Hasło Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Aktualności

2017-02-24

 

3th  Conference

ART OF ARMENIAN DIASPORA -.> 

Warszawa, 30 – 31. 03. 2017

 


 

III Ogólnopolską Konferencję Studiów nad Strojem

CO (NIE)PRZYSTOI MĘŻCZYŹNIE

WHAT DOES (NOT) SUIT A MAN -.>

Warszawa,  03 – 04. 04 2017

 


 

3rd International Scientific Conference “Architecture of Local Cultures of The Borderland”  

III Международная научная конференция „Архитектура локальных культур пограничья”

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Architektura kultur  lokalnych pogranicza”

THE SACRED – THE PROFANE – THE SACRED. CONVERSIONS AND RECONVERSIONS OF SACRED ARCHITECTURE AND ART  XX – XXI CC. 

SACRUMPROFANUMSACRUM. КОНВЕРСИИ И РЕКОНВЕРСИИ САКРАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВA XXXXI ВВ.

SACRUM – PROFANUM – SACRUM.  KONWERSJE I REKONWERSJE ARCHITEKTURY I SZTUKI SAKRALNEJ XX – XXI W. -.> 

Warszawa – Białystok – Supraśl,   21 –  23. 04 . 2017

 

 


 

V Seminarium Zespołu „Korpusu malarstwa Henryka Siemiradzkiego”

CO ZNAJDUJE SIĘ W OBRAZACH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO? 

ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА КАРТИНАХ ГЕНРИХА СЕМИРАДСКОГО?

WHAT’S THERE IN THE PAINTINGS OF HENRYK SIEMIRADZKI?  -.> 

Warszawa, 21 – 22. 04. 2017  

 


 

5th International  Festival  of  Anthropology  of  Dance

V Międzynarodowy Festiwal Antropologii Tańca

DANCING WITH HAFEZ OR FORGOTTEN BEAUTY OF PERSIAN ART 

TAŃCZĄC Z HAFIZEM. ZAPOZNANE PIĘKNO SZTUKI PERSKIEJ    

   www.bodyart.org.pl    (PISnSŚ jest instytucją wspierającą Festiwal)  

Warszawa, 18 – 22. 09, 2017

 


 

VII Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu

7th Conference on Modern Art in Toruń

FORMIŚCI – BUNT / ZDRÓJ – JUNG IDYSZ. W STULECIE POLSKIEJ AWANGARDY  

FORMISTS – BUNT – YUNG YIDISH. IN HUNDRED YEARS OF THE POLISH AVANT-GARDE -.> 

Toruń,   07 – 09. 11. 2017

 

 


 

W kręgu „Quo Vadis”,

W programie  konferencji  W kręgu „Quo Vadis”, podsumowującej obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Uniwersytecie Warszawskim,  zorganizowanej przez prof. Jerzego Miziołka w dniu 23 lutego 2017 roku znalazł się blok tematyczny „Twórczość Henryka Siemiradzkiego w świetle najnowszych badań”.

Objął on wystąpienia:

Prof. Jerzy Malinowski: Prace nad „Korpusem dzieł malarskich” Henryka Siemiradzkiego”

Aneta Biały (MNW): Projekt „Korpus dzieł  malarskich” Henryka Siemiradzkiego” – realizacja badań przez Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Obraz Henryka Siemiradzkiego „Dirce chrześcijańska” ze zbiorów MNW w świetle najnowszych analiz dokumentacyjnych i konserwatorskich

Paulina Adamczyk (MNW): Szkice rysunkowe z kolekcji MNW do obrazu „Dirce chrześcijańska” Henryka Siemiradzkiego - wstępna propozycja chronologii.

 

 


 

Polecamy książkę członkini Instytutu dr Katarzyny Kulpińskiej  Matryce, odbitki – ślady kobiet. Polskie graficzki i ich twórczość w dwudziestoleciu międzywojennym, Wydawnictwo Naukowe UMK 2017  ISBN 978-83-231-3689-7 (732 s.)

