Hasło Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Aktualności

2018-09-07

Zarząd zaprasza na wykład:

Prof. Jesúsa Pedro Lorente (Uniwersytet w Saragossie)

Spanish painting at Siemiradzki’s time 

w dniu 21 września (piątek) o godz. 17 w lokalu Instytutu. 

Prof. Lorente jest m.in. autorem  książki Historia de la Museología, (Gijón 2012) i podstawowego opracowania  Los museos de arte contemporáneo: noción y desarrollo histórico (Gijón  2008), znanego także w przekładach:   Les musées d’art moderne et contemporain: une exploration conceptuelle et historique (París 2009), The Museums of Contemporary Art. Notion and Development (Farnham & Burlington 2011). 

 


 

Zarząd zapowiada wykład:

Prof. Lejli Chasjanowej (Rosyjska Akademia Sztuki w Moskwie; PISnSŚ)

Sztuka jest obecnie dla nas pewnego rodzaju orężem w ręku, oddzielać sztuki od miłości ojczyzny nie wolno (Jan Matejko). Ocalenie Bitwy pod Grunwaldem w czasach I i II wojen światowych (W 140 rocznicę powstania obrazu)

w dniu 1 października (poniedziałek) o godz. 17 w lokalu Instytutu.

2018-05-11

 

 

Sprawozdanie z konferencji

Henryk Siemiradzki that we do not know. 

 

W dniach 12-13 kwietnia 2018 w Muzeum Narodowym w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Henryk Siemiradzki that we do not know” („Henryk Siemiradzki, jakiego nie znamy”) wpisująca się w obchody 175 rocznicy urodzin Henryka Siemiradzkiego. Konferencja była częścią prac prowadzonych w ramach „Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego” realizowanego przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, z grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, MNiSW.

Celem konferencji było przybliżenie dzieła i osoby Siemiradzkiego, w tych aspektach, jakie nie były jeszcze przedmiotem opisu w historii sztuki jak i – co stanowiło innowacyjność sympozjum – opisu pod względem zagadnień konserwatorskich. Referaty w większości w języku angielskim podzielone zostały na dwie sekcje tematyczne: w pierwszej prezentowano wystąpienia z dziedziny historii sztuki, w drugiej dotyczące zagadnień technologicznych prac Siemiradzkiego. Konferencję otworzyło wystąpienie prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego, redaktora naczelnego katalogu,  “Remarks on the project: Catalogue resoné of the Henryk Siemiradzki’s paintings”. Następnie w sali Samurajów w gmachu głównym Muzeum Narodowym w Krakowie wystąpili goście z Rosji: wicedyrektor Państwowej Galerii Tretiakowskiej dr (hab.) Tatiana Karpowa zaprezentowała Siemiradzkiego jako portrecistę, a dr Weronika Bogdan z wicedyrektor Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu przedstawiła lata nauki Siemiradzkiego w tejże instytucji. Kolejne cztery referaty: Nike F. Lambe, dr Agnieszki Kluczewskiej-Wójcik, Anetty Błaszczyk-Biały i dr Marii Nitki analizowały twórczość Siemiradzkiego na tle współczesnego mu malarstwa akademickiego, począwszy od kontekstu angielskich „wiktorian”, poprzez dzieła francuskich akademików, prace osiadłych we Rzymie malarzy hiszpańskich (głównie Mario Fortuny’ego i Marsala) po aspekt relacji teatru i malarstwa w twórczości Siemiradzkiego.

Cykl sesji popołudniowych rozpoczynała sesja poświęcona zagadnieniom konserwatorskim. Związani z realizacją projektu katalogu dzieł wszystkich Siemiradzkiego konserwatorzy z muzeów zaprezentowali rezultaty swych prac. Julia Diakonowa z Galerii Tretiakowskiej przybliżyła analizę procesu twórczego Siemiradzkiego dzięki zdjęciom rentgenowskim, Dominika Sarkowicz,  Marzena Sieklucka z Muzeum Narodowego w Krakowie oraz dr Radosław Wąsik analizowali drewniane podobrazia w oeuvre Siemiradzkiego, Justyna Kwiatkowska z Muzeum Narodowego w Warszawie zaprezentowała nieinwazyjne metody badań obrazów Siemiradzkiego. Sesję zamknęła prof. Jelena Nestierowa z Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu prezentująca badania technologiczne prac Siemiradzkiego w Państwowym Muzeum Rosyjskim w Petersburgu. Ostatni panel tego dnia otworzyło wystąpienie dr Vity Susak analizujące tradycje ikonograficzne obrazu Siemiradzkiego Chrystus i Samarytanka, a następne dwa referaty poświęcone były kolekcjom Siemiradzkiego: historię zbioru w Muzeum Narodowym w Krakowie zaprezentowały Magdalena Laskowska i Monika Paś, a Marzena Sieklucka, Rafał Janke i Dominika Sarkowicz po raz pierwszy ukazali kolekcję rodzinnych zdjęć Siemiradzkiego Rafała Janke. Albumy z tymi zdjęciami zostały także ukazane uczestnikom konferencji w gablocie.

