Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2012-10-05 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 1 - październik 2012 roku

pobierz pdf


KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr 1 - październik 2012 roku

Polski Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w związku z uzyskaniem siedziby w Warszawie przy ul. Foksal 11. lokal 6 wznawia swą działalność dydaktyczną i zaprasza w roku akademickim 2012/2013 na konferencje międzynarodowe, ogólnopolskie seminaria, wykłady, prezentacje własnych publikacji i zebrania naukowe Oddziału Warszawskiego.


Od listopada w siedzibie Instytutu będą organizowane:

- Ogólnopolskie Seminaria Sztuki Azji i Afryki (raz w miesiącu w sobotę o godz. 11)
- Ogólnopolskie Seminaria Sztuki Rosji i Europy Wschodniej (co dwa miesiące; w sobotę o godz. 11)
- Ogólnopolskie Seminaria Sztuki Żydów i innych mniejszości narodowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (co dwa miesiące; w sobotę o godz. 11)
- Zebrania Naukowe Oddziału Warszawskiego z wykładami (we czwartki; o godz. 18)
- Prezentacje publikacji i spotkania z autorami (we czwartki; o godz. 18).
Od drugiego semestru Oddział Łódzki organizować będzie:
- Ogólnopolskie Seminaria Sztuki Ameryki Łacińskiej (co dwa – trzy miesiące).

Zarząd gorąco prosi członków o płacenie składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł.; ulgowa dla doktorantów i seniorów – 5 zł.). Ze składek trzeba opłacić czynsz za wynajem lokalu oraz rachunki za światło i wodę (około 1000 zł miesięcznie). Numer konta w Credit Agricole Bank Polska 24 1940 1076 3101 7420 0000 0000.

Zarząd przesyła zaproszenie na dwie konferencje międzynarodowe, które odbędą się we Wrocławiu i w Warszawie:

- Politics of Erasure. Memory, Representation, Tyranny and Ethos (załącznik I)
- Korea: Art and Artistic Relations with Europe/Poland (załącznik 2)

Załącznik 1 
Konferencja międzynarodowa 

Polityka wymazywania. Pamięć, etos, reprezentacja oraz tyrania idei i widzialności. 

The international conference 

Politics of Erasure. Memory, Representation, Tyranny and Ethos. 

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław , ul. Szewska 36, sala 309 
17-18 października 2012 (wrotslove2012@gmail.com) 
Konferencja zorganizowana przy współpracy Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w 
Warszawie 

The Institute of Art History, University of Wroclaw, Wrocław, Szewska Str. 36, Room 309 
17th -18th October 2012 
Conference organized in collaboration with the Polish Institute of World Art Studies in Warsaw 

Program konferencji / Conference Agenda 

Mgr Agnieszka Kłos (ASP, Wrocław; Centrum im. Willy`ego Brandta UWr), Znikająca pamięć Birkenau. Opowieść o sile przyrody i kształcie przedmiotów/ The Vanishing Birkenau Memory. The Story About the Power of Nature and a Shape of Objects.

