Warning: session_start() [function.session-start]: open(/opt/alt/php53/var/lib/php/session/sess_3iclvaj9cv11sn6qd531380ej3, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/worldart/domains/world-art.pl/public_html/index.php on line 6
POLSKI INSTYTUT STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA
Hasło Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Aktualności

2023-02-28

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata zaprasza na pierwsze konwersatorium z cyklu Muzea w Polsce po roku 1918

Zakres tematyczny konwersatorium obejmuje następujące zagadnienia:

1)                 Źródłoznawstwo, np.: źródła rozpoznane (edycje źródeł: Muzeum w kulturze pamięci Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Antologia najwcześniejszych tekstów, t. 1: 1766-1882, t. 2: 1882-1917, red. T. F. de Rosset i in., Toruń 2020; seria wydawnicza „Pomniki Muzealnictwa Polskiego”) i nierozpoznane (kartoteka muzeów w Polsce, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów).

2)                 Spuścizna zaborów i Druga Rzeczypospolita (1918–1939), np.: tradycje muzealnictwa i kolekcjonerstwa i prywatnego jako substytutu państwowości, rozwój publicznych instytucji muzealnych jako czynnik modernizacji państwa polskiego.

(wybrana literatura: B. Mansfeld, Dwa zjazdy muzealne we Lwowie, „Muzealnictwo”, 1993, nr 35; A. Merta-Staszczak, Rady muzealne jako nadrzędne jednostki organizacji muzeów i ochrony zabytków w Polsce w latach 1918-1939, „Ochrona Zabytków”, 2021, nr 2; A. Murawska, Związek Muzeów w Polsce, „Muzealnictwo”, 2015, nr 56; A. Tołysz, Muzeum sztuki współczesnej w okresie dwudziestolecia, „Muzealnictwo”, 2016, nr 57; M. Niezabitowski, Muzealnik a wspólnota pamięci, „Muzealnictwo”, 2019, nr 60).

3)                 II wojna światowa (1939–1945), np.: system okupacyjnego nadzoru nad muzeami w Generalnym Gubernatorstwie, organizacja powojennego ustroju muzealnego w działalności planistycznej Delegatury Rządu RP na Kraj, konspiracyjny system kształcenia uniwersyteckiego a potrzeby muzealnictwa.

(wybrana literatura: Nauki humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, red. J. Schiller-Walicka i in., Warszawa 2020).

4)                 Okres po II wojnie światowej, np.: centralizacja zarządzania, reforma rolna a organizacyjna i programowa instrumentalizacja muzeów; muzea a podtrzymywanie tradycji II Rzeczpospolitej.

(wybrana literatura: J. Hanula, Polityka muzealna Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, „Muzealnictwo”, 2018, nr 59; M. L. Kamińska, Powojenne składnice przemieszczanych dóbr kultury w Polsce, „Muzealnictwo”, 2016, nr 57; M. L. Kamińska, Wawelska i warszawska – największe powojenne składnice przemieszczanych dóbr kultury w Polsce, „Muzealnictwo”, 2017, nr 58; M. L. Kamińska, Polska Centralna Zbiornica Muzealna na Województwo Gdańskie, cz. 1-2, „Muzealnictwo”, 2018, nr 59, 2019, nr 60; P. Kułak, Wydział Muzeów i Pomników Martyrologii Polskiej, „Muzealnictwo”, 2019, nr 60; K. Malinowski, Muzealnictwo XX-lecia, „Muzealnictwo”, 1966, nr 13; Muzea, muzealia, muzealnicy. Ważne rozmowy, red. P. Jaskanis, Kraków 2016; S. Nahlik, Uwagi o planowaniu w muzealnictwie, „Muzealnictwo”, 1953, nr 3; I. Rybarska, Muzea w Polsce w latach 1945-1952, „Muzealnictwo”, 1952, nr 1-2. W. Załuska, Wytyczne do programu prac muzealnictwa na rok 1953, „Muzealnictwo”, 1952, nr 1-2).

