Hasło Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Aktualności

2019-05-16

Zarząd Oddziału Toruńskiego

Zaprasza na spotkanie

28 (wtorek) maja o godz. 19

z  referatem  prof. Anny Nadolskiej - Styczyńskiej.

Kolekcje etnograficzne w muzeach misyjnych XXI wieku. Refleksje etnologa

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30, s. 316.

2019-04-05

International Conference: JikiHitsu. The Signature of the Artist.

The Presence of Japanese Tradition in Contemporary Polish (European) Art together with accompanying events (exhibition, performance, workshops, etc.)

Important dates:

conference: 10-12 June 2019, SARP, Foksal 2, Warsaw

accompanying events, exhibitions, workshops - June 2019, SARP, Old Gallery, ZPAF Gallery Obok, Warsaw

JikiHitsu. The Signature of the Artist. The Presence of Japanese Tradition in Contemporary Polish (European) Art (and in selected areas in European art) – this is the title of a three-day international interdisciplinary academic conference planned for the first half of the next year in Warsaw, as part of the celebration of the centenary of establishing diplomatic relations between Poland and Japan.

The aim of the conference is an attempt to examine the reception of Japanese culture and tradition in Polish (European) art nowadays – in the age of widespread mobility, globalisation, countless artistic, exhibition, research and academic journeys, creative exchanges, international artistic and cultural events, or access to information on the art of e.g. Japan and Far East, thanks to the Internet, social networks etc.

The conference is supposed to promote deeper understanding and analysis of mutual relations of Polish (and in selected areas - European)
and Japanese art nowadays; it wants to offer a more thorough discourse on the reception of Japanese art in contemporary works of Polish (European) artists representing various disciplines, areas and media (painting, fabric, graphics, sculpture, photography, film, new media, performing arts, fashion, architecture etc.).

The conference is addressed to the Polish and European experts on Japanese art (and Polish/European art inspired by Japan) as well as to the guests from artistic universities and cultural institutions in Japan. Among the participants of the event there will be representatives of various academic disciplines: art theoreticians and historians, anthropologists, culture experts, sociologists, artists representing important academic centres in Poland and Japan, as well as organisers of artistic events which confront two cultures: Japanese and European.

The proposed areas and fields of research in reference to contemporary times are:

 • the source of reception of Japanese culture and art in Poland (Europe)
 • Japanese spirituality and aesthetics and their impact on the work of contemporary Polish (European) artists
 • japonaiserie/japonisme: contemporary definition of these concepts
 • Polish art criticism on the influence of Japanese art and culture nowadays
 • JikiHitsu. The Signature of the Artist – the formation of creative individuality in the face of the influence of culture and arts of the Far East
 • Japanese inspirations in various fields of visual, performing and related arts today (incl. painting, sculpture, graphics, poster, manga/illustration, comic, drawing, photography, film, new media, performance, commercial art, design, architecture)
 • the presence of Japanese art and culture in Europe (e.g. in France) and their impact on contemporary art
 • artistic events, cultural institutions and their role in the exchange of experiences and the integration of the Polish (European) and Japanese artists; artistic exchange - residences

The conference program will be supported by the cycle of accompanying events: exhibitions of Japanese and Polish artists, workshops, concerts and performances.

The conference is free for participants.

Conference language: English

Time for a speech: 20 min.

Chosen texts of speeches will be printed in English in World Art Studies“ series Vol. 19 (2019) Poland – Japan. Contemporary art and artistic relations.

Please send your access to participate in the conference with the subject till April 15, 2019 

Please send the abstract (max. 500 words) till April 30, 2019
Term of Conference: June 10-12, 2019

The Scientific Commettee:
prof. Akiko Kasuya (Kyoto City University of Arts)
prof. Joanna Stasiak (KEA APS)
prof. Beata Kubiak Ho-Chi (Warsaw University, PISnSŚ)
prof. Jerzy Malinowski (chairman, PISnSŚ, UMK)
prof. Jerzy Uścinowicz (Politechnika Białostocka, SARP, PISnSŚ)
dr Magdalena Durda-Dmitruk (KEA APS, PISnSŚ)
dr Magdalena Furmanik (PISnSŚ)

The Organisers of the conference:

Collegium of Art Education
of Maria Grzegorzewska University in Warsaw [KEA APS]

Co-organisers of the conference:

Polish Institute of World Art Studies [PISnSŚ]

Association of Polish Architects (SARP)

Coordinator: Magdalena Durda-Dmitruk, Ph.D.

e-mail: magdad15@wp.pl, mobile: +48 502 538 809

2019-04-05

Muzeum Miasta Łodzi, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Niemcoznawstwa w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego

zapraszają w dniach  12-13 czerwca 2019 roku na konferencję naukową

Grupa Jung Idysz i żydowska awangarda artystyczna w dwudziestoleciu międzywojennym. Idee – postawy –  relacje.

W początkach 1919 roku w Łodzi Mojżesz Broderson, Jankiel Adler, Marek Szwarc i Wincenty (Icchok) Brauner założyli grupę Jung Idysz, której celem było promowanie twórczości plastycznej, literackiej i  teatralnej, łączącej żydowską tradycję z nowoczesnymi rozwiązaniami formalnymi. W numerze 2-3 wydawanego przez Jung Idysz almanachu można przeczytać: „Szukamy prawdy w naszym życiu codziennym, w naszej wierze mistycznej; w naszym – symbolizmie – tak zwanego futuryzmu. […] Odczuwamy jak największy szacunek dla tradycjonalizmu, dla naszych mędrców, dla Biblii, dla mitologii greckiej, dla Pieśni nad Pieśniami, Lorda Byrona, Shelley’a itd.; dla rzeźb klasycznych i malarstwa Grecji i Egiptu; dla Rembrandta, El Greca, Wagnera, Chopina, Debussy’ego itd., itd. Ale również dla futuryzmu po wszelkie czasy!”. Potrzeba zdefiniowania swego miejsca w sztuce i życiu społecznym, stanowiąca oczywistą konsekwencję przemian jakie przyniósł koniec I wojny światowej i nowa sytuacja polityczna, stała się udziałem nie tylko członków Jung Idysz, ale wielu twórców żydowskich działających w odrodzonej Polsce. W omawianym okresie działalność artystyczna mogła być z jednej strony narzędziem krzewienia idei narodowych, poszukiwania odrębności własnej tradycji, z drugiej – wyrazem świadomości bycia nierozerwalną częścią kultury polskiej oraz świadectwem aspiracji do współtworzenia sztuki międzynarodowej.

