Hasło Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Aktualności

2018-10-15

Zarząd Oddziału Krakowskiego

zaprasza

na wykład dr Beaty Biedrońskiej-Słotowej o sztuce islamu

przygotowany   w ramach „Krakowskich spotkań ze sztuką Orientu".

Spotkanie odbędzie się  15 października 2018, o godzinie 17:00, w sali konferencyjnej Galerii Europa - Daleki Wschód przy Muzeum Manggha (ul. Marii Konopnickiej 26).

Aleksandra Görlich

Sekretarz Oddziału Krakowskiego PISnSŚ

2018-09-24

175. Urodziny Henryka Siemiradzkiego

W październiku Muzeum Narodowe w Warszawie świętuje 175. urodziny Henryka Siemiradzkiego (1843–1902), wybitnego malarza, jednego z najsławniejszych akademików drugiej połowy XIX wieku. Jego barwne, realistyczne obrazy antycznego Rzymu zaskarbiły mu przychylność krytyków i publiczności w całej Europie.

Wykłady przybliżą twórczość Siemiradzkiego, prelegenci podczas paneli naukowych przedstawią wyniki najnowszych badań jego dzieł, kustosze i konserwatorzy zapraszają na spotkania w Galerii. Dzięki współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, obok badaczy polskich, wezmą w nich udział wybitni uczeni z Rosji.

Jubileusz urodzin malarza uświetni specjalny pokaz obrazów artysty, zaprezentowanych w Galerii Sztuki XIX Wieku, w Sali Akademizmu w dniach 25 września – 11 listopada. To okazja, by podziwiać mniej znane prace Siemiradzkiego ze zbiorów MNW; ozdobę pokazu stanowi obraz Nauczanie św. Piotra, użyczony przez Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie.

Obchody 175. urodzin Henryka Siemiradzkiego łączą się z projektem badawczym „Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego” finansowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W projekcie uczestniczą Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Muzeum Narodowe w Krakowie.

 


WYKŁADY

SPOTKANIA W GALERII

PANELE NAUKOWE

 WYKŁADY

3, 11, 18 października / 17.00

kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 120 min

Wykłady organizowane we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza.

 

3 października / środa

Inauguracja / Arcydzieła Siemiradzkiego w Polsce i w Rosji

Prezentacja projektu „Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego” z całego kraju oraz dzieł Siemiradzkiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Państwowej Galerii Tretiakowskiej w Moskwie.

 

Wykład inauguracyjny:

Wprowadzenie – o projekcie „Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego” / prof. Jerzy Malinowski, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Korespondencja artysty i fotografie rodzinne z Rzymu jako źródło badań twórczości / dr Maria Nitka, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Prace Siemiradzkiego w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie — arcydzieła i reprezentacja różnych okresów w twórczości artysty / Aneta Biały, koordynator MNW projektu, Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 r. MNW

Dzieła Siemiradzkiego w zbiorach Państwowej Galerii Tretiakowskiej w Moskwie / prof. Tatiana Karpova, wicedyrektor ds. naukowych Państwowej Galerii Tretiakowskiej w Moskwie / wykład w języku rosyjskim, tłumaczenie na polski

 

11 października / czwartek

Siemiradzki: debiut w Petersburgu i sława w Rzymie

Opowiemy o kształceniu malarza w Akademii Petersburskiej i zaprezentujemy obraz Nauczanie św. Piotra z rzymskiego okresu twórczości.

Wykłady

Cesarska Akademia Sztuk Pięknych w Petersburgu w drugiej połowie XIX w. / prof. Lejła Chasjanowa – członek – korespondent Rosyjskiej Akademii Sztuk w Moskwie; PISnSŚ

„Nauczanie św. Piotra – Ewangelia na zwoju i niezwykły widok Rzymu antycznego / prof. dr hab. Jerzy Miziołek, Dyrektor Muzeum UW

 

18 października / czwartek

Ukraiński prolog – neapolitański zenit

Przedstawimy najwcześniejszy okres twórczy Henryka Siemiradzkiego oraz opowiemy o procesie poszukiwania informacji o polskim artyście za granicą. Przeanalizujemy także detale późnego arcydzieła malarza – Sąd Parysa.

