Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2013-01-23 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 1 (4)

pobierz pdf


KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 1 (4) 

Styczeń 2013 roku

ZARZĄD PRZESYŁA CZŁONKOM I WSPÓŁPRACOWNIKOM INSTYTUTU 
SERDECZNE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE 
 
Polski Instytutu Studiów nad Sztuką Świata 
w Warszawie, przy ul. Foksal 11 lokal 6, 
 
zaprasza na: 
 
- Zebranie Naukowe Oddziału Warszawskiego w dniu 10 stycznia (czwartek) o godz. 18 z wykładem prof. Jana Wiktora Sienkiewicza (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ) Artyści Andersa na Bliskim Wschodzie 
 
- Spotkanie Zakładu Sztuki Ameryki Środkowej i Południowej w dniu 17 stycznia (czwartek) o godz.18, które poprowadzi dr Ewa Kubiak (Uniwersytet Łódzki; PISnSŚ). W programie: 
- wykład prof. Doris Bienko de Peralta (Escuela Nacional de Antropología e Historia, I.N.A.H., México), Ikonografia wizji religijnych w sztuce kolonialnej Meksyku (w języku polskim) 
- prezentacja nowego rocznika PISnSŚ „Arte de America Latina” vol. I – Studia o sztuce prekolumbijskiej i iberoamerykańskiej / Estudios de arte precolumbiano e iberoamericano, pod red. Ewy Kubiak, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011 [2012]. 
 
- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Azji i Afryki w dniu 19 stycznia (sobota) o godz. 11: 
- Dr Anna Nadolska-Styczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Od znaku do ornamentu. O przemianach w zdobnictwie tkanin Afryki Zachodniej 
- Dr Aneta Pawłowska (Uniwersytet Łódzki; PISnSŚ), Sztuka i apartheid 
 
- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Rosji i Europy Wschodniej w dniu 26 stycznia (sobota) o godz. 11: 
- Dr Dominik Ziarkowski (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków; PISnSŚ), Akwarele Giacoma Quarenghiego i Zygmunta Vogla - wczesne świadectwa zainteresowania rosyjskimi i polskimi zabytkami narodowymi 
- Dr Maria Nitka (Uniwersytet Zielonogórski), "Rzym, papież, kościoły, obrazy" (N. Gogol) - Wieczne Miasto rosyjskich i polskich artystów lat 20 i 30 XIX wieku. 
 
- Informacja o publikacjach: 
 
JOANNA RYDZKOWSKA, Spuścizna kulturowa Ormian polskich. Iluminowane rękopisy z XVI – XVIII wieku w zbiorach polskich (Cultural heritage of the Polish Armenians. Illuminated manuscripts of the 16th-18th centuries in Polish collections) 
Wyd. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata. Warszawa – Toruń 2012 (60 s.) 
Dla Ormian - ważnej mniejszość narodowej w dawnej Rzeczypospolitej, księgi rękopiśmienne stanowiły najważniejszy element kultury materialnej. W ormiańskich skryptoriach m.in. we Lwowie i Kamieńcu Podolskim powstały setki iluminowanych rękopisów. Niestety, do dziś zachowało się tylko około stu, przechowywanych w bibliotekach i muzeach na całym świecie, przede wszystkim w Instytucie Dawnych Rękopisów Matenadaran w Erywaniu i w Bibliotece oo. Mechitarystów w Wiedniu. Jedynie 16 zabytków znajduje się w Polsce: w Bibliotece Narodowej w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Bibliotece XX Czartoryskich w Krakowie, Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Istotną część pracy stanowi katalog zawierający informacje kodykologiczne, opis rękopisów ze szczególnym uwzględnieniem zdobień oraz bibliografię. Ponadto w pracy znajdują się: stan badań nad rękopisami ormiańskimi w Polsce, zarys historii zbiorów, opis rękopisów, przywiezionych przez Ormian do Polski z innych ośrodków, analiza porównawczą rękopisów Łazarza z Tokatu oraz 67 reprodukcji miniatur. Praca została zrealizowana dzięki dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 
Opr. Joanna Rydzkowska 
 
“古今波兰艺术和中波美术交流” (Poland-China: Art and Cultural Heritage)

马丁. 雅谷比, 陈淑君 (编者), MARCIN JACOBY (ed.)

上海锦绣文章出版社,上海 (Shanghai Jinxiu Wenzhang), Shanghai 2012;

ISBN 978-7-5452-0351-6 (272 s.)