W związku z przypadającą w 2019 roku setną rocznicą powołania do życia grupy Jung Idysz, Muzeum Miasta Łodzi, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego i Zakład Niemcoznawstwa w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego  zapraszają na konferencję naukową, której celem jest omówienie różnorodnych aspektów działalności artystów żydowskich w Polsce okresu międzywojennego, wpływających na kształtowanie  nowoczesnej kultury polskiej i żydowskiej.  Działalność przywołanej w tytule grupy Jung Idysz, stanowiła dla żydowskiej awangardy istotny impuls, może być zatem postrzegana jako punkt wyjścia dla rozważań na temat twórczości plastycznej, ikonografii, czy inspiracji  żydowskich twórców przed 1939 rokiem. Ze względu na szeroki zakres podejmowanych zagadnień mamy nadzieję na udział w konferencji badaczy różnych dyscyplin: historyków sztuki, muzealników,  kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców, teatrologów czy filmoznawców. Oczekujemy zarówno analitycznych studiów dotyczących konkretnych ugrupowań, twórców lub pojedynczych dzieł, jak również problemowych syntez poświęconych badanym zjawiskom w szerszej perspektywie.

Proponowane zagadnienia:

 • grupa Jung Idysz i jej wpływ na inne formacje artystyczne
 • artystyczno-literackie czasopisma żydowskie
 • poeci i plastycy w kręgu Jung Idysz
 • ikonografia Jung Idysz i „nowej sztuki” żydowskiej
 • dziedzictwo artystyczne Jung Idysz
 • język jako narzędzie kształtujące kulturę żydowską
 • związki sztuki i literatury żydowskiej
 • kontakty artystyczne środowiska żydowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym
 • twórczość artystyczna jako przejaw postaw ideologicznych i świadectwo tożsamości
 • działalność i relacje żydowskich i polsko-żydowskich grup artystycznych.
 • organizacje promujące sztukę żydowską w Polsce

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia
i odesłanie jej do dnia 1 kwietnia 2019 roku na adres: agnieszka.swietoslawska@uni.lodz.pl lub irmina.gadowska@uni.lodz.pl

Razem z kartą zgłoszenia prosimy przesyłać krótkie streszczenie wystąpienia (około 500-1200 znaków). Wystąpienia przewidywane są na 20 minut.

Szczegółowy program konferencji oraz dalsze informacje zostaną przesłane Prelegentom do 10 maja. Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy planują wydanie recenzowanej monografii w prestiżowym wydawnictwie UŁ.

2019-04-05

INVITE YOU TO THE INTERNATIONAL CONFERENCE

Collections – Encounters – Inspirations Reception of Japanese art and crafts in Central and Eastern Europe before the establishment of diplomatic contacts between Poland and Japan in 1919

Collections – Encounters – Inspirations Reception of Japanese art and crafts in Central and Eastern Europe before the establishment of diplomatic contacts between Poland and Japan in 1919


27–29 June 2019 Venue: The National Museum in Krakow – The Main Building aleja 3 Maja 1, 30-062 Krakow and


1st Meeting of the Cooperation Network for Japanese art and crafts in Central and Eastern Europe 27 June 2019, 9.00-12.00


Venue: The National Museum in Krakow – The Feliks Jasieński Szołayski House Plac Szczepański 9, 31-011 Kraków


CALL FOR PAPERS


Dear Colleagues, After a long period of non-existence, Poland reappeared on political maps of the world in 1918 and began to establish diplomatic relations with many countries, including Japan in 1919. It became an active partner in Central and Eastern Europe by making its contribution to the development of cultural relations in this region that are ongoing to this day. These were not entirely new activities, however, as before 1919 the inhabitants of Polish territories participated in cultural exchange in various fields (including art) by actively cooperating with collectors and artists from Europe and beyond. Some examples being the creation of the collections of Japanese art and crafts, and exchange of art-related experiences and ideas within Europe. Such collections not only helped to circulate the knowledge about Japan throughout Europe, but also inspired European artists in the process of creating their own works of art.

This conference commemorates the 100th anniversary of Poland's diplomatic relations with Japan. The primary objective of this project is to promote the inter-sector cooperation between universities, museums, associations, collectors and artists specialising in Japanese art and culture. Furthermore, the project aims to create a network for international cooperation among scholars exploring encounters between Japan and Central and Eastern Europe (from their first encounters until now), including collections of Japanese arts and crafts, the role of collectors and the reception of Japanese arts and crafts in Central and Eastern European countries. We have the pleasure to extend our invitation to all scholars who are interested in joining our project or taking part in our conference.

The Conference and the Meeting will be organised by the Institute of Intercultural Studies of the Jagiellonian University in Krakow, the National Museum in Krakow and Polish Institute of World Art Studies in Krakow and Warsaw. The venue of the meeting will be the National Museum in Krakow – the Feliks Jasieński Szołayski House, and the conference will be held in the Main Building (Gmach Główny) of the National Museum in Krakow, which hosts the famous portrait, “Lady with an Ermine” by Leonardo da Vinci. The Krakow Old Town, part of the former capital of Poland, was one of the first Polish sites added to the UNESCO World Heritage List. You are most welcome to join!

Language of the conference:

The primary language of the conference will be English.

Submission and publication:

The submission should be sent to: Europe-Japan2019@uj.edu.pl (email topic: Europe–Japan2019 submission). It should consist of abstract (500–700 characters) and short information about the participant (300 characters).

Each speaker will be given 30 minutes: the paper presentation (20 minutes) will be followed by a discussion (10 minutes). There will be sufficient time for discussion and personal contact during the conference as well.

As we are planning a post-conference publication, papers – to be considered - should be submitted by 15 August 2019 (length: 20.000 – 30.000 characters).