 

Wykłady:

Kwerendy zagraniczne PISnSŚ w ramach projektu KDMHS. Pamięć o Siemiradzkim w Charkowie / prof. dr hab. Jerzy Malinowski

Wczesne prace Henryka Siemiradzkiego z okresu nauki w Charkowie / dr Agnieszka Świętosławska

Sąd Parysa w Bajach, antycznym kurorcie / prof. dr hab. Witold Dobrowolski

 


 

SPOTKANIA W GALERII

6, 7, 13, 14 października / 11.30

zbiórka w Holu Głównym / bilety 20 i 12 zł online i w kasie od 2 i 9 października / liczba miejsc ograniczona / ok. 45 min

 

6 października / sobota

Szkic do obrazu Świeczniki chrześcijaństwa / Aneta Biały, Łukasz Kownacki, Dorota Ignatowicz-Woźniakowska z zespołem

Na przykładzie obrazu Męczeństwo św. Tymoteusza i św. Maury oraz szkicu do arcydzieła Świeczniki chrześcijaństwa omówimy malarskie przedstawienia męczeństwa wczesnych chrześcijan oraz o symboliczne znaczenie tych scen w Polsce. Przybliżymy tajniki najnowocześniejszych metod obrazowania analitycznego do badań nad twórczością Siemiradzkiego. Spotkaniu będzie towarzyszyć specjalny pokaz szkicownika malarza.

zbiórka w Holu Głównym / bilety online i w kasie od 2 października / liczba miejsc ograniczona7 października / niedziela

Sąd Parysa / Ksenia Zdzieszyńska-Demolin, Wojciech Głowacki

Przedstawimy słynny obraz Sąd Parysa Henryka Siemiradzkiego, inspirowany mitologią antyczną, i zaproponujemy jego interpretacje.

zbiórka w Holu Głównym / bilety online i w kasie od 2 października / liczba miejsc ograniczona

 

 

13 października / sobota

Dirce chrześcijańska / Paulina Adamczyk, Aneta Biały, Anna Masłowska

Przybliżymy publiczności monumentalne dzieło Dirce chrześcijańska i na specjalnym pokazie zaprezentujemy szkicownik malarza.

zbiórka w Holu Głównym / bilety online i w kasie od 9 października / liczba miejsc ograniczona

14 października / niedziela

Sielanka rzymska (Przed kąpielą) / Paulina Adamczyk

bilety online i w kasie od 9 października

Przedstawimy obrazy Sielanka rzymska (Przed kąpielą) oraz Sielanka rzymska – Łowienie ryb i na specjalnym pokazie zaprezentujemy szkicownik malarza.

zbiórka w Holu Głównym / bilety online i w kasie od 9 października / liczba miejsc ograniczona

 


 

PANELE NAUKOWE

5, 12, 19 października / 11.30

kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 min

W ramach obchodów 175. urodzin Henryka Siemiradzkiego zapraszamy na panele naukowe – część cyklu wydarzeń wieńczących etap kwerend i promujących interdyscyplinarny projekt badawczy „Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego” (KDMHS).

5 października / piątek

Panel „Badania malarstwa XIX wieku na przykładzie projektu „Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego”

Prelekcje:

Zasadność badań

Badania technologiczne dzieł Siemiradzkiego w Muzeum Narodowym w Krakowie / Dominika Sarkowicz, Muzeum Narodowe w Krakowie

Najnowocześniejsze metody obrazowania analitycznego i jego odczytów w badaniach KDMHS / dr n. med. Łukasz Kownacki, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Dorota Ignatowicz-Woźniakowska, główny konserwator Muzeum Narodowego w Warszawie wraz z zespołem

 

12 października / piątek

Panel „Najciekawsze rezultaty badań dokumentacyjnych i konserwatorskich KDMHS”

Prezentacja obrazu Idylla, szkic do plafonu w Pałacu Zawiszów.

