Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Branches

Krakow Branchkrakow@world-art.pl
Head
dr Beata Biedrońska-Słota
b.slota@world-art.pl

Vice Head
dr  Małgorzata Reihard-Chlanda

Vice Head
dr Agnieszka Staszczyk

Treasurer
Małgorzata Martini

Secretary
Aleksandra Goerlich

Member
Urszula Imamura

Member
dr Dominik Ziarnkowski

 
Lodz Branch  lodz@world-art.pl
Head
dr hab. Eleonora Jedlińska
e.jedlinska@world-art.pl
Vice Head
dr Ewa Kubiak

Treasurer
dr Irmina Gradowska

Secretary
Izabela Powalska
 
Torun Branch  torun@world-art.pl
Head
dr Katarzyna Kulpińska
k.kulpinska@world-art.pl

Vice Head
dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska

Vice Head
vacat

Treasurer
Maciej Tybus

Secretary
dr Emilia Ziółkowska 

Member
dr  Małgorzata Geron

 

Member

 

dr  Dorota Kaminska


 
Warsaw Branch warsaw@world-art.pl
Head
Prof. dr hab. Małgorzata Biernacka
m.biernacka@world-art.pl
Vice Head
dr Joanna Stacewicz-Podlipska
 
Vice Head
dr Ewa Toniak
 
Treasurer
dr Magdalena Tarnowska
m.tarnowska@world-art.pl
Secretary
Karolina Krzywicka
 
Member
Irina Gavrash
 
Member
Joanna Koryciarz-Kitamikado
 

 
Katowice, Poznan and Wrocław Branches – in organization 


FROM THE STATUTE

§27

1. The General Meeting, at the request of at least five ordinary members appoints local branches.
2. The General Meeting of Members of the Branch:
l /. adopts rules of procedure of the General Meeting,
2 /. appoints and dismisses the Branch Board,
3 /. approves action plans submitted by the Branch Board,
4 /. evaluates the activities of Branch and its authorities,
5 /. reviews and approves reports of the Branch Board,
6 /. grants vote of approval to the resigning Board,
7 /. appoints the Branch Audit Commission, consisting of three ordinary members of the Organization, if the department has obtained legal personality.

3. Resolutions of the Branch General Meeting are passed by a simple majority vote in the presence of more than half of those entitled to vote.
4. The General Meeting of Branch Members elects the Branch Board for three-year term. The Branch Board is composed of a president, two vice presidents, secretary and treasurer by way of resolution passed by a simple majority of votes in the presence of more than half of those entitled to vote.
5. If necessary to complete the Board, the General Meeting carries out a complementary vote by way of resolution.
6. The Branch Board:

1/. Manages the activities of the Branch, implementing the statutory goals of the Organization,
2 /. adopts the rules of the Board, subsequently approved by the General Meeting,
3 /. performs the resolutions of the General Meeting of the Branch Members,
4 /. develops action plans of the Branch,
5 /. manages the assets of the Branch,
6 /. develops reports from activities of the Organization Branch and submits them to the Branch  General Meeting for approval,
7 /. convenes the General Meeting of Branch Members,

7. Resolutions of the Board are adopted by a majority vote of more than half of the members of the Board.
8. The Branch may obtain legal personality.
9. The Branch uses a seal with the words „Polski Instytut Studiów nad Sztuką  Świata   – Oddział  …….” (Polish Institute of the World Art Studies – branch ..) with the adjectival designation of its headquarters.
10. The Branches of the Organization may be members of the local and regional community organizations of converging purposes.
11. The activity of Branches are controlled by the Audit Committee of the Organization which submits to the meeting of its members reports and resolutions concerning granting vote of approval to the resigning Branch Board. If a given Branch has a legal personality, its activity is controlled by the Branch Audit Commission, appointed by the General Meeting of Branch members according to the principles set out respectively in paragraph 24-26.

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 16: Anna Izabella Król, Chiny w latach 1898- 1937. Między artystyczną tradycją a sztuką Zachodu / China between artistic tradition and Western art. 1898 - 1937
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 17: Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początku XX wieku / Japan in the Polish art. and culture at the end of the 19th and the beginning of the 20th century
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 18: Barbara Maria Perucka, Livre des merveilles. Burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr. 2810 z Bibliothèque nationale de France/ Livre des merveilles. A Burgundian vision of Orient in the late Middle Ages in the
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 19: Maciej Tybus, Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia / The Dutch-Japanese cultural relationships and Japanese inspirations in 17th century Dutch art
więcej
​STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 20: Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz, Muzeum Starożytności w Wilnie. Historia i rekonstrukcja zbiorów malarstwa i grafiki / Museum of Antiquities in Vilna. The history and reconstruction of painting and graphics collections
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 21: Dorota Grubba-Thiede, Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej / Figurative tendencies in Polish postwar sculpture
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 22: Mateusz Soliński, Lucian Freud – malarz ciała / Lucian Freud. The body painter
więcej
ŻRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY: t. T. III: Łukasz Kossowski, Małgorzata Martini (współpraca), Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice / A Great Wave. Inspiration from Japanese art in Polish painting and graphic art
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Светлана М. Червонная, Современная мечеть: отечеcтвенный и мировой опыт новейшего времени
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Jan Wiktor Sienkiewicz, Artyści Andersa. Continuità e novità
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / ART OF EASTERN EUROPE Tom / Vol. IV, 2016, Henryk Siemiradzki i akademizm / Генрих Семирадский и академизи red. /eds. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Katarzyna Maleszko; współpraca / сотрудничество / collaboration Tatyana L. Karpova
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XV: Art in Jewish Society, Jerzy Malinowski, Renata Piątkowska, Małgorzata Stolarska-Fronia & Tamara Sztyma (eds.)
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XVI: Arte de la Amėrica Latina y relaciones artisticas entre Polonia y Latinoamėrica, Ewa Kubiak, Olga Osabel Acosta Luna (eds.)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.