Drugi dzień obrad toczył się w Sukiennicach w Krakowie. Obrady zostały podzielone na trzy sekcje, dwie z nich poświęcone zostały zagadnieniom z historii sztuki, a jedna – środkowa problematyce konserwatorskiej. Pośród referatów z historii sztuki były takie, które analizowały starożytność obrazach Siemiradzkiego: Jelena Jachnienko omówiła motywy waz antycznych,  dr Grzegorz First, elementy orientalne, dr  Barbara Ciciora ideę piękna antycznego w sztuce Siemiradzkiego. Znalazły się też różnorakie odniesienia do sztuki rosyjskiej: dr Agnieszka Kuczyńska na przykładzie Jawnogrzeszniccy analizowała wizerunek Chrystusa w rosyjskim malarstwie 2 poł. XIX wieku, prof. Leiła Chasjanowa przedstawiła relacje sztuki Henryka Siemiradzkiego i Siergieja Diagilewa, a dr Agnieszka Świętosławska przedstawiła początki sztuki mistrza na podstawie jego szkicowników z dzieciństwa. Znalazły też odniesienia do inspiracji i recepcji dzieła Siemiradzkiego: Wojciech M. Głowacki obszernie przestawił recepcję Pochodni Nerona w prasie francuskiej, dr Kamilla Twardowska zaprezentowała spirytualistyczne zainteresowania artysty.  

Konferencję zamykał panel poświęcony zagadnieniom konserwatorskim. Dominika Sarkowicz, Marzena Sieklucka i dr Anna Klisińska-Kopacz przedstawili rezultaty badań nad pigmentami, jakie były używane w palecie Siemiradzkiego, dr Alicja Rafalska-Łasocha, Marta Grzesiak-Nowak, Dominika Sarkowicz i Wiesław Łasocha badania dyfraktometrii proszkowej w studiach artysty Ksenia Zdzieszyńska-Demolin, Dorota Pliś proces powstawania kompozycji na podstawie analitycznej fotografii, natomiast Katarzyna Pakuła-Major efekty konserwacji obrazu „Tancerka na linie”. Konferencje zamknął referat Tatiany Pawłowej z Państwowego Muzeum Rosyjskiego w Petersburgu przestawiający konserwację Jawnogrzesznicy.  

Konferencji towarzyszył uroczyste spotkanie w salach Sukiennic.

Dr Maria Nitka

 


 

Zarząd zaprasza na konferencję

Henryk Siemiradzki 

i międzynarodowe środowisko artystyczne w Rzymie.

Konferencja z okazji 175-lecia urodzin Henryka Siemiradzkiego.

Stacja Naukowa PAN w Rzymie, 7-9 listopada 2018 roku

Henryk Siemiradzki (1843-1902), z pochodzenia Polak, urodzony pod Charkowem na Ukrainie, absolwent Cesarskiej Akademii Sztuki w Petersburgu, pochowany w narodowym Panteonie Polski w kościele Paulinów w Krakowie, był artystą o międzynarodowej renomie. Związany ściśle ze środowiskami artystycznymi polskim i rosyjskim, większą część twórczego życia spędził jednak w Rzymie. Z jego inicjatywy powstało w 1879 roku Muzeum Narodowe w Krakowie, któremu ofiarował swój najwybitniejszy obraz „Świeczniki chrześcijaństwa” („Pochodnie Nerona”), zaś zakupiony przez cesarza Rosji Aleksandra III obraz „Fryne w Eleusis” zapoczątkował kolekcję dzisiejszego Państwowego Muzeum Rosyjskiego w Petersburgu.  Podobnie jak Frederic Leighton, Lawrence Alma-Tadema czy Jean-Léon Gérôme należał do kosmopolitycznej generacji twórców późnego akademizmu, zapowiadających sztukę przełomu XIX i XX wieku.

Konferencja „Henryk Siemiradzki i międzynarodowe środowisko artystyczne w Rzymie” ma zaprezentować międzynarodowy wymiar twórczości Siemiradzkiego, wskazać jej miejsce na mapie innowacji artystycznych epoki.

Pragniemy zapytać w szczególności o następujące kwestie.