Prelegentki:

Magdalena Borkowska / Pracownia Konserwacji Grafiki Muzeum Narodowego w Warszawie

Justyna Kwiatkowska / Gabinet Grafiki i Rysunku Muzeum Narodowego w Krakowie

Ksenia Zdzieszyńska-Demolin / Pracownia Konserwacji Malarstwa na Płótnie MNW

19 października / piątek

Panel „Badania dokumentacyjne rysunków i obrazów”

Prelegentki:

Paulina Adamczyk / Gabinet Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie

Magdalena Borkowska / Pracownia Konserwacji Grafiki Muzeum Narodowego w Warszawie

Magdalena Laskowska / Gabinet Grafiki i Rysunku Muzeum Narodowego w Krakowie

 

 


 

 

Koordynatorzy projektu z ramienia Muzeum Narodowego w Warszawie:

Aneta BiałyWojciech Głowacki

Prelegenci:

Paulina Adamczyk – historyk sztuki, asystent w Gabinecie Rycin i Rysunków MNW

Aneta Biały – historyk sztuki i konserwator, adiunkt w Zbiorach Sztuki Polskiego do 1914 r. MNW, koordynator MNW projektu KDMHS

Magdalena Borkowska – konserwator w Pracowni Konserwacji Obiektów na Papierze MNW

prof. dr  Lejła Chasjanowa – członek – korespondent Rosyjskiej Akademii Sztuk w Moskwie; PISnSŚ

prof. dr hab. Witold Dobrowolski – archeolog i historyk sztuki, emerytowany kurator Zbiorów Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej MNW, profesor w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Wojciech Głowacki – historyk sztuki, asystent w Zbiorach Sztuki Polskiej do 1914 r. MNW

Dorota Ignatowicz-Woźniakowska – główny konserwator MNW

prof. dr hab. Tatiana Karpova – historyk sztuki, wicedyrektor ds. naukowych Państwowej Galerii Tretiakowskiej w Moskwie, profesor rosyjskiego Państwowego Instytutu Nauk o Sztuce, monografistka twórczości Henryka Siemiradzkiego

dr n. med. Łukasz Kownacki – lekarz radiolog, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

Justyna Kwiatkowska – konserwator w Laboratorium MNW 

Magdalena Laskowska – historyk sztuki, kustosz w Gabinecie Grafiki i Rysunku Muzeum Narodowego w Krakowie

prof. dr hab. Jerzy Malinowski – historyk sztuki, prezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, kierownik projektu KDMHS, kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Anna Masłowska – historyk sztuki, kustosz w Zbiorach Ikonograficznych i Fotograficznych MNW

prof. dr hab. Jerzy Miziołek – archeolog i historyk sztuki, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Instytucie Archeologii UW

dr Maria Nitka – historyk sztuki, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Dominika Sarkowicz – konserwator w Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Sukiennicach, Muzeum Narodowe w Krakowie

dr Agnieszka Świętosławska – historyk sztuki, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

Ksenia Zdzieszyńska-Demolin – konserwator w Pracowni Konserwacji Malarstwa na Płótnie MNW

2018-05-11

 

 

Sprawozdanie z konferencji

Henryk Siemiradzki that we do not know. 

 

W dniach 12-13 kwietnia 2018 w Muzeum Narodowym w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Henryk Siemiradzki that we do not know” („Henryk Siemiradzki, jakiego nie znamy”) wpisująca się w obchody 175 rocznicy urodzin Henryka Siemiradzkiego. Konferencja była częścią prac prowadzonych w ramach „Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego” realizowanego przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, z grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, MNiSW.

