Hasło Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Aktualności

2017-10-12

WYBORY ZARZĄDU ODDZIAŁU TORUŃSKIEGO

 

W dniu 10 października 2017 odbyły się wybory do Zarządu Oddziału Toruńskiego.

 

Ukonstytuowany został nowy Zarząd w składzie:

 

prezes - dr Katarzyna Kulpińska

wiceprezes: dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska

wiceprezes dr Filip Pręgowski

skarbnik: dr Anna Dzierżyc-Horniak

sekretarz: dr Magdalena Nierzwicka

członkinie zarządu: dr Małgorzata Geron, dr Dorota Kamińska-Jones

2017-10-10

SEMINARIUM SZTUKI EUROPY WSCHODNIEJ

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata zorganizuje 28 października 2017 roku kolejne całodniowe Seminarium Sztuki Europy Wschodniej Sztuka rosyjskiej i radzieckiej awangardy. 

Początek o godz. 10 w lokalu Instytutu na ul. Foksal.

Program: 

Dr hab. Katarzyna Osińska (Instytut Slawistyki  PAN), Rok 1918 i teatr

Prof. Grażyna Bobilewicz  (Instytut Slawistyki PAN; PISnSŚ), Muzyka w malarstwie awangardy rosyjskiej

Kajetan Giziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),  Wasilij Kandinski - malarz jednego obrazu

Dr hab. Iwona Luba (Uniwersytet Warszawski), Czarny kwadrat w Petersburgu

Lech Lechowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna  i Teatralna, Łódź),  Fotografia w praktyce i myśli teoretycznej rosyjskiej awangardy lat dwudziestych wieku XX.

W ramach Seminarium odbędzie się promocja książki dr Tomasza Ślebody (PISnSŚ)  Edgar  Norwerth 1884-1950. Artysta  i człowiek, wydanej przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Wydawnictwo Tako.

 


 

VII Konferencja  Sztuki Nowoczesnej w Toruniu

FORMIŚCI – BUNT/ZDRÓJ  – JUNG IDYSZ.

W STULECIE POLSKIEJ AWANGARDY

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”,

Wały Generała Władysława Sikorskiego 13, Toruń  

7 – 9 listopada 2017

 

 

Wtorek, 7 listopada 2017

 

15.00 – 15.20 Prof.  Jerzy Malinowski (UMK; PISnSŚ), U genezy polskiej awangardy – otwarcie konferencji

15.20 – 15.40 Dr hab. Diana Oboleńska (UGd),  dr Zofia Krasnopolska-Wesner (PISnSŚ; ASP Gd), Twórczość Stanisława Stückgolda

15.40 – 16.00 Prof. Józef Tarnowski (UGd), Ideowa geneza zwrotu antynaturalistycznego w polskiej estetyce malarstwa

16.00 – 16.20 Weronika Szulik (UW), Od ‘całkowitego anarchizmu’ do ‘roztańczonej katedry’ – „Wesele hrabiego Orgaza”  Romana Jaworskiego

16.20 – 16.40 Dyskusja

16.40 – 17.00 Przerwa kawowa

 

17.00 Wizyta w  Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”

 

Środa, 8 listopada 2017

 

9.00 – 9.20 Prof. Tomasz Gryglewicz (UJ), Formizm a tendencje wczesno-awangardowe w sztuce Europy Środkowej. Zarys problematyki.

9.20 – 9.40 Dr hab. Kinga Kaśkiewicz (UMK), Leon Chwistek i wielość rzeczywistości

9.40 – 10.00 Dr hab. Radosław Sioma (UMK), Czy istniał formizm poetycki?

10.00 – 10.20 Monika Chudzikowska (MT)Formiści w przestrzeni teatru. Twórczość scenograficzna braci Pronaszków (1914-1926)

10.20 – 10.40 Dr Małgorzata Geron (UMK; PISnSŚ), „Program cudów!” formistyczne przedstawienie „Kokaina”.