Topics of interest:

 • Definition of art in Japan and Europe
 • Definition of crafts in Japan and Europe
 • Jesuits collections
 • Nanban art in Central and Eastern European collections
 • Emergence and development of Japanese art and craft collections in Central and Eastern European museums
 • Emergence of private Japanese art and craft collections in Central and Eastern Europe
 • Collectors and their role in cultural exchange
 • Artists and artisans
 • Exhibitions
 • Arts and crafts as diplomatic gifts from Japan
 • Associations and their role in cultural encounters between Central and Eastern Europe and Japan
 • The role of journals and books in spreading knowledge about Japanese art in Central and Eastern Europe
 • Libraries with book collections on Japanese arts and crafts
 • Cultural encounters and their consequences for arts and crafts
 • Inspirations of Japanese arts and crafts as seen from European and Japanese perspectives
 • Japonisme in arts and crafts
 • Art and national identity
 • Differences and similarities in arts and crafts of Central and Eastern Europe influenced by Japanese culture, art and crafts
 • Art education in Central and Eastern Europe under the influence of the encounters between Europe and Japan
 • Digital sources on Japanese art and crafts

Registration:

All participants and presenters must register for the conference. We welcome participants in two categories:
(1) Speakers who present their papers (conference fee)
(2) General audience who participate without presenting a paper (no conference fee)


Conference fees are as below:
All participants except students: 260 PLN or 65 Euro.
PhD students: 200 PLN or 50 Euro.
Registration deadline is 31 May 2019.

Important dates:

Abstract submission: 30 April 2019
Acceptance decision: 15 May 2019
Registration deadline: 31 May 2019
Conference: 27–29 June 2019
Full paper submission: 15 August 2019

Organisers:

Institute of Intercultural Studies of the Jagiellonian University T
he National Museum in Krakow
Polish Institute of World Art Studies

Organising committee:


Head of the Conference:
Professor Jerzy Malinowski – President of the Polish Institute of World Art Studies; President of the Year 2019 Poland-Japan Committee

Concept of the Conference:
Dr Eva Kaminski – Institute of Intercultural Studies of the Jagiellonian University; Krakow Branch of Polish Institute of World Art Studies; Year 2019 Poland-Japan Committee Beata Romanowicz – The National Museum in Krakow, the Far Eastern Art Department

Coordination of the Conference:
Aleksandra Görlich – Krakow Branch of Polish Institute of World Art Studies

Members: Dr Beata Biedrońska-Słota - Head of the Krakow Branch of Polish Institute of World Art Studies Dr Małgorzata Reinhard-Chlanda – Krakow Branch of Polish Institute of World Art Studies Małgorzata Martini – Manggha Museum of Japanese Art and Technology; Krakow Branch of Polish Institute of World Art Studies
Izabela Bawół-Lloyd - independent researcher

Partners:
Year 2019 Poland-Japan Committee
Cooperantis - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego i Dialogu Międzykulturowego

2019-04-05

 

The Department of History of Modern Art (Faculty of Fine Arts) 
The Department of History of Modern Art (Chair of History of Art and Culture, Faculty of History)
The Department of History of Polish Art and Culture on Emigration (Chair of History of Art and Culture, Faculty of History) at the Nicolaus Copernicus University in Toruń

The Institute of Art Research at the Vilnius Academy of Arts

The Polish Institute of World Art Studies


cordially invite you to 8th CONFERENCE ON MODERN ART IN TORUŃ

ART EDUCATION & ART CRITICISM  IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN THE 20th AND 21st CENTURIES

on the 100th anniversary of the revival of the Faculty of Fine Arts at the Stefan Batory University in Wilno (Vilnius),since 1945 located at the Nicolaus Copernicus University in Toruń

The Centre of Contemporary Art “ZNAKI CZASU”,  Wały Generała Władysława Sikorskiego 13, 87-100 Toruń

 

9-11 October 2019

 

The conference will be devoted to:

 • the art doctrines and the art education curricula for visual artists, architects, urban planners, and urban designers;
 • the creator – idea – work – society relationship expressed via artistic and critical responses;

The core of the conference is the research on:

 • the concept of the construction and the reconstruction of the world and the human environment (post-extermination and post-chaos times);
 • contemporary ideas and utopias of the future related to them, political, technological and ecologicalones, expressed in art, architecture, and urban planning;
 • social acceptance of these ideas and the utopias or the opposition towards them expressed via artistic creation;
 • the circulation of ideas and works of art.

The core of interest is primarily Central, Eastern, and South-Eastern Europe in the course of the transformation throughout the twentieth and early twenty-first centuries.

The conference will be held in English. Time assigned for each paper: 20 minutes. The application forms, in English, ought to be emailed to torun@world-art.pl before May 15, 2019. The program of the Conference will be announced at the end of June.

The organisers do not cover the costs of travel and accommodation, although, upon request, they may assist in booking the rooms in the local hotels or dorms.

The entry fee is PLN 200 or € 50; for doctoral candidates – PLN 100 or € 25 (paid to the bank account: Credit Agricole IBAN PL 24 1940 1076 3101 7420 0000 0000).

The Academic Committee of the Conference includes:

prof. Jerzy Malinowski (president), dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. Irena Dżurkowa-Kossowska, prof. Jan Wiktor Sienkiewicz, dr hab. Joanna Kucharzewska, dr Małgorzata Geron, dr Ieva Pleikienė, dr Emilia Ziółkowska (secretary).

The post-conference volume will be published by the Polish Institute of World Art Studies, included in the List of publishing houses issuing peer-reviewed scientific monographs, published in the Announcement of the Minister of Science and Higher Education of January 18, 2019.

2019-04-01

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w marcu 2019 roku zawiera dwa czasopisma redagowane przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i wydawane wspólnie z Wydawnictwem Adam Marszałek w Toruniu:

Poz. 463 -  Art of the Orient

Poz. 471 – Sztuka Ameryki Łacińskiej / Arte de America Latina

W związku z finansowaniem programu ze środków pomocy publicznej de minimis dla przedsiębiorstw Instytut nie prowadząc działalności gospodarczej nie mógł wystąpić o wsparcie finansowe dla czasopism zarejestrowanych sądowo przez Instytut.

 


 

Sprawozdanie z działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata za 2018 rok  

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata jest jednostką badawczą na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 513/ Kat/ 2017 z 25 października 2017 roku. Jest jedyną instytucją w Polsce, działającą w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach, która w wyniku parametryzacji uzyskała ten status.

