Hasło Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

AKTUALNOŚCI

2017-06-26

PREZENTACJA  DOROBKU INSTYTUTU W AMBASADZIE JAPONII

 

    19 czerwca 2017 roku w siedzibie Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii odbyło się otwarte spotkanie poświęcone dorobkowi Polskiego Instytutu  Studiów nad Sztuką Świata  w dziedzinie kultury i sztuki japońskiej, oraz japonizmu w sztuce polskiej i europejskiej.  To pole badań jest istotną częścią działalności naukowej historyków sztuki,  orientalistów, teatrologów,  konserwatorów dzieł sztuki i kulturoznawców skupionych w Instytucie. 

    Spotkanie otworzył prezes Instytutu, prof. Jerzy Malinowski, który przypomniał dotychczasową kilkunastoletnią działalność instytutu, której istotną częścią są badania dawnych i współczesnych zjawisk w kulturze i sztuce japońskiej, oraz  przedstawił plany na przyszłość, szczególnie  z przypadającym w 2019 roku stuleciem nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych między cesarstwem Japonii a odrodzoną Polską.

   Dwa najważniejsze kierunki aktywności  Instytutu to publikacje oraz naukowe konferencje krajowe i międzynarodowe. Do tej pory ukazało się już  18 książek poświęconych sztuce japońskiej i jej oddziaływaniu na sztukę polską; są to  zarówno tomy z artykułami uczestników konferencji naukowych, jak i prace indywidualnych autorów.

   Profesor Malinowski przypomniał również o współpracy Instytutu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, owocującej  organizowanymi co dwa lata Spotkaniami Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu, będące nieocenionym polem spotkań i wymiany doświadczeń  interdyscyplinarnych.

     Katarzyna Maleszko, prezes Oddziału Warszawskiego Instytutu  i kustosz kolekcji japońskiej Muzeum Narodowego w Warszawie scharakteryzowała działalność popularyzatorską i wystawienniczą w  ostatnich dziesięciu latach, przypominając najważniejsze wystawy poświęcone sztuce japońskiej, zorganizowane  w Warszawie i kilku innych miastach Polski.

   Wystąpienie wiceprezeski dr Agnieszki Kluczewskiej-Wójcik, autorki wydanej przez Instytut książki Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początku XX wieku było przypomnieniem najważniejszych zjawisk związanych z wpływem sztuki japońskiej na sztukę polską końca XIX i początku XX wieku. Tej tematyki dotyczyło także wystąpienie dr Łukasza Kossowskiego, autora obszernej pracy zatytułowanej Wielka fala. Inspiracje sztuka Japonii w malarstwie i grafice.

   Prelekcja  prof.  Beaty  Kubiak Ho-Chi  była poświęcona  międzynarodowej konferencji „East Asian Theates: Tradition – Inspirations – European/Polish Contexts” zorganizowanej w Krakowie w październiku 2015 roku,  niezwykle  interesującego i inspirującego  spotkania  orientalistów, teatrologów i historyków. W tej części spotkania  głos zabierali autorzy najważniejszych publikacji wydanych ostatnimi laty przez Instytut, a także członkowie Instytutu – uczestnicy konferencji. Wśród nich prof. Estera Żeromska, dr Iga Rodowicz, prof. Zbigniew Osiński, Małgorzata Martini.

Wydane przez Instytut własne publikacje prezentowali dr Małgorzata Wołodźko (Ogrody w kulturze dawnej Japonii), Maciej Trybus (Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia), a ponadto prof. Aneta Pawłowska (Japonizm w sztuce modernizmu, wydane przez Wydawnictwo UŁ).

O zagadnieniach badań technologicznych i konserwacji dzieł sztuki japońskiej mówiła prof. Weronika Liszewska, wiceprezeska Instytutu.

   W trakcie dyskusji, jaka się rozwinęła jej uczestnicy  podkreślali, jak istotna w działalności Instytutu jest nie tylko aktywność wydawnicza,  lecz przede wszystkim organizowanie  spotkań specjalistów  nauk humanistycznych  różnych dyscyplin i kręgów kulturowych, co w istotny sposób przyczynia się do rozwoju humanistyki polskiej.

 

   W spotkaniu uczestniczyła dyrektor Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii, pani Emi Horiuchi-Morita, oraz pani Yoriko Terada, researcher/adviser Ambasady Japonii. Dzięki uprzejmości i życzliwości pracowników Ambasady wydarzenie mogło dojść do skutku a członkowie Instytutu mieli możność przedstawienia swojego dorobku, tak istotnego dla rozwoju kontaktów między naszymi krajami.  

