Hasło Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Aktualności

2020-01-13

Zarząd Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

z żalem zawiadamia

o śmierci

członka honorowego Instytutu

  dr. inż. Józefa  Dąbrowskiego

wybitnego specjalisty w zakresie dawnego papiernictwa i drukarstwa

 

(ur. w Warszawie 28 listopada 1940 – zm. w Łodzi 30 grudnia 2019)

Pogrzeb odbył się 9 stycznia 2020 w Łodzi.

Zachowamy Go w życzliwej pamięci.

2020-01-02

 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

z żalem żegna

Stanisława Augusta Morawskiego  

 

prezesa Fundacji  Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej (Fondazione Romana Marchesa J. S. Umiastowska) – placówki naukowo - badawczej promującej we Włoszech naukę, kulturę i sztukę polską, zmarłego 22 grudnia 2019 roku w wielu 97 lat.

Fundację Rzymską im. J. Z. Umiastowskiej i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata łączyły kontakty naukowe.

 


 


                                                                                    

 


 

 

 

INVITATION CALL FOR PAPERS


ORGANIZERS WOULD KINDLY ASK TO SEND YOUR PAPER PROPOSALS BY 28.02 2020
TO THE FOLLOWING ADDRESS
: Professor Bohdan Michalski, Ph.D.  michalski.bohdan@gmail.com
Please send us the title and a few sentences of summary in English
CONFERENCE  26 MARCH 2020:

Public Art in the City of Utopia. Sculptures by Igor Mitoraj at Canary Wharf and in the World
  LONDON - CANARY WHARF, ONE CANADA SQUARE, 38th FLOOR

PROMOTION OF THE FIRST MONOGRAPH ON THE ART OF IGOR MITORAJ by Beata Klocek di Biasio, Ph. D.: Mitoraj – A Dialogue Between Art and History,
LONDON/WARSAW 2019

 Motto:

 We soon came to the conclusion that the art of building

buildings can readily be mastered but that what is

more difficult is fostering a sense of community.

Sir George Iacobescu, CBE HONORARY PATRON OF THE CONFERENCE

Chairman and Chief Executive Officer, Canary Wharf Group, London, a friend of Igor Mitoraj,

collector of his oeuvre,  patron of the arts, member of the Board of Trustees of the British Museum, Vice-Patron of the Royal British Society of Sculptors.

 

       The conference will address public art of the 21st century in general, with special emphasis on the art of Igor Mitoraj. It will highlight the role of this art in the development of a new identity for a new local community in the context of the Greek agora, the Roman forum, the Renaissance square with monuments, also of the 19th century, finally inspired by representations with monuments and sculptures from de Chirico’s pittura metafisica and Surrealism.

OBJECTIVES

      Canary Wharf - "a city within a city" - a new district of London created from scratch, has become, on the one hand, a financial and banking centre of the capital, second only to the City, and on the other hand a place where art meets work. The park surrounding the skyscrapers is undoubtedly the richest permanent collection of public art in the United Kingdom (65 objects, the work of 52 artists and designers, including three monumental sculptures by the Polish-Italian artist Igor Mitoraj). 

The Sculpture in the Workplace programme, consisting in the creation of a sculpture park with a permanent collection of public art and a gallery with a programme of temporary exhibitions of contemporary art (which has so far included over 150 artists from all over the world), was conceived with a view to creating a new identity for the new community: both for the 100,000 new employees of the Canary Wharf Financial Centre and for the conservative community of the Tower Hamlets district (former docklands), who have lived in the area for generations.

The conference, which will be held in Canary Wharf on the anniversary of the birth of the sculptor Igor Mitoraj, raises the question about the role which art has to play today in the public space of the contemporary city. To what extent can Mitoraj's "monuments of cultural and historical memory", evoking Greek mythology and being a link with the world of harmony and beauty, with the humanistic values of the past - from Greece, Rome and the Italian Renaissance - play a role in the creation of the local identity of the inhabitants in the 21st century? Will art, including Igor Mitoraj's sculptures, be able to stimulate reflection on the part of a mass audience? Will it direct their thinking towards the sources of the Judeo-Christian civilization, towards beauty, values and a community, which has never been a utopia? (Beata Klocek di Biasio, Ph. D., the author of the first monograph on the art of Igor Mitoraj: Mitoraj – A Dialogue Between Art and History, Warsaw 2019). 