 

 

 


 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Klub Kostiumologii Stowarzyszenia Historyków Sztuki

oraz Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję Studiów nad Strojem

 „CO (NIE)PRZYSTOI MĘŻCZYŹNIE”

3 - 4 kwietnia 2017

Warszawa, Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24

Ubiór i - szerzej - zewnętrzny wizerunek mężczyzny, jak również moda męska, przyciąga znacznie mniej uwagi niż zjawiska z dziedziny mody kobiecej. Zwłaszcza w polskich badaniach jest to tematyka rzadko poruszana. Konferencja ma na celu przyczynić się do zapełnienia tej luki.

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno kostiumologów, historyków sztuki, historyków, jak i etnologów, antropologów kultury, kulturoznawców, orientalistów oraz wszystkie inne osoby zainteresowane badawczo tą tematyką. Chcemy położyć nacisk nie tyle na szczegółowe kwestie związane z historią ubioru i innych elementów zewnętrznego wizerunku, ale na ich osadzenie w społecznym, kulturowym i obyczajowym kontekście różnych kultur i epok.  

Główne zagadnienia będące tematem konferencji:

- sposoby, w jakie ubiór przekazuje wzorce męskości - zarówno powszechnie akceptowane w danej społeczności, jak i kontrowersyjne;

- zmieniające się znaczenia elementów ubioru (a także ozdób, fryzur, makijażu czy zdobienia ciała)
w zależności od epoki i kontekstu kulturowego;

- kształtowanie wizerunku mężczyzny w określonej roli społecznej (np. jako wojownika, polityka, artysty) poprzez ubiór i towarzyszące mu elementy;

- szeroko pojęte zagadnienie stosowności ubioru (np. uwarunkowania stanowe w społeczeństwie feudalnym, savoir-vivre XIX wieku, współczesny dress code korporacyjny, ale także przełamywanie i kontestowanie tych konwencji, np. w ubiorach subkultur);

- ubiór męski jako nośnik informacji o przynależności narodowej, etnicznej, państwowej, w tym jako element (re)konstruowania tradycji;

- ubiór męski (zwłaszcza współczesny) jako komunikat o charakterze osobistym; relacja pomiędzy indywidualnością a identyfikacją grupową bądź etniczną.

 Propozycje wystąpień wraz z krótkim streszczeniem (max. 1 str A4) prosimy wysyłać na adres
m.furmanik@world-art.pl do 31 stycznia 2017 roku.

 Opłata konferencyjna wynosi 150 zł (doktoranci 100 zł). Z opłaty zwolnieni są członkowie i członkinie PISnSŚ. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych oraz lunch w czasie trwania konferencji.

 Organizatorkami konferencji są:
dr Magdalena Furmanik-Kowalska,  dr Anna Straszewska i dr Joanna Wasilewska

 


 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 ARCHITEKTURA KULTUR   LOKALNYCH POGRANICZA

 Sacrum – profanum – sacrum  Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX – XXI w.

 organizator:

 International Union of Architects UIA  Work Programme “Spiritual Places”

 Zakład Architektury Kultur Lokalnych Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

 patronat honorowy: 

 President of International Union of Architects

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP

Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk

 współpraca organizacyjna:

 Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP o. Białystok

 Warszawa – Białystok – Supraśl   21-23.IV. 2017r.

przesłanie: 