Celem konferencji było przybliżenie dzieła i osoby Siemiradzkiego, w tych aspektach, jakie nie były jeszcze przedmiotem opisu w historii sztuki jak i – co stanowiło innowacyjność sympozjum – opisu pod względem zagadnień konserwatorskich. Referaty w większości w języku angielskim podzielone zostały na dwie sekcje tematyczne: w pierwszej prezentowano wystąpienia z dziedziny historii sztuki, w drugiej dotyczące zagadnień technologicznych prac Siemiradzkiego. Konferencję otworzyło wystąpienie prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego, redaktora naczelnego katalogu,  “Remarks on the project: Catalogue resoné of the Henryk Siemiradzki’s paintings”. Następnie w sali Samurajów w gmachu głównym Muzeum Narodowym w Krakowie wystąpili goście z Rosji: wicedyrektor Państwowej Galerii Tretiakowskiej dr (hab.) Tatiana Karpowa zaprezentowała Siemiradzkiego jako portrecistę, a dr Weronika Bogdan z wicedyrektor Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu przedstawiła lata nauki Siemiradzkiego w tejże instytucji. Kolejne cztery referaty: Nike F. Lambe, dr Agnieszki Kluczewskiej-Wójcik, Anetty Błaszczyk-Biały i dr Marii Nitki analizowały twórczość Siemiradzkiego na tle współczesnego mu malarstwa akademickiego, począwszy od kontekstu angielskich „wiktorian”, poprzez dzieła francuskich akademików, prace osiadłych we Rzymie malarzy hiszpańskich (głównie Mario Fortuny’ego i Marsala) po aspekt relacji teatru i malarstwa w twórczości Siemiradzkiego.

Cykl sesji popołudniowych rozpoczynała sesja poświęcona zagadnieniom konserwatorskim. Związani z realizacją projektu katalogu dzieł wszystkich Siemiradzkiego konserwatorzy z muzeów zaprezentowali rezultaty swych prac. Julia Diakonowa z Galerii Tretiakowskiej przybliżyła analizę procesu twórczego Siemiradzkiego dzięki zdjęciom rentgenowskim, Dominika Sarkowicz,  Marzena Sieklucka z Muzeum Narodowego w Krakowie oraz dr Radosław Wąsik analizowali drewniane podobrazia w oeuvre Siemiradzkiego, Justyna Kwiatkowska z Muzeum Narodowego w Warszawie zaprezentowała nieinwazyjne metody badań obrazów Siemiradzkiego. Sesję zamknęła prof. Jelena Nestierowa z Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu prezentująca badania technologiczne prac Siemiradzkiego w Państwowym Muzeum Rosyjskim w Petersburgu. Ostatni panel tego dnia otworzyło wystąpienie dr Vity Susak analizujące tradycje ikonograficzne obrazu Siemiradzkiego Chrystus i Samarytanka, a następne dwa referaty poświęcone były kolekcjom Siemiradzkiego: historię zbioru w Muzeum Narodowym w Krakowie zaprezentowały Magdalena Laskowska i Monika Paś, a Marzena Sieklucka, Rafał Janke i Dominika Sarkowicz po raz pierwszy ukazali kolekcję rodzinnych zdjęć Siemiradzkiego Rafała Janke. Albumy z tymi zdjęciami zostały także ukazane uczestnikom konferencji w gablocie.