 • Stosunek artysty do tradycji antycznej, realizmu, sztuki orientalnej, czy współczesnych prądów intelektualnych, w pierwszym rzędzie myśli Ernesta Renana, spirytyzmu, racjonalistycznych koncepcji Hippolite’a Taine’a, a także literatury pięknej, zwłaszcza powieści historycznej.
 • Miejsce Siemiradzkiego w rzymskim środowisku artystycznym, rolę jaką odegrał w tworzeniu płaszczyzny wymiany pomiędzy twórcami reprezentującymi różne dziedziny sztuki i różne kręgi kulturowe. W tym kontekście szczególnie ważne wydaje się zgodne z rzymską tradycją prowadzenie otwartej pracowni (na via Margutta 5, następnie we własnej willi przy via Gaeta 1), jako miejsca spotkań artystów, mecenasów i przedstawicieli elity intelektualnej z całej Europy.
 • Obecność artysty w międzynarodowym obiegu kulturowym, udział w wystawach, z uwzględnieniem wystaw powszechnych, pozycję na rynku sztuki, rolę  mecenasów w promocji jego twórczości, w kontekście lokalnym i globalnym.
 • Recepcję oeuvre Siemiradzkiego w Europie i na świecie, w konfrontacji z historią odbioru twórczości największych przedstawicieli europejskiego akademizmu. 

Pogłębiona analiza dorobku Siemiradzkiego, przedstawionego na tle współczesnych mu prądów artystycznych, pozwoli zarysować sylwetkę tego wybitnego twórcy akademizmu w perspektywie transnarodowej, jako przykład globalnego już transferu kulturowego.

Do obchodów 175-lecia urodzin Siemiradzkiego włączyły się Muzeum Narodowe w Krakowie, Państwowa Galeria Tretiakowska w Moskwie, Państwowe Muzeum Rosyjskie w Petersburgu i Muzeum Narodowe w Warszawie. Otworzyła je w grudniu 2017 roku wystawa „Henryk Siemiradzki i rosyjskie środowisko artystyczne w Rzymie” w Państwowym Muzeum Rosyjskim w Petersburgu. W kwietniu 2018 roku odbyła się konferencja „The Henryk Siemiradzki that we do not know” w Muzeum Narodowym w Krakowie, która zgromadziła polskich, rosyjskich i ukraińskich historyków sztuki i konserwatorów dzieł sztuki.

Organizacja konferencji związana jest z pracami nad „Katalogiem dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego”, prowadzonymi przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie, Państwowym Instytutem Historii Sztuki i Państwową Galerią Tretiakowską w Moskwie oraz Muzeum Narodowym w Warszawie. Prace finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorzy: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Rzymie.

Współorganizacja: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą

Zgłoszenia z abstraktem (do 1500 znaków) prosimy nadsyłać do organizatorki konferencji dr Marii Nitki na adres  m.nitka@world-art.pl do 15 czerwca 2018 roku.  

 

 


 

Henryk Siemiradzki 

and the international artistic milieu in Rome. 

Conference to mark the 175th anniversary of Henryk Siemiradzki's birth.

at THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES, LIBRARY AND RESEARCH CENTER IN ROME

7-9 November 2018

 

Henryk Siemiradzki (1843-1902), a Pole, born near Kharkiv, Ukraine, a graduate of the Imperial Academy of Arts in St. Petersburg, buried in the Polish National Pantheon at the Pauline Church in Krakow, was an artist of international renown. He was closely associated with Polish and Russian artistic circles, but spent most of his artistic life in Rome. On his initiative, in 1879, the National Museum in Krakow was founded, to which he presented his most outstanding painting ‘Nero's Torches’, while the painting ‘Phryne on Poseidon's celebration in Eleusis’, purchased by the Russian Emperor Alexander III, began the collection of what is today's Russian State Museum in St. Petersburg. Like Frederic Leighton, Lawrence Alma-Tadema or Jean-Léon Gérôme, he belonged to the cosmopolitan generation of artists of late academism at the turn of the 19th and 20th centuries.

The conference ‘Henryk Siemiradzki and the international artistic milieu in Rome’ will present the international dimension of Siemiradzki's work, to mark it on the map of artistic innovations of the era.

We aim to address the following issues in particular.

 • The artist's attitude to ancient tradition, realism, oriental art or contemporary intellectual trends, first and foremost to the considerations of Ernest Renan, spiritualism, the rationalistic ideas of Hippolite Taine, as well as the belles lettres, especially historical novels.
 • Siemiradzki's place within the Roman artistic milieu, the role he played in creating a platform of exchange between artists representing various fields and various cultural circles. In this context, it seems particularly significant that the Roman tradition of running an open workshop was followed (on via Margutta 5, then at his own villa on via Gaeta 1), as a meeting place for artists, patrons and representatives of the intellectual elite from all over Europe.
 • The presence of the artist in the international cultural circle, participation in exhibitions, including universal exhibitions, his position in the art market, the role of patrons in the promotion of his work in the local and global context.
 • The reception of Siemiradzki’s oeuvre in Europe and worldwide viewed next to the history of how the works of the greatest representatives of European academism were received. 