10.40 – 11.00 Dr Katarzyna Kulpińska (UMK; PISnSŚ) Grafika malarza? Poszukiwania Wacława Wąsowicza w grafice warsztatowej.

11.00 – 11.20 Dyskusja

11.20 – 11.40 Przerwa na kawę

11.40 – 12.00 Dr Diana Wasilewska (UP, Kraków), Na ‘wieczorze obłąkańców’. Sztuka formistów w zwierciadle krytyki dwudziestolecia międzywojennego

12.00 – 12.20 Agnieszka Salamon-Radecka (MNP), Jerzego Hulewicza  kłopoty z formizmem. Przyczynek do burzliwej historii kontaktów poznańskich ekspresjonistów z krakowskimi formistami

12.20 – 12.40  Dr hab. Rafał Moczkodan (UMK), „Szepty” Olwida (Witolda Hulewicza) jako głos w sprawie I wojny światowej

12.40 – 13.00 Prof. Eleonora Jedlińska (UŁ; PISnSŚ), Marek Szwarc: Jung Idysz i Bunt

13.00 – 13.20 Izabela Powalska (PISnSŚ), Wokół „Tańczącego Ognia”. Kobiety-artystki w grupie Jung Idysz

13.20 – 14.00 Dyskusja 

14.00 – 16.00 Przerwa obiadowa

16.00 – 16.20 Prof. Swietłana Czerwonna (UMK; PISnSŚ), „Błękitny Jeździec” i echo jego tryumfalnego marszu w narodowych szkołach artystycznych Europy Wschodniej 

16.20 – 16.40 Kajetan Giziński (UMK. MOB), Sofia Dusza Świata w twórczości Wasilija Kandinskiego

16.40 – 17.00 Tomasz Dziewicki (UW), Der Blaue Reiter: totemizm i awangarda

17.00 – 17.20 Dr Małgorzata Stolarska-Fronia (CBH PAN, Berlin; PISNSŚ), ‘Rewolucyjna młodzież Wschodu’ i berlińscy patetycy. Związki pomiędzy ideologią grupy Jung Idysz a grupą Die Pathetiker. 

17.20 – 17.40 Prof. Lubow Żwanko (Uniwersytet Gospodarki Miejskiej, Charków),  Bolesław Jarosław Cybis  – wczesny okres życia i twórczości (1895 - 1923) 

17.40 – 18.00 Dyskusja

20.00 Spotkanie towarzyskie

Czwartek, 9 listopada 2017

9.00 – 9.20 Dr Renata Piątkowska (MHŻP; PISnSŚ), Po awangardzie. Jak żydowska awangarda początku lat 20. XX wieku współtworzyła żydowskie imaginarium wizualne  w II Rzeczypospolitej

9.20 – 9.40 Jakub Maciejewski (UMK), Od piktorializmu do fotografii nowoczesnej

9.40 – 10.00 Dr Przemysław Strożek (IS PAN), Sport i sztuka w kręgu krakowskich formistów, futurystów i „Zwrotnicy” (1919-1923)

10.00 – 10.20 Bartosz Buczyński (UMK), Wczesna twórczość Henryka Stażewskiego. Analiza i dynamika przemian na podstawie nowo odkrytej kompozycji malarskiej z początku lat 20.

10.20 – 10.40 Dr Anna Manicka (MNW),  Podzwonne dla awangardy

10.40 – 11.00 Dyskusja

11.00 – 11.20 Przerwa kawowa

 

11.20 – 11.40 Anna Budzałek (MNK), Na ratunek ostatniej polskiej przedwojennej awangardzie. Leon Chwistek i I Grupa Krakowska 

11.40 – 12.00 Dr Agnieszka Kuczyńska, (UMCS; PISnSŚ),  Geografia surrealizmu w Polsce. Inne źródła 

12.00 – 12.20 Dr Agnieszka Kluczewska (PISnSŚ), Jakie jest u nas na ogół zainteresowanie się dziełami sztuki?” Kilka uwag o kolekcjonerstwie i handlu sztuką awangardową w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. 