ŚRODA / Wednesday, 2012-10-17
8.30-8.40Przywitanie gości przez dyrektora Instytutu Historii Sztuki dr hab. Romualda Kaczmarka i organizatorkę konferencji prof. UWr. dr hab.Annę Markowską (anna.markowska@gmail.com) Welcoming and introduction by the director of the Art History Institute Dr hab. Romuald Kaczmarek and the main organizer of the conference Prof. Anna Markowska
Sekcja/Section I Moderator: Jakub Zarzycki
8.40-9.00Mgr Joanna Benedyktowicz (Universita di Torino), Co pozostaje? Program ideowy San Apollinare Nuovo w kontekście zmiany władzy./ What Remains? The Ideological Program of San Apollinare Nuovo in the Context of Changing Authorities.
9.00-9.20Mgr Anna Gut (UMK, Toruń), Potępienie pamięci w nowożytnych epitafiach Pomorza Środkowego./ The Condemnation of Memory in Modern Epitaphs of Central Pomerania.
9.20-9.40Mgr Maria Magdalena Morawiecka (UWr.), „Terra incognita”. O ciszy kartograficznej na starych mapach (średniowiecze i początek okresu nowożytnego)./ ‘Terra incognita’. On Cartographic Concealments on Old Maps (Middle Ages and the Beginning of the Early Modern Period).
9.40-10.00Mgr Michał Zawada (ASP, Kraków), Obrazowanie ikonoklazmu./ Picturing Iconoclasm.
10.00-10.20Mgr Emilian Prałat (UAM, Poznań), Zamach na „eikón”/ The Coup Against ‘Eikón’
10.20-10.40dyskusja/ discussion 10.40-11.00 przerwa/ coffee break
Sekcja/ Sektion II Moderator: Agnieszka Kłos
11.00-11.20Mgr Anna Sieroń (UJ, Kraków), Władza strachu. Trauma i doświadczenie w sztukach „Raróg” Eduarda Rovnera oraz „La espera tragica” Eduarda Pavlovsky’ego./ The Power of Fear. Experience and Trauma in Dramas “La mosca blanca” by Eduardo Rovner and “La espera tragica” by Eduardo Pavlovsky.
11.20-11.40Dr Anna Sikora-Sabat (UAM, Poznań), Romantyczna kreacja i socjalistyczne wymazywanie: reprezentacja Vincenta van Gogha w polskiej prasie doby PRL./ Romantic Creation and Socialist Erasure: Representation of Vincent van Gogh in Polish Press of the People’s Republic of Poland.
11.40-12.00Dr Paweł Mościcki (Instytut Badań Literackich PAN), Biel archiwum/ The Whiteness of an Archive.
12.0012.20Konrad Niemira (UW), Wyosobnienie / Wymazanie / Niepamięć. Dzieło sztuki w „W poszukiwaniu straconego czasu” Marcela Prousta./ Isolation / Erasure / Oblivion. An Artwork in Marcel Proust’s “In Search of Lost Time”.
12.20-12.40Mgr Alicja Palęcka (UJ, Kraków), Unaocznienie Innego: film etnograficzny jako opis gęsty/ Visualizing The Other: Ethnographic Film as Thick Description.
12.40-13.00dyskusja/ discussion , 13.00-13.20 przerwa/ coffee break
Sekcja/Section III Moderator: Prof. UWr. dr hab. Anna Markowska
13.20-13.40Mgr Jacek Zwierzyński (UAM, Poznań), Against the Landscape: The Dynamics of Absence and Presence in “Blumen” – Photographs by Collier Schorr./ Wbrew krajobrazowi. Dynamika obecności i nieobecności w fotografiach Collier Schorr pt. ‘Blumen’.
13.40-14.00Zuzanna Ilnicka (Courtauld Institute of Art, London), Gerhard Richter’s Failing Memory. The October 18, 1977 and the Need to Allow Doubt./ Szwankująca pamięć Gerharda Richtera. ‘The October 18, 1977’ i potrzeba uwzględniania niepewności.
14.00-14.20Mgr Patrycja Piróg (UWr), The Way to a Movie Abstraction or the ‘erasing’ of Michelangelo Antonioni. The case of the ‘Eclipse’ film./ Droga do filmowej abstrakcji czyli "wymazywanie" Michelangelo Antonioniego na przykładzie filmu "Zaćmienie"./
14.20-14.40Dr Hadara Scheflan-Katzav (Hakibbuzim College of Education, Tel Aviv), Re-representation - Critical Art and the Return of the Repressed./ Re-prezentacja – sztuka krytyczna i powrót uciskanego.
14.40-15.00Xanthi Tsiftsi, M.A. (National Technical University of Athens), Void, the Art of Erasure: Representing Absence in the Jewish Museum Berlin./ Pustka, sztuka wymazywania: przedstawienia nieobecności w Muzeum Żydowskim w Berlinie.
15.00-15.20Dr Agnieszka Bandura (UWr.), Politics of Replacing in New Romanticism/ Polityka zastępowania w sztuce New Romantic.
15.20-15.40dyskusja/ discussion, 15.50-16.50 obiad/ lunch
Sekcja/Section IV Moderator: Dr Anna Sikora-Sabat (UAM, Poznań) / Mgr Magdalena Worłowska
16.50-17.10Dr Camelia Grădinaru (University of Iasi, Romania), Visual Tyranny as Autopoiesis/ Tyrania Widzialnego jako autopoiesis.
17.10-17.30Mgr Rafał Ilnicki (UAM, Poznań), Digital Lethe. Erasure of Individual and Collective Memory by Popular Interfaces./ Wymazywanie pamięci kultur symbolicznych przez technikę jako realizacja procesu aktywnego zapominania.
