Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2012-10-05 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 1 - październik 2012 roku

pobierz pdf


KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr 1 - październik 2012 roku

Polski Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w związku z uzyskaniem siedziby w Warszawie przy ul. Foksal 11. lokal 6 wznawia swą działalność dydaktyczną i zaprasza w roku akademickim 2012/2013 na konferencje międzynarodowe, ogólnopolskie seminaria, wykłady, prezentacje własnych publikacji i zebrania naukowe Oddziału Warszawskiego.


Od listopada w siedzibie Instytutu będą organizowane:

- Ogólnopolskie Seminaria Sztuki Azji i Afryki (raz w miesiącu w sobotę o godz. 11)
- Ogólnopolskie Seminaria Sztuki Rosji i Europy Wschodniej (co dwa miesiące; w sobotę o godz. 11)
- Ogólnopolskie Seminaria Sztuki Żydów i innych mniejszości narodowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (co dwa miesiące; w sobotę o godz. 11)
- Zebrania Naukowe Oddziału Warszawskiego z wykładami (we czwartki; o godz. 18)
- Prezentacje publikacji i spotkania z autorami (we czwartki; o godz. 18).
Od drugiego semestru Oddział Łódzki organizować będzie:
- Ogólnopolskie Seminaria Sztuki Ameryki Łacińskiej (co dwa – trzy miesiące).

Zarząd gorąco prosi członków o płacenie składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł.; ulgowa dla doktorantów i seniorów – 5 zł.). Ze składek trzeba opłacić czynsz za wynajem lokalu oraz rachunki za światło i wodę (około 1000 zł miesięcznie). Numer konta w Credit Agricole Bank Polska 24 1940 1076 3101 7420 0000 0000.

Zarząd przesyła zaproszenie na dwie konferencje międzynarodowe, które odbędą się we Wrocławiu i w Warszawie:

- Politics of Erasure. Memory, Representation, Tyranny and Ethos (załącznik I)
- Korea: Art and Artistic Relations with Europe/Poland (załącznik 2)

Załącznik 1 
Konferencja międzynarodowa 

Polityka wymazywania. Pamięć, etos, reprezentacja oraz tyrania idei i widzialności. 

The international conference 

Politics of Erasure. Memory, Representation, Tyranny and Ethos. 

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław , ul. Szewska 36, sala 309 
17-18 października 2012 (wrotslove2012@gmail.com) 
Konferencja zorganizowana przy współpracy Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w 
Warszawie 

The Institute of Art History, University of Wroclaw, Wrocław, Szewska Str. 36, Room 309 
17th -18th October 2012 
Conference organized in collaboration with the Polish Institute of World Art Studies in Warsaw 

Program konferencji / Conference Agenda 

Mgr Agnieszka Kłos (ASP, Wrocław; Centrum im. Willy`ego Brandta UWr), Znikająca pamięć Birkenau. Opowieść o sile przyrody i kształcie przedmiotów/ The Vanishing Birkenau Memory. The Story About the Power of Nature and a Shape of Objects.