Katarzyna Maleszko

 

PUBLIKACJE INSTYTUTU O SZTUCE JAPOŃSKIEJ ->

 


 

SEMINARIUM POŚWIĘCONE TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIEMIRADZKIEGO

W dniu 22 czerwca 2017 roku odbyło się w siedzibie Instytutu kolejne seminarium poświęcone realizacji katalogu twórczości Henryka Siemiradzkiego oraz związanego z nim    tomu studiów. Ustalono zasady przygotowania katalogu, a także  podziału haseł i ilustracji.

 


 

 

MANIFESTATION OF MALE  ENERGY IN THE WORLD CULTURES

Dr Agnieszka Staszczyk, członkini Zarządu Oddziału Krakowskiego,  zaprasza do nadsyłania artykułów do tomu Manifestation of male Energy in the world cultures, który przygotowywany jest do druku przez Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

ZAPROSZENIE ->

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDIAN THEATRE JOURNAL

Ukazał się pierwszy numer czasopisma „Indian Theatre Journal(ISSN 2059-0660), będącego pierwszym międzynarodowym pismem poświęconym teatrowi indyjskiemu. Jego redaktorem jest dr Sreenath Nair z University of Lincoln (WB). Do Rady Programowej (Advisory Board)  weszli z Polski prof. Maria Krzysztof Byrski (członek honorowy Instytutu) oraz prof. Jerzy Malinowski. Część zasadniczą numeru otwiera artykuł Grotowski and the Indian tradition autorstwa prof. Byrskiego.

 

 

 


 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata  jako instytucja wspierająca zaprasza na 

Pierwszą Ogólnopolską Konferencję Naukową 

NIEPEŁNOSPRAWNI i SZTUKA

26-27 października 2017 roku

Muzeum Miasta Łodzi; Łódź, ul. Ogrodowa 15

 

Organizatorami konferencji są: Katedra Historii Sztuki i Katedra Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Łódzkiego  oraz  Muzeum Miasta Łodzi.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą: prof. dr hab. Aneta Pawłowska (Katedra Historii Sztuki UŁ; członek Zarządu PISnSŚ), dr Julia Sowińska-Heim (Katedra Historii Sztuki UŁ), Barbara Kurowska (p.o. Dyrektora Muzeum Miasta Łodzi)

Sekretarze Konferencji: dr Anna Wendorff (Katedra Filologii Hiszpańskiej UŁ); Adam Drozdowski (Katedra Historii Sztuki UŁ).

INFORMACJA ->

2017-06-21

Zarząd Oddziału Gdańskiego 

Informuje o  wynikach wyborów do Zarządu Oddziału Gdańskiego  na lata 2017-2020, które odbyły się  w dniu 3 czerwca  2017 roku:

Zarząd Oddziału Gdańskiego: 

Prezes:          dr hab. Bogna Łakomska

Wiceprezesi: dr Dorota Grubba-Thiede

                      dr  Zofia Krasnopolska-Wesner

Sekretarz:     dr Magdalena Howorus-Czajka

Skarbnik:      Joanna Zaremba-Penk

 

Podczas spotkania, ustalono, że  Oddział Gdański  stworzy stronę Facebooka, na której będą zamieszczane informacje związane z działalnością Oddziału.  Jej przygotowaniem zajmie się Joanna Zaremba-Penk. 

2017-06-20

Zarząd Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przy współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zapraszają do udziału w konferencji: 

POLACY W AMERYCE. 

Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 

Warka, 27-28 czerwca 2017 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 czerwca 2017 r. Przygotowane wykłady złożą się na publikację pokonferencyjną, której druk planowany jest do końca roku 2017; termin dostarczenia referatów do publikacji - 15 września 2017 r.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są wyłącznie na formularzu umieszczonym na stronie

http://muzeumpulaski.pl/aktualnosci/261-konferencja-2017 

Miejsce konferencji (obrady, serwis kawowy, obiad) – Centrum Edukacyjno-Muzealne przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, noclegi: Hotel Sielanka nad Pilicą i Hotel Klondaik Warka; zapewniamy transport między hotelami a muzeum. - Udział w konferencji jest bezpłatny. - Wszelkie informacje dot. konferencji można znaleźć na stronie internetowej muzeum:http://muzeumpulaski.pl/aktualnosci/261-konferencja-2017 lub kontaktując się z Sekretarzem

Zgłoszenia należy przesyłać do p. Karola Kucharskiego – mail:konferencja2017@muzeumpulaski.pl tel.: 48 667 22 67 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16. 00).

