Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2015-10-01 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 10 (37) Październik 2015 roku

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr 10  (37)

Październik  2015 roku

Pobierz PDF

Zarząd i  Zarządy Oddziałów Toruńskiego, Krakowskiego i Warszawskiego zapraszają  na konferencje:

 

VI KONFERENCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ W TORUNIU -  PARYŻ I ARTYŚCI POLSCY 1945-1989

(program  – załącznik 1)

 

EAST ASIAN THEATRES: TRADITIONS - INSPIRATIONS - EUROPEAN / POLISH CONTEXTS 

(program – załącznik  2)

 

70 LAT NIEPODLEGŁOŚCI INDONEZJI”

(program – załącznik  3)

 

ZAŁĄCZNIK 1 

 

VI KONFERENCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ W TORUNIU -  PARYŻ I ARTYŚCI POLSCY 1945-1989

7. 10.  2015  ŚRODA  

 

09.30-10.15   Rejestracja uczestników, kawa

10.15-10.30   Otwarcie konferencji

10.30-11.10  Prof. Jerzy Malinowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Losy żydowsko-polskich  artystów  w Paryżu  po 1944 roku

11.10-11.30 Prof. Swietłana Czerwonnaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Kowno (Kaunas) – Wilno (Vilnius) – Paryż: litewska, równoległa do polskiej, emigracja artystyczna podczas i po II wojnie światowej

11.30-12.00   Dyskusja i przerwa na kawę

12.00-12.20 Prof. Piotr Marciniak (Politechnika Poznańska; PISnSŚ), Aleksandra Raniewicz (Politechnika Poznańska),  Polska emigracja architektoniczna we Francji po II wojnie światowej i jej wpływ na kształtowanie przestrzeni

12.20-12.40 Aleksandra Błonka (Katolickim Uniwersytet Lubelski), Jerzy Brodnicki  - Van Haardt – jeden artysta, dwie biografie

12.40-13.00 Dorota Szomko-Osękowska (Muzeum Historyczne, Sanok), Jan Ekiert – artysta cichego głosu

13.00-13.20 Ewa Ziembińska (Muzeum Narodowe w Warszawie; PISnSŚ), Polskie rzeźbiarki w Paryżu po 45’.

13.20-14.00 Dyskusja

14.00-15.00 Obiad

15.00-15.20 Dr Katarzyna Kulpińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Twórczość graficzna i działalność wydawnicza Franciszka Prochaski.

15.20-15.40 Dr Paweł Ignaczak (Muzeum Narodowe, Poznań),  Polscy graficy we Francji po 1945 r. w zbiorach artystycznych Biblioteki Polskiej w Paryżu 

15.40-16.00 Prof. Tomasz Gryglewicz (Uniwersytet Jagielloński), Motywy paryskie w twórczości Jana Lebensteina jako obraz upadku człowieka w wielkim mieście 

16.00-16.20 Irina Gavrash (Uniwersytet Gdański; PISnSŚ), Naczynia połączone. Polski i francuski okresy twórczości Waleriana Borowczyka

16.20-16.50  Dyskusja i przerwa na kawę

16.50-17.10 Dr Dorota Grubba-Thiede (PISnSŚ),  Od „Ściany płaczu” przez afirmatywną partycypację do sytuacjonistycznego „szeptu”: notatki o paryskich działaniach Wostana, Aliny Szapocznikow, Wandy Czełkowskiej oraz Andrzeja Wojciechowskiego w latach 1946-1973.

17.10-17.30 Dr Katarzyna Lewandowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Czarne słońce, białe księżyce - śmierć w sztuce Aliny Szapocznikow i Angeliki Markul

17.30-17.50 Marlena Przybył (Université de Nantes), Papiers déchirés Edwarda Barana  

17.50-18.10 Dr Małgorzata Stępnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; PISnSŚ), Owocne nieistnienie. Piotr Szmitke i paryskie simulacrum.

18.10-19.00 Dyskusja

19.00 Kolacja

8. 10. 2015  CZWARTEK   

10.00-10.20 Prof. Tomasz de Rosset (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Paryż artystów Polski Ludowej

10.20-10.40 Anna Zelmańska-Lipnicka (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk),  Janusz Strzałecki - rewizje twórczości w świetle pomysłu utworzenia w  Paryżu Szkoły Kopii, jako oddziału Państwowej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdańsku.