Drugi dzień obrad toczył się w Sukiennicach w Krakowie. Obrady zostały podzielone na trzy sekcje, dwie z nich poświęcone zostały zagadnieniom z historii sztuki, a jedna – środkowa problematyce konserwatorskiej. Pośród referatów z historii sztuki były takie, które analizowały starożytność obrazach Siemiradzkiego: Jelena Jachnienko omówiła motywy waz antycznych,  dr Grzegorz First, elementy orientalne, dr  Barbara Ciciora ideę piękna antycznego w sztuce Siemiradzkiego. Znalazły się też różnorakie odniesienia do sztuki rosyjskiej: dr Agnieszka Kuczyńska na przykładzie Jawnogrzeszniccy analizowała wizerunek Chrystusa w rosyjskim malarstwie 2 poł. XIX wieku, prof. Leiła Chasjanowa przedstawiła relacje sztuki Henryka Siemiradzkiego i Siergieja Diagilewa, a dr Agnieszka Świętosławska przedstawiła początki sztuki mistrza na podstawie jego szkicowników z dzieciństwa. Znalazły też odniesienia do inspiracji i recepcji dzieła Siemiradzkiego: Wojciech M. Głowacki obszernie przestawił recepcję Pochodni Nerona w prasie francuskiej, dr Kamilla Twardowska zaprezentowała spirytualistyczne zainteresowania artysty.  

Konferencję zamykał panel poświęcony zagadnieniom konserwatorskim. Dominika Sarkowicz, Marzena Sieklucka i dr Anna Klisińska-Kopacz przedstawili rezultaty badań nad pigmentami, jakie były używane w palecie Siemiradzkiego, dr Alicja Rafalska-Łasocha, Marta Grzesiak-Nowak, Dominika Sarkowicz i Wiesław Łasocha badania dyfraktometrii proszkowej w studiach artysty Ksenia Zdzieszyńska-Demolin, Dorota Pliś proces powstawania kompozycji na podstawie analitycznej fotografii, natomiast Katarzyna Pakuła-Major efekty konserwacji obrazu „Tancerka na linie”. Konferencje zamknął referat Tatiany Pawłowej z Państwowego Muzeum Rosyjskiego w Petersburgu przestawiający konserwację Jawnogrzesznicy.  

Konferencji towarzyszył uroczyste spotkanie w salach Sukiennic.

Dr Maria Nitka

 


 

Zarząd zaprasza na konferencję

Henryk Siemiradzki 

i międzynarodowe środowisko artystyczne w Rzymie.

Konferencja z okazji 175-lecia urodzin Henryka Siemiradzkiego.

Stacja Naukowa PAN w Rzymie, 7-9 listopada 2018 roku

Henryk Siemiradzki (1843-1902), z pochodzenia Polak, urodzony pod Charkowem na Ukrainie, absolwent Cesarskiej Akademii Sztuki w Petersburgu, pochowany w narodowym Panteonie Polski w kościele Paulinów w Krakowie, był artystą o międzynarodowej renomie. Związany ściśle ze środowiskami artystycznymi polskim i rosyjskim, większą część twórczego życia spędził jednak w Rzymie. Z jego inicjatywy powstało w 1879 roku Muzeum Narodowe w Krakowie, któremu ofiarował swój najwybitniejszy obraz „Świeczniki chrześcijaństwa” („Pochodnie Nerona”), zaś zakupiony przez cesarza Rosji Aleksandra III obraz „Fryne w Eleusis” zapoczątkował kolekcję dzisiejszego Państwowego Muzeum Rosyjskiego w Petersburgu.  Podobnie jak Frederic Leighton, Lawrence Alma-Tadema czy Jean-Léon Gérôme należał do kosmopolitycznej generacji twórców późnego akademizmu, zapowiadających sztukę przełomu XIX i XX wieku.

Konferencja „Henryk Siemiradzki i międzynarodowe środowisko artystyczne w Rzymie” ma zaprezentować międzynarodowy wymiar twórczości Siemiradzkiego, wskazać jej miejsce na mapie innowacji artystycznych epoki.

Pragniemy zapytać w szczególności o następujące kwestie.