Rada Naukowa konferencji: Prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski (emerytowany profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; członek Zarządu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata), Prof. dr hab. Przemysław Łozowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu), Prof. dr hab. Beata Dorosz (Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk), Dr Anna Rudek – Śmiechowska (Przewodnicząca Rady Muzeum przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego; sekretarz Zarządu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata


Program ->


2017-04-25

Zarząd Oddziału Krakowskiego 

Informuje o  wynikach wyborów do Zarządu Oddziału Krakowskiego na lata 2017-2020, które odbyły się  w dniu 3 czerwca  2017 roku:

Zarząd Oddziału Krakowskiego: 

Prezes:          dr Beata Biedrońska-Słota

Wiceprezesi: dr  Ewa Kamińska

                      dr  Małgorzata Reinhard-Chlanda

Sekretarz:     Aleksandra Görlich

Skarbnik:      Małgorzata Martini

Członkowie:   prof. Marzena Czerniak-Drożdżowicz

                       dr  Agnieszka Staszczyk

 


 

Zarząd

informuje, że publikację w języku chińskim

 

兰美术通 精装 (The history of Polish Art),

 

przygotowaną pod redakcją Jerzego Malinowskiego przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Instytut Adana Mickiewicza. opublikowaną w Szanghaju, można już nabyć na chińskim Amazonie:


https://www.amazon.cn/%E6%B3%A2%E5%85%B0%E7%BE%8E%E6%9C%AF%E9%80%9A%E5%8F%B2-%E8%80%B6%E6%97%A5-%E9%A9%AC%E5%88%A9%E8%AF%BA%E5%A4%AB%E6%96%AF%E5%9F%BA/dp/B06ZZP268J/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1496149018&sr=8-1&keywords=%E6%B3%A2%E5%85%B0%E7%BE%8E%E6%9C%AF%E9%80%9A%E5%8F%B2

Cena w ChRL: 170,00 CNY = 92,82 PLN

 

2017-02-24

 

5th International  Festival  of  Anthropology  of  Dance

V Międzynarodowy Festiwal Antropologii Tańca

DANCING WITH HAFEZ OR FORGOTTEN BEAUTY OF PERSIAN ART 

TAŃCZĄC Z HAFIZEM. ZAPOZNANE PIĘKNO SZTUKI PERSKIEJ    

   www.bodyart.org.pl    (PISnSŚ jest instytucją wspierającą Festiwal)  

Warszawa, 18 – 22. 09, 2017

 


 

VII Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu

7th Conference on Modern Art in Toruń

FORMIŚCI – BUNT / ZDRÓJ – JUNG IDYSZ. W STULECIE POLSKIEJ AWANGARDY  

FORMISTS – BUNT – YUNG YIDISH. IN HUNDRED YEARS OF THE POLISH AVANT-GARDE -.> 

Toruń,   07 – 09. 11. 2017

 


 

VII Konferencja  Sztuki Nowoczesnej w Toruniu 

FORMIŚCI – BUNT /  ZDRÓJ – JUNG IDYSZ.

