 – 13:40 – DISCUSSION / DYSKUSJA

13:45 – 14:30 – LUNCH BREAK / PRZERWA OBIADOWA

SESSION V / SESJA V / room / sala E 236
WYBORY I DROGI ARTYSTÓW A PAŃSTWOWE POLITYKI KULTURALNE: POSZUKIWANIE WOLNOŚCI /
(
STRATEGIES OF ARTISTS AND CULTURAL POLITICS OF THE STATE:
IN SEARCH FOR FREEDOM)

14:30-16:30, including discussion
Chair / Prowadzący: Prof. Lechosław Lameński, Katolicki Uniwersytet Lubelski / Catholic University of Lublin (KUL) 

14:30-14:50, Olimpia Mitric, Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie, Ion Irimescu – rzeźbiarz jednego wieku (1903-2005) (English-print copy will be available) 

14:50-15:10, Olga Dianova, SS Cyril and Methodius Theological Institute, Cultural identity
 of Russian diaspora in Łódź  after World War II

15:10-15:30, Joanna Szczepanik, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Faculty of Civil Engineering and Architecture, A strategy of over-identification as a tool to protect artistic freedom. A case of Neue Slowenische Kunst collective

15:30-15:50, Katarzyna Kułakowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Wolność w systemie zniewolenia. O początkach Teatru Wiejskiego „Węgajty”
(English-print copy will be available)
 

15:50 – 16:30 – DISCUSSION / DYSKUSJA

16:15/16:30 – 16:50 – COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA

SESSION VI / SESJA VI / room / sala E 235
ARCHITECTS AND POLITICS OF ARCHITECTURE:
EXCHANGES AND IDEOLOGIES

14:30-16:00, including discussion
Chair / Prowadzący: mgr Makary Górzyński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, KTPN / Institute of Art History, University of Warsaw

14:30-14:50, Rita Karácsony Zorán Vukoszávlyev, Department of History of Architecture
and Monument Preservation, Budapest University of Technology and Economics, Hungary,
"The Danes". The influence of the Danish Group on designing architecture in Hungary in the 1940s and 1950s.

14:50-15:10, Marek Czapelski, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego,
Former protagonistsof socialist realism recount of the history of architecture.15:10-15:30, Joanna Nikel, Uniwersytet Wrocławski, Between Modernism and Socialist Realism: Reception of the Bauhaus in the Soviet Occupation Zone in Germany in years 1945-1949

15:30-15.50, Alicja Gzowska, Narodowy Instytut Architektury, Against all odds?! International activities of Polish urbanist and scholar Piotr Zaremba (1910-1993) 

15:50 – 16:30 – DISCUSSION / DYSKUSJA

 

16:15/16.30 – 16:50 – COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA  


16:50 – 17:00, CONFERENCE CLOSURE / ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Department of History of Modern Art (Faculty of Fine Arts) 

The Department of History of Modern Art (Chair of History of Art and Culture, Faculty of History)
The Department of History of Polish Art and Culture on Emigration (Chair of History of Art and Culture, Faculty of History) at the Nicolaus Copernicus University in Toruń

The Institute of Art Research at the Vilnius Academy of Arts

The Polish Institute of World Art Studies

cordially invite you to 8th CONFERENCE ON MODERN ART IN TORUŃ

ART EDUCATION & ART CRITICISM  IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN THE 20th AND 21st CENTURIES

on the 100th anniversary of the revival of the Faculty of Fine Arts at the Stefan Batory University in Wilno (Vilnius),since 1945 located at the Nicolaus Copernicus University in Toruń

The Centre of Contemporary Art “ZNAKI CZASU”,  Wały Generała Władysława Sikorskiego 13, 87-100 Toruń

9-11 October 2019 

The conference will be devoted to:

  • the art doctrines and the art education curricula for visual artists, architects, urban planners, and urban designers;
  • the creator – idea – work – society relationship expressed via artistic and critical responses;

The core of the conference is the research on:

  • the concept of the construction and the reconstruction of the world and the human environment (post-extermination and post-chaos times);
  • contemporary ideas and utopias of the future related to them, political, technological and ecologicalones, expressed in art, architecture, and urban planning;
  • social acceptance of these ideas and the utopias or the opposition towards them expressed via artistic creation;
  • the circulation of ideas and works of art.

The core of interest is primarily Central, Eastern, and South-Eastern Europe in the course of the transformation throughout the twentieth and early twenty-first centuries.

The conference will be held in English. Time assigned for each paper: 20 minutes. The application forms, in English, ought to be emailed to torun@world-art.pl before September 15, 2019. The program of the Conference will be announced at the end of September.

The organisers do not cover the costs of travel and accommodation, although, upon request, they may assist in booking the rooms in the local hotels or dorms.

The entry fee is PLN 200 or € 50; for doctoral candidates – PLN 100 or € 25 (paid to the bank account: Credit Agricole IBAN PL 24 1940 1076 3101 7420 0000 0000).

The Academic Committee of the Conference includes:

prof. Jerzy Malinowski (president), dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. Irena Dżurkowa-Kossowska, prof. Jan Wiktor Sienkiewicz, dr hab. Joanna Kucharzewska, dr Małgorzata Geron, dr Ieva Pleikienė, dr Emilia Ziółkowska (secretary).

The post-conference volume will be published by the Polish Institute of World Art Studies, included in the List of publishing houses issuing peer-reviewed scientific monographs, published in the Announcement of the Minister of Science and Higher Education of January 18, 2019.


PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 7-8 (82-83)
więcej
KULTURA ARTYSTYCZNA T. 2
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE, T. 6
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 8
więcej
WORLD ART STUDIES 2018 T. 18
więcej
DAGEROTYP 2018 NR 1 (25)
więcej
POZA SERIAMI
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. IV
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. V
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 7
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ART DIARY, T. 8
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIESON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XVI
więcej
STUDIA O SZTUCE NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ART, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. VI
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.