ŚRODA / Wednesday, 2012-10-17
8.30-8.40Przywitanie gości przez dyrektora Instytutu Historii Sztuki dr hab. Romualda Kaczmarka i organizatorkę konferencji prof. UWr. dr hab.Annę Markowską (anna.markowska@gmail.com) Welcoming and introduction by the director of the Art History Institute Dr hab. Romuald Kaczmarek and the main organizer of the conference Prof. Anna Markowska
Sekcja/Section I Moderator: Jakub Zarzycki
8.40-9.00Mgr Joanna Benedyktowicz (Universita di Torino), Co pozostaje? Program ideowy San Apollinare Nuovo w kontekście zmiany władzy./ What Remains? The Ideological Program of San Apollinare Nuovo in the Context of Changing Authorities.
9.00-9.20Mgr Anna Gut (UMK, Toruń), Potępienie pamięci w nowożytnych epitafiach Pomorza Środkowego./ The Condemnation of Memory in Modern Epitaphs of Central Pomerania.
9.20-9.40Mgr Maria Magdalena Morawiecka (UWr.), „Terra incognita”. O ciszy kartograficznej na starych mapach (średniowiecze i początek okresu nowożytnego)./ ‘Terra incognita’. On Cartographic Concealments on Old Maps (Middle Ages and the Beginning of the Early Modern Period).
9.40-10.00Mgr Michał Zawada (ASP, Kraków), Obrazowanie ikonoklazmu./ Picturing Iconoclasm.
10.00-10.20Mgr Emilian Prałat (UAM, Poznań), Zamach na „eikón”/ The Coup Against ‘Eikón’
10.20-10.40dyskusja/ discussion 10.40-11.00 przerwa/ coffee break
Sekcja/ Sektion II Moderator: Agnieszka Kłos
11.00-11.20Mgr Anna Sieroń (UJ, Kraków), Władza strachu. Trauma i doświadczenie w sztukach „Raróg” Eduarda Rovnera oraz „La espera tragica” Eduarda Pavlovsky’ego./ The Power of Fear. Experience and Trauma in Dramas “La mosca blanca” by Eduardo Rovner and “La espera tragica” by Eduardo Pavlovsky.
11.20-11.40Dr Anna Sikora-Sabat (UAM, Poznań), Romantyczna kreacja i socjalistyczne wymazywanie: reprezentacja Vincenta van Gogha w polskiej prasie doby PRL./ Romantic Creation and Socialist Erasure: Representation of Vincent van Gogh in Polish Press of the People’s Republic of Poland.
11.40-12.00Dr Paweł Mościcki (Instytut Badań Literackich PAN), Biel archiwum/ The Whiteness of an Archive.
12.0012.20Konrad Niemira (UW), Wyosobnienie / Wymazanie / Niepamięć. Dzieło sztuki w „W poszukiwaniu straconego czasu” Marcela Prousta./ Isolation / Erasure / Oblivion. An Artwork in Marcel Proust’s “In Search of Lost Time”.
12.20-12.40Mgr Alicja Palęcka (UJ, Kraków), Unaocznienie Innego: film etnograficzny jako opis gęsty/ Visualizing The Other: Ethnographic Film as Thick Description.
12.40-13.00dyskusja/ discussion , 13.00-13.20 przerwa/ coffee break
Sekcja/Section III Moderator: Prof. UWr. dr hab. Anna Markowska
13.20-13.40Mgr Jacek Zwierzyński (UAM, Poznań), Against the Landscape: The Dynamics of Absence and Presence in “Blumen” – Photographs by Collier Schorr./ Wbrew krajobrazowi. Dynamika obecności i nieobecności w fotografiach Collier Schorr pt. ‘Blumen’.
13.40-14.00Zuzanna Ilnicka (Courtauld Institute of Art, London), Gerhard Richter’s Failing Memory. The October 18, 1977 and the Need to Allow Doubt./ Szwankująca pamięć Gerharda Richtera. ‘The October 18, 1977’ i potrzeba uwzględniania niepewności.
14.00-14.20Mgr Patrycja Piróg (UWr), The Way to a Movie Abstraction or the ‘erasing’ of Michelangelo Antonioni. The case of the ‘Eclipse’ film./ Droga do filmowej abstrakcji czyli "wymazywanie" Michelangelo Antonioniego na przykładzie filmu "Zaćmienie"./
14.20-14.40Dr Hadara Scheflan-Katzav (Hakibbuzim College of Education, Tel Aviv), Re-representation - Critical Art and the Return of the Repressed./ Re-prezentacja – sztuka krytyczna i powrót uciskanego.
14.40-15.00Xanthi Tsiftsi, M.A. (National Technical University of Athens), Void, the Art of Erasure: Representing Absence in the Jewish Museum Berlin./ Pustka, sztuka wymazywania: przedstawienia nieobecności w Muzeum Żydowskim w Berlinie.
15.00-15.20Dr Agnieszka Bandura (UWr.), Politics of Replacing in New Romanticism/ Polityka zastępowania w sztuce New Romantic.
15.20-15.40dyskusja/ discussion, 15.50-16.50 obiad/ lunch
Sekcja/Section IV Moderator: Dr Anna Sikora-Sabat (UAM, Poznań) / Mgr Magdalena Worłowska
16.50-17.10Dr Camelia Grădinaru (University of Iasi, Romania), Visual Tyranny as Autopoiesis/ Tyrania Widzialnego jako autopoiesis.
17.10-17.30Mgr Rafał Ilnicki (UAM, Poznań), Digital Lethe. Erasure of Individual and Collective Memory by Popular Interfaces./ Wymazywanie pamięci kultur symbolicznych przez technikę jako realizacja procesu aktywnego zapominania.