W STULECIE POLSKIEJ AWANGARDY

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”,  7 – 9. 11. 2017  

 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych oraz Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w związku ze stuleciem niepodległości postanowiły poświęcić VII Konferencję Sztuki Nowoczesnej problematyce polskiej awangardy artystycznej lat 1917-1923, w szczególności trzem najważniejszym, lecz bardzo stylistycznie i programowo odmiennym grupom artystycznym. Konferencja, która będzie mała miejsce w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, powinna objąć szeroki zakres zagadnień składających się na program, twórczość plastyczną, literacką i teatralną, a także  działalność polityczno-społeczną tych grup. Formiści – najszersza z nich, była stowarzyszeniem skupiającym młodą generację twórców, podzieloną na nurty: ekspresjonistyczno-kubizujący (kubo-ekspresjonistyczny) oraz klasycyzujący (pod wpływem Eli Nadelmana), których program i twórczość ewoluowały w kierunku sztuki narodowej i państwowotwórczej, zmodernizowanej przez awangardę. Bunt – to ściślejsza grupa ekspresjonistycznych artystów, związanych z Berlinem, o radykalnie lewicowym programie politycznym, łączącym się jednak ze wsparciem Józefa Piłsudskiego, która poprzez geometryzację przedstawień po raz pierwszy w Polsce ewoluowała do sztuki abstrakcyjnej. Na uwagę zasługuje także ich współpraca z pisarzami skupionymi wokół poznańskiego pisma „Zdrój”. Wreszcie Jung Idysz – grupa twórców, która od ideologii żydowskiego „odrodzenia narodowego” przeszła do lewicowego zaangażowania politycznego, tworząc odmienną, metaforyczną sztukę tzw. ekspresjonizmu żydowskiego, wyrażającą mistyczną – chasydzką wizję świata. Ruch artystyczny, którego szczyt przypadł na około 1920 rok, rozpoczął się w 1905 roku w kręgu krakowskiej „Grupy Pięciu”, a przede wszystkim w znakomitej twórczości polskich malarzy i rzeźbiarzy w kolonii w Paryżu, którzy reprezentowali szeroki przekrój kierunków i postaw od postimpresjonizmu (Ślewiński, Peske, Muter), przez fowizm (Stückgold, Gwozdecki), klasycyzm, często ewoluujący do Art déco (Nadelman, Zak, Merkel), kubizmu (Marcoussis, Hayden, Lambert Rucki) i École de Paris (Kisling). Ważne jest zbadanie fascynującego niemiecko-rosyjskiego pogranicza kulturowego na ziemiach polskich – zarówno w obszarze sztuk plastycznych, jak i literatury, teatru czy filmu – od Kowna po Katowice, skąd pochodziło wielu wybitnych polskich, niemieckich i żydowskich artystów. Program konferencji podzielony zostanie na części: krajową (wewnątrzpolską) i międzynarodową, służącą badaniom porównawczym. Nasuwa się wiele zagadnień historycznych, społeczno-kulturalnych, ideowych, które w momencie wojennego rozpadu starego porządku pojawiły się, tworząc pełną napięć kulturę nowego państwa. Jaki był stosunek generacji młodej awangardy do poprzedniego pokolenia, skupionego w towarzystwach „Sztuka” czy „Wiener Sezession”? Jak młodzi pisarze i dramaturdzy zapatrywali się na dokonania Młodopolskich poprzedników?  Czy był to generacyjny konflikt młodych ze starymi (jak w Niemczech) czy kontynuacja (Malczewski, Wyspiański, Pautsch)? Jak przedstawiał się stosunek członków grup (i innych artystów) do okropności wojny, po której miało nastąpić wyzwolenie ludzkości, a nastąpiły nowe wojny i rewolucje. Stąd w twórczości „aktywistycznych” grup (jak Bunt i Zdrój) pojawiły się interpretacje Jezusa Chrystusa jako Nowego Człowieka – rewolucjonisty i ikonografia z Nowego Testamentu jako wyraz nadziei na zmianę. A ten sam Jezus – Nowy Człowiek stawał się w twórczości żydowskich artystów prorokiem, łączącym Stary i Nowy Testament, wprowadzającym Żydów do nowej, judeo-chrześcijańskiej Europy. Jak należy zdefiniować pojęcie grup artystycznych, z których Bunt był pierwszą założoną po ustaniu działań w Cesarstwie Niemieckim. Od Wiednia po Rygę, od Hamburga do Bukaresztu powstawały grupy artystyczne o różnym programie, konstrukcji i formach działania, często poprzedzone ruchem „niezależnych wystaw” i konfliktem pokoleń. Skąd czerpały on wiadomości o sztuce (z zadziwiającym „kanałem” w jidisz, łączącym Moskwę i Kijów przez Warszawę i Berlin z Paryżem i Nowym Jorkiem)? Jakimi cechami odznaczały się owe grupy? Jakie stosunki panowały w grupach wielonarodowych? W jakich środowiskach egzystowały, komunikując się (lub nie) przez własnych teoretyków i prasowych krytyków ze społeczeństwem. Jaką rolę spełniały wydawane przez nie pisma? Jak kontaktowały się ze światem, wysyłając członków i własne dzieła na wystawy do Paryża lub Berlina czy przedstawicieli na Kongres Sztuki w Düsseldorfie? Jaka była rola i pozycja kobiet w grupach? Jakie były relacje między plastykami, literatami czy krytykami w grupach? Jak korespondowały ze sobą dokonania plastyczne i literackie? Jak artyści plastycy oddziaływali na literaturę, teatr, film i czy to oddziaływanie było dwukierunkowe? Jak przekładano założenia teoretyczne jednego rodzaju sztuki na inny? Jak funkcjonowali artyści, łączący różne obszary (Wyspiański, Czyżewski, Hulewicz)?

Chcielibyśmy, aby refleksja nad powyższymi tematami została przeprowadzone wielopłaszczyznowo, z uwzględnieniem perspektyw różnych dyscyplin wiedzy. W związku z tym na konferencję zapraszamy historyków i teoretyków sztuki, teatrologów, filmoznawców, historyków literatury, prasoznawców, socjologów, historyków i kulturoznawców.

Konferencja w języku polskim i angielskim.

Materiały z konferencji publikowane będą wyłącznie w języku angielskim w serii „Studies on modern art” t. 7.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:

dr Małgorzata Geron

prof. Jerzy Malinowski (przewodniczący)

dr hab. Rafał Moczkodan

KOSZTY UCZESTNICTWA:

150 zł; dla doktorantów – 70 zł

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji na załączonym formularzu przyjmuje do 30 czerwca 2017 roku dr Małgorzata Geron: m.geron@poczta.fm

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
ART OF THE ORIENT, VOL. 5
więcej
(THE) ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURE, VOL. 4
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES:
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES:
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XIV
więcej
SZTUKA AFRYKI / AFRICAN ART
więcej
SZTUKA AFRYKI / AFRICAN ART
więcej
TORUŃSKIE STUDIA O SZTUCE ORIENTU / TORUN STUDIES ON ORIENTAL ART, NR 5
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 23
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.