 • Stosunek artysty do tradycji antycznej, realizmu, sztuki orientalnej, czy współczesnych prądów intelektualnych, w pierwszym rzędzie myśli Ernesta Renana, spirytyzmu, racjonalistycznych koncepcji Hippolite’a Taine’a, a także literatury pięknej, zwłaszcza powieści historycznej.
 • Miejsce Siemiradzkiego w rzymskim środowisku artystycznym, rolę jaką odegrał w tworzeniu płaszczyzny wymiany pomiędzy twórcami reprezentującymi różne dziedziny sztuki i różne kręgi kulturowe. W tym kontekście szczególnie ważne wydaje się zgodne z rzymską tradycją prowadzenie otwartej pracowni (na via Margutta 5, następnie we własnej willi przy via Gaeta 1), jako miejsca spotkań artystów, mecenasów i przedstawicieli elity intelektualnej z całej Europy.
 • Obecność artysty w międzynarodowym obiegu kulturowym, udział w wystawach, z uwzględnieniem wystaw powszechnych, pozycję na rynku sztuki, rolę  mecenasów w promocji jego twórczości, w kontekście lokalnym i globalnym.
 • Recepcję oeuvre Siemiradzkiego w Europie i na świecie, w konfrontacji z historią odbioru twórczości największych przedstawicieli europejskiego akademizmu. 

Pogłębiona analiza dorobku Siemiradzkiego, przedstawionego na tle współczesnych mu prądów artystycznych, pozwoli zarysować sylwetkę tego wybitnego twórcy akademizmu w perspektywie transnarodowej, jako przykład globalnego już transferu kulturowego.

Do obchodów 175-lecia urodzin Siemiradzkiego włączyły się Muzeum Narodowe w Krakowie, Państwowa Galeria Tretiakowska w Moskwie, Państwowe Muzeum Rosyjskie w Petersburgu i Muzeum Narodowe w Warszawie. Otworzyła je w grudniu 2017 roku wystawa „Henryk Siemiradzki i rosyjskie środowisko artystyczne w Rzymie” w Państwowym Muzeum Rosyjskim w Petersburgu. W kwietniu 2018 roku odbyła się konferencja „The Henryk Siemiradzki that we do not know” w Muzeum Narodowym w Krakowie, która zgromadziła polskich, rosyjskich i ukraińskich historyków sztuki i konserwatorów dzieł sztuki.

Organizacja konferencji związana jest z pracami nad „Katalogiem dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego”, prowadzonymi przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie, Państwowym Instytutem Historii Sztuki i Państwową Galerią Tretiakowską w Moskwie oraz Muzeum Narodowym w Warszawie. Prace finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorzy: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Rzymie.

Współorganizacja: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą

Zgłoszenia z abstraktem (do 1500 znaków) prosimy nadsyłać do organizatorki konferencji dr Marii Nitki na adres  m.nitka@world-art.pl do 15 czerwca 2018 roku.  

 

 


 

Henryk Siemiradzki 

and the international artistic milieu in Rome. 

Conference to mark the 175th anniversary of Henryk Siemiradzki's birth.

at THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES, LIBRARY AND RESEARCH CENTER IN ROME

7-9 November 2018

 

Henryk Siemiradzki (1843-1902), a Pole, born near Kharkiv, Ukraine, a graduate of the Imperial Academy of Arts in St. Petersburg, buried in the Polish National Pantheon at the Pauline Church in Krakow, was an artist of international renown. He was closely associated with Polish and Russian artistic circles, but spent most of his artistic life in Rome. On his initiative, in 1879, the National Museum in Krakow was founded, to which he presented his most outstanding painting ‘Nero's Torches’, while the painting ‘Phryne on Poseidon's celebration in Eleusis’, purchased by the Russian Emperor Alexander III, began the collection of what is today's Russian State Museum in St. Petersburg. Like Frederic Leighton, Lawrence Alma-Tadema or Jean-Léon Gérôme, he belonged to the cosmopolitan generation of artists of late academism at the turn of the 19th and 20th centuries.

The conference ‘Henryk Siemiradzki and the international artistic milieu in Rome’ will present the international dimension of Siemiradzki's work, to mark it on the map of artistic innovations of the era.

We aim to address the following issues in particular.