12.20 – 12.40 Dr hab. Tomasz Feliks de Rosset (UMK), Kolekcja sztuki awangardowej

12.40 Dyskusja i zakończenie konferencji

 


 

SZTUKA W POCZEKALNI – polska sztuka na emigracji.

 

W Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu do 22 października 2016 roku można obejrzeć wystawę prac malarskich i rzeźbiarskich Caroliny Khouri i Wojciecha Sobczyńskiego (Wielka Brytania) pt. PomienioTwórczość, pierwszą z cyklu wystaw zaplanowanych przez CSW w Toruniu na następne lata pt. SZTUKA W POCZEKALNI – polska sztuka na emigracji.

Pomysłodawcą cyklu i jednocześnie współkuratorem wystawy (wraz z  Mateuszem Kozieradzkim) jest członek Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, autor m.in. książki pt. Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939-1989, Toruń 2013.

Zapraszamy.

 


 

Seria wydawnicza

TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA

 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, zgodnie z zakresem swojej działalności statutowej, rozpoczyna obecnie nową serię wydawniczą, zatytułowaną „Technologia – Sztuka – Konserwacja”. Seria ta objęłaby swoim zakresem zagadnienia związane z technologią sztuki dawnej, w szczególności badania i opracowania z obszaru znajdującego się na styku problematyki konserwatorskiej oraz badań nad sztuką. Przygotowując tego typu seryjne publikacje o charakterze monograficznym, Instytut kieruje się zapotrzebowaniem wielu środowisk, reprezentowanych wśród w naszych członków, ale także potrzebą dokumentacji bardzo wartościowych dokonań polskich naukowców i konserwatorów. Seria prezentowałaby bowiem także monograficzne opracowania dokumentacji konserwatorskich szczególnie znaczących obiektów zabytkowych ze zbiorów polskich. Trzeba podkreślić, że nie obecnie serii zajmującej się tego typu problematyką. Ważnym aspektem planów wydawniczych jest możliwość udostępnienia serii on-line w ramach ogólnodostępnej sieci publikacji internetowych. Planujemy także wydawanie niektórych monografii w języku angielskim.

Prof. dr hab. Weronika Liszewska (redaktor naczelny serii)

 


 

 

1st International Conference

POP-REALITY:

JAPAN THROUGH THE EYES OF JAPANESE, JAPAN THROUGH THE EYES OF THE WORLD

 

organizowana przez

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

w  dniach 16 – 17 października 2017 w Krakowie

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

NIEPEŁNOSPRAWNI I SZTUKA 

26-27 października 2017 roku

 

Muzeum Miasta Łodzi; Łódź, ul. Ogrodowa 15

Organizatorami konferencji są: Katedra Historii Sztuki i Katedra Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Łódzkiego  oraz  Muzeum Miasta Łodzi.

III naukowe spotkanie poświęcone polskim badaniom sztuki naskalnej

SZTUKA NASKALNA: DZIEDZICTWO PRZESZŁOŚCI

 Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków  23-24 listopada 2017

 

„Sztuka Naskalna: Dziedzictwo Przeszłości” będzie trzecim naukowym spotkaniem poświęconym polskim badaniom sztuki naskalnej, których cykl został zapoczątkowany w Poznaniu (2012 i 2105 r.) w ramach współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Muzeum Archeologicznego. Tym razem gospodarzem dyskusji będzie Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

 


 

MANIFESTATION OF MALE  ENERGY IN THE WORLD CULTURES

 

Dr Agnieszka Staszczyk, członkini Zarządu Oddziału Krakowskiego, zaprasza do nadsyłania artykułów do tomu Manifestation of male Energy in the world cultures, który przygotowywany jest do druku przez Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 24
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 25
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.