Instytut ma oddziały w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Toruniu, Warszawie oraz prowadzi Polską Misję Artystyczno-Naukową w Okayamie w Japonii. Z Instytutem związanych jest 171 osób (historyków sztuki, kulturoznawców, etnologów, teatrologów, orientalistów, architektów, konserwatorów dzieł sztuki), w tym 32 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 83 doktorów.

Placówka  prowadzi działalność badawczą, wydawniczą i dydaktyczną (w formie wykładów, seminariów i zebrań zespołów). W skład Instytutu wchodzą zespołu badawcze i redakcje. Współpracuje z instytucjami zagranicznymi i krajowymi (uniwersytetami, instytutami naukowymi, muzeami i towarzystwami naukowymi) w oparciu o umowy i porozumienia o wspólnych badaniach.  

Projekty:

Rezydencje i siedziby szlacheckie na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej

Dawne województwo podolskie

W 2018 roku dobiegł końca czteroletni projekt badawczy pt. Rezydencje na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej – województwo podolskie, finansowany przez Fundację Lanckorońskich. Realizatorami projektu byli członkowie Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata: dr hab. Joanna Kucharzewska, dr Wioletta Brzezińska-Marjanowska, mgr inż. arch. Marcin Brzeziński. Celem projektu było wykonanie kart inwentarzowych dawnych polskich pałaców znajdujących się obecnie na terenie ukraińskiego Podola. Zamieszczono w nich informację o historii obiektu, szczegółowy opis architektoniczny, ocenę stanu zachowania oraz wskazano najpilniejsze postulaty konserwatorskie. Wykonano architektoniczny rzut przyziemia każdego z pałaców oraz szczegółową dokumentację fotograficzną. Realizacja projektu odbywała się w czterech etapach, podczas których prowadzono na Podolu w latach 2015-2018  badania in situ w ponad 65 miejscowościach.

Pozwoliły one na zweryfikowanie stanu wiedzy o zespołach rezydencjonalnych oraz zgromadzenie pokaźnego materiału dokumentującego stan faktyczny. Cząstkowe rezultaty badań były upubliczniane na konferencjach naukowych oraz prezentowane w formie artykułów. 

Referaty: Zespół pałacowy w Chorostkowie na Ukrainie – historia i problematyka konserwatorska (J. Kucharzewska); Rezydencje na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej – Podole, cz. IV. Projekt naukowo-badawczy realizowany w 2018 roku (W.Brzezińska-Marjanowska) zostały przedstawione na kongresie naukowym: „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” w dniach 3-5 października 2018 w Rzeszowie i Jarosławiu. 

Dawne województwo wileńskie

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w ramach współpracy z Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika koordynuje projekt badawczy nad rezydencjami i siedzibami szlacheckimi na terenie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego (w granicach z 1772). Merytoryczną koncepcję opracował i naukową stronę moderuje prof. Tadeusz Bernatowicz. W pracach bierze udział zespół młodych badaczy, m.in. mgr Alina Barczyk, dr Marcel Knyżewski, mgr Katarzyna Schatt-Babińska, mgr Maria Brodzka-Bestry. Celem projektu jest kompleksowe rozpoznanie historii, wartości kulturowych oraz charakterystyka typologiczna architektury pałaców, dworów oraz szlacheckich domów mieszkalnych. W badaniach są wykorzystywane nieznane dotąd źródła oraz materiały pozyskane w archiwach nie tylko polskich, ale przechowywanych w Rosji, na Białorusi, Litwie i Ukrainie. Współczesne metody badawcze, internetowa dostępność do rzadkich materiałów czy utrwalone mechanizmy kwerend pozwalają na głębszą i szerszą prezentację siedzib szlacheckich. Materiały z prowadzonych od kilku lat kwerend stanowią znakomitą wartość historyczną, genealogiczną i architektoniczną, zwłaszcza że postępująca destrukcja budynków oraz adaptacje do nowych funkcji powodują zacieranie oryginalnej formy, zacieranie historii i pamięci o ich właścicielach. Opracowane monografie poszczególnych obiektów będą publikowane w kolejnych tomach obejmujących poszczególne województwa. Obecnie w przygotowaniu znajdują się rezydencje Wilna i województwa wileńskiego, ale sukcesywnie trwa kompleksowe zbieranie materiałów do baz danych obejmujących również pozostałe województwa dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.            

Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego

Prace nad pełnym katalogiem dzieł malarskich Siemiradzkiego  finansowane są w ramach modułu „Tradycja 1a”  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki”  MNiSW w latach 2015-2020. Realizowane są we współpracy z Muzeami Narodowymi w Krakowie i Warszawie oraz Państwową Galerią Tretiakowską i Państwowym Instytutem Historii Sztuki w Moskwie.

Badania koncentrowały się w dwóch zakresach. Pierwszy z nich  obejmował prace nad życiem, działalnością i  twórczością artysty. Przygotowywano hasła do katalogu, prowadzono dokumentację i rozpoznawanie rysunków do poszczególnych dzieł,  zbierano bibliografię przedmiotu. Drugi koncentrował się na badaniach technologii i technik artystycznych oraz problematyce konserwatorskiej. Zorganizowano dwie konferencje międzynarodowe: The Henryk Siemiradzki that we do not known (w Muzeum Narodowym w Krakowie) oraz Henryk Siemiradzki and the international artistic milieu in Rome (w Stacji PAN w Rzymie), a także serię wydarzeń w MNW, związanych z obchodami 175-lecia urodzin artysty. Efektem pierwszej konferencji był tom studiów o tym samym tytule The Henryk Siemiradzki that we do not known, wydany jako rocznik „World Art Studies” 18. Ponadto wygłoszono i opublikowano w czasopismach i książkach wiele tekstów poświęconych artyście i jego twórczości.

Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Jewish art in Poland and Central-Eastern Europe

Przedmiotem prac redakcyjnych i przekładowych był tom 3 serii:

t. 3A (2019) Maria i Kazimierz Piechotkowie, Oppidum Judaeorum. Żydzi w przestrzeni miejskiej dawnej Rzeczypospolitej

vol. 3B (2019) Maria & Kazimierz Piechotka, Oppidum Judaeorum. Jews in the urban space of the former Polish-Lithuanian Commonwealth

Słownik artystów polskich na obczyźnie od XIX do XXI wieku

W listopadzie 2018 roku została zrealizowana pierwsza część nowatorskiego w dziejach współczesnej polskiej historii sztuki projektu zaplanowanego przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata jako Słownik artystów polskich na obczyźnie, we współpracy  z  Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA”, który finansuje badania. W skład Komitetu Redakcyjnego, składającego się z samodzielnych pracowników naukowych, wchodzą prof.   Jerzy Malinowski,  prof.  Jan Wiktor Sienkiewicz i dr hab. Katarzyna Kulpińska.