 

TOPICS AND AGENDA

Welcome and introduction: Sir George IACOBESCU, CBE: Canary Wharf – Place Where Art Meets Work  & Vittorio SGARBI: Con Igor Mitoraj l’incanto delle civiltà perdute (to be confirmed).
First (morning) session: General papers: “Public art of the 21st century – theories and works; Art of and for the community – concepts and artistic practice; Public art in the processes of regeneration of European cities (selected examples); Ancient elements in contemporary public art. The role of this art in the development of a new identity for a new local community in the context of the Greek agora, Roman forum, Renaissance square with monuments, also of the 19th century, finally inspired by representations with monuments and sculptures from de Chirico’s pittura metafisica and Surrealism”. 
Second (noon) session: Canary Wharf: neighbourhood development and programme for art; new neighbourhoods in regenerated European capitals - two programmes for public art - La Défence in Paris and Canary Wharf in London; the diverse Canary Wharf communities - cultural needs and artistic/aesthetic tastes; temporary exhibitions of works of public art in Canary Wharf - public temporal art versus "permanent" works.
Third (afternoon) session: One lecture on Igor Mitoraj's lifetime achievements; Antiquity in I.M.'s oeuvre; Links between Igor Mitoraj's works and architecture.
Fourth (evening) session: ‘Case studies’: (three short papers) dedicated to Igor Mitoraj’s sculptures at Canary Wharf; Reception of Igor Mitoraj’s oeuvre in the United Kingdom.
Speakers’ panel – a debate with the conference participants.        

 


 

X JUBILEUSZOWE  SPOTKANIE  HISTORYKÓW  SZTUKI

I KONSERWATORÓW  DZIEŁ  SZTUKI  ORIENTU


25 – 26  CZERWCA  2020
na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika
Toruń ul. Sienkiewicza 30/32 .

X Jubileuszowe Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu będzie poświęcone badaniom w zakresie historii sztuki i metod konserwacji dzieł sztuki orientalnej i pozaeuropejskiej, a także sztuki mniejszości narodowych pochodzących ze Wschodu w Polsce i w Europie (Żydzi, Ormianie, Tatarzy).

Celem konferencji będzie prezentacja nowych badań z zakresu historii sztuki oraz metod konserwacji sztuki Azji, Afryki oraz Ameryki Środkowej i Południowej. Mamy nadzieję, że spotkanie osób zainteresowanych problematyką sztuki orientalnej i pozaeuropejskiej stworzy możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń.

Podczas jubileuszowej konferencji podsumowana zostanie również dotychczasowa działalność toruńskiego ośrodka na rzecz badań i konserwacji dzieł sztuki Orientu, jako jedynego w Polsce ośrodka na taką skalę łączącego  historię sztuki i aspekty konserwatorskie.

Językami konferencji będą: polski i angielski. Referaty nie powinny przekraczać 20 minut. Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów wraz z krótkimi streszczeniami (maksymalnie 2 000 znaków) do 15 marca 2020 roku na adres: artconference@wp.pl lub przewodniczących konferencji.

PRZEWODNICZĄCE KONFERENCJI:
dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof. UMK          e-mail: dorkam@umk.pl
dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK             e-mail: jkuch@umk.pl

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Elżbieta Basiul, dziekan WSP, prof. dr hab. Jerzy Malinowski, dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK, dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK

Serdecznie zapraszamy!

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł, organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegów. Po konferencji planowana jest publikacja w języku polskim i angielskim.

ORGANIZATORZY

Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej Wydział Sztuk Pięknych UMK

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

 


 

International conference on the occasion

of the 145th birth anniversary of M. K. Čiurlionis.