An in-depth analysis of Siemiradzki's output, presented against the background of contemporary artistic trends, will allow an outline to emerge of the figure of this outstanding creator of academism in a transnational perspective, as an example of global cultural transfer.

The National Museum in Krakow, the State Tretyakov Gallery in Moscow, the State Russian Museum in St. Petersburg and the National Museum in Warsaw have joined the celebration of the 175th anniversary of Siemiradzki's birth inaugurated in December 2017 by the exhibition ‘Henryk Siemiradzki and the Russian artistic milieu in Rome’ at the Russian State Museum in St. Petersburg. In April 2018, the conference ‘The Henryk Siemiradzki that we do not know’ was held at the National Museum in Krakow, attended by Polish, Russian and Ukrainian art historians as well as art conservators.

The organization of the conference is related to work on the ‘Catalogue raisonné of the Henryk Siemiradzki’s paintings’, conducted by the Polish Institute of World Art Studies in cooperation with the National Museum in Krakow, the State Institute of History of Art and the State Tretyakov Gallery in Moscow and the National Museum in Warsaw — financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland.

Organizers: the Polish Institute of Studies on the Art of the World in Warsaw,

the Polish Academy of Sciences, Library and Research Center in Rome.

Co-organizers: the National Museum in Krakow, National Museum in Warsaw, National Institute of Polish Cultural Heritage Abroad.

Conference form should be sent to the  organizer — Dr. Maria Nitka at m.nitka@world-art.pl — by June 15, 2018.

 


Redakcja rocznika „Sztuka Europy Wschodniej / Исскуство Восточной Европы / The Art of Eastern Europe”  zaprasza do nadsyłania artykułów do tomu:

 

Polsko-rosyjskie związki w architekturze i urbanistyce w XIX i XX w.:         

Polscy architekci w Rosji – Rosyjscy architekci w Polsce. 

Komitet Redakcyjny rocznika „Sztuka Europy Wschodniej / Исскуство Восточной Европы / The Art of Eastern Europe”, wydawanego przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, przystępuje do przygotowania kolejnego VI tomu na rok 2018.

Tom będzie nosić tytuł „Polsko-rosyjskie związki w architekturze i urbanistyce w XIX i XX wieku: Polscy architekci w Rosji – Rosyjscy architekci w Polsce”.

Redakcja pragnie go poświęcić:

- twórczości polskich architektów w Rosji (w tym Petersburgu i Moskwie),

- twórczości rosyjskich architektów na ziemiach polskich,

- polskim architektom – absolwentom rosyjskich uczelni architektury, inżynierii i przemysłu artystycznego: Akademii Sztuki Pięknych (Императорская академия художеств) i Instytutu Inżynierów Cywilnych (Институт гражданских  инженеров) w Petersburgu, Moskiewskiej Szkoły Malarstwa, Rzeźby i Budownictwa (Москoвское училище живописи, ваяния и зодчества), Cesarskiej Centralnej Artystyczno-Przemysłowej Szkoły  Strogonowskiej (Императорское Строгановское Центральное художественно-промышленное училище), Cesarskiej Moskiewskiej  Szkoły Inżynierskiej Dróg Komunikacji (Императорское Московское инженерное училище ведомства путей сообщения), a także  Politechniki Ryskiej (Polytechnikum Riga / Рижский политехнический иститут).

Obok architektów i budowniczych zakres tomu obejmowałby: urbanistów, architektów wnętrz, konstruktorów  dróg i mostów, twórców  architektury przemysłowej, projektantów ogrodów i architektów krajobrazu, teoretyków i krytyków architektury.

 

Teksty o objętości do około 12 stron (z bibliografią) oraz około 7 ilustracji w językach polskim lub rosyjskim (ze streszczeniami po angielsku) lub angielskim przyjmowane będę do końca maja 2018 po uprzedniej akceptacji tematu przez Komitet Redakcyjny  rocznika: biuro@world-art.pl.

 

Komitet  Redakcyjny:

Prof. Jerzy Malinowski, dr Swietłana Lewoszko, dr hab. Joanna Kucharzewska, dr Irina Obuchowa-Zielińska, dr Tomasz Śleboda


 

Польско-российские связи в архитектуре и градостроительстве в XIX-ХХ вв: архитекторы-поляки в России и русские архитекторы 

в Польше 

Редакционный комитет ежегодника „Sztuka Europy Wschodniej / Исскуство Восточной Европы / The Art of Eastern Europe” начинает работу над следующим VI томом (на 2018 год). Том публикует Польский институт исследований мирового искусства (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata) под названием «Польско-российские связи в архитектуре и градостроительстве в XIX–ХХ вв: архитекторы-поляки в России и русские архитекторы в Польше в XIX и XX веках».