W ramach prac badawczych I części dotyczącej polskiego dziedzictwa kulturowego w Wielkiej Brytanii, Francji i Kanadzie w XX wieku, a zwłaszcza od 1945 do 1989 roku,   opracowano pełny indeks nazwisk działających w tych krajach artystów i osób związanych ze sztuką (krytyków sztuki, marszandów), opracowano raporty studyjne prezentujące dzieje i charakter polskiego środowiska artystycznego w wymienionych wyżej krajach,  zebrano także materiały ikonograficzne i archiwalne. Finalnym efektem pracy są biogramy (z możliwie najpełniejszą bibliografią) kilkudziesięciu polskich artystów: osiemnastu artystów związanych z Wielką Brytanią (wykonawcy: prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, dr Monika Szczygieł-Gajewska, mgr Ewa Sobczyk), dziesięciu artystów działających we Francji (wykonawcy: dr hab. Katarzyna Kulpińska, dr Magdalena Sawczuk) i trzydziestu tworzących w Kanadzie (wykonawca: dr Katarzyna Szrodt).

Słownik docelowo obejmie twórczość artystyczną (plastyczną i architektoniczną) będącą dziełem polskich artystów (także tych pochodzących z mniejszości narodowych) tworzących w krajach osiedlenia na całym świecie po 1945 roku. Efektem prac planowanych na kolejny rok (prowadzonych w tym samym zakresie archiwalno-dokumentacyjnym i redakcyjnym) będzie publikacja I tomu Słownika polskich artystów plastyków na obczyźnie w układzie holenderskim, od A do Z.

Warto podkreślić, że do tej pory nie powstał żaden słownik, który obejmowałby twórczość plastyczną i architektoniczną polskich artystów tworzących na obczyźnie i ludzi zasłużonych dla życia artystycznego po 1945 roku.               

Komitet  Polska-Japonia 1919

W dniu 15 grudnia 2018, na zebraniu grupy koordynującej inicjatywy oddolne wybranych instytucji i stowarzyszeń w Polsce, mające na celu uświetnienie obchodów 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią, na mocy wzajemnego porozumienia osób uczestniczących w roku 2018 roku w celu zapewnienia lepszej koordynacji działań oraz ich promocji na zewnątrz, zawiązał się przy Polskim Instytucie Studiów nad Sztuką Świata Komitet Polska-Japonia 2019.

Dagerotyp

Podpisana została umowa ze Stowarzyszeniem Historyków Fotografii  i Muzeum Historii Fotografii w Krakowie w sprawie wspólnego wydawania rocznika „Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii”. Stanowi on  kontynuację wychodzącego od 1993 do 2015 roku pisma „Dagerotyp”, wydawanego początkowo przez Stowarzyszenie Historyków Fotografii, a od 2000 roku wspólnie z  Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Digitisation of the manuscripts and documents at the Biblioteca Generale di Terra Santa and the Franciscan Archives in Old Jerusalem: second step

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w końcu 1918 roku został ponownie wybrany do zarządzania międzynarodowym projektem przyznanym prof. Ewie Balickiej-Witakowskiej (Uppsala Universitet, Institutionen för Lingvisitk och Filologi; PSSnSŚ) i dr. Jackowi Tomaszewskiemu (PISnSŚ) przez British Library, w ramach Endangered Archives Programme, finansowanego przez Fundację Arcadia.

Projekt, EAP1142, mający na celu digitalizację, katalogową rejestrację i podstawową konserwację  manuskryptów i dokumentów w Bibliotece i Archiwum Franciszkanów w Jerozolimie, jest kontynuacją podobnego projektu (EAP 823), ukończonego w roku poprzednim i uwieńczonego fotograficznym zarejestrowaniem oraz skatalogowaniem 743 rękopisów spisanych w  17 językach.

Tak jak poprzednio, głównym partnerem nowego projektu jest Biblioteca Generale di Custodia di Terra Sancta i jej dyrektor Fr. Lionel Goh. Zadaniem projektu, który ma być zrealizowany w latach 2019-2020 jest ukończenie digitalizacji rękopisów należących do kolekcji biblioteki i rozpoczęcie pracy z materiałem archiwalnym. W realizacji projektu bierze udział ten sam zespół, co w poprzednim projekcie: digitalizacja będzie przeprowadzana pod kontrolą konserwatora prof. Weroniki Liszewskiej (wiceprezes PISnSŚ) z udziałem fotografa Romana Stasiuka i personelu pomocniczego, składającego się z lokalnych bibliotekarzy i ich asystentów.

Konferencje:

The Henryk Siemiradzki that we do not known. Celebrating 175 anniversary of the artist’s birth (12-13 kwietnia, Muzeum Narodowe w Krakowie);

 

Henryk Siemiradzki and the international artistic milieu in Rome. Conference to mark the 175th anniversary of Henryk Siemiradzki's birth (7-9 listopad, Stacja Polskiej Akademii Nauk w Rzymie).

