Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Współpraca zagraniczna

31. 05. 2012

Umowa o współpracy między Siam Society (under Royal Patronage), reprezentowanym przez  prezesa panią senator Bilaibhan Sampatisiri  a Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata, reprezentowanym przez  prezesa  prof.  dr. hab.  Jerzego Malinowskiego.

Siam Society założone w 1904 roku jest najstarszą, najbardziej prestiżową pozauniwersytecką instytucją naukową Tajlandii i Azji Południowo-Wschodniej. Posiada dużą naukową bibliotekę, zbiory sztuki, prowadzi badania i ochrania narodową  spuściznę swojego kraju. Umowa z PISnSŚ jest  drugą umową podpisaną przez Siam Society z instytucjami europejskimi (po umowie z Casa Asia w Barcelonie).  

14.09. 2012

Umowa o współpracy w zakresie historii sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego między instytucjami naukowymi Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej podpisana przez prof. dr Wiktora W. Wanslowa – dyrektora Naukowo-Badawczego Instytutu Teorii i Historii Sztuki Rosyjskiej Akademii Sztuki (Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств) w Moskwie, prof. dr. Nikołaja A. Chrenowa – zastępcę Państwowego Instytutu Historii Sztuki (Государственний институт искусcтвознания) w Moskwie oraz prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego – prezesa Polskiego Instytutu Studiów na Sztuką Świata i dr Jerzego Grochulskiego – prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.

Umowa została podpisana w Pałacu Łazienkowskim na zakończenie I Konferencji Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki POLSKA – ROSJA: SZTUKA I HISTORIA - I конференции польских и российских историков искусства ПОЛЬША –РОССИЯ: ИСКУССТВО  И  ИСТОРИЯ.  Otwarła ona drogę do współpracy między polskimi i rosyjskimi instytucjami naukowymi.

09.11. 2012

Umowa o współpracy między  Indonesian Institute of the Arts (Institut Seni Indonesia) w Surakarta a Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata, została podpisana przez prof. dr. T. Slamet Suparno, S. Kar., M.S. - rektora oraz  prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego – prezesa.

Indonesian Institute of the Arts w Surakarta to znany w świecie uniwersytet artystyczny, powstały w 1965 roku, w którym naucza się  tradycyjnych  sztuki Indonezji (muzyki, teatru wayang, tańca i rzemiosła artystycznego).

26.06. 2013

Umowa o współpracy między Naukowo-Badawczym Instytutem Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki Rosyjskiej Akademii Architektury i Budownictwa (Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства, Российской академии архитектуры и строительных наук) w Moskwie, reprezentowanym przez dyrektora prof. dr Igora A. Bondarenkę a Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata, reprezentowanym przez prezesa prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego. Umowa obejmuje: wymianę naukowców, organizację wspólnych konferencji i seminariów naukowych, a także wystaw architektonicznych i historyczno-architektonicznych, projekty wspólnych badań i publikacji ich rezultatów, przekłady i recenzowanie prac naukowo-badawczych.   

Instytut, założony w 1933 roku, jest najważniejszym ośrodkiem badań nad architekturą w Rosji. Posiada wiele oddziałów .m.in. w Petersburgu, kształci kadry naukowe, wydaje czasopisma, w tym „Архитектурное наследство (Architectural Heritage), organizuje konferencje naukowe.

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 16: Anna Izabella Król, Chiny w latach 1898- 1937. Między artystyczną tradycją a sztuką Zachodu / China between artistic tradition and Western art. 1898 - 1937
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 17: Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początku XX wieku / Japan in the Polish art. and culture at the end of the 19th and the beginning of the 20th century
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 18: Barbara Maria Perucka, Livre des merveilles. Burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr. 2810 z Bibliothèque nationale de France/ Livre des merveilles. A Burgundian vision of Orient in the late Middle Ages in the
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 19: Maciej Tybus, Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia / The Dutch-Japanese cultural relationships and Japanese inspirations in 17th century Dutch art
więcej
​STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 20: Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz, Muzeum Starożytności w Wilnie. Historia i rekonstrukcja zbiorów malarstwa i grafiki / Museum of Antiquities in Vilna. The history and reconstruction of painting and graphics collections
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 21: Dorota Grubba-Thiede, Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej / Figurative tendencies in Polish postwar sculpture
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 22: Mateusz Soliński, Lucian Freud – malarz ciała / Lucian Freud. The body painter
więcej
ŻRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY: t. T. III: Łukasz Kossowski, Małgorzata Martini (współpraca), Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice / A Great Wave. Inspiration from Japanese art in Polish painting and graphic art
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Светлана М. Червонная, Современная мечеть: отечеcтвенный и мировой опыт новейшего времени
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Jan Wiktor Sienkiewicz, Artyści Andersa. Continuità e novità
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / ART OF EASTERN EUROPE Tom / Vol. IV, 2016, Henryk Siemiradzki i akademizm / Генрих Семирадский и академизи red. /eds. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Katarzyna Maleszko; współpraca / сотрудничество / collaboration Tatyana L. Karpova
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XV: Art in Jewish Society, Jerzy Malinowski, Renata Piątkowska, Małgorzata Stolarska-Fronia & Tamara Sztyma (eds.)
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XVI: Arte de la Amėrica Latina y relaciones artisticas entre Polonia y Latinoamėrica, Ewa Kubiak, Olga Osabel Acosta Luna (eds.)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.