В планируемом выпуске предполагается рассмотреть с одной стороны – творчество  архитекторов-поляков в различных регионах Российской империи, а затем – в СССР и II Речи Посполитой; с другой – творчество русских архитекторов на территории Царства Польского, II Речи Посполитой и ПНР;.выявить и подробно проследить взаимовлияния и «зеркальные» связи в архитектуре в самом широком культурологическом контексте.

Предлагается рассмотреть следующие аспекты темы: 

 • жизнь и творчество отдельных архитекторов;
 • градостроительные идеи и их реализация;
 • мосты и железнодорожные сооружения в архитектурном наследии Петербурга и других российских городов;
 • сакральная архитектура: православные церкви в Польше и польские костелы в Российской империи;
 • архитектурная мысль и критика.

Проблематика может быть расширена по мере  получения заявок. Комитет приветствует материалы не только об архитекторах и гражданских инженерах, но и о градостроителях, ландшафтных архитекторах, дизайнерах интерьеров и среды, инженерах-строителях мостов и других инженерных сооружениях, историках архитектуры и архитектурных критиках

Принимаются тексты на польском или русском языках объёмом не более 20 тыс. знаков (вместе с библиографией) в сопровождении до 7 иллюстраций плюс название статьи и резюме на английском языке. Принципы оформления текста – в отдельном приложении-памятке.

Срок подачи заявок – до конца мая 2018 года. Тематика статьи должна быть одобрена редакционным комитетом (biuro@world-art.pl), который оставляет за собой право отклонить статью.

Редакционный комитет:

Е  Малиновский, С. Левошко, И. Кухажевска, И.Обухова-Зелиньская, Т. Слебода.


 

Zarząd informuje o podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem Historyków Fotografii (https://www.shf.org.pl/shf/) i Muzeum Historii Fotografii w Krakowie (http://www.mhf.krakow.pl/) w sprawie wspólnego wydawania rocznika „Dagerotyp”  :

Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii

– nowy początek

 

„Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii”   stanowi kontynuację wychodzącego od 1993 do 2015 r. pisma „Dagerotyp”, wydawanego początkowo przez Stowarzyszenie Historyków Fotografii, a od 2000 r. wspólnie z  Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Będzie nadal pismem naukowym, jednak poza  problematyką z zakresu historii fotografii, uwzględni teorię fotografii, jej aspekty technologiczne, artystyczne, socjologiczne, funkcjonowanie, migracje, różne formy jej materialności, a także, a może przede wszystkim, pismo poświęcone będzie samym obrazom i ich relacjom z tekstem, pamięcią i historią.

Pismo, zgodnie z obecną, poszerzoną koncepcją, stawia sobie za cel badanie, w możliwie najszerszym spektrum, tego, w jaki sposób obrazy fotograficzne oddziaływały i oddziałują na człowieka i społeczeństwa, na odbiór świata, jego historii i aktualności. W związku z tym interesują nas zarówno kolekcje i archiwa fotograficzne, jak i funkcjonowanie fotografii w książkach i prasie, w przestrzeni prywatnej i publicznej, w tym w polityce, ale także jej obecność w sztuce jako samodzielny sposób wypowiedzi artystycznej oraz narzędzie pomagające w pełnej ekspresji artystom uprawiającym wszystkie dziedziny sztuki.

Na „Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii” składać się będą artykuły zgromadzone w czterech zasadniczych działach: Studia / Studies – będącym dossier tematycznym, Kolekcje / Collections – w którym znajdą się artykuły dotyczące zbiorów i archiwów fotograficznych, a także działalności instytucji zajmujących się historią fotografii, Głosy / Voices – przeznaczonym dla artykułów niezwiązanych z tematem numeru oraz dla tłumaczeń ważnych tekstów z historii i teorii fotografii oraz dział Recenzje / Reviews –miejsce na recenzje wystaw i publikacji. Informacje na temat programów badawczych, działalności instytucji, festiwali i innych wydarzeń fotograficznych znajdą się w części zatytułowanej Varia. Artykuły w działach Studia i Kolekcje, stanowiące ponad 50% objętości pisma, będą recenzowane w systemie peer-review.

