Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2015-11-02 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 11 (38) Listopad 2015 roku

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr 11  (38)

Listopad  2015 roku

Pobierz PDF 

Zarząd i  Zarząd Oddziału zapraszają  na konferencje:

 

Sztuka polska na Ziemiach  Zachodnich i Północnych  1945-1981  

Wrocław, 16-18. 11. 2015 – Muzeum Architektury i Muzeum Narodowe

Program –załącznik 1

-----

Afrykańska tradycja – afrykańska nowoczesność

Łódź,  19-20. 11. 2015 –  Katedra Historii Sztuki UŁ

Program – załącznik  2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik 1

Sztuka polska na Ziemiach  Zachodnich i Północnych  1945-1981 

PROGRAM

 

poniedziałek, 16 listopada 2015

 

Muzeum Narodowe

 

9.00-9.30 Przywitanie gości:

prof. dr hab. Piotr Oszczanowski – Dyrektor Muzeum Narodowego,  prof. dr hab. Jerzy Malinowski, prof. dr hab. Anna Markowska, prof. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, mgr Zofia Reznik

po powitaniu obrady toczą się równolegle w Muzeum Architektury oraz Muzeum Narodowym

 

Muzeum Architektury

Muzeum Narodowe

9.50 Przywitanie gości przez dr. Jerzego Ilkosza – Dyrektora Muzeum Architektury

Moderator: prof. dr hab. Jerzy Malinowski

10.00-10.20 prof. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos (Uniwersytet Wrocławski), Inna czy taka sama? Architektura  na “Ziemiach Odzyskanych” w kontekście Europy Środkowej

10.20-10.40 dr inż. arch. Błażej Ciarkowski (Uniwersytet Łódzki), Odbudowa, modernizacja czy destrukcja? Polityka i architektura na Ziemiach Odzyskanych

10.40-11.00 Dariusz Wędzina (Uniwersytet Wrocławski), Kierunek awangarda – koncepcje odbudowy miast historycznych po II wojnie światowej na Dolnym Śląsku

11.00-11.20 dr Agata Gabiś (Uniwersytet Wrocławski), Morze budowania? Wrocławska architektura 1956-1970

 

11.20-12.00 Dyskusja, przerwa na kawę

 

Moderator: prof. dr hab. inż. Jerzy Uścinowicz  

12.00-12.20 dr. inż. arch. Piotr Fiuk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny),  „Nowoczesna” architektura w zrujnowanej dzielnicy staromiejskiej Szczecina po 1945 roku — koncepcja modernistycznego osiedla mieszkaniowego wobec idei przywrócenia historycznej struktury

12.20-12.40 Małgorzata Buchholz-Todoroska (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Stary Sopot i nowi sopocianie. Przewartościowanie miasta i jego architektury po 1945 roku

12.40-13.00 Monika Ożóg (Uniwersytet  Wrocławski), Polacy wobec prapiastowskiego dziedzictwa: pomysły na głogowską kolegiatę  przed 1981 rokiem