Hasło Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Aktualności

2017-04-25

Zarząd Polskiego  Instytutu Studiów nad Sztuką Świata 

Informuje o

 

-  Walnym Zebraniu Wyborczym Zarządu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata oraz Komisji Rewizyjnej  na lata 2017-2020, które odbędzie się 13 maja 2017 (sobota) o godz. 11 [drugi termin 11.15]  w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie przy ul. Solec 24.

 

Porządek obrad:

1.      Wybór przewodniczącego,  sekretarza zebrania  i komisji skrutacyjnej,

2.     Sprawozdanie ustępującego Prezesa PISnSŚ i Zarządu PISnSŚ, 

3.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

4.     Wybór  Prezesa PISnSŚ,

5.     Wybory członków Zarządu PISnSŚ,

6.     Wybory Komisji Rewizyjnej,

7.     Program działalności Zarządu na następną kadencję,

8.     Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Rady Naukowej (głosują profesorowie i doktorzy habilitowani).

9.     Wolne wnioski

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego  Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

Informuje o

-  Walnym Zebraniu Wyborczym  Zarządu Oddziału Warszawskiego na lata 2017-2020, które odbędzie się 13 maja 2017 (sobota) o godz. 12 [drugi termin 12.15] w  Muzeum Azji i Pacyfiku .

 

Porządek obrad:

1.     Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału Warszawskiego,

2.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

3.     Wybór Prezesa Oddziału Warszawskiego,

4.     Wybór członków Zarządu Oddziału Warszawskiego,

5.     Wolne Wnioski. 

 

Uczestnictwo w Walnym Zebraniu jest statutowym obowiązkiem członka (z opłaconymi składkami).  Składki można będzie opłacić przez rozpoczęciem Walnego Zebrania.

 

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Walnym Zebraniu prosimy członków o udzielenie innym członkom Pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w Walnym Zebraniu Instytutu i Walnym Zebraniu Oddziału Warszawskiego dla członków tego Oddziału.

2017-02-24

 

5th International  Festival  of  Anthropology  of  Dance

V Międzynarodowy Festiwal Antropologii Tańca

DANCING WITH HAFEZ OR FORGOTTEN BEAUTY OF PERSIAN ART 

TAŃCZĄC Z HAFIZEM. ZAPOZNANE PIĘKNO SZTUKI PERSKIEJ    

   www.bodyart.org.pl    (PISnSŚ jest instytucją wspierającą Festiwal)  

Warszawa, 18 – 22. 09, 2017

 


 

VII Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu

7th Conference on Modern Art in Toruń

FORMIŚCI – BUNT / ZDRÓJ – JUNG IDYSZ. W STULECIE POLSKIEJ AWANGARDY  

FORMISTS – BUNT – YUNG YIDISH. IN HUNDRED YEARS OF THE POLISH AVANT-GARDE -.> 

Toruń,   07 – 09. 11. 2017

 


 

VII Konferencja  Sztuki Nowoczesnej w Toruniu 

FORMIŚCI – BUNT /  ZDRÓJ – JUNG IDYSZ.