Chcielibyśmy, aby odmieniony „Dagerotyp” był pismem interdyscyplinarnym, co w naszym przekonaniu odpowiada transgranicznej i transgresyjnej istocie fotografii. Planujemy wydawanie numerów tematycznych z naborem otwartym na zasadzie Call for papers. Do współtworzenia pisma planujemy zaprosić, w charakterze autorów, ale i redaktorów prowadzących, badaczy z Polski i zagranicy. W przyszłości całość pisma będzie publikowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Po długoletniej, owocnej współpracy z Instytutem Sztuki PAN, Stowarzyszenie znalazło nowych partnerów gotowych kontynuować tradycję „Dagerotypu” – to  Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata oraz Muzeum Historii Fotografii im. W. Rzewuskiego w Krakowie. Nowa jest również Redakcja, w skład której weszli przede wszystkim przedstawiciele instytucji współwydających pismo. Dr Lech Lechowicz objął funkcję redaktora naczelnego, przejmując pałeczkę od prowadzącej „Dagerotyp” od momentu powstania dr hab. Wandy Mossakowskiej.  Małgorzata Maria Grąbczewska jest zastępcą redaktora naczelnego i redaktorem odpowiedzialnym. Sekretarzem redakcji jest Barbara Kosińska-Filocha, wiceprezes Stowarzyszenia Historyków Fotografii. Ponadto w redakcji znaleźli się: dr Łukasz Guzek (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, PISnSŚ), Marek Janczyk (Muzeum Historii Fotografii) oraz Weronika Kobylińska-Bunsch (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego). W Radzie Naukowej pisma, której przewodniczącym jest prof. Jerzy Malinowski (prezes PISnSŚ), zaś sekretarzem  dr Magdalena Furmanik-Kowalska (PISnSŚ), znaleźli się:  prof. Anna Markowska (Instytut Historii Sztyki Uniwersytetu Wrocławskiego, PISnSŚ), dr Anna Seweryn (Archiwa Narodowe w Krakowie), dr hab. Wanda Mossakowska (prof. em. IS PAN), Nuno A Pinheiro (Instituto Universitário de Lisboa).

 Małgorzata Maria Grąbczewska

2018-04-18

Zarząd informuje, że Walne Zebranie Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata odbędzie się w dniu 12 maja (sobota) o godz. 10 (drugi termin – godz. 10.15) w Muzeum Azji i Pacyfiku.

2018-03-05

Sprawozdanie z działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata za 2017 rok

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata jest jednostką badawczą na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 513/ Kat/ 2017 z 25 października 2017 roku. Jest jedyną instytucją w Polsce, działająca w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach, która w wyniku parametryzacji uzyskała ten status.

Najważniejszymi osiągnięciami w 2017 roku są:

- 波兰 美术 通史 (Bolan meishu tongshi) / The History of Polish Art, pod red. Jerzego Malinowskiego - przygotowanie i wydanie w Szanghaju pierwszej obszernej syntezy sztuki polskiej w języku chińskim (600 s.) (przy współpracy wydawniczej Instytutu Adama Mickiewicza; finansowane przez MKiDN).

- Jewish art and Poland and Central-East Europe / Sztuka Żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej - seria, przygotowanie do druku i wydanie 5 monumentalnych pozycji wydawniczych (przy współpracy wydawniczej Muzeum Żydów Polskich POLIN; finansowane przez MKiDN):
t. 2A Maria i Kazimierz Piechotkowie, Bramy Nieba. Bożnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (580 s.)
vol. 2B Maria & Kazimierz Piechotka, Heaven’s Gates: Masonry synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth, przekład Krzysztof Cieszkowski (580 s.)
vol. 4 Jerzy Malinowski, Painting and sculpture by Polish Jews in the 19th and 20th century (up to 1939) – zwiazane z realizacją projektu Narodowego Programu Badań Hunanistycznych MNiSW (568 s.)
t. 5A Jerzy Malinowski, Barbara Brus-Malinowska, Katalog dzieł artystów polskich i żydowskich z Polski w muzeach Izraela (624 s.)
t. 5B Jerzy Malinowski, Barbara Brus-Malinowska, A catalogue of works by Polish artists and Jewish artists from Poland in museums in Israel (624 s.)

- Digitisation and Preservation of the Manuscript Collection at the Monastery of St Saviour in Old Jerusalem, zakończono 3-letni projekt finansowany przez British Library i realizowany w Jerozolimie. Wynikiem projektu jest całkowita digitalizacja i badania konserwatorskie zbioru ponad 500 ksiąg, manuskryptów i zwojów z franciszkańskiego klasztoru Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie (ok. 140 000 kart) od XII do XX wieku w językach: arabskim, armeńskim, etiopskim, hebrajskim, łacińskim, syryjskim i tureckim. Szczególną uwagę poświęcono manuskryptom liturgicznym z notacją muzyczną i miniaturami i dekoracją malarską. Kierownik – prof. Ewa Balicka-Witakowska.

- Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego, projekt finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW, o charakterze międzynarodowym, realizowany w latach 2015-2020 we współpracy z Muzeami Narodowymi w Krakowie i Warszawie, Państwową Galerią Tretiakowską i Państwowym Instytutem Historii Sztuki w Moskwie oraz Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych w Rzymie. Z realizacją projektu związana była międzynarodowa konferencja Co znajduje się w obrazach Henryka Siemiradzkiego? (z Muzeum Narodowym w Warszawie) oraz w roku akademickim comiesięczne seminaria. Przygotowano t. V rocznika „Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы”.