Publikacja zawiera 24 artykuły autorstwa polskich historyków sztuki reprezentujących różne ośrodki akademickie naszego kraju. Teksty zostały zaprezentowane pierwotnie podczas I Konferencji Polskich i Chińskich Historyków Sztuki „Sztuka i Dziedzictwo Kulturowe” w Krakowie w dniach 14–16.09.2009. Tom Poland-China. Art and Cultural Heritage, zawierający teksty polskie i chińskie, został wydany w 2012 roku w języku angielskim nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (ISBN: 978-83-233-3235-0), pod redakcją dr. Joanny Wasilewskiej. Wydanie chińskojęzyczne zawiera wyłącznie teksty badaczy polskich, tłumaczone na język chiński przez panią He Juan. Jest to pierwsza tego typu publikacja akademicka, która prezentuje obszerną wiedzę naukową z zakresu polskiej historii sztuki w Chinach, w języku chińskim. Publikacja ma zasięg ogólnochiński, dystrybuowana jest w księgarniach na terenie całego kraju oraz dostępna w sprzedaży wysyłkowej. 
Opr. dr Marcin Jacoby 
 
Zarząd informuje o I Sympozjum polskich i rosyjskich historyków sztuki Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815-1990, które odbędzie się w dniach 27 – 28 czerwca 2013 roku w Toruniu (załącznik 1) 
 
Składki 
Zarząd gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie. 

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska: 
24 1940 1076 3101 7420 0000 0000 

Załącznik 1 
POLSKI INSTYTUT STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA W WARSZAWIE 
PAŃSTWOWY INSTYTUT HISTORII SZTUKI W MOSKWIE 
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA – ZAKŁAD HISTORII SZTUKI NOWOCZESNEJ WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH, KATEDRA HISTORII SZTUKI I KULTURY WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH I BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA 
zapraszają na 
I SYMPOZJUM POLSKICH I ROSYJSKICH HISTORYKÓW SZTUKI W TORUNIU 
POLSCY I ROSYJSCY ARTYŚCI I ARCHITEKCI W KOLONIACH ARTYSTYCZNYCH ZAGRANICĄ I NA EMIGRACJI POLITYCZNEJ 1815 – 1990 
 Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu , Plac Rapackiego 3 
 27 – 28. 06. 2013 
 Sympozjum jest wynikiem I Konferencji Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki POLSKA – ROSJA: SZTUKA I HISTORIA, która odbyła się w Warszawie w dniach 12-14. 09. 2012. 
 Program konferencji podzielony zostanie na cztery sekcje, po dwie równoległe w obydwu dniach: 
I. POLACY I ROSJANIE W KOLONIACH ARTYSTYCZNYCH W EUROPIE (RZYM, PARYŻ, MONACHIUM) W XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU 

Początek wspomnianego okresu łączy się z kongresem wiedeńskim i stabilizacją polityczną Europy. Po 1815 roku pojechali do Rzymu stypendyści polscy z artystycznych oddziałów Uniwersytetów: Wileńskiego, Krakowskiego i Warszawskiego i rosyjscy z Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, którzy nawiązali ze sobą koleżeńskie kontakty i studiowali w tych samych pracowniach. Po upadku powstania listopadowego pojawili się w Paryżu pierwsi polscy artyści – emigranci polityczni. W drugiej połowie XIX wieku Polacy i Rosjanie stykali się we wszystkich europejskich środowiskach. Wielu Polaków było stypendystami Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Znane są polsko-rosyjskie związki małżeńskie i kontakty towarzyskie. Wielu polskich artystów z Paryża wystawiało w Rosji. 
II. POLACY I ROSJANIE W ECOLE DE PARIS I INNYCH ŚRODOWISKACH ARTYSTYCZNYCH 1910-1939 

Od około 1910 roku do 1939 Polacy, Rosjanie oraz Żydzi (zwłaszcza pochodzący z dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej, potem zachodnich guberni Cesarstwa) tworzyli w Paryżu jedno środowisko, związane m.in. z pracowniami La Ruche. Po rewolucji 1917 roku wielu artystów z Rosji było politycznymi emigrantami; w przeciwieństwie do nich polscy artyści, przyjeżdżający po studiach zwłaszcza w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, mogli liczyć na opiekę odrodzonego państwa. Skomplikowane okazywały się problemy identyfikacji narodowej. Niektórzy artyści, którzy przyjechali z Rosji uważali się za Polaków, choć nigdy nie byli w Polsce, inni wystawiali jako Rosjanie, choć 
pochodzili z Polski. Polacy i Rosjanie kontaktowali się także w innych środowiskach – w Berlinie czy Nowym Jorku. 
III. POLSCY I ROSYJSCY ARCHITEKCI ZAGRANICĄ 

 Polscy architekci już w XIX wieku kształcili się i działali w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Południowej. Problemem w interpretacji polsko-rosyjskich relacji jest działalność polskich (lub polskiego pochodzenia) architektów, wykształconych w Petersburgu czy Moskwie i czynnych w Rosji do czasów rewolucji 1917 roku. Część z nich wówczas wyjechała do Polski, niektórzy przenieśli się do innych państw Europy lub Azji, inni pozostali w Rosji. Wielu architektów Rosjan po 1917 roku podążyło na emigrację m.in. do Jugosławii, Francji, Niemiec i USA. Na emigracji uformowało się nowe pokolenie architektów, pracujących i kształcących się w państwach osiedlenia. Druga fala rosyjskich architektów-emigrantów po II wojnie światowej udała się głównie do USA i Australii. W okresie po II wojnie światowej także polscy architekci-emigranci tworzyli w różnych częściach świata. 
IV. TWÓRCZOŚĆ POLSKICH I ROSYJSKICH ARTYSTÓW NA EMIGRACJI POLITYCZNEJ 

Zmiany polityczne w Rosji po rewolucji 1917 i wojnie domowej spowodowały emigracje artystów - początkowo masową pierwszą falę wyjazdów, a następnie indywidualne wyjazdy czy ucieczki. Do środowiska emigracji dołączyli Rosjanie, przebywający zagranicą od przedrewolucyjnych czasów. W ten sposób dokonał się podział na przebywających w ZSRR i na Rosyjską Emigrację (Russkoje zarubieże). Początkowo miały one przeciwstawny politycznie charakter, narastający w czasach pogłębiającej się samoizolacji ZSRR. Później jednak niektórzy artyści emigracyjni sympatyzowali z władzami radzieckimi i utrzymywali z nimi kontakty. Interesującym aspektem polsko-rosyjskich stosunków jest działalność tzw. „białej emigracji” rosyjskiej w międzywojennej Polsce. Rosyjska emigracja posiadała kontakty z polską emigracją, która podczas II wojny światowej i po 1945 roku osiadła przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, Francji, USA, Kanadzie czy Australii. Emigracyjni artyści obydwu narodów nie tylko wnieśli wkład do światowej kultury, lecz niekiedy także pośredniczyli w przyswojeniu światowego dorobku przez własne narodowe kultury. Na emigracji powstawały polskie i rosyjskie związki i grupy artystów, działały galerie, wydawano książki i czasopisma. Ostatnia chronologicznie część sympozjum zostanie zamknięta na 1990 roku. 
Przewidziane są dwa wieczorowe spotkania i dyskusje panelowe: 
- Stan badań nad twórczością artystów i architektów w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej, 
- Perspektywy polsko-rosyjskich badań nad koloniami artystycznymi zagranicą i na emigracji politycznej. 
Organizatorzy przewidują udział 40 osób, po 20 osób z Polski i Rosji. Zgłoszenia do 28 lutego 2013 na adres: jmalin@umk.pl 
Językami sympozjum są polski i rosyjski. Na referat przeznaczone jest 20 minut, a następne 10 na pytania i przygotowanie następnego wystąpienia. 
Polscy uczestnicy konferencji sami pokrywają koszty noclegu i wyżywienia. Organizatorzy mogą pomóc w rezerwacji noclegu w Domach Akademickich. 
Rosyjskim uczestnikom organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia. 
Organizatorzy sympozjum: 
Prof. zw. dr hab. Jerzy Malinowski – kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK jmalin@umk.pl ; prezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata 
Dr Krzysztof Nierzwicki – dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UMK krzysztof.nierzwicki@bu.umk.pl 
Prof. dr hab. Jan W. Sienkiewicz – kierownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji Wydziału Nauk Historycznych UMK janwikt1@yahoo.it 
Prof. zw. dr hab. Świetłana Czerwonnaja – profesor Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Nauk Historycznych UMK swetlana@umk.pl 
Dr Liliana Górska – sekretarz naukowy Biblioteki Uniwersyteckiej UMK liliana.gorska@umk.pl 
Emilia Ziółkowska – doktorant Katedry Historii Sztuki i Kultury Wydziału Nauk Historycznych UMK, sekretarz naukowy sympozjum emiliazet@o2.pl 
 
I SYMPOZJUM POLSKICH I ROSYJSKICH HISTORYKÓW SZTUKI W TORUNIU 
 
POLSCY I ROSYJSCY ARTYŚCI I ARCHITEKCI W KOLONIACH ARTYSTYCZNYCH ZAGRANICĄ I NA EMIGRACJI POLITYCZNEJ 1815 – 1990 
 Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu , Plac Rapackiego 3 
 27 – 28. 06. 2013 
 Zgłoszenie uczestnictwa w sympozjum 
 
Imię 
Nazwisko 
Stopień naukowy 
Instytucja (uczelnia, wydział, instytut, zakład) 
Adres miejsca pracy 
Adres do korespondencji 
Telefon 
Faks 
E-mail 
Tytuł wystąpienia 

Abstrakt wystąpienia (do 1000 znaków) 
 
Rezerwacja noclegu dla uczestników z Polski 
Okres pobytu w Polsce (w celu wystawienia zaproszenia) dla uczestników z Rosji. 

„Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.” 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.