Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

DAGEROTYP. STUDIA Z HISTORII I TEORII FOTOGRAFII / DAGUERREOTYPE STUDIES IN THE HISTORY AND THEORY OF PHOTOGRAPHY

No. 1 (25) - Fotografia i Sztuka /  Photography & Art, MAŁGORZATA MARIA GRĄBCZEWSKA (ed.)

Spis treści / Contents: MAŁGORZATA MARIA GRĄBCZEWSKA, „Dagerotyp” – nowy początek / ‘Daguerreotype’ – new beginning; STUDIA / STUDIES: ANNA MASŁOWSKA, „O zastosowaniu fotografii do malarstwa” – nowe  medium w atelier malarza w XIX w. / ‘On the use of photography for painting’  – a new medium in the painter’s  arsenal in the nineteenth century; LECH LECHOWICZ, Fotografia w kręgu awangardy lat 1909–1939.  Konstruktywizm / Photography in the avant-garde circle of 1909–1939. Constructivism; ADAM MAZUR, Radość fotografii. uwagi o twórczości Piotra Uklańskiego ‘ The Joy of Photography. Notes on Piotr Uklański’s Work; KOLEKCJE / COLLECTIONS: MONIKA KOZIEŃ, Sztuka współczesna w zbiorach Muzeum Fotografii w Krakowie; WOJCIECH WALANUS, Zbiory Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego; RECENZJE / REVIEWS: WERONIKA KOBYLIŃSKA-BUNSCH, W nieustannym napięciu.Wokół Foto-konstelacji Pawła Mościckiego; WITOLD KANICKI, Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna  w latach 1945–1955 Macieja Szymanowicza; VARIA: Stefan Czyżewski Zofia Rydet – dziedzictwo kultury i fotograficzny  eksperyment; LECH LECHOWICZ, Historia fotografii polskiej, opracowanie zbiorowe  – dzieje przedsięwzięcia; „Dagerotyp” – zawartość numerów 1–24, oprac . Barbara Kosińska; Wybór publikacji związanych z historią i teorią fotografii (lata 2016–2017), oprac. Weronika Kobylińska-Bunsch; Summaries.

Stowarzyszenie Historyków Fotografii Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata Muzeum Fotografii w Krakowie, Warszawa 2018 ISSN 1233-2445 (s. 258)

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA ZA 2019 ROK
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM 2021 NR 11-12 (110-111)
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
Henryk Siemiradzki and the International Artistic Milieu in Rome
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI – STUDIA I MATERIAŁY, T. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI – STUDIA I MATERIAŁY, T. 2
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. VI
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.