 Problem zmiany formy użytkowania obiektów kultu religijnego występował w historii od zawsze. Jest szczególnie też aktualny dziś, choć już w skali bardziej zmasowanej, narastającej w swojej intensywności.  Dawniej był konsekwencją prowadzonej walki ideologicznej, politycznej, militarnej, narodowej, społecznej i etnicznej. Poświadczał o ekskluzywizmie różnych religii. Był rezultatem działalności religijnej, a często także walki z religią, różnych akcji misyjnych, prozelityzmu a nawet religijnych wojen. Nie były to przypadki sporadyczne. Poprzedzały ją akty trwałej i ciągłej nietolerancji, ignorancji, a nieraz agresji. Dziś coraz częściej jest to wynik postępującej na świecie sekularyzacji życia i deprecjacji religii jako źródła tworzenia wartości życia człowieka i świadectwa dziedzictwa jego kultury. Kultura odchodzi od kultu, od którego pochodzi. Staje się wyalienowana. Dziś obiekty kultu jednej religii nie zamieniane są już tylko na obiekty innych religii. Dziś przestają być one w ogóle obiektami religijnego kultu. Bez względu na przyczyny występowania takich przypadków i ich wydźwięk etyczny, staje się to zjawiskiem globalnym, rozprzestrzeniającym się.  Powszechne się stają adaptacje porzuconych lub niewydolnych ekonomicznie świątyń na: hotele, lokalne gastronomiczne, mieszkania, sklepy, a nawet warsztaty i garaże samochodowe, lokale rozrywkowe z wątpliwej reputacji usługami (domy publiczne) a nawet publiczne toalety. Czynione są dziś z nich wyrafinowane fantomy, pozbawione religijnego ducha larwymaski. Do dziś dnia stoją niekiedy opuszczone, zrujnowane, sprofanowane. Proszą o litość.  Całkowita zamiana funkcji sakralnej obiektu na świecką, a czasem wręcz profaniczną, to zjawisko dziś bardzo groźne, dotykające istoty kultury, godzące w jej podstawowe wartości, które od zawsze ona reprezentuje i których jest nośnikiem: prawdę, dobro i piękno.  Może więc konwersje świątyń, choć w bezpośrednim odbiorze moralnie „wątpliwe” są w szerszej perspektywie potrzebne? Jeśli ratuje to je przed upadkiem, unicestwieniem, przed profanacją? Zwłaszcza, że mogą być one również pretekstem do wzajemnego poznania i zbliżenia Kościołów i ich religii, do ich spotkania i dialogu. Oby ten dialog nie trwał wiecznie i oby to spotkanie było tym postulowanym przez wszystkich "spotkaniem w prawdzie i miłości”. 

 problemy badawcze:

 —   analiza przypadków burzenia lub niszczenia obiektów kultu religijnego, ich profanacji i desakralizacji; agresywnej lub pasywnej, przy zmianie ich statusu sakralnego na świecki; — analiza przypadków występowania konwersji i rekonwersji w architekturze i sztuce sakralnej; — wypracowanie założeń ideowych i metodycznych, w zakresie przekształcenia architektury sakralnej na funkcje nieinwazyjne, z poszanowaniem ich kultowego statusu;

 cel:

 Głównym celem konferencji jest ukazanie i próba oceny zjawiska problemu konwersji i rekonwersji architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w. Konferencja ma zarówno cel diagnostyczny, ujawniający istotę, metodykę i zakres ich występowania w historii i współcześnie, jak przede wszystkim cel prognostyczny, ujawniający ich znaczenie dla kondycji sacrum różnych religii. 

 Jerzy Uścinowicz 

 


 

VII Konferencja  Sztuki Nowoczesnej w Toruniu 

FORMIŚCI – BUNT /  ZDRÓJ – JUNG IDYSZ.