17.30.17.50Mgr Paweł Chról (UJ, Kraków), Jesh''u as Erased and Jeshu as Jesus/ Jesz"u jako wymazany i Jeszu jako Jezus.
17.50.18.10Lucia Popa, M.A. (Ecole des Hautes Etudes et Sciences Sociales, Paris), “Removing Romania”: the Western Art World Colonized by the East/ “Usuwanie Rumunii”: zachodni świat sztuki skolonizowany przez Wschód.
18.10-18.30Helena Shaskevich, M.A. (City University of New York), Projecting the Parergon: The Ethical Complications of Representing Precarious Lives/ Ujawniając Parergon. Etyczne dylematy w przedstawianiu nieusprawiedliwionego życia.
18.30-18.50Guler Canbulat, M.A. (Bahcesehir University, Istanbul), The Art of Sarkis: The Unrepresentability of a Scream Sentenced to Silence/ Sztuka Sarkisa: nieprzedstawialność krzyku skazanego na milczenie.
18.50-19.10dyskusja/ discussion
20.00Finisaż wystawy Wymazywanie. Ćwiczenia z pamięci. Studio BWA, ul. Ruska 46a/13 Finissage of the exhibition Erasure. Memory Exercises; BWA Studio, 46a/13 Ruska St.
CZWARTEK/Thursday, 2012-10-18
Sekcja/Section V Moderator: Małgorzata Micuła
8.30.-8.50Prof. dr hab. Anna Ziębińska-Witek (UMCS, Lublin), Między reprezentacją a iluzją, czyli co widzimy w muzeach historycznych./ Between Representation and Illusion. What we See in Historical Museums.
8.50.-9.10Dr Piotr Bernatowicz, (UAM, Poznań), Usuwanie komunistycznych pomników - wymazywanie przeszłości czy leczenie pamięci?/ Removing Communist Monuments – Erasing the Past or Healing the Memory?
9.10.-9.30Dr Katarzyna Bojarska, (Instytut Badań Literackich PAN), Widmowość a możliwość widzenia (utraty). Fotografia przeciw referencjalności historii/ Spectrality and the Possibility of Seeing (Loss). Photography Against Referentiality of History.
9.30.-9.50Mgr Jakub Zarzycki (UWr.), Polskie malarstwo historyczne w drugiej połowie XIX wieku jako “quasi”- metarracja/ Problem tyranii widzialności oraz idei/ Polish Historical Painting in the Second Part of Nineteenth Century as a "Quasi"-Metanarrative. The Problem of Expected Tyranny of Visibility and Idea.
9.50-10.10dyskusja/ discussion, 10.10-10.30 przerwa/ coffee break
Sekcja/Section VI Moderator: Piotr Bernatowicz
10.30-10.50Mgr Marcelina Szumer, Mgr Paweł Wieczorek (SWPS, Warszawa), Ścięci do schematu. Czy dziennikarz jest jeszcze autorem, czy już tylko maszyną do pisania?/ Down to a Template. Is Journalist Still an Author or Only a Typing Machine?
10.50-11.10Dr Małgorzata Nieszczerzewska (UAM, Poznań), Fotografie opuszczonych miejsc. Wymazywanie czasu – przywracanie pamięci?/ The Photographs of Abandoned Places. Erasing of Time – Restoring Memory?
11.10-11.30
11.30-11.50Mgr Katarzyna Kotlińska, Ogród macew - zabytkiem ginącej kultury? O cmentarzu żydowskim w Legnicy./ The Garden of Matzevahs – a Monument of a Vanishing Culture? Jewish Cemetery in Legnica.
11.50-12.10dyskusja/ discussion, 12.10-12.30 przerwa/ coffee break
Wystąpienia artystów biorących udział w wystawie Wymazywanie. Ćwiczenia z pamięci. Statements of artists participating in the exhibition Erasing. Memory Exercises.
12.30-12.50Tomek Bajer, Breslau permanentny tatuaż/ Breslau – the Permanent Tattoo (artist’ statement).
12.50-13.10Michał Sikorski, Huligani twierdzy Wrocław - Die Hooligans der Festung Breslau/ Hooligans of the Wroclaw Fortress (artist’ statement).
13.10.-13.30Marek Sienkiewicz, O zanikaniu paradygmatu romantycznego i dlaczego najlepiej trzymać go w zamrażalniku - wobec zanikających Polskich Ogrodów./ Vanishing Romantic Paradigm and Why it Should Be Kept in a Fridge – in Default of Polish Gardens (artist’ statement).
Sekcja/Section VII Moderator: Prof. Anna Ziębińska-Witek
13.30.-13.50Merav Rahat (Kibbutzim College of Education, Technology & Arts ,Tel Aviv) Absent-Present/ Nieobecny-Obecny.
13.50.-14.10Mgr Magdalena Worłowska (UWr.), “Let Self-Effacement Be My Way of Blazing” – Erasure in the Vegetal Works of Philippe Jaccottet and Bob Verschueren/ ‘Let self-effacement be my way of blazing’ – wymazywanie w roślinnych pracach Philippe’a Jaccotteta i Boba Verschuerena.
14.10-14.30Anna Stec (UWr), Anish Kapoor – ‘Memory’/ Anish Kapoor- ”pamięć”.
14.30-14.50Mgr Agnieszka Sinicka (UWr.), Fotofobia Wilhelma Sasnala/ Wilhem Sasnal’s Photophobia.
14.50-15.10Mgr Daria Bojdys (UWr.), Ai Weiwei – między destrukcją a kreacją/ Ai Weiwei – Between Destruction and Creation.
15.10-15.30dyskusja/ discussion,
15.30Zakończenie konferencji/ Closing of the conference