5)                 Zagadnienia organizacyjno-prawne, np.: dokonane i niedokonane zmiany w prawodawstwie odnoszącym się do muzeów po roku 1918: projekt Ustawy Muzealnej (kwiecień 1918), rozporządzenie Prezydenta RP z 6.03.1928 r. o opiece nad zabytkami, ustawa z 28.03.1933 r. o opiece nad muzeami, ustawa z 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury, ustawa z 21.11.1996 r. o muzeach, projekt ustawy o muzeach i zbiorach (Sekcja Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ „Solidarność”, 2015), projekt ustawy o muzeach (zespół ekspertów przy Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2016/17).

6)                 Biografistyka, np.: prezentacja dokonanych i postulowanych badań biograficznych, dotyczących m.in. Aleksandra Gieysztora, Stanisława Lorentza, Mieczysława Tretera, Jana Zachwatowicza.

(wybrana literatura: Janusz Durko, „Muzealnictwo”, 2018, nr 59; Jerzy Remer, „Muzealnictwo”, 1982, nr 25; Jerzy Szablowski, „Muzealnictwo”, 1990, nr 1; film Jan Zachwatowicz 1900-1983, reż. Antoni Krauze, 2000; Stanisław Lorentz, „Muzealnictwo”, 1992, nr 34; Mieczysław Gębarowicz, „Muzealnictwo”, 1986, nr 30; Mieczysław Treter, „Muzealnictwo”, 2019, nr 60; Tadeusz Dobrowolski, „Muzealnictwo”, 1984, nr 28/29).

7)                 Problematyka zarządzania muzeami w kontekście polskiego doświadczenia historycznego po roku 1918.

(wybrana literatura: P. Majewski, Muzea, w: Rocznik Kultury Polskiej 2018, Warszawa 2018; M. Treter, Muzea współczesne. Studium muzeologiczne. Początki, rodzaje, istota i organizacja muzeów. Publiczne zbiory muzealne w Polsce i przyszły ich rozwój, Warszawa [1917] 2019, s. 5-27; W. Szpilewska, Problemy muzealnictwa w okresie przemian systemowych, „Muzealnictwo”, 1995, nr 37; K. Kłudkiewicz, Dyrektor w ‘ciaśniejszych ramach’, w: Marian Gumowski, Siła do ujarzmienia, Warszawa 2021).

Prowadzący: dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz. (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Kulturze i Religii, Katedra Zarządzania Kulturą), redaktor naczelny czasopisma naukowego „Muzealnictwo”. Członek PISnSŚ

Pierwsze spotkanie, zatytułowane Muzea w Polsce po roku 1918 – kierunki badań, odbędzie się w środę, 22 marca 2023 r., o godz. 17.30, w siedzibie Instytutu przy ul. Foksal 11, lok. 6. Planowany czas spotkania: 90 minut. Wystąpienie: dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz.

Drugie spotkanie, zatytułowane Obraz polskiej muzeologii w świetle tekstów źródłowych na przykładzie: Muzeum w kulturze pamięci Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Antologia najwcześniejszych tekstów oraz serii wydawniczej „Pomniki Muzealnictwa Polskiego”, odbędzie się w środę, 19 kwietnia 2023 r., o godz. 17.30, w siedzibie Instytutu przy ul. Foksal 11, lok. 6. Planowany czas spotkania: 90 minut. Wystąpienie: dr Aldona Tołysz.

2023-02-28


POWIĘKSZ


POWIĘKSZ

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI AND THE INTERNATIONAL ARTISTIC MILIEU IN ROME
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI – STUDIA I MATERIAŁY, T. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI – STUDIA I MATERIAŁY, T. 2
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. VI
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
ART OF THE ORIENT 2021, Vol. 10
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2021, Tom 9
więcej
SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ / ARTE DE AMÉRICA LATINA 2021, Nr 11
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH 2021, Nr 16
więcej
DAGEROTYP. STUDIA Z HISTORII I TEORII FOTOGRAFII
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2022, nr 10
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2022, nr 11-12
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 2
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BIZANTINE AND POST-BIZANTINE ART 2021, Vol. XIX
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.

Warning: Unknown: open(/opt/alt/php53/var/lib/php/session/sess_3iclvaj9cv11sn6qd531380ej3, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php53/var/lib/php/session) in Unknown on line 0