W STULECIE POLSKIEJ AWANGARDY

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”,  7 – 9. 11. 2017  

 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych oraz Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w związku ze stuleciem niepodległości postanowiły poświęcić VII Konferencję Sztuki Nowoczesnej problematyce polskiej awangardy artystycznej lat 1917-1923, w szczególności trzem najważniejszym, lecz bardzo stylistycznie i programowo odmiennym grupom artystycznym. Konferencja, która będzie mała miejsce w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, powinna objąć szeroki zakres zagadnień składających się na program, twórczość plastyczną, literacką i teatralną, a także  działalność polityczno-społeczną tych grup. Formiści – najszersza z nich, była stowarzyszeniem skupiającym młodą generację twórców, podzieloną na nurty: ekspresjonistyczno-kubizujący (kubo-ekspresjonistyczny) oraz klasycyzujący (pod wpływem Eli Nadelmana), których program i twórczość ewoluowały w kierunku sztuki narodowej i państwowotwórczej, zmodernizowanej przez awangardę. Bunt – to ściślejsza grupa ekspresjonistycznych artystów, związanych z Berlinem, o radykalnie lewicowym programie politycznym, łączącym się jednak ze wsparciem Józefa Piłsudskiego, która poprzez geometryzację przedstawień po raz pierwszy w Polsce ewoluowała do sztuki abstrakcyjnej. Na uwagę zasługuje także ich współpraca z pisarzami skupionymi wokół poznańskiego pisma „Zdrój”. Wreszcie Jung Idysz – grupa twórców, która od ideologii żydowskiego „odrodzenia narodowego” przeszła do lewicowego zaangażowania politycznego, tworząc odmienną, metaforyczną sztukę tzw. ekspresjonizmu żydowskiego, wyrażającą mistyczną – chasydzką wizję świata. Ruch artystyczny, którego szczyt przypadł na około 1920 rok, rozpoczął się w 1905 roku w kręgu krakowskiej „Grupy Pięciu”, a przede wszystkim w znakomitej twórczości polskich malarzy i rzeźbiarzy w kolonii w Paryżu, którzy reprezentowali szeroki przekrój kierunków i postaw od postimpresjonizmu (Ślewiński, Peske, Muter), przez fowizm (Stückgold, Gwozdecki), klasycyzm, często ewoluujący do Art déco (Nadelman, Zak, Merkel), kubizmu (Marcoussis, Hayden, Lambert Rucki) i École de Paris (Kisling). Ważne jest zbadanie fascynującego niemiecko-rosyjskiego pogranicza kulturowego na ziemiach polskich – zarówno w obszarze sztuk plastycznych, jak i literatury, teatru czy filmu – od Kowna po Katowice, skąd pochodziło wielu wybitnych polskich, niemieckich i żydowskich artystów. Program konferencji podzielony zostanie na części: krajową (wewnątrzpolską) i międzynarodową, służącą badaniom porównawczym. Nasuwa się wiele zagadnień historycznych, społeczno-kulturalnych, ideowych, które w momencie wojennego rozpadu starego porządku pojawiły się, tworząc pełną napięć kulturę nowego państwa. Jaki był stosunek generacji młodej awangardy do poprzedniego pokolenia, skupionego w towarzystwach „Sztuka” czy „Wiener Sezession”? Jak młodzi pisarze i dramaturdzy zapatrywali się na dokonania Młodopolskich poprzedników?  Czy był to generacyjny konflikt młodych ze starymi (jak w Niemczech) czy kontynuacja (Malczewski, Wyspiański, Pautsch)? Jak przedstawiał się stosunek członków grup (i innych artystów) do okropności wojny, po której miało nastąpić wyzwolenie ludzkości, a nastąpiły nowe wojny i rewolucje. Stąd w twórczości „aktywistycznych” grup (jak Bunt i Zdrój) pojawiły się interpretacje Jezusa Chrystusa jako Nowego Człowieka – rewolucjonisty i ikonografia z Nowego Testamentu jako wyraz nadziei na zmianę. A ten sam Jezus – Nowy Człowiek stawał się w twórczości żydowskich artystów prorokiem, łączącym Stary i Nowy Testament, wprowadzającym Żydów do nowej, judeo-chrześcijańskiej Europy. Jak należy zdefiniować pojęcie grup artystycznych, z których Bunt był pierwszą założoną po ustaniu działań w Cesarstwie Niemieckim. Od Wiednia po Rygę, od Hamburga do Bukaresztu powstawały grupy artystyczne o różnym programie, konstrukcji i formach działania, często poprzedzone ruchem „niezależnych wystaw” i konfliktem pokoleń. Skąd czerpały on wiadomości o sztuce (z zadziwiającym „kanałem” w jidisz, łączącym Moskwę i Kijów przez Warszawę i Berlin z Paryżem i Nowym Jorkiem)? Jakimi cechami odznaczały się owe grupy? Jakie stosunki panowały w grupach wielonarodowych? W jakich środowiskach egzystowały, komunikując się (lub nie) przez własnych teoretyków i prasowych krytyków ze społeczeństwem. Jaką rolę spełniały wydawane przez nie pisma? Jak kontaktowały się ze światem, wysyłając członków i własne dzieła na wystawy do Paryża lub Berlina czy przedstawicieli na Kongres Sztuki w Düsseldorfie? Jaka była rola i pozycja kobiet w grupach? Jakie były relacje między plastykami, literatami czy krytykami w grupach? Jak korespondowały ze sobą dokonania plastyczne i literackie? Jak artyści plastycy oddziaływali na literaturę, teatr, film i czy to oddziaływanie było dwukierunkowe? Jak przekładano założenia teoretyczne jednego rodzaju sztuki na inny? Jak funkcjonowali artyści, łączący różne obszary (Wyspiański, Czyżewski, Hulewicz)?