Seminaria naukowe, promocje i zebrania naukowe:

Ewa Sułek: Sztuka ukraińska czasu wojny  2013-2017  (11 stycznia, PISnSŚ),

Prof. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz, dr Grzegorz First: Od idei do wizerunku. Obrazy bóstw na dawnym Wschodzie (od Egiptu po Indie) – w ramach cyklu  „Krakowskie spotkania ze sztuką świata” (15 stycznia, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie),    

Dr Maciej Gugała, Rekonstrukcja czy reinterpretacja? O eksperymentach konserwatorskich Balthusa i eksperymentach optycznych Davida Hockneya (15 lutego,  PISnSŚ),

Prezentacja publikacji prof. Jana Wiktora Sienkiewicza Artyści Andersa. Uratowani z nieludzkiej ziemi (16 lutego, Ambasada Polska w Londynie),

Prof. Dorota Kudelska (KUL): Artyści polscy w Wiedniu w ramach Seminarium „Polscy artyści na Obczyźnie” (22 marca, PISnSŚ),

Prof. Jerzy Malinowski i dr Magdalena Furmanik-Kowalska: Sztuka i kultura Azji w publikacjach Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w ramach targów książki Dialog z Azją (24 marca, Muzeum Azji i Pacyfiku),

Seminarium konserwatorskie poświęcone badaniom twórczości Henryka Siemiradzkiego z udziałem konserwatorów z Muzeów Narodowych w Krakowie i Warszawie (8 marca, PISnSŚ),

Krzysztof Szatkowski: Zagraniczne wystawy zbiorowe artystów sztuki krytycznej w latach 1989-2002 (7 kwietnia, Oddz. w Toruniu),

Prezentacja publikacji  Barbary Brus–Malinowskiej i prof. Jerzego Malinowskiego  Katalog dzieł artystów polskich i żydowskich z Polski w muzeach Izraela / A catalogue of works by Polish artists and Jewish artists from Poland in museums in Israel w językach polskim i angielskim wydanych w serii „Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Jewish art in Poland and Central-Eastern Europe” w ramach Seminarium „Polscy artyści na Obczyźnie” (19 kwietnia, PISnSŚ),

 

Agata Knapik: Architektoniczno-urbanistyczna działalność radykalnej grupy UFO z Florencji jako transpozycja semiologicznych teorii Umberta Eco (26 kwietnia, PISnSŚ),

Aleksandra Görlich: Hikifuda ulotne życie reklamy w ramach cyklu  ”Krakowskie spotkania ze sztuką świata” (14 maja, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie),

 

Dr  Anna Rudek-Śmiechowska: Badania nad polskim życiem artystycznym w Stanach Zjednoczonych  w świetle pracy nad historią Polish American Artists Society – w ramach Seminarium „Polscy artyści na Obczyźnie” (17 maja, PISnSŚ),

Promocja 12 tomu rocznika „Pamiętnik Sztuk Pięknych” Abraham Ostrzega i żydowskie środowisko artystyczne, pod red. dr Renaty Piątkowskiej (8 czerwca, Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta”), 

Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz: Badania nad polskim życiem artystycznym w Wielkiej Brytanii po  1939 roku w ramach Seminarium „Polscy artyści na Obczyźnie” (14 czerwca, PISnSŚ),

Prof. Jesúsa Pedro Lorente (Uniwersytet w Saragossie): Spanish painting at Siemiradzki’s time (21 września, PISnSŚ),

175. Urodziny Henryka Siemiradzkiego – wystawy, wykłady, panele (25 września – 11 listopada, Muzeum Narodowe w Warszawie),

Prof. Lejła Chasjanowa (Rosyjska Akademia Sztuki w Moskwie; PISnSŚ):  Sztuka jest obecnie dla nas pewnego rodzaju orężem w ręku, oddzielać sztuki od miłości ojczyzny nie wolno (Jan Matejko). Ocalenie Bitwy pod Grunwaldem w czasach I i II wojen światowych (1 października, PISnSŚ),

Promocja książki Marii i Kazimierza Piechotków Bramy Nieba. Bożnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Heaven’s Gates. Masonry synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth (4 października, Muzeum Historii Żydów Polskich),

Spotkanie w sprawie obchodów Jubileuszu 100-lecia stosunków dyplomatycznych Polski i  Japonii (27 października, PISnSŚ),

Prezentacja 1 numeru pisma naukowego „Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii”, będącego kontynuacją pisma „Dagerotyp” (27 listopada, Sala Kolumnowa Wydziału Historycznego UW),  

Promocja książek Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX wieku / Painting and sculpture by Polish Jews oraz Katalog dzieł artystów polskich i żydowskich z Polski w muzeach Izraela / A catalogue of works by Polish artists and Jewish artists from Poland in museums in Israel w językach polskim i angielskim wydanych w serii „Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Jewish art in Poland and Central-Eastern Europe” (5 grudnia, Muzeum Historii Żydów Polskich)

Dr Łukasz Mikołaj Sadowski: O sowieckim i rosyjskim malarstwie batalistycznym XX i początki XXI wieku (6 grudnia, PISnSŚ)

Małgorzata Martini: Japońskie militaria. Kolekcja generała Sławomira Petelickiego w ramach cyklu „Krakowskie spotkania ze sztuką świata”  (10 grudnia, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie)

 

Obituarium:

1 stycznia 2018 roku zmarł prof. Zbigniew Osiński, wybitny teatrolog, członek honorowy Instytutu.

 


 

Sprawozdanie z działalności Polskiej Misji Artystyczno-Naukowej w Japonii (opr. Radosław Predygier)    

 

Polska Misja Artystyczno-Naukowa w Japonii została formalnie utworzona przez prof. Jerzego Malinowskiego i Radosława Predygiera  w połowie roku 2014 jako filia Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Celem  instytucji jest „rozwijanie współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Cesarstwem Japonii w zakresie nauk humanistycznych, zwłaszcza nauk o sztuce, działalności artystycznej oraz wymiany kulturalnej”.

Sprawozdanie obejmuje również działalność i wydarzenia organizowane w Japonii przez Radosława Predygiera jeszcze przed  formalnym powstaniem Misji, które wpisywały się w cele statutowe  Misji. Dla uproszczenia również te wydarzenia będą opisane jako działania Misji.

 

2012

Współorganizacja (wraz z Karolem Czajkowskim i Kubą Borysiakiem) „Festiwalu Bez Granic” w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym im. św. Jana Bosko w Różanymstoku. Zadaniem „Misji” było wyszukanie japońskich muzyków i pomoc w podróży do Polski.

Na Festiwal do Różanegostoku pojechały dwa japońskie duety :

– duet pan Kazuhiko Nakagawa i pani Chie Inoue,  wykonujący tradycyjną muzykę japońską na instrumentach shakuhchi i koto, czyli flecie bambusowym i japońskiej harfie;

– duet pani Mao Tsuji  (śpiew, gitara), pan Rui Kitagawa  (perkusja, bębenek suzu), wykonujący muzykę autorską, współczesną. Muzykom towarzyszyła pani Ae Kitagawa –  urzędnik ds. kultury przy Prefekturze Okayama.