 • The artist's attitude to ancient tradition, realism, oriental art or contemporary intellectual trends, first and foremost to the considerations of Ernest Renan, spiritualism, the rationalistic ideas of Hippolite Taine, as well as the belles lettres, especially historical novels.
 • Siemiradzki's place within the Roman artistic milieu, the role he played in creating a platform of exchange between artists representing various fields and various cultural circles. In this context, it seems particularly significant that the Roman tradition of running an open workshop was followed (on via Margutta 5, then at his own villa on via Gaeta 1), as a meeting place for artists, patrons and representatives of the intellectual elite from all over Europe.
 • The presence of the artist in the international cultural circle, participation in exhibitions, including universal exhibitions, his position in the art market, the role of patrons in the promotion of his work in the local and global context.
 • The reception of Siemiradzki’s oeuvre in Europe and worldwide viewed next to the history of how the works of the greatest representatives of European academism were received. 

An in-depth analysis of Siemiradzki's output, presented against the background of contemporary artistic trends, will allow an outline to emerge of the figure of this outstanding creator of academism in a transnational perspective, as an example of global cultural transfer.

The National Museum in Krakow, the State Tretyakov Gallery in Moscow, the State Russian Museum in St. Petersburg and the National Museum in Warsaw have joined the celebration of the 175th anniversary of Siemiradzki's birth inaugurated in December 2017 by the exhibition ‘Henryk Siemiradzki and the Russian artistic milieu in Rome’ at the Russian State Museum in St. Petersburg. In April 2018, the conference ‘The Henryk Siemiradzki that we do not know’ was held at the National Museum in Krakow, attended by Polish, Russian and Ukrainian art historians as well as art conservators.

The organization of the conference is related to work on the ‘Catalogue raisonné of the Henryk Siemiradzki’s paintings’, conducted by the Polish Institute of World Art Studies in cooperation with the National Museum in Krakow, the State Institute of History of Art and the State Tretyakov Gallery in Moscow and the National Museum in Warsaw — financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland.

Organizers: the Polish Institute of Studies on the Art of the World in Warsaw,

the Polish Academy of Sciences, Library and Research Center in Rome.

Co-organizers: the National Museum in Krakow, National Museum in Warsaw, National Institute of Polish Cultural Heritage Abroad.

Conference form should be sent to the  organizer — Dr. Maria Nitka at m.nitka@world-art.pl — by June 15, 2018.

 


Redakcja rocznika „Sztuka Europy Wschodniej / Исскуство Восточной Европы / The Art of Eastern Europe”  zaprasza do nadsyłania artykułów do tomu:

 

Polsko-rosyjskie związki w architekturze i urbanistyce w XIX i XX w.:         

Polscy architekci w Rosji – Rosyjscy architekci w Polsce. 

Komitet Redakcyjny rocznika „Sztuka Europy Wschodniej / Исскуство Восточной Европы / The Art of Eastern Europe”, wydawanego przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, przystępuje do przygotowania kolejnego VI tomu na rok 2018.

Tom będzie nosić tytuł „Polsko-rosyjskie związki w architekturze i urbanistyce w XIX i XX wieku: Polscy architekci w Rosji – Rosyjscy architekci w Polsce”.

Redakcja pragnie go poświęcić:

- twórczości polskich architektów w Rosji (w tym Petersburgu i Moskwie),

- twórczości rosyjskich architektów na ziemiach polskich,

- polskim architektom – absolwentom rosyjskich uczelni architektury, inżynierii i przemysłu artystycznego: Akademii Sztuki Pięknych (Императорская академия художеств) i Instytutu Inżynierów Cywilnych (Институт гражданских  инженеров) w Petersburgu, Moskiewskiej Szkoły Malarstwa, Rzeźby i Budownictwa (Москoвское училище живописи, ваяния и зодчества), Cesarskiej Centralnej Artystyczno-Przemysłowej Szkoły  Strogonowskiej (Императорское Строгановское Центральное художественно-промышленное училище), Cesarskiej Moskiewskiej  Szkoły Inżynierskiej Dróg Komunikacji (Императорское Московское инженерное училище ведомства путей сообщения), a także  Politechniki Ryskiej (Polytechnikum Riga / Рижский политехнический иститут).

