Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Members

Polish Institute of World Art Studies has 190 members, including 18 professors and 72 doctors.

Membership declaration

FROM THE STATUTE

§29

1 Members of the Organization may be
1 /. full
2 /. extraordinary
3 /. honorary.
2. As a Member of the Organization may be listed also a citizen of another country, resident and non-resident in the Republic of Poland, supporting and implementing the statutory objectives of the Organization.

3. A legal person can only be an extraordinary member of the Organization. It operates in the Organization through its representative.

§30

An ordinary member may be a natural person with full legal capacity and not deprived of civil rights, accepting the statutory objectives of the Association, which conducts scientific and conservatory activities in the field of art history and related disciplines or otherwise wishes to participate in the achievement of its objectives.

§31

1. As an associate member may be listed a natural person who supports the objectives of the Organization, or a legal person: scientific and cultural institution with convergent objectives, which declared financial, or labor aid to the Organization.
2 . As an associate member may be listed a student of the disciplines referred to in § 9 p. 3 who will undertake work in the Youth Circle.

§32

A natural person of particular merit in achieving the objectives of the Organization may be an honorary member.

§33

1. The ordinary and extraordinary membership is acquired through submission to the Board of a written declaration of the will to join the Organization (the declaration should specify the type of membership). The resolution on the admission of members is adopted by the Board after consulting the Audit Committee.

2. The resolution to grant honorary membership is adopted by the General Meeting in absolute majority vote at the request of at least five full members of the Organization.

§34

A full member has the right to:
1 /. participate in the activities of the Organization and to participate in the General Meeting,
2 /. submit proposals, opinions and postulates concerning the activities of the Organization,
3 /. elect and be elected to the Board and the Audit Committee.

§ 35

Associate Member has the right to:
1 /. participate in the work of the Organization,
2 /. participate in the General Meeting in an advisory capacity,
3 /. submit proposals, opinions and postulates concerning the activities of the Organization.

§ 36

An honorary member has the right to:
1 /. participate in the meetings and proceedings of the General Meeting of the Organization in an advisory capacity,
3 /. submit proposals, opinions and postulates concerning the activities of the Organization.

§37 

1 The full and extraordinary member is required to actively participate in the activities of the Organization and abide by the Statute and resolutions of the authorities of the Organization, and in particular timely pay membership fees and other benefits enacted by the authorities.
2 Honorary member is exempt from paying membership fees.
3 A member who is a student or graduate student pays 50% of the regular fee.

§38

Membership shall be lost due to:
1 /. submitting a written declaration to the Board on a voluntary withdrawal from the Organization
2 /. exclusion because of not paying membership fees for a period of two years, despite being twice reminded in writing,
3 /. exclusion because of the action to the detriment of the Organization,
4 /. deprivation of public rights pursuant to valid court judgment,
5 /. death of natural person
6 /. loss of legal personality by an extraordinary member,
7 /. honorary membership acquired by a resolution of the General Assembly.

§39

1 Exclusion from the Organization shall be determined by resolution of the Board.
2 The Board hands or sends by ordinary mail to a member a written notice of the resolution on the exclusion.
3 A member concerned by resolution on the exclusion may submit to the Board a written appeal within 14 days from  the handing or sending the notice.
4 An appeal against a decision of the Board of be is reviewed by the General Assembly.
5 Exclusion of a member from the Organization will become effective on the expiry of the deadline for filing an appeal or, if the member submits the appeal, on adoption by the General Meeting a resolution on the exclusion.

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 16: Anna Izabella Król, Chiny w latach 1898- 1937. Między artystyczną tradycją a sztuką Zachodu / China between artistic tradition and Western art. 1898 - 1937
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 17: Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początku XX wieku / Japan in the Polish art. and culture at the end of the 19th and the beginning of the 20th century
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 18: Barbara Maria Perucka, Livre des merveilles. Burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr. 2810 z Bibliothèque nationale de France/ Livre des merveilles. A Burgundian vision of Orient in the late Middle Ages in the
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 19: Maciej Tybus, Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia / The Dutch-Japanese cultural relationships and Japanese inspirations in 17th century Dutch art
więcej
​STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 20: Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz, Muzeum Starożytności w Wilnie. Historia i rekonstrukcja zbiorów malarstwa i grafiki / Museum of Antiquities in Vilna. The history and reconstruction of painting and graphics collections
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 21: Dorota Grubba-Thiede, Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej / Figurative tendencies in Polish postwar sculpture
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 22: Mateusz Soliński, Lucian Freud – malarz ciała / Lucian Freud. The body painter
więcej
ŻRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY: t. T. III: Łukasz Kossowski, Małgorzata Martini (współpraca), Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice / A Great Wave. Inspiration from Japanese art in Polish painting and graphic art
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Светлана М. Червонная, Современная мечеть: отечеcтвенный и мировой опыт новейшего времени
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Jan Wiktor Sienkiewicz, Artyści Andersa. Continuità e novità
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / ART OF EASTERN EUROPE Tom / Vol. IV, 2016, Henryk Siemiradzki i akademizm / Генрих Семирадский и академизи red. /eds. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Katarzyna Maleszko; współpraca / сотрудничество / collaboration Tatyana L. Karpova
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XV: Art in Jewish Society, Jerzy Malinowski, Renata Piątkowska, Małgorzata Stolarska-Fronia & Tamara Sztyma (eds.)
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XVI: Arte de la Amėrica Latina y relaciones artisticas entre Polonia y Latinoamėrica, Ewa Kubiak, Olga Osabel Acosta Luna (eds.)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.