17.30.17.50Mgr Paweł Chról (UJ, Kraków), Jesh''u as Erased and Jeshu as Jesus/ Jesz"u jako wymazany i Jeszu jako Jezus.
17.50.18.10Lucia Popa, M.A. (Ecole des Hautes Etudes et Sciences Sociales, Paris), “Removing Romania”: the Western Art World Colonized by the East/ “Usuwanie Rumunii”: zachodni świat sztuki skolonizowany przez Wschód.
18.10-18.30Helena Shaskevich, M.A. (City University of New York), Projecting the Parergon: The Ethical Complications of Representing Precarious Lives/ Ujawniając Parergon. Etyczne dylematy w przedstawianiu nieusprawiedliwionego życia.
18.30-18.50Guler Canbulat, M.A. (Bahcesehir University, Istanbul), The Art of Sarkis: The Unrepresentability of a Scream Sentenced to Silence/ Sztuka Sarkisa: nieprzedstawialność krzyku skazanego na milczenie.
18.50-19.10dyskusja/ discussion
20.00Finisaż wystawy Wymazywanie. Ćwiczenia z pamięci. Studio BWA, ul. Ruska 46a/13 Finissage of the exhibition Erasure. Memory Exercises; BWA Studio, 46a/13 Ruska St.
CZWARTEK/Thursday, 2012-10-18
Sekcja/Section V Moderator: Małgorzata Micuła
8.30.-8.50Prof. dr hab. Anna Ziębińska-Witek (UMCS, Lublin), Między reprezentacją a iluzją, czyli co widzimy w muzeach historycznych./ Between Representation and Illusion. What we See in Historical Museums.
8.50.-9.10Dr Piotr Bernatowicz, (UAM, Poznań), Usuwanie komunistycznych pomników - wymazywanie przeszłości czy leczenie pamięci?/ Removing Communist Monuments – Erasing the Past or Healing the Memory?
9.10.-9.30Dr Katarzyna Bojarska, (Instytut Badań Literackich PAN), Widmowość a możliwość widzenia (utraty). Fotografia przeciw referencjalności historii/ Spectrality and the Possibility of Seeing (Loss). Photography Against Referentiality of History.
9.30.-9.50Mgr Jakub Zarzycki (UWr.), Polskie malarstwo historyczne w drugiej połowie XIX wieku jako “quasi”- metarracja/ Problem tyranii widzialności oraz idei/ Polish Historical Painting in the Second Part of Nineteenth Century as a "Quasi"-Metanarrative. The Problem of Expected Tyranny of Visibility and Idea.
9.50-10.10dyskusja/ discussion, 10.10-10.30 przerwa/ coffee break
Sekcja/Section VI Moderator: Piotr Bernatowicz
10.30-10.50Mgr Marcelina Szumer, Mgr Paweł Wieczorek (SWPS, Warszawa), Ścięci do schematu. Czy dziennikarz jest jeszcze autorem, czy już tylko maszyną do pisania?/ Down to a Template. Is Journalist Still an Author or Only a Typing Machine?
10.50-11.10Dr Małgorzata Nieszczerzewska (UAM, Poznań), Fotografie opuszczonych miejsc. Wymazywanie czasu – przywracanie pamięci?/ The Photographs of Abandoned Places. Erasing of Time – Restoring Memory?
11.10-11.30
11.30-11.50Mgr Katarzyna Kotlińska, Ogród macew - zabytkiem ginącej kultury? O cmentarzu żydowskim w Legnicy./ The Garden of Matzevahs – a Monument of a Vanishing Culture? Jewish Cemetery in Legnica.
11.50-12.10dyskusja/ discussion, 12.10-12.30 przerwa/ coffee break
Wystąpienia artystów biorących udział w wystawie Wymazywanie. Ćwiczenia z pamięci. Statements of artists participating in the exhibition Erasing. Memory Exercises.
12.30-12.50Tomek Bajer, Breslau permanentny tatuaż/ Breslau – the Permanent Tattoo (artist’ statement).
12.50-13.10Michał Sikorski, Huligani twierdzy Wrocław - Die Hooligans der Festung Breslau/ Hooligans of the Wroclaw Fortress (artist’ statement).
13.10.-13.30Marek Sienkiewicz, O zanikaniu paradygmatu romantycznego i dlaczego najlepiej trzymać go w zamrażalniku - wobec zanikających Polskich Ogrodów./ Vanishing Romantic Paradigm and Why it Should Be Kept in a Fridge – in Default of Polish Gardens (artist’ statement).
Sekcja/Section VII Moderator: Prof. Anna Ziębińska-Witek
13.30.-13.50Merav Rahat (Kibbutzim College of Education, Technology & Arts ,Tel Aviv) Absent-Present/ Nieobecny-Obecny.
13.50.-14.10Mgr Magdalena Worłowska (UWr.), “Let Self-Effacement Be My Way of Blazing” – Erasure in the Vegetal Works of Philippe Jaccottet and Bob Verschueren/ ‘Let self-effacement be my way of blazing’ – wymazywanie w roślinnych pracach Philippe’a Jaccotteta i Boba Verschuerena.
14.10-14.30Anna Stec (UWr), Anish Kapoor – ‘Memory’/ Anish Kapoor- ”pamięć”.
14.30-14.50Mgr Agnieszka Sinicka (UWr.), Fotofobia Wilhelma Sasnala/ Wilhem Sasnal’s Photophobia.
14.50-15.10Mgr Daria Bojdys (UWr.), Ai Weiwei – między destrukcją a kreacją/ Ai Weiwei – Between Destruction and Creation.
15.10-15.30dyskusja/ discussion,
15.30Zakończenie konferencji/ Closing of the conference