Obok architektów i budowniczych zakres tomu obejmowałby: urbanistów, architektów wnętrz, konstruktorów  dróg i mostów, twórców  architektury przemysłowej, projektantów ogrodów i architektów krajobrazu, teoretyków i krytyków architektury.

 

Teksty o objętości do około 12 stron (z bibliografią) oraz około 7 ilustracji w językach polskim lub rosyjskim (ze streszczeniami po angielsku) lub angielskim przyjmowane będę do końca maja 2018 po uprzedniej akceptacji tematu przez Komitet Redakcyjny  rocznika: biuro@world-art.pl.

 

Komitet  Redakcyjny:

Prof. Jerzy Malinowski, dr Swietłana Lewoszko, dr hab. Joanna Kucharzewska, dr Irina Obuchowa-Zielińska, dr Tomasz Śleboda


 

Польско-российские связи в архитектуре и градостроительстве в XIX-ХХ вв: архитекторы-поляки в России и русские архитекторы 

в Польше 

Редакционный комитет ежегодника „Sztuka Europy Wschodniej / Исскуство Восточной Европы / The Art of Eastern Europe” начинает работу над следующим VI томом (на 2018 год). Том публикует Польский институт исследований мирового искусства (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata) под названием «Польско-российские связи в архитектуре и градостроительстве в XIX–ХХ вв: архитекторы-поляки в России и русские архитекторы в Польше в XIX и XX веках».

В планируемом выпуске предполагается рассмотреть с одной стороны – творчество  архитекторов-поляков в различных регионах Российской империи, а затем – в СССР и II Речи Посполитой; с другой – творчество русских архитекторов на территории Царства Польского, II Речи Посполитой и ПНР;.выявить и подробно проследить взаимовлияния и «зеркальные» связи в архитектуре в самом широком культурологическом контексте.

Предлагается рассмотреть следующие аспекты темы: 

 • жизнь и творчество отдельных архитекторов;
 • градостроительные идеи и их реализация;
 • мосты и железнодорожные сооружения в архитектурном наследии Петербурга и других российских городов;
 • сакральная архитектура: православные церкви в Польше и польские костелы в Российской империи;
 • архитектурная мысль и критика.

Проблематика может быть расширена по мере  получения заявок. Комитет приветствует материалы не только об архитекторах и гражданских инженерах, но и о градостроителях, ландшафтных архитекторах, дизайнерах интерьеров и среды, инженерах-строителях мостов и других инженерных сооружениях, историках архитектуры и архитектурных критиках

Принимаются тексты на польском или русском языках объёмом не более 20 тыс. знаков (вместе с библиографией) в сопровождении до 7 иллюстраций плюс название статьи и резюме на английском языке. Принципы оформления текста – в отдельном приложении-памятке.

Срок подачи заявок – до конца мая 2018 года. Тематика статьи должна быть одобрена редакционным комитетом (biuro@world-art.pl), который оставляет за собой право отклонить статью.

Редакционный комитет:

Е  Малиновский, С. Левошко, И. Кухажевска, И.Обухова-Зелиньская, Т. Слебода.

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 24
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 25
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 26
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE T. 2A
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 2B
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 4
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 5A
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 5B
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY Nr 11
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY Nr 12
więcej
TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA / TECHNOLOGY – ART – CONSERVATION T. 1
więcej
TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA / TECHNOLOGY – ART – CONSERVATION T. 2
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. V
więcej
WORLD ART STUDIES VOL. 17
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 7
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XV
więcej
KULTURA ARTYSTYCZNA T. 2
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE, T. 6
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 3 (66)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 4 (67)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 5 (68)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 6 (69)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 7-8 (70-71)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 9 (72)
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 8
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 10 (73)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.