Efektem Festiwalu były warsztaty i koncerty w wielu salach koncertowych i szkołach województwa podlaskiego oraz spotkania z młodzieżą, która w większości przypadków po raz pierwszy miała okazję na żywo poznać japońską muzykę i kulturę – tradycyjną i współczesną. Owocem Festiwalu było wydanie płyty CD, film dokumentalny, filmy muzyczne oraz artykuły w prasie polskiej i japońskiej.

 

2013

Kolejnym efektem tego wydarzenia był przyjazd na koncerty  do  Japonii polskich muzyków. Zespół Neurasja, w składzie: Asja Czajkowska (śpiew), Wojciech Traczyk (bass), Hubert Zemler (perkusja), Marcin Ciupidro (wibrafon), Hubert Czajkowski (gitara), koncertował w Tokio, Kyoto, Setouchishi i w Okayamie w renomowanej sali Shiminkaikan. Zespół przeprowadził również warsztaty muzyczne dla mieszkańców Okayamy,   przybliżając uczestnikom  podstawy polskiej muzyki ludowej.

Patronat: Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Polski w Tokio.

 

2014

Organizacja wystawy malarstwa „New Painting from Poland and Japan” w miejskiej galerii Tenjinyama Bunka Plaza w Okayamie. W wystawie wzięli udział: Tomasz Milanowski, Radosław Predygier, Agnieszka Brzeżańska, Marcin Dutka, Monika Michalczewska, Agnieszka Słodkowska, Miłosz Koziej, Korenaga Kazuhiro, Ryouta Sato, Raku Gaki, Skat Linda, Hyuga Hiroe. W trakcie wystawy zaprezentowano film-wywiad Z wizytą u profesora Gierowskiego (produkcja Radosława Predygiera, tłumaczenie na japoński  Patrycji Niedbalskiej-Asano i  Masaru Asano).

Wydarzenie organizowane przy wsparciu Instytutu Polskiego w Tokio.

 

2015

Współorganizacja międzynarodowego wydarzenia artystycznego „Art Ocupa” – rezydencji artystycznej w miejscowościach Fukiya i Fuyori  w prefekturze Okayama.  Wzięli  w nim udział artyści z Japonii (Raku Gaki, Skat Linda, Kazuhiro Korenaga, Matsumoto Gotaro), Francji (Bruno Dumont, Etsuko Kobayashi – Japonka tworząca w Paryżu), Polski (Radosław Predygier),  Portugalii (Nelson Cardoso, Carlos Henrich, Zambeze Almeida), Brazylii (Veruscka Girio ), Włoch (Raffaele Collu) i Niemiec. Na potrzeby projektu została adaptowana opuszczona, stuletnia szkoła, w miejscowości Fuyori, w której artyści urządzili pracownie artystyczne. Film poświęcony „Art Ocupa”, finansowany przez Instytut Polski w Tokio, zrealizował Radosław Predygier.

Wydarzenie organizowane w ramach Art Bridge Okayama, finansowane przez Prefekturę Okayama, Fukutake Fundation i Japan Blue.

 

2015

Współorganizacja wystawy Polskiego Plakatu „Eye on Poland, New Graphic Design from Poland” w Muzeum Miejskim Miasta Setouchishi w Ushimado, Prefektura Okayama. Wystawę przygotowaną przez kuratorów  Artura i Magdalenę Frankowskich pokazano w  Korei Południowej, Indiach i Japonii. Na wystawie zaprezentowano ponad sto współczesnych polskich plakatów, publikacji książkowych i  płyt CD. W trakcie trwania wystawy jej kuratorzy wygłosili odczyt na temat polskiego plakatu. Wydano katalog.

Wystawę finansował Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie, a wspierał Instytut Polski w Tokio.

 

2016

Organizacja koncertu polskiej grupy muzycznej Vołosi w sali Chuo Kominkan w mieście Setouchishi, prefektura Okayama. Zespół w składzie: Krzysztof Lasoń – skrzypce, Stanisław Lasoń – wiolonczela, Jan Kaczmarzyk – skrzypce, Zbigniew Michałek – skrzypce, Robert Waszut – kontrabas.  W koncercie uczestniczyło ponad czterysta osób.

Patronat: Instytut Polski w Tokio

 

Wsparcie organizacji Festiwalu Polskiego Filmu w Okayamie, organizowanego  przez Instytut Polski w Tokio. Na festiwalu pokazano filmy: Ewa chce spać, reż. Tadeusz Chmielewski; Rewers, reż. Borys Lankosz; Joanna, reż. Aneta Kopacz; Nasza Klątwa, reż. Tomasz Śliwiński.

 

2017

Organizacja wystawy malarstwa na jedwabiu prof. Joanny Stasiak w Muzeum Miejskim Setouchishi w Ushimado. Zostało zaprezentowanych około dwudziestu prac na jedwabiu wykonanych  w opracowanej przez nią technice. W związku z wystawą odczyt pt. „Tradycja polskiego malarstwa na jedwabiu” wygłosiła dr Magdalena Durda-Dmitruk.

Patronat nad wydarzeniem: Ambasada Polski w Tokio, Instytut Polski w Tokio, Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

 

Współorganizacja wystawy kolektywu artystów z Okayamy w Paryżu w galerii 59 Rivoli stowarzyszenia Chez Robert Electrons Libres, 59 Rivoli. W wystawie wzięli udział: Kazuhiro Korenaga, Yui Koretomo, Skat Linda, Raku Gaki, Radosław Predygier. Na wystawie zaprezentowano  również film i dokumentację działalności artystycznej  kolektywu i rezydencji w ciągu ostatnich lat w Prefekturze Okayama, głównie w miejscowości Ohaga.

Patronat nad wydarzeniem: Merostwo Paryża, Chez Robert Electrons Libres, 59 Rivoli, Japan Blue i Misaki Art World.

 

Organizacja wieczoru polskiej poezji „Niektórzy lubią poezję” w sali Reness Hall w Okayamie. Zaprezentowano sylwetki i twórczość Adama Mickiewicza, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i Juliana Tuwima. Jako oprawę muzyczną utwory m.in Fryderyka Chopina, Michała Kleofasa Ogińskiego, Jana Edmunda Jurkowskiego wykonał na gitarze klasycznej Damian Kłeczek.  Wiersze po polsku recytował Radosław Predygier, a po japońsku pani Nobuko Akiyama, która była także autorką przekładów.

Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Polski w Tokio.  

 

Organizacja warsztatów ceramicznych w pracowni Shouty Terazono w  Ushimado, w której wzięły udział artystki z Polski – Maria Łoboda i Agnieszka Brzeżańska. Wykonały one prace ceramiczne i poznały technikę wypału niskotemperaturowego typu noyaki.

 

2018

Patronat Misji nad spektaklem lalkowym Pory roku Teatru Animacji z Poznania w sali Hyakka Plaza w Saidaiji, Prefektura Okayama. Reżyseria: Kusunoki Tsubame, oświetlenie: Watabe Shouhei, muzyka: Kuwahara Toshihiko, producent artystyczny: Yoshizawa Ayumi. Aktorzy: Marcel Górnicki, Aleksandra Leszczyńska, Marcin Chomicki, Mashu & Kei.

Wydarzenie zorganizowane przez zarząd miasta Saidaiji.

 

W związku z serią bardzo poważnych katastrof naturalnych –  tajfunów, upałów, trzęsień ziemi i powodzi następne planowane wydarzenia zostały odwołane.

Radosław Predygier – kierownik  Misji

 


 

Kobiety w  Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich - promocja książki prof. Teresy Grzybkowskiej Kobieta wodzem chwalebnego czynu.

Kobieta wodzem chwalebnego czynu. Twórczynie  pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych 

 

  

 

    Księżne  Radziwiłłowa, Działyńska, Potocka, Lubomirska i Czartoryska  zagościły 19 marca 2019 roku w pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie z racji promocji książki prof. Teresy Grzybkowskiej Kobieta wodzem chwalebnego czynu. Twórczynie  pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych, która odbyła się w gościnnych progach Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, w słynnej Sali Balowej pałacu, zwanej też Salą Kamsetzera. Promocja książki zgromadziła liczną publiczność, którą powitał dyrektor Muzeum, dr hab. Hubert Kowalski.

Do udziału w tym – z  uwagi  na tytułowe bohaterki książki  – kobiecym spotkaniu   Autorka, prof. Teresa Grzybkowska,  zaprosiła dla odmiany męskie grono – prof. prof. Tadeusza Cegielskiego i Juliusza Chrościckiego oraz dr. hab. Mateusza Salwę, by niejako dla równowagi uwzględnić męski punkt widzenia w rozważaniach na temat pasji kolekcjonerskich polskich arystokratek w II połowie XVIII i w XIX wieku, które wpłynęły na powstanie w Polsce „Świątyń Pamięci” – pierwszych polskich muzeów oraz  ogrodów

Promocja książki,  od prawej prof. J. Chrościcki, prof. T. Cegielski, prof. T. Grzybkowska, prof. J. Malinowski i dr hab. M. Salwa (fot. Grażyna Raj)

filozoficznych, służących idei kontemplacji dzieł sztuki w otoczeniu natury. Każdy z zaproszonych gości mówił o innym aspekcie  szeroko ujętych   problemów poruszanych  w książce  – prof. Tadeusz Cegielski o symbolice wolnomularskiej ukrytej w powstających założeniach pałacowo-ogrodowych, dr hab. Mateusz Salwa o funkcjach filozoficzno-estetycznych ogrodów, a prof. Juliusz Chrościcki o europejskich wzorcach dokonań polskich arystokratek, z perspektywy czasu przypominając jednocześnie, że w przestrzeni publicznej w Polsce zachowało się tak mało  miejsc będących świadectwem ich działalności – wymieniając  dla przykładu  niemal  zapomniany i przetrwały we fragmentach  Gucin    Aleksandry i Stanisława Kostki Potockich  oraz  Powązki  Izabeli Czartoryskiej, gdzie  po  wspaniałych ogrodach i   budowlach  nie ma śladu.

Prof. Teresa Grzybkowska   szczególną uwagę zwróciła  na  fenomen, że  na przełomie XVIII i XIX  wieku  w Polsce  w tym samym miejscu i czasie znalazło się tak  świetne  grono  kobiet,  ale też i mężczyzn,  wyróżniających  się  talentem, siłą  charakteru i wrażliwością  estetyczną, tworzących szczególny krąg towarzyski, często powiązany również więzami rodzinnymi. Wszyscy    oni    dysponowali  ponadto  niemal   nieograniczonymi  środkami

Prezentacja publikacji  Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata – Marcin Teodorczyk

(fot. Łukasz Kamiński)

finansowymi, pozwalającymi  na rozwijanie życiowych pasji na taką skalę, by mogły służyć dobru narodowemu.

Książka została wydana przez Polski Instytut  Studiów na Sztuką Świata i Wydawnictwo Tako jako tom drugi serii „Kultura Artystyczna”, poświęconej ważnym procesom w dziejach sztuki. O działalności wydawniczej Instytutu, innych  seriach i  publikacjach poza seriami opowiedział zgromadzonej na promocji publiczności prezes Instytutu, prof. Jerzy Malinowski. Odbyła się też prezentacja wspomnianych wydawnictw i sprzedaż promowanej książki.                                                                                                                         

  Grażyna Raj

 

 

 

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 24
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 25
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 26
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE T. 2A
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 2B
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 4
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 5A
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 5B
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY Nr 11
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY Nr 12
więcej
TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA / TECHNOLOGY – ART – CONSERVATION T. 1
więcej
TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA / TECHNOLOGY – ART – CONSERVATION T. 2
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. V
więcej
WORLD ART STUDIES VOL. 17
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 7
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XV
więcej
KULTURA ARTYSTYCZNA T. 2
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE, T. 6
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 3 (66)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 4 (67)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 5 (68)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 6 (69)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 7-8 (70-71)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 9 (72)
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 8
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 10 (73)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 11 (74)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 12 (75)
więcej
WORLD ART STUDIES 2018 T. 18
więcej
DAGEROTYP 2018 NR 1 (25)
więcej
POZA SERIAMI
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2019 NR 1 (76)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISNSŚ) 2019 NR 2 (77)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISNSŚ) 2019 NR 3 (78)
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. IV
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. V
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISNSŚ) 2019 NR 4 (79)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISNSŚ) 2019 NR 5 (80)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.