Załącznik 2

The international conference 

KOREA: ART AND ARTISTIC RELATIONS WITH EUROPE/POLAND 

October 25-26, 2012 

The State Ethnographical Museum 
ul. Kredytowa 1, Warszawa 

10:00 –10:30 
Prof. Jerzy MALINOWSKI (President of the Polish Institute of World Art Studies; Nicolaus Copernicus University, Torun) - Opening of the conference 
Dr. Ewa RYNARZEWSKA (Chairwoman of the conference; University of Warsaw; Polish Institute of World Art Studies) - Welcoming speech 
10:30-13.00 I SESSION – Korean traditional art 
10:30 – 11:00 Ms. PARK Youngsuk (National Folk Museum of Korea) Genesis of Korean Art, Goguryeo Art 
11:00 – 11:30 Dr. Agnieszka HELMAN-WAŻNY Agnieszka (Polish Institute of World Art Studies) & dr. Józef DĄBROWSKI (Institute of Pulp and Paper, Lodz), ‘Korean Hanji Paper’ – Unique technologies of Ancient Korean Craft 
11:30-12:00 Coffee break 
12:00-12:30 Mr. RYU Nae-young (University of Strasbourg) The Status of the Image in the work of the Korean ‘literati – painter’ Du-seo YUN (1668-1715) 
12:30-13:00 Prof. JUNG Byungsul (Seoul National University) Prince Sado and the royal painter, Duksung Kim ..., 1729~1797 
13:00- 14:30 Lunch time 
 
14.30-18.00 II SESSION – Korean traditional costume and culture 
14:30-15:00 Prof. LEE Min Heui (Kangwon National University, Chucheon) Costume Culture in Korean Classic Novel Chunhyang-jeon 
15:00-15:30 Dr. LEE-NIINIOIA Hee Sook (Helsinki) Costume Culture of Hanbok as a Living Heritage and Korean Identity 
15:30-16:00 Ms. Maria KRZYWANIA-LEE (Ilsan, Province Gyeonggi, South Korea) Similarities and Differences between Traditional and Modern Approaches in Minhwa – Korean Traditional Folk Painting 
16.00-16.30 Coffee break 
16:30-17:00 Dr. Marzanna POPŁAWSKA (University of Wrocław; Polish Institute of World Art Studies) The National Gugak Center – Preserving and Promoting Intangible Cultural Properties in Korea 
17:00-17:30 Prof. Mark DE FRAEYE (St. Lucas University College of Arts & Design, Anwerp) Korea’s eternal spirit: San-shin, the mountain God 
17:30-18:00 Mr. John J. TOOMEY (Siam Society, Bangkok) The Heart of the Korean Way of Tea 
18:00- 18:30 - Discussion 
October 26th, 2012 
9:00-12:30 III SESSION – Art of 20th-21st centuries 
9:00-9:30 Dr. Beccy KENNEDY (Manchester Metropolitan University) Orienting and Disorienting Contemporary Korean Art 
9:30-10:00 Mr. CHAE Jung-Gyun (York University) Korean Perspective and Its Influence on Avant-guard and American Modernism: A comparison with Chinese and Japanese Perspectives 
10:00-10:30 Ms. Lisa BOSBACH (Academy of Media Arts, Cologne) From Music to Television to Video Art 
10.30-11.00 Coffee break 
11:00-11:30 Dr. Joanna KUCHARZEWSKA (Nicolaus Copernicus University, Torun; Polish Institute of World Art Studies) Between tradition and modernity in architectural works of Seung H-Sang. 
11:30-12:00 Prof. Gert GROENING (Garden Culture and Open Space Development; Institute for History and Theory of Design, Berlin University of the Arts, Berlin) The Heewon, .. where the pungrju, .. can be perceived – an outstanding example of garden culture in Korea. 
12:00-12:30 Dr. Małgorzata JANKOWSKA (Nicolaus Copernicus University, Torun; Polish Institute of World Art Studies) Hunting for self-image. Construction of identity of Nikki S. Lee 
12:30-14:00 Lunch time 
14:00-15:30 IV SESSION – Museum art collection 
15:00-15:30 Dr. Stephan von der SCHULENBURG (Museum für Angewandte Kunst, Frankfurt a. M.) Korea Collections in German Museums 
15:30-16:00 Mr. Robert PELZ (Free University, Berlin) A Korean Ancestor Portrait at the Museum of East Asian Art in Cologne 
16:00-16:30 Ms. Małgorzata MARTINI (Museum of Japanese Art and Technology, Krakow; Polish Institute of World Art Studies) Korean art from the Polish collections 
16:30-17:00 – Discussion and closing of the conference 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 5
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 6
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 7-8
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 9
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 10
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 11-12
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.