W STULECIE POLSKIEJ AWANGARDY

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”,  7 – 9. 11. 2017  

 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych oraz Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w związku ze stuleciem niepodległości postanowiły poświęcić VII Konferencję Sztuki Nowoczesnej problematyce polskiej awangardy artystycznej lat 1917-1923, w szczególności trzem najważniejszym, lecz bardzo stylistycznie i programowo odmiennym grupom artystycznym. Konferencja, która będzie mała miejsce w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, powinna objąć szeroki zakres zagadnień składających się na program, twórczość plastyczną, literacką i teatralną, a także  działalność polityczno-społeczną tych grup. Formiści – najszersza z nich, była stowarzyszeniem skupiającym młodą generację twórców, podzieloną na nurty: ekspresjonistyczno-kubizujący (kubo-ekspresjonistyczny) oraz klasycyzujący (pod wpływem Eli Nadelmana), których program i twórczość ewoluowały w kierunku sztuki narodowej i państwowotwórczej, zmodernizowanej przez awangardę. Bunt – to ściślejsza grupa ekspresjonistycznych artystów, związanych z Berlinem, o radykalnie lewicowym programie politycznym, łączącym się jednak ze wsparciem Józefa Piłsudskiego, która poprzez geometryzację przedstawień po raz pierwszy w Polsce ewoluowała do sztuki abstrakcyjnej. Na uwagę zasługuje także ich współpraca z pisarzami skupionymi wokół poznańskiego pisma „Zdrój”. Wreszcie Jung Idysz – grupa twórców, która od ideologii żydowskiego „odrodzenia narodowego” przeszła do lewicowego zaangażowania politycznego, tworząc odmienną, metaforyczną sztukę tzw. ekspresjonizmu żydowskiego, wyrażającą mistyczną – chasydzką wizję świata. Ruch artystyczny, którego szczyt przypadł na około 1920 rok, rozpoczął się w 1905 roku w kręgu krakowskiej „Grupy Pięciu”, a przede wszystkim w znakomitej twórczości polskich malarzy i rzeźbiarzy w kolonii w Paryżu, którzy reprezentowali szeroki przekrój kierunków i postaw od postimpresjonizmu (Ślewiński, Peske, Muter), przez fowizm (Stückgold, Gwozdecki), klasycyzm, często ewoluujący do Art déco (Nadelman, Zak, Merkel), kubizmu (Marcoussis, Hayden, Lambert Rucki) i École de Paris (Kisling). Ważne jest zbadanie fascynującego niemiecko-rosyjskiego pogranicza kulturowego na ziemiach polskich – zarówno w obszarze sztuk plastycznych, jak i literatury, teatru czy filmu – od Kowna po Katowice, skąd pochodziło wielu wybitnych polskich, niemieckich i żydowskich artystów. Program konferencji podzielony zostanie na części: krajową (wewnątrzpolską) i międzynarodową, służącą badaniom porównawczym. Nasuwa się wiele zagadnień historycznych, społeczno-kulturalnych, ideowych, które w momencie wojennego rozpadu starego porządku pojawiły się, tworząc pełną napięć kulturę nowego państwa. Jaki był stosunek generacji młodej awangardy do poprzedniego pokolenia, skupionego w towarzystwach „Sztuka” czy „Wiener Sezession”? Jak młodzi pisarze i dramaturdzy zapatrywali się na dokonania Młodopolskich poprzedników?  Czy był to generacyjny konflikt młodych ze starymi (jak w Niemczech) czy kontynuacja (Malczewski, Wyspiański, Pautsch)? Jak przedstawiał się stosunek członków grup (i innych artystów) do okropności wojny, po której miało nastąpić wyzwolenie ludzkości, a nastąpiły nowe wojny i rewolucje. Stąd w twórczości „aktywistycznych” grup (jak Bunt i Zdrój) pojawiły się interpretacje Jezusa Chrystusa jako Nowego Człowieka – rewolucjonisty i ikonografia z Nowego Testamentu jako wyraz nadziei na zmianę. A ten sam Jezus – Nowy Człowiek stawał się w twórczości żydowskich artystów prorokiem, łączącym Stary i Nowy Testament, wprowadzającym Żydów do nowej, judeo-chrześcijańskiej Europy. Jak należy zdefiniować pojęcie grup artystycznych, z których Bunt był pierwszą założoną po ustaniu działań w Cesarstwie Niemieckim. Od Wiednia po Rygę, od Hamburga do Bukaresztu powstawały grupy artystyczne o różnym programie, konstrukcji i formach działania, często poprzedzone ruchem „niezależnych wystaw” i konfliktem pokoleń. Skąd czerpały on wiadomości o sztuce (z zadziwiającym „kanałem” w jidisz, łączącym Moskwę i Kijów przez Warszawę i Berlin z Paryżem i Nowym Jorkiem)? Jakimi cechami odznaczały się owe grupy? Jakie stosunki panowały w grupach wielonarodowych? W jakich środowiskach egzystowały, komunikując się (lub nie) przez własnych teoretyków i prasowych krytyków ze społeczeństwem. Jaką rolę spełniały wydawane przez nie pisma? Jak kontaktowały się ze światem, wysyłając członków i własne dzieła na wystawy do Paryża lub Berlina czy przedstawicieli na Kongres Sztuki w Düsseldorfie? Jaka była rola i pozycja kobiet w grupach? Jakie były relacje między plastykami, literatami czy krytykami w grupach? Jak korespondowały ze sobą dokonania plastyczne i literackie? Jak artyści plastycy oddziaływali na literaturę, teatr, film i czy to oddziaływanie było dwukierunkowe? Jak przekładano założenia teoretyczne jednego rodzaju sztuki na inny? Jak funkcjonowali artyści, łączący różne obszary (Wyspiański, Czyżewski, Hulewicz)?

Chcielibyśmy, aby refleksja nad powyższymi tematami została przeprowadzone wielopłaszczyznowo, z uwzględnieniem perspektyw różnych dyscyplin wiedzy. W związku z tym na konferencję zapraszamy historyków i teoretyków sztuki, teatrologów, filmoznawców, historyków literatury, prasoznawców, socjologów, historyków i kulturoznawców.

Konferencja w języku polskim i angielskim.

Materiały z konferencji publikowane będą wyłącznie w języku angielskim w serii „Studies on modern art” t. 7.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:

dr Małgorzata Geron

prof. Jerzy Malinowski (przewodniczący)

dr hab. Rafał Moczkodan

KOSZTY UCZESTNICTWA:

150 zł; dla doktorantów – 70 zł

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji na załączonym formularzu przyjmuje do 30 czerwca 2017 roku dr Małgorzata Geron: m.geron@poczta.fm

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
ART OF THE ORIENT, VOL. 5
więcej
(THE) ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURE, VOL. 4
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES:
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES:
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XIV
więcej
SZTUKA AFRYKI / AFRICAN ART
więcej
SZTUKA AFRYKI / AFRICAN ART
więcej
TORUŃSKIE STUDIA O SZTUCE ORIENTU / TORUN STUDIES ON ORIENTAL ART, NR 5
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.