- Rezydencje na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, projekt finansowany przez Fundację Lanckorońskich, obejmował dokumentacje zespołów pałacowych i dworów na Podolu (cz. II). Kierownik – dr hab. Joanna Kucharzewska.

- Sztuka Europy, w tym Polski
- w Stulecie polskiej awangardy zorganizowano konferencję Formiści – Bunt / Zdrój – Jung Idysz. W stulecie polskiej awangardy; przygotowana jest antologia Manifesty i pisma polskiej awangardy. Badania dotyczyły m.in. sztuki przełomu XVIII / XIX w. (książka prof. Teresy Grzybkowskiej Kobieta wodzem chwalebnego czynu. Twórczyni pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych), architektury (monografia dr Tomasza Ślebody Edgar Norwert. Architekt i teoretyk architektury), sztuki polskiej na ziemiach zachodnich i północnych po 1945 (tom „Pamiętnika Sztuk Pięknych”), sztuki polskiej powojennej (dr Łukasz Guzek Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce i pod red. Maliny Barcikowskiej Infantka Małgorzata we wspołczesnej sztuce polskiej. Przygotowano do druku tom Paris and the Polish Artists 1945-1990 (w serii “Studies on modern art”)
- rozpoczęto prace nad Słownikiem artystów polskich na Obczyźnie.

- Sztuka Azji i Afryki
- przygotowano do druku tomy: East Asian Theatres: Traditions - Inspirations - European / Polish Contexts (rocznik “World Art Studies”), poświęcony sztuce Imperium Osmańskiego i polsko-osmańskimi relacjami artystycznymi (rocznik „Art of the Orient”), pierwszy pełny opis Japonii Engelberta Kaempfera Japonia: spojrzenia na kulturę Tokugawów ( I wyd. 1729).
- prowadzono prace nad tomem poświęconym sztuce współczesnej Afryki (rocznik „The Art of Non-European Cultures”)

- Sztuka Ameryki Łacińskiej
- przytowano do druku 2 tomy rocznika „Arte de America Latina”, poświęcone sztuce współczesnej Argentyny.

- Sztuka prehistoryczna
- opublikowano tom Polskie doświadczenia badawcze pod red. prof. Andrzeja Rozwadowskiego (seria „Studia i monografie”). Instytut był partnerem konferencji Sztuka Naskalna: Dziedzictwo Przeszłości (UJ Kraków 23-24 XI).

- Sztuka bizantyjska
- przygotowano tom rocznika „Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art”.

- Czasopisma i serie wydawnicze
ART OF THE ORIENT; ARTE DE AMERICA LATINA; (THE) ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES; PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH; SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART; STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ; SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНЕЙ ЕВРОПЫ; STUDIA O SZTUCE NOWOCZESNEJ; STUDIA I MONOGRAFIE; WORLD ART STUDIES. W 2017 wydano 14 książek i tomów czasopism.
- utworzono nową serię wydawniczą TECHNOLOGIA - SZTUKA - KONSERWACJA / TECHNOLOGY - ART - CONSERVATION, poświęconą badaniom konserwatorskim i wydano 2 pierwsze książki (Prof. Weroniki Liszewskiej, New Methods of Leafcasting in the Conservation of Historic Parchments oraz Jacka Tomaszewskiego Oprawa książkowa w Polsce 1450–1600. Studium tegumentologiczno-ikonograficzne).

- Konferencje międzynarodowe i krajowe:
Wokół życia i twórczości Abrahama Ostrzegi - Warszawa, wspólnie z Narodową Galerią Sztuki Zachęta (2 III): wydano tom z materiałami jako tom rocznika „Pamiętnik Sztuk Pięknych”,
3th Conference Art of Armenian Diaspora – Warszawa, wspólnie z UKSW (30-31 III), II Ogólnopolską Konferencję Studiów nad Strojem Co (nie) przystoi mężczyźnie – Warszawa, wspolnie z Muzeum Azji Pacyfiku (3-4 IV),
2rd International Scientific Conference Architecture of Local Cultures of The Borderland” - The Sacred – The Profane – The Sacred. Conversions and Reconversions of Sacred Architecture and Art XX – XXI cc. – Warszawa – Supraśl, wspólnie z SARP (21-23 IV),
V Seminarium Zespołu „Korpusu malarstwa Henryka Siemiradzkiego - Co znajduje się w obrazach Henryka Siemiradzkiego? (21-22 IV), wspólnie z Muzeum Narodowym w Warszawie (21-22 IV),
VII Konferencja Sztuki Nowoczesnej Formiści – Bunt / Zdrój – Jung Idysz. W stulecie polskiej awangardy – Toruń, wspólnie z UMK (7-9 XI). -