Załącznik 2

The international conference 

KOREA: ART AND ARTISTIC RELATIONS WITH EUROPE/POLAND 

October 25-26, 2012 

The State Ethnographical Museum 
ul. Kredytowa 1, Warszawa 

10:00 –10:30 
Prof. Jerzy MALINOWSKI (President of the Polish Institute of World Art Studies; Nicolaus Copernicus University, Torun) - Opening of the conference 
Dr. Ewa RYNARZEWSKA (Chairwoman of the conference; University of Warsaw; Polish Institute of World Art Studies) - Welcoming speech 
10:30-13.00 I SESSION – Korean traditional art 
10:30 – 11:00 Ms. PARK Youngsuk (National Folk Museum of Korea) Genesis of Korean Art, Goguryeo Art 
11:00 – 11:30 Dr. Agnieszka HELMAN-WAŻNY Agnieszka (Polish Institute of World Art Studies) & dr. Józef DĄBROWSKI (Institute of Pulp and Paper, Lodz), ‘Korean Hanji Paper’ – Unique technologies of Ancient Korean Craft 
11:30-12:00 Coffee break 
12:00-12:30 Mr. RYU Nae-young (University of Strasbourg) The Status of the Image in the work of the Korean ‘literati – painter’ Du-seo YUN (1668-1715) 
12:30-13:00 Prof. JUNG Byungsul (Seoul National University) Prince Sado and the royal painter, Duksung Kim ..., 1729~1797 
13:00- 14:30 Lunch time 
 
14.30-18.00 II SESSION – Korean traditional costume and culture 
14:30-15:00 Prof. LEE Min Heui (Kangwon National University, Chucheon) Costume Culture in Korean Classic Novel Chunhyang-jeon 
15:00-15:30 Dr. LEE-NIINIOIA Hee Sook (Helsinki) Costume Culture of Hanbok as a Living Heritage and Korean Identity 
15:30-16:00 Ms. Maria KRZYWANIA-LEE (Ilsan, Province Gyeonggi, South Korea) Similarities and Differences between Traditional and Modern Approaches in Minhwa – Korean Traditional Folk Painting 
16.00-16.30 Coffee break 
16:30-17:00 Dr. Marzanna POPŁAWSKA (University of Wrocław; Polish Institute of World Art Studies) The National Gugak Center – Preserving and Promoting Intangible Cultural Properties in Korea 
17:00-17:30 Prof. Mark DE FRAEYE (St. Lucas University College of Arts & Design, Anwerp) Korea’s eternal spirit: San-shin, the mountain God 
17:30-18:00 Mr. John J. TOOMEY (Siam Society, Bangkok) The Heart of the Korean Way of Tea 
18:00- 18:30 - Discussion 
October 26th, 2012 
9:00-12:30 III SESSION – Art of 20th-21st centuries 
9:00-9:30 Dr. Beccy KENNEDY (Manchester Metropolitan University) Orienting and Disorienting Contemporary Korean Art 
9:30-10:00 Mr. CHAE Jung-Gyun (York University) Korean Perspective and Its Influence on Avant-guard and American Modernism: A comparison with Chinese and Japanese Perspectives 
10:00-10:30 Ms. Lisa BOSBACH (Academy of Media Arts, Cologne) From Music to Television to Video Art 
10.30-11.00 Coffee break 
11:00-11:30 Dr. Joanna KUCHARZEWSKA (Nicolaus Copernicus University, Torun; Polish Institute of World Art Studies) Between tradition and modernity in architectural works of Seung H-Sang. 
11:30-12:00 Prof. Gert GROENING (Garden Culture and Open Space Development; Institute for History and Theory of Design, Berlin University of the Arts, Berlin) The Heewon, .. where the pungrju, .. can be perceived – an outstanding example of garden culture in Korea. 
12:00-12:30 Dr. Małgorzata JANKOWSKA (Nicolaus Copernicus University, Torun; Polish Institute of World Art Studies) Hunting for self-image. Construction of identity of Nikki S. Lee 
12:30-14:00 Lunch time 
14:00-15:30 IV SESSION – Museum art collection 
15:00-15:30 Dr. Stephan von der SCHULENBURG (Museum für Angewandte Kunst, Frankfurt a. M.) Korea Collections in German Museums 
15:30-16:00 Mr. Robert PELZ (Free University, Berlin) A Korean Ancestor Portrait at the Museum of East Asian Art in Cologne 
16:00-16:30 Ms. Małgorzata MARTINI (Museum of Japanese Art and Technology, Krakow; Polish Institute of World Art Studies) Korean art from the Polish collections 
16:30-17:00 – Discussion and closing of the conference 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 5 - SPRAWOZDANIE ZA 2023
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 6
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 36
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.