Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Konserwacja

Ochrona dziedzictwa kultury i zachowanie całej jego różnorodności jest ważnym zadaniem światowej społeczności w XXI wieku. W tym kontekście umacniającemu się poczuciu współodpowiedzialności towarzyszy obecnie świadomość istnienia wielu konkretnych problemów, dotyczących konserwacji, restauracji oraz dokumentacji światowego dziedzictwa, związanych z odmiennością kulturową różnych obszarów oraz różnorodnymi definicjami spuścizny kultury. XX wiek przyniósł znaczące zmiany w rozumieniu roli konserwacji i ochrony światowego dziedzictwa. Takie dokumenty jak Dokument z Nara o Autentyzmie, Deklaracja z Yamato czy Karta z Burra promują bardziej holistyczne spojrzenie na dziedzictwo materialne, dostrzegając jego związki z aspektami niematerialnymi i uwzględniając jego pełen kontekst kulturowy, w tym także zagadnienia społeczne oraz otoczenie zabytku. Teoria konserwacji, leżąca u podstaw zawartych w tych dokumentach zasad konserwatorskich umożliwia prowadzenie powszechnego dialogu, uwzględniającego różnorodność kulturową na świecie – a zarazem dającego pełniejszy obraz światowego dziedzictwa oraz możliwości właściwej jego ochrony.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata podejmuje zagadnienia ochrony i konserwacji materialnego dziedzictwa kulturowego obszarów geograficznych, będących przedmiotem jego zainteresowania. Od początku istnienia wcześniejszej formacji - Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu, z którego Instytut się wyłonił – zagadnienia te były podejmowane nie tylko na cyklicznych toruńskich spotkaniach, ale także przy okazji różnych konferencji tematycznych lub poświęconych wyłącznie zagadnieniom konserwatorskim, jak np. konferencja Polska Konserwacja w Egipcie i na Bliskim Wschodzie. Istotna część aktywności organizacji, odnosząca się do ochrony światowego dziedzictwa,  dotyczyła działań na forum cyklicznych Spotkań Ministrów Kultury krajów skupionych w Asia-Europe Foundation (ASEM CMM), gdzie uczestniczyliśmy w pracach związanych z  organizacją współpracy w zakresie ochrony i konserwacji zabytków europejskich i azjatyckich. W latach 2011 i 2013 Instytut  współpracował z programemu British Library Arcadia, obejmującym digitalizację i konserwację kolekcji rękopisów w Etiopii. W 2012 roku ze środków Ministerstwem Spraw Zagranicznych, uzyskanych za pośrednictwem  Ambasady RP w Hanoi przeprowadzone zostały w Hue Monuments Conservation Center w dawnej stolicy Wietnanu Wietnamu - Hue warsztaty konserwatorskie w ramach ”Technical Training in Hue for Vietnamese Specialists in the Area of Renovation and Conservation of Historic Sites and Objects” dla specjalistów z tego kraju. W siedzibie Instytutu odbywają się cykliczne seminaria, na których obok zagadnień historycznych i kulturoznawczych omawiana jest także problematyka konserwatorska.

Naszym celem jest prezentacja teoretycznych i praktycznych  zagadnień konserwacji i ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego w kontekście odmienności kulturowych w rozumieniu wartości estetycznych, społecznych i duchowych. Polska jest krajem, którego doświadczenia, dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego mają wyjątkowy charakter. Trudne dzieje kraju, walka o zachowanie tożsamości narodowej, a potem konieczność odbudowy ze zniszczeń wojennych, wpłynęły nie tylko na bogate doświadczenia w ratowaniu dziedzictwa, ale także na powstanie „polskiej szkoły konserwacji”, która była związana ze specyficznymi uwarunkowaniami kulturowymi. Nasi członkowie prowadzą prace konserwatorskie w różnych krajach, ale także zajmują się konserwacją i ochroną sztuki pozaeuropejskiej w kolekcjach polskich. 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 7-8 (82-83)
więcej
KULTURA ARTYSTYCZNA T. 2
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE, T. 6
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 8
więcej
WORLD ART STUDIES 2018 T. 18
więcej
DAGEROTYP 2018 NR 1 (25)
więcej
POZA SERIAMI
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. IV
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. V
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 7
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ART DIARY, T. 8
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIESON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XVI
więcej
STUDIA O SZTUCE NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ART, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. VI
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 9 (84)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 10 (85)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 11 (86)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 12 (87)
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. VI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 1 (88)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 2 (89)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.