Vilnius, September 18–19, 2020

Creative output of M. K. Čiurlionis and its’ dissemination:

images and meanings, texts and contexts


Thematic areas of the conference include:                                                 

  1. The art and the music of M. K. Čiurlionis in the context of art and music of the Eastern and Central Europe (its uniqueness, influences, and similarities).
  2. Research on cultural background at the juncture between 19th and 20th centuries. Similarities of worldview with contemporaries. Research into M. K. Čiurlionis’ use of lesser-explored ideas of the time. The artist and the philosophical questions of existence.
  3. Research and interpretation of M. K. Čiurlionis’ artistic texts and egodocuments. Textual research of epistolary output of the artist and issues of translation into other languages.
  4. Dissemination of the art of M. K. Čiurlionis (publications, international exhibitions, rarely performed music compositions) and new attempts to put it within the Lithuanian and the international context.
  5. Influence of the creative output of M. K. Čiurlionis on artists of next generations and different cultural practices (in art, music, theatre, literature, cinema of the 20th and 21th centuries).

Conference venue: the Lithuanian Institute of Literature and Folklore, Antakalnis str. 6, Vilnius

Organizing Committee: Dr. Algė Andriulytė (VAA), Prof. habil. Dr. Antanas Andrijauskas (LCRI), Dr. Nida Gaidauskienė (LLTI), Prof. Dr. Darius Kučinskas (KUT), Dr. Rasius Makselis (LCRI), Prof. Dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė (LLTI), Assoc. Prof. Dr. Ina Pukelytė (NČMA), Prof. Rokas Zubovas (ČH), Prof. Dr. Rasa Žukienė (VMU).

Scholars who plan to participate in the conference are kindly invited to send their personal information (name, last name and affiliated institution) and chosen theme by January 8, 2020 to Nida Gaidauskienė, conference coordinator, at ciurlioniometai@gmail.com

After collecting enough potential lecturers corresponding to the requirements and profile of the Conference, an official letter of invitation will be sent in early February, 2020, requesting scholars to submit by April 30, 2020 exact title and summary (up to 2000 characters including spaces) of their presentation. The organizing committee will invite each selected candidate by May 15 about the invitation for participation in the conference. A number of presentations selected by the committee will be offered the opportunity to be published in a peer-reviewed scientific journal.

 


 

Anna Katarzyna Maleszko

Wystawa „Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Les grands maîtres du Japon. Collection Georges Leskowicz”

W l’Hôtel de Caumont – Centre d’art  w Aix-en-Provence można od 8 listopada 2019 roku do 22 marca 2020 oglądać wystawę drzeworytów japońskich ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza i obiektów rzemiosła artystycznego z okresu Edo (1600-1868) pochodzących z francuskich muzeów i kolekcji prywatnych zatytułowaną   „Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Les grands maîtres du Japon. Collection Georges Leskowicz”. Wystawa powraca do nieodmiennie budzącego wielkie zainteresowanie zagadnienia japońskiego drzeworytu ukiyo-e, obecnego w kulturze europejskiej od drugiej połowy XIX wieku i należącego do najlepiej znanych dziedzin sztuki japońskiej. Barwne ryciny wzbudzały zachwyt  impresjonistów i miały wielki wpływ na sztukę europejską końca XIX wieku, gdy sztukę japońską uznano za szczyt wyrafinowania i piękna. Zapanowała moda na Japonię, która trwa po dziś dzień.

  Ekspozycja jest prezentacją  niemal 200 rycin  pochodzących  ze zbiorów jednego z najwybitniejszych współczesnych kolekcjonerów drzeworytów ukiyo-e. Szeroki wachlarz tematyczny obejmuje krajobrazy i świat natury, widoki stolicy szoguna –  Edo, podobizny jego mieszkańców i sceny rodzajowe. Wystawa jest wyjątkową okazją obejrzenia  pierwszych wydań słynnych prac tak wybitnych mistrzów, jak: Suzuki Harunobu (1725-1770), Kitagawa Utamaro (1753-1806), Tōshūsai Sharaku (czynny 1794-1795), Isoda Koryūsai (1735-1790), Utagawa Toyohiro (1773-1828), Katsushiki Hokusai (1760-1849),  Utagawa Hiroshige (1797-1858)  i wielu innych.

