Hasło Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
Central Asia

Aktualności

2016-07-21

Konferencje Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w 2016 roku

Medieval  Art in Central Europe   - 20-23 października  2016 w Nowym Sączu   WIĘCEJ=>

Art and religions in pre-Islamic Central Asia   - 24-26 października 2016 w Krakowie WIĘCEJ=>

Sztuka polska  na  Ziemiach  Zachodnich i Północnych  od 1981 roku do współczesności  /   Polish Art in the Western and Northern Territories from 1981 till present    -  21-22 listopada 2016 we Wrocławiu WIĘCEJ=>

2016-02-15

Nowe serie wydawnicze

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata zaczął wydawać dwie nowe serie:

Źródła do dziejów sztuki / Sources for art history – to seria, przygotowywana przy współpracy Wydawnictwa Tako, w której publikowane będą opracowania dokumentów dotyczących twórczości i życia artystycznego, źródła literackie (w tym pamiętniki artystów i ludzi sztuki) i wizualne (w tym ikonograficzne) do dziejów sztuk plastycznych i  performatywnych, antologie krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Podseria A zawiera publikacje w polskiej wersji językowej. Podseria B – w języku angielskim.

Jako pierwsze pozycje ukazały się w końcu 2015 roku:

1A: Izabela z Flemmingów Czartoryska, Podróż do Anglii. Dziennik podróży po Anglii i Szkocji w roku 1790, opracowanie i wprowadzenie Agnieszka Whelan, tłumaczenie Zdzisław Żygulski jun. i Agnieszka Whelan

1B: Izabela Czartoryska née Flemming, Tour through England. Diary of Princess Izabella Czartoryska from travels around England and Scotland in 1790, edited with an introduction by Agnieszka Whelan, translated by Agnieszka Whelan and Zdzisław Żygulski jun.

2:  Eugenia Markowa [Szwarc], Wybór, przekład Jakub Jedliński, wstęp, redakcja naukowa i przypisy Eleonora Jedlińska

Publikacje zostały sfinansowane przez Instytut Książki.

Patrz -> NOWE KSIĄŻKI

 

Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Jewish Art in Poland and Central-East Europe – to seria wydawana wraz z Muzeum Historii  Żydów Polskich POLIN. W  serii  publikowane zostaną podstawowe opracowania, zarówno przygotowane współcześnie, jak i wydane przed 1939 rokiem, które złożą się na obraz artystyczno-kulturowej tradycji Żydów polskich. Celem serii jest także umiędzynarodowienie badań nad sztuką żydowską, prowadzonych przez polskich badaczy. Seria wydawana będzie w języku polskim i angielskim. Tomy w języku polskim oznaczone są literą A, zaś w języku angielskim literą B.

Jako pierwsze pozycje ukazały się z datą  2015 roku:

1a: Maria i Kazimierz Piechotkowie, Bramy Nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, red. Agata Kunicka-Goldfinger, Marek Kunicki-Goldfinger

1B: Maria & Kazimierz Piechotka, Heaven’s Gates. Wooden synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth, translated by Krzysztof Z. Cieszkowski, edited by Agata Kunicka-Goldfinger, Marek Kunicki-Goldfinger

Publikacje zostały sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patrz -> NOWE KSIĄŻKI

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTER-EAST EUROPE: T.1A MARIA I KAZIMIERZ PIECHOTKOWIE, Bramy Nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Vol. 1B MARIA & KAZIMIERZ PIECHOTKA, Heaven’s Gates. Wooden synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY: t. / vol. 10: Fin de siècle odnaleziony. Mozaika przełomu wieków / Fin de siècle rediscovered. A mosaic of the turn of the century, Ewa Frąckowiak, Piotr Kopszak & Marcin Romeyko-Hurko (Red./ Eds.),
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. 13: Agnieszka Świętosławska, Obrazy codzienności. Polskie malarstwo rodzajowe I połowy XIX wieku / Images of everyday life. Polish genre painting in the first half of the 19th century
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. 14: Paweł Pachciarek, Kusama Yayoi czyli obsesja kropek / Yayoi Kusama – dots obsession
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. 15: Dominika Buchowska, „Sense of firm”: the art of David Bomberg / “Wyczucie formy”: sztuka Davida Bomberga
więcej
CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORLD ART STUDIES t./ vol. XIV: Sustainable Art. Facing the need for regeneration, responsibility and relations, Anna Markowska (ed.)
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURE / LAS TRADICIONES ARTÍSTICAS DE LAS CULTURAS NO-EUROPEAS: vol. 3: Entre el arte y el ritual. Las manifestaciones artísticas en México Pre-colonial y Colonial, y sus supervivencias actuals, editado por Katarzyna Szoblik
więcej
ŻRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY: t. I A: Izabela z Flemmingów Czartoryska, Podróż do Anglii. Dziennik podróży po Anglii i Szkocji w roku 1790 / vol. 1B: Izabela Czartoryska née Flemming, Tour through England. Diary of Princess Izabella Czartoryska from travels around England and Scotland in 1790, opr. / ed. by Agnieszka Whelan, Zdzisław Żygulski jun.
więcej
ŻRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY: t. II: Eugenia Markowa [Szwarc], Wybór [La choix], przekład Jakub Jedliński, opr. Eleonora Jedlińska
więcej
ART OF THE ORIENT, vol. 4, ed. by Bogna Łakomska
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.