Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES

Vol. XV: Art in Jewish Society, Jerzy Malinowski, Renata Piątkowska, Małgorzata Stolarska-Fronia & Tamara Sztyma (eds.)

Table of contents:Jerzy Malinowski, Introduction; I. ARTISTIC IDEAS IN JEWISH SOCIETY: Renata Piątkowska, A shared space. Jewish students at the Warsaw Academy of Fine Arts (1923–1939); Aviv Livnat, Far Undzere Kinstler (For Our Artists) . Tea Arciszewska and the Jewish artists; Joanna Matyjasek, Functions of traditional Jewish paper-cutting in the past and their modern-day changes; Izabella Powalska, Samuel Hirszenberg and the Zionism; Artur Kamczycki, From Mentsh to Macho . Zionism, Gender and the gender ;Eugeny Kotlyar "If I forget Thee, Jerusalem." Eastern European synagogue decorations in the Zionist paradigm; Tamara Sztyma, Unrealised projects. Plans for Jewish monuments before 1939; II. SOCIETIES IN ARTISTS’ EYE: William Gilcher, The artist and the patron: Izrael Lejzerowicz and the Margolin/Spektor family in pre-war Lodz; Dominika Buchowska, Jewish themes in David Bomberg’s early works; Małgorzata Stępnik, The artist, the explorer, the initiate. Spiritual journeys of Maya Deren; Gail Levin, Theresa Berenstein (1890–2002): A Krakow-born Jewish Artist in America; Teresa Śmiechowska, Master and apprentice . The photographic work of Alter Kacyzne and Menachem Kipnis  – influences, similarities, differences, and a life cut short; Irina Obuchowa-Zielińska, Henryk Stifelman, the Warsaw architect in the context of his time; III. SOCIAL ENCOUNTERS AND SEARCH FOR THE SELF: Małgorzata Stolarska-Fronia, Ludwig Meidner – a hyperbaroque expressionist; Monika Czekanowska-Gutman, Dialogue with Christian art: The Pietà in early 20th-century Jewish art; Irena Kossowska, In search for cultural identity: Bruno Schulz, Debora Vogel and Giorgio de Chirico; Ziva Amishai-Maisels,  Chagall's Jewish identity; Sergey R. Kravtsov, Synagogue architecture of Volhynia: a search for identities; Haim Finkelstein, E . M . Lilien: Between Drohobych and Brunswick, ina Khisamova The role of Kazan Art School in a formation of a creative destiny of the sculptor Yankel Katz; Eleonora Jedlińska, The art of life and the art: Eugenia (Gina) Pinkus-Szwarc and Marek Szwarc; IV. WHEN JEWISH ART MEETS HISTORY; Vita Susak, “Laocoon: or the Limits” of pogroms representation  in visual arts (first third of the 20th century); Batya Brutin, Lea Grundig: Duality between political and Jewish identity – 1933–1939; Karina Simonson, Historical memory in the work of South African Litvak photographers; Maya Balakirsky- Katz, Cartooning citizen collaboration: A 1949 Jewish war film in Moscow; V. DOCUMENTING AND REVISITING JEWISH TRADITION: Magdalena Kunińska, In search of the Jewish identity: Zofia Ameisenowa and research into Jewish iconography  and its place in Polish art history discourse; Vilma Gradinskaite History of art collection in Vilnius Jewish Museums: from the Time  of the Russian Empire to the Present; Jana Švantnerová Prešov Jewish Museum. Communities and individual donors to its collection; Anna Lebet-Minakowska, Minister dream or ‘cold’ calculation? History of the Judaica Department  of the National Museum in Krakow in the years 1935–1939; Ariane Handrock Representing and constructing Jewish art: Alfred Grotte as an architect and author; Barry Dov Walfish Otto Schneid and his Archive: A new digital resource for the study of modern Jewish art; REVIEWS: Dominika Buchowska, Jewish Art in London. Review of the exhibition: Out of Chaos, Ben Uri,  100 Years in London (2 July–3 December 2015), Somerset House, London; Regina Weinreich, Degenerate Art: Exile to Extinction.

 

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw–Toruń 2016 ISBN 978–83– 62737–91–8 (318 pp.)

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 16: Anna Izabella Król, Chiny w latach 1898- 1937. Między artystyczną tradycją a sztuką Zachodu / China between artistic tradition and Western art. 1898 - 1937
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 17: Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początku XX wieku / Japan in the Polish art. and culture at the end of the 19th and the beginning of the 20th century
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 18: Barbara Maria Perucka, Livre des merveilles. Burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr. 2810 z Bibliothèque nationale de France/ Livre des merveilles. A Burgundian vision of Orient in the late Middle Ages in the
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 19: Maciej Tybus, Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia / The Dutch-Japanese cultural relationships and Japanese inspirations in 17th century Dutch art
więcej
​STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 20: Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz, Muzeum Starożytności w Wilnie. Historia i rekonstrukcja zbiorów malarstwa i grafiki / Museum of Antiquities in Vilna. The history and reconstruction of painting and graphics collections
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 21: Dorota Grubba-Thiede, Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej / Figurative tendencies in Polish postwar sculpture
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 22: Mateusz Soliński, Lucian Freud – malarz ciała / Lucian Freud. The body painter
więcej
ŻRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY: t. T. III: Łukasz Kossowski, Małgorzata Martini (współpraca), Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice / A Great Wave. Inspiration from Japanese art in Polish painting and graphic art
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Светлана М. Червонная, Современная мечеть: отечеcтвенный и мировой опыт новейшего времени
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Jan Wiktor Sienkiewicz, Artyści Andersa. Continuità e novità
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / ART OF EASTERN EUROPE Tom / Vol. IV, 2016, Henryk Siemiradzki i akademizm / Генрих Семирадский и академизи red. /eds. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Katarzyna Maleszko; współpraca / сотрудничество / collaboration Tatyana L. Karpova
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XV: Art in Jewish Society, Jerzy Malinowski, Renata Piątkowska, Małgorzata Stolarska-Fronia & Tamara Sztyma (eds.)
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XVI: Arte de la Amėrica Latina y relaciones artisticas entre Polonia y Latinoamėrica, Ewa Kubiak, Olga Osabel Acosta Luna (eds.)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.