Seminaria naukowe, promocje i zebrania naukowe:
Dr Agnieszka Kuczyńska: „Jawnogrzesznica” Henryka Siemiradzkiego i przedstawienia Chrystusa w malarstwie pieredwiżników w kontekście recepcji  „La vie de Jésus”  Ernesta Renana (PISnSŚ 19 I),
Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz Artyści Andersa. Continuità e novità – promocja książki wydanej przez Instytut (Muzeum Archidiecezjalne 24 I), Arch. Maria [i Kazimierz] Piechotka: t. 1A: Bramy Nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej; vol. 1B Heaven’s Gates. Wooden synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth
z serii Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Jewish Art in Poland and Central-East Europe - promocja książki przygotowanej przez Instytut (Muzeum Historii Żydów Polskich 17 II),
Prezentacja  dorobku Instytutu w zakresie sztuki japońskiej i polsko-japońskich kontaktów artystycznych (Ośrodek Kultury Ambasady Japonii 19 VI),
Dr Karolina Zychowicz, Gizela Szancerowa - zapomniana animatorka polskiego życia artystycznego (PISnSŚ 5 X),
Seminarium Sztuki Europy Wschodniej - Sztuka rosyjskiej i radzieckiej awangardy (PISnSŚ 28 X), 波兰 美术 通史 (Bolan meishu tongshi) / The History of Polish Art – promocja książki (Zachęta 1 XII),
oraz seminaria zespołu badawczego “Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego.

2018-03-05

Sprawozdanie z działalności Polskiej Misji Artystyczno-Naukowej w Japonii za rok 2017

W dniach od 25 Kwietnia do 7 Maja, w Galerii 59 Rivoli w Paryżu, przy wsparciu m.inn Polskiej Misji Artystyczno-Naukowej, odbyła się wystawa zbiorowa grupy artystów z Prefektury Okayama w Japonii, wśród których był polski artysta Radosław Predygier.
W dniu 17 Września, z inicjatywy Polskiej Misji Artystyczno-Naukowej w Japonii i przy wsparciu Instytutu Polskiego w Tokio, w renomowanej sali “Reness Hall” w Okayamie, odbył się wieczór poetycko-muzyczny poświęcony polskiej poezji “Niektórzy Lubią Poezję”, na którym zaprezentowano sylwetki i twórczość Adama Mickiewicza,Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i Juliana Tuwima. Utwory m.inn Fryderyka Chopina, Michała Kleofasa Ogińskiego, Jana Edmunda Jurkowskiego na gitarze klasycznej zagrał Pan Damian Kłeczek. Wiersze recytował po polsku Radosław Predygier, po japońsku recytowała Pani Nobuko Akiyama. Przekładu wierszy dokonała Pani Nobuko Akiyama.
W dniach od 24 Września do 1 Października, w Muzeum Miejskim w Ushimado, odbyła się zorganizowana przez Polską Misję Artystyczno-Naukową w Japonii, wystawa malarstwa na jedwabiu profesor Joanny Stasiak z Uniwesytetu Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Przy okazji wystawy odbył się wykład przeprowadzony przez dr Magdalenę Durdę- Dmitruk pt. “Tradycja Polskiego Malarstwa na jedwabiu”.
W trakcie montażu dokument filmowy z wydarzenia.
Dnia 18 Października w Ludowej Sali Koncertowej miasta Setouchishi odbył się koncert trio jazzowego “Chamber Metropolitan Trio” z Paryża, zorganizowany przy udziale Polskiej Misji Artystyczno-Naukowej w Japonii.
Na początku Grudnia odbyły się zorganizowane przez Polską Misję Artystyczno-Naukową w Japonii, warsztaty ceramiczne typu “noyaki” (wypał niskotemperaturowy), w którym wzięły udział dwie artystki z Polski; Agnieszka Brzeżańska i Maria Łoboda. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu ceramika stylu Bizen Shouta Terazono, artystki z Polski miały możliwość praktycznego zapoznania się z tradycyjną techniką japońskiej ceramiki.

Radosław Predygier – Kierownik Misji

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 24
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 25
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 26
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE T. 2A
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 2B
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 4
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 5A
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 5B
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY Nr 11
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY Nr 12
więcej
TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA / TECHNOLOGY – ART – CONSERVATION T. 1
więcej
TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA / TECHNOLOGY – ART – CONSERVATION T. 2
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. V
więcej
WORLD ART STUDIES VOL. 17
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 7
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XV
więcej
KULTURA ARTYSTYCZNA T. 2
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE, T. 6
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 3 (66)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 4 (67)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 5 (68)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 6 (69)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 7-8 (70-71)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 9 (72)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.