Chcielibyśmy, aby refleksja nad powyższymi tematami została przeprowadzone wielopłaszczyznowo, z uwzględnieniem perspektyw różnych dyscyplin wiedzy. W związku z tym na konferencję zapraszamy historyków i teoretyków sztuki, teatrologów, filmoznawców, historyków literatury, prasoznawców, socjologów, historyków i kulturoznawców.

Konferencja w języku polskim i angielskim.

Materiały z konferencji publikowane będą wyłącznie w języku angielskim w serii „Studies on modern art” t. 7.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:

dr Małgorzata Geron

prof. Jerzy Malinowski (przewodniczący)

dr hab. Rafał Moczkodan

KOSZTY UCZESTNICTWA:

150 zł; dla doktorantów – 70 zł

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji na załączonym formularzu przyjmuje do 30 czerwca 2017 roku dr Małgorzata Geron: m.geron@poczta.fm

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 16: Anna Izabella Król, Chiny w latach 1898- 1937. Między artystyczną tradycją a sztuką Zachodu / China between artistic tradition and Western art. 1898 - 1937
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 17: Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początku XX wieku / Japan in the Polish art. and culture at the end of the 19th and the beginning of the 20th century
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 18: Barbara Maria Perucka, Livre des merveilles. Burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr. 2810 z Bibliothèque nationale de France/ Livre des merveilles. A Burgundian vision of Orient in the late Middle Ages in the
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 19: Maciej Tybus, Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia / The Dutch-Japanese cultural relationships and Japanese inspirations in 17th century Dutch art
więcej
​STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 20: Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz, Muzeum Starożytności w Wilnie. Historia i rekonstrukcja zbiorów malarstwa i grafiki / Museum of Antiquities in Vilna. The history and reconstruction of painting and graphics collections
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 21: Dorota Grubba-Thiede, Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej / Figurative tendencies in Polish postwar sculpture
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 22: Mateusz Soliński, Lucian Freud – malarz ciała / Lucian Freud. The body painter
więcej
ŻRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY: t. T. III: Łukasz Kossowski, Małgorzata Martini (współpraca), Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice / A Great Wave. Inspiration from Japanese art in Polish painting and graphic art
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Светлана М. Червонная, Современная мечеть: отечеcтвенный и мировой опыт новейшего времени
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Jan Wiktor Sienkiewicz, Artyści Andersa. Continuità e novità
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / ART OF EASTERN EUROPE Tom / Vol. IV, 2016, Henryk Siemiradzki i akademizm / Генрих Семирадский и академизи red. /eds. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Katarzyna Maleszko; współpraca / сотрудничество / collaboration Tatyana L. Karpova
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XV: Art in Jewish Society, Jerzy Malinowski, Renata Piątkowska, Małgorzata Stolarska-Fronia & Tamara Sztyma (eds.)
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XVI: Arte de la Amėrica Latina y relaciones artisticas entre Polonia y Latinoamėrica, Ewa Kubiak, Olga Osabel Acosta Luna (eds.)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.