  Od kilku lat Leskowicz gromadzi  la crème de la crème rycin ukiyo-e:   luksusowe drzeworyty surimono, wydawane  w niewielkim nakładzie na wysokiej jakości papierze, starannie odbite przy użyciu różnych technik wzbogacających efekt estetyczny. Jak dotąd  kolekcjonerowi udało się zebrać 160 tych niezwykłych i rzadkich prac autorstwa m.in. Hokusaia, Hiroshige, Totoyi Hokkei (1780-1850), Yashimy Gakutei (1786-1868), Kubo Shunmana (1757-1820) i Utagawy Toyohiro. Na wystawie prezentowanych jest ponad 60 surimono z tej niezwykłej kolekcji.

      Georges Leskowicz zgromadził zbiór, który pod względem jakości może śmiało konkurować z najlepszymi prywatnymi kolekcjami na świecie. Zbiór ten nieustannie i z ogromnym znawstwem jest powiększany  o kolejne  unikatowe i najwyższej  próby dzieła.  Silnym impulsem rozwijającym tę pasję stały się częste podróże kolekcjonera do Japonii. Pierwszą odbył w 2006 roku.  Urzeczony krajobrazami i ludźmi, odnajdywał ślady dawnych czasów i nastrój znany z japońskich rycin. Podczas kolejnych wizyt w Japonii nawiązał trwale kontakty z japońskimi ekspertami, co bardzo pomogło we właściwym doborze gromadzonych prac. Niezwykle cenne okazały się rady wybitnego znawcy tematu Shūgō Asano oraz znakomitych specjalistów francuskich i angielskich. W stosunkowo krótkim czasie powstał cenny zbiór wyjątkowych grafik, złożony głównie z pierwodruków i najwcześniejszych  wydań.

     W kolekcji, liczącej dziś niemal 2000 rycin, są pierwsze wydania prac najwybitniejszych twórców ukiyo-e Katsushika Hokusaia, pejzaże Utagawy Hiroshige i Ikedy Eisena (1790-1848), wizerunki pięknych kobiet Suzuki Harunobu, Isody Koryūsai i Kitagawy Utamarō, portrety aktorów kabuki autorstwa Tōshūsai Sharaku, Ippitsusai Bunchō (1755-1790) i Katsukawy Shunshō (1726-1793), unikatowe  surimono, ilustrowane książki i  obrazy nikuhitsu

    Kolekcja Leskowicza była w 2017 roku prezentowana w Muzeum Narodowym w Warszawie na wystawie zatytułowanej „Podróż do Edo” (kurator: Anna Katarzyna Maleszko,  aranżacja: Jacek Gburczyk, Karolina Chyziak-Włodarczyk, Krzysztof Czajka)  i był to pierwszy publiczny pokaz tych zbiorów. Następne zostały zorganizowane w 2019 roku w Musée Guimet w Paryżu i w Muzeum Hosomi w Kioto.  Ekspozycja w l’Hôtel de Caumont jest kolejnym pokazem rycin z tej dziś już słynnej kolekcji i została pomyślana  jako  szeroki pokaz surimono –  są w Aix-en-Provence prezentowane po raz pierwszy dopełniony o ryciny portretowe, sceny rodzajowe i erotyczne, obrazy natury i pejzaże, sugestywnie ukazujący  barwny, bogaty i fascynujący świat dawnej Japonii.

Aranżację plastyczną wystawy opracował znany paryski artysta Hubert le Gall, kuratorem wystawy jest Anna Katarzyna Maleszko, kustosz kolekcji japońskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Katalog wystawy został opracowany przez Annę Katarzynę Maleszko i Geneviève Aitken przy współpracy Toshiko Kawakane i wydany przez paryskie wydawnictwo In Fine.