10.40-11.00 Dr Hubert Bilewicz (Uniwersytet Gdański), Paryskie za(o)patrzenie szkoły sopockiej

11.00-11.20 Dr Małgorzata Geron (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Roman Zrębowicz „O nowoczesnym malarstwie francuskim. Wspomnienia i refleksje paryskie” (1959)

11.20-11.50  Przerwa na kawę

11.50-12.10  Dr Ewa Bobrowska (Paryż), Polski Paryż artystyczny 1945-1955: starzy i młodzi wobec mitu artystycznej stolicy świata

12.10-12.30 Dr Piotr Majewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; PISnSŚ), Podróż Pierre'a Restany'ego do Polski w 1960 r. i jej echa w pismach krytyka

12.30-13.00  Dyskusja

13.00-14.00 Obiad

14.00-14.20 Magdalena Sawczuk (Université Paris-Sorbonne; Galerie Roi Doré w Paryżu), Wygnani z raju. Nieznane oblicza polskiej sceny artystycznej w Paryżu w latach 1945-1989

14.20-14.40 Dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik (PISnSŚ), Dossier polonais" de la Galerie L'Ollave de Lyon

14.40-15.00 Prof. Jerzy Uścinowicz (Politechnika Białostocka; PISnSŚ), Podziemie ikony w Paryżu

15.00-15.20 Dr Karolina Zychowicz (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa), Współpraca pomiędzy Galerią Louise Leiris w Paryżu a CBWA „Zachęta”. Wystawy Pabla Picassa (1965, 1968) i André Beaudina (1968)

15.20-16.00   Przerwa na kawę

16.00-16.20 Dr Małgorzata Krzyżanowska (PISnSŚ), Egzystencjalizm w grafice krakowskiej

16.20-16.40 Dr Małgorzata Reinhard-Chlanda (Akademia Sztuk Pięknych, Kraków; PISnSŚ), Włodzimierz Hodys - między Paryżem a Krakowem 

16.40-17.00 Dr Anna Dzierżyc-Horniak (PISnSŚ), „Interesem jest sztuka polska, ale inaczej jej nie zobaczymy, jak w zestawieniu z tym, co robi się na świecie…”. Galeria Foksal a polsko-francuskie relacje artystyczne

17.00-17.20  Anna Grabowska-Konwent (Muzeum Narodowe, Poznań), Roman Cieślewicz – meandry wyobraźni w archiwalnym porządku

17.20-18.00    Dyskusja

18.30 -  Kolacja

 

9. 10. 2015  PIĄTEK  

10.00-10.20  Dr Ewa Toniak (Akademia Teatralna, Warszawa; PISnSŚ), Alina Ślesińska i André  Bloc: przypis do geografii artystycznej PRL

10.20-10.40 Prof. Jolanta Dąbkowska-Zydroń (Uniwersytet Artystyczny, Poznań), Udział twórców polskich  w Międzynarodowym Ruchu PHASES

10.40-11.00 Dr Agnieszka Kuczyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Zbigniew Makowski -  francuskie kontakty i inspiracje

11.00-11.20 Henryka Milczanowska (Fundacja Polish Artists in the World, Warszawa), Nic obiektywnie istniejącego. Arika Madeyska - szkic do portretu

11.20-11.40 Dyskusja i kawa

11.40-12.00 Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Przed i paryska twórczość Joanny Wierusz-Kowalskiej-Turowskiej

12.00-12.20 Prof. Eleonora Jedlińska (Uniwersytet Łódzki; PISnSŚ), Zofia Lipecka (1957) - sztuka wobec nieskończonej harmonii Chaosu

12.20-12.40 Dr Anna Rudek-Śmiechowska (Narodowe Centrum Kultury, Warszawa),  Grypsy o dniu dzisiejszym. Graficzne wypowiedzi Michała Batorego

12.40-13.00 Dr Łukasz Sadowski (Akademia Sztuk Pięknych, Łódź; PISnSŚ), Andrzej Adam Sadowski – polski fotorealista w Paryżu

13.00-13.20  Dyskusja i zakończenie konferencji

13.20   Obiad

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 2

 

EAST ASIAN THEATRES: TRADITIONS - INSPIRATIONS - EUROPEAN / POLISH CONTEXTS      Krakow, 20-22 October 2015

 

PROGRAM

 

Day one – Tuesday, 20th October 2015

 

9:30 – Registration

             Coffee

 

10:00 – Opening

            Bogna Dziechciaruk-Maj – Director of Manggha Museum of Japanese Art and

                 Technology

            Prof. Jerzy Malinowski – President of Polish Institute of World Art Studies

 

10:15 – Visiting exhibition accompanying EATh International Conference "Actors, Puppets,       

                  and Shadow Play Theatre in China and Japan" curated by Małgorzata Martini

 

11:00-12:20 – Session 1

11:00-11:20 – Prof. Wang Yun, Shanghai Theatre Academy, China:

                             Justice and Rightness or Yi: The Fate of Deconstructing of The Orphan of

                                 Zhao in Europe

11:20-11:40 – Prof. Baik Seung Suk, Yeungnam University, Korea:

                             Imagined Geographies of City Space in 1942: Seoul, Shanghai, Warsaw,

                              Tokyo

11:40-12:00 – Prof. Hiroshi Komatsu, Waseda University, Japan:

                             Similarity and Difference – Japanese cinema on the borderline 1907-1923

12:00-12:20 – Discussion

 

12:20-13:20 Lunch

 

13:20-15:20 – Session 2

13:20-13:40 – Dr. Bogna Łakomska, Academy of Fine Arts in Gdańsk, the State Ethnographic

                              Museum in Warsaw, Polish Institute of World Art Studies, Poland:

                             Performances for the underground spirits

13:40-14:00 – Mary E. Hirsch, Member of Chinoperl (Chinese Oral and Performance

                             Literature) and AAS (Association for Asian Studies), USA:

                               What Does Popular Chinese Shadow Theater Tell Us?

14:00-14:20 – Prof. Beata Kubiak Ho-Chi, University of Warsaw, Polish Institute of World Art

                             Studies, Poland:

                            Tragedy and the tragic in Japanese puppet theatre: imported or native categories?

14:20-14:40 – Dr. Joanna Wasilewska, Director of Asia and Pacific Muesuem in Warsaw,

                             Polish Institute of World Art Studies, Poland:

                             Puppet in the Museum: Second Life

14:40-15:00 – Marianna Lis, Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, Polish

                             Institute of World Art Studies, Poland:   

                            Wacinwa: Chinese-Javanese Shadow Puppet Theatre    

15:00-15:20 – Discussion

 

15:20-16:00 – Coffee break

 

16:00-18:00 – Session 3

16:00-16:20 –   Prof. Estera Żeromska, Adam Mickiewicz University in Poznań, Polish Institute

                               of World Art Studies, Poland:

                              Some reflection on "Mask" by Mori Ōgai

16:20-16:40 – Prof. Insoo Lee, Korean National Research Center for the Arts, Korea National

                              University of Arts, Korea:

                              Jaram Lee’s Pansori Brecht: An Intercultural Call from the Third World

16:40-17:00 – Dr. Jadwiga Rodowicz, Polish Institute of World Art Studies, Poland:

                             Reception of Tadeusz Kantor's works in Japan, between 1976-2015, an

                             introduction

17:00-17:20 – Discussion

 

17:20-17:40 – Dr. Iga Rutkowska, Adam Mickiewicz University in Poznań, Polish Institute of

                           World Art Studies, Poland:

                            Researches on Polish Reception of East Asian Theater on Example of                 

                            Zbigniew Osiński’s Work.

17:40-18:00 – Dr Iga Rutkowska – promotion of the book : “Jerzy Grotowski's Journeys to the

                             East" (Translated from Polish by Andrzej Wojtasik and Kris Salata, Edited

                             by Kris Salata, Polish text edited by Iga   Rutkowska, Routledge, Holstebro -   

                             Malta - Wrocław - London - New York 2014) by  Prof.  Zbigniew Osiński.

 

18:00-19:00 Free time

 

19:00-20:00 Evening meal

 

20:00-21:40 – Movie show:

                          Nastasja, dir. Andrzej Wajda, Poland/Japan, 1994, 100 min.

 

 

 

            Day two – Wednesday, 21st October 2015

 

 

09:00-11:20 – Session 4

09:00-09:20 – Prof. Sun Mei, National Central University, Taiwan (ROC):

                             The Tradition and Modern Transformation of Indigenous Chinese Theatre or

                              Xiqu

09:20-09:40 – Dr. Irene Wegner, Asia Intercultura e.V., Germany:

                            Visual humour in traditional Chinese theatre. On the rootes, structure and

                             meaning of Chou facial make-up

09:40-10:00 – Prof. Kim Kee-hyung, Korea University, Korea:

                             The Characteristics and Meanings of North Korean Changgeuk

10:00-10:20 – Prof. Chan E. Park, The Ohio State University, USA:

                             Singing p’ansori, theater of imagination

10:20-10:40 – Marta Wesołowska, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland:

                             The role of women in musical life in early and medieval Japan. From

                              Naikyōbo performers to shirabyōshi dancers

10:40-11:00 – Discussion

 

11:00-11:20 – Coffee break

 

11:20-13:40 – Session 5

11:20-11:40 – Dr. (hab.) Marta Steiner, University of Wrocław, Poland:

                             Corporeal mode of acting on the xiqu stage

11:40-12:00 – Prof. Li Wei, Shanghai Theatre Academy, China:

                            On the Woman Consciousness in Contemporary Xiqu in China

12:00-12:20 – Dr. Li Ying, The University of Tuscia, Italy:

                             Theatre and Politics in China (PRC) in the recent years

12:20-12:40 – Dr. (hab.) Ewa Rynarzewska, University of Warsaw, Poland:

                             From a village clown to a celebrity: transformations of the Korean actor

                             during the Japanese occupation (1910-1950)

12:40-13:00 – Prof. Lee Sang Woo, Korea University, Korea:

                             Between the Art and the Scandal. The Actress and the Scandal in Early

                             Modern Korean Theatres

13:00-13:20 – Prof. Kei Hibino, Seikei University, Japan:

                                      Making Comedy Naturalized and Vulgar: the Theatre of Soganoya Gorô, the

                              Japanese King of Kigeki

13:20-13:40 – Dr. Jakub Karpoluk, Polish-Japanese Academy of Information Technology,          

                              Polish Institute of World Art Studies, Poland:

                             The waki actor. Mobility of roles & acting techniques in the Japanese noh

                              theatre

13:40-14:00 – Discussion

 

14:00-15:00 – Lunch

 

15:00-17:00 – Session 6

15:00-15:20 – Maurycy Gawarski, Polish Institute of World Art Studies, Poland:

                             Chinese Opera Theatrical Poster in Beijing in the First Half of the Twentieth

                             Century

15:20-15:40 – Dr. Magdalena Furmanik-Kowalska, Polish Institute of World Art Studies,

                             Poland:

                             Chinese opera as a significant element of contemporary artworks

15:40-16:00 – Aleksandra Görlich, Manggha Museum of Japanese Art and Technology, Polish

                             Institute of World Art Studies, Poland:

                             Kaoyo Gozen and attendants – relationships between costumes of the

                             Kabuki actors and their woodblock-print illustrations

16:00-16:20 – Monika Lecińska-Ruchniewicz, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland:                                 

                              Entering the "world of dreams" – Interior and exterior of Takarazuka Grand

                              Theater

16:20-16:40 – Klaudia Adamowicz, Jagiellonian University, Poland:

                             Searching for the fantasy world – the theater of Takarazuka

16:40-17:00 – Discussion

 

17:00-17:20 – Coffee break

 

17:20-19:00 – Session 7

17:20-17:40 – Yoko Fujii Karpoluk, University of Warsaw, Poland:          

                             Revived nō dramas Unrin’in and Yuki oni – Issues and Perspectives

17:40-18:00 –  Prof. Inoue Takashi, Shirayuri College, Japan:

                             The Particularity and New Possibilities of Mishima’s Dramas

18:00-18:20 –  Dr. Joanna Wolska-Lenarczyk, Jagiellonian University, Poland:

                             A Concept of Romantic Heroism in Mishima Yukio's Play "My Friend Hitler"

18:20-18:40 –  Maciej Szatkowski, Nicolaus Copernicus University, University of Warsaw,

                             Poland:

                             Shuibianba 水边吧 – independent and experimental theater from

                             Guangzhou and its social context

18:40-19:00 – Discussion

 

19:00-19:45 Free time

 

19:45-20:30 Evening meal

 

20:30-21:30 – Movie show with commentary:

                          Prof. Hiroshi Komatsu, Japanese Cinema in the Early Twentieth Century

 

            Day three – Thursday, 22nd October 2015

 

 

09:00-10:40 – Session 8

09:00-09:20 – Dr. Barbara Kaulbach, Goethe-Institut Glasgow, United Kingdom:

                             Chinese Theatre at the crossroad – Ouyang Yuquian (1889-1962) and the

                             West

09:20-09:40 – Dr. Martin Nordeborg, University of Gothenburg, Sweden:

                            Translated Western Plays as a Symbol of Modernity in Japan of the 1920s –

                             The Case of Strindberg’s "Miss Julie"

09:40-10:00 – Dr. Emi Yagishita, Waseda University, Japan:

                            Sada Yacco and Hanako’s Performances: Images of Exotic Japan in the West

                             in the Early Twentieth Century

10:00-10:20 – Dr. Markéta Hánová, National Gallery in Prague, Czech Republic:

                           Sada Yakko and the reception of Japanese theater in the context of Czech

                            Japonisme

10:20-10:40 – Discussion

 

10:40-11:00 – Coffee break

 

11:00-13:00 Session 9 

11:00-11:20 – Monika Chudzikowska, Theatre Museum in Warsaw, Poland:

                             Staging and acting "in the Chinese manner." "The Yellow Jacket" by G.C

                             Hazelton and J. H. Benrimo on the Polish stage

11:20-11:40 – Katarzyna Wodarska-Ogidel, Theatre Museum in Warsaw, Poland:        

                             Recipe for the fairy tale – a Japanese performance made by polish P.O.W.'s

                              in 1941

11:40-12:00 – Katarzyna Deja, Jagiellonian University, Poland:

                              "Kesa" by Józef Jankowski as an example of transculturality in Polish

                               Modernism

12:00-12:20 – Katarzyna Bester, Jagiellonian University, Małopolska Garden of Arts, Poland:                            Translation as a strategy of intercultural transfer in theatre practice. A case

                                study of Tsubouchi Shōyō's "Hamlet" and "The Piano Tuner" by Jadwiga  

                                 Rodowicz / Tessenkai Theater Company

12:20-12:40 – Dr. Wiesna Mond-Kozłowska, Polish Society of Anthropology of Dance, Poland:

                                Western Aesthetic Needs Turned to the Noh Theatre

12.40-13.00 -  Disscussion &

                        Closing Assesment

13:00-14:00 Lunch

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAŁĄCZNIK 3

 

 PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

„70 LAT NIEPODLEGŁOŚCI INDONEZJI”

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, ul. Solec 24

23 października 2015 r.

 

Sesja I

moderator:

09:30

Otwarcie

09:40

Michał Sęk

Od uzyskania niepodległości do dziś. 70 lat rozwoju społeczno-ekonomicznego Indonezji z perspektywy regionów

 

10:00

Aleksandra Mikulska

Funkcjonowanie systemu Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej w Indonezji

 

10:20

Tatiana Andrusewycz,

Olga Masalkina

Bilans polityki zewnętrznej po rocznej prezydencji Joko Widodo na przykładzie członkostwa Indonezji w stowarzyszeniach regionalnych i międzynarodowych

 

10:40

Anna Stępień

Indonesia harusnya negara persatuan, bukan kesatuan! – państwo i region w narracjach działaczy ruchów rewitalizacji kultury Minahasa

11:00

Anna Marta Maćkowiak

Pluralizm religijny w Indonezji i sposoby radzenia sobie z nim. Przykład Lomboku

11:20

Dyskusja

11:30

Przerwa

    

 

Sesja II

moderator: prof. Małgorzata Jarmułowicz

11:45

Przemysław Wiatrowski

Kulturowe uwarunkowania indonezyjskiej i polskiej frazeologii

 

12:05

Marcin Kończal

Międzypokoleniowe spory matki i córki na przykładzie powieści Okky Madasari pt. Entrok

 

12:25

Dr. Teija Gumilar,

Daria Zozula

Odrodzenie naukowej współpracy polsko-indonezyjskiej po normalizacji stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Indonezją

 

12:45

Dawid Martin

Kontakty muzyczne PRL-u z Republiką Indonezji w dobie rządów prezydenta Sukarno

 

13:05

Marzanna Popławska

Element dyscyplinarnego kanonu – etnomuzykologiczne badania w Indonezji

13:25

Dyskusja

13:35

Przerwa obiadowa

 

Sesja III

moderator: dr Przemysław Wiatrowski

14:30

Maria Szymańska- Ilnata

Talempong – instrument o „dwóch obliczach”, jako przykład współczesnych przemian w kulturze muzycznej Sumatry Zachodniej

 

14:50

Renata Lesner-Szwarc

Współczesna kultura taneczna północnej Bali (przykład regencji Buleleng)

 

15:10

Małgorzata Jarmułowicz

Performatywny wymiar kultury plemiennej na Sumbie

 

15:30

Marianna Lis

Wayang o najnowszej historii Indonezji na przykładzie spektakli Wayang Revolusi i Wayang Republik

15:50

Dyskusja

16:00

Przerwa

 

Sesja IV

moderator: dr Marzanna Popławska

16:15

Joanna Wacławek

Krajobraz z niepodległością w tle

 

16:35

Krzysztof Morawski

O batiku w powojennej Indonezji

 

16:55

Tomasz Madej

Święte znaki przodków – renesans tatuażu etnicznego w Indonezji

 

17:15

Karolina Ufa

Przywilej białej skóry – kosmetyki wybielające w Indonezji

17:35

Dyskusja

18:00

Zamknięcie obrad

    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring         -  administrator profilu        (ankasembiring@gmail.com.).

 

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Görlich  - administrator profilu         (krakow@world-art.pl)

 

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.”

 

 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.