 


 

Iga Rutkowska

Ponad dyscyplinami – jubileuszowa konferencja w Poznaniu

W dniach 4-5 grudnia, z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią, a także w 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego, pod patronatem honorowym Ambasady Japonii w Polsce oraz Rektora UAM odbyła się organizowana przez Zakład Japonistyki Katedry Orientalistyki Wydziału Neofilologii międzynarodowa konferencja „Relacje. Pomiędzy słowem, dźwiękiem i obrazem. Stulecie kontaktów dyplomatycznych Polska-Japonia” / „Connections. Between the word, the sound and the image: A centenary of Polish-Japanese diplomatic relations”.

Setna rocznica nawiązania oficjalnych stosunków między Polską i Japonią była świetną okazją do refleksji nie tylko nad trwałością i różnorodnością tych kontaktów, nad wzajemnymi fascynacjami, ale także inspiracją do zwrócenia uwagi na charakterystyczny dla japońskiej kultury integralny związek słowa (literatury), dźwięku (muzyki) i obrazu (sztuki), na ich wzajemną przenikalność oraz to, co z niej wynika. 

 

         Konferencja była adresowana głównie do ludzi nauki (japonistów, historyków sztuki, muzealników, muzykologów, teatrologów,  filmoznawców) oraz artystów polskich i japońskich (malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, aktorów, reżyserów), tworzących na kulturowym pograniczu Polski i Japonii. 

         Inaugurację konferencji, której gościem specjalnym był Ambasador Japonii w Polsce Tsukasa Kawada, uświetnił występ działającego przy poznańskiej japonistyce chóru Hibike oraz pokaz tańca nihon buyō  w wykonaniu Hany Umedy.

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy mogli wysłuchać czterech dyskusji panelowych, które prowadziły i w których uczestniczyły osoby zasłużone w budowaniu pomostów pomiędzy Polską i Japonią na polu dyplomacji, teatru, sztuki, tłumaczeń literatury, muzyki i innych. Wystarczy wymienić takie nazwiska, jak (zgodnie z kolejnością paneli): prof. Ewa Pałasz-Rutkowska, ambasador Henryk Lipszyc, prof. Jan Peszek, Misako Ueda – dyrektorka Teatru „X” w Tokio, Hana Umeda, prof. Estera Żeromska, dr Justyna Piękoś-Kędzierska, Masakazu Miyanaga, dr Katarzyna Sonnenberg-Musiał, Beata Romanowicz, prof. Mikołaj Melanowicz, prof. Beata Kubiak-Ho-Chi, dr Kōichi Kuyama, prof. Arkadiusz Jabłoński.

         Kolejny dzień konferencji rozpoczął się od wykładu prof. Krzysztofa Ingardena, kolejnej postaci o wielkim wkładzie w budowanie relacji polsko-japońskich. Po krótkiej przerwie uczestnicy konferencji, już w podgrupach, uczestniczyli w siedmiu tematycznych sekcjach referatowych, dotyczących sztuk wizualnych, sztuk performatywnych, języka, sztuki słowa, tożsamości oraz relacji społecznych, politycznych i historycznych.

         Konferencji towarzyszył przegląd współczesnych teatrów japońskich, organizowany przez Fundację Plac Teatralny w Teatrze Nowym w Poznaniu.

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 7-8 (82-83)
więcej
KULTURA ARTYSTYCZNA T. 2
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE, T. 6
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 8
więcej
WORLD ART STUDIES 2018 T. 18
więcej
DAGEROTYP 2018 NR 1 (25)
więcej
POZA SERIAMI
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. IV
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. V
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 7
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ART DIARY, T. 8
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIESON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XVI
więcej
STUDIA O SZTUCE NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ART, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. VI
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 9 (84)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 10 (85)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 11 (86)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 12 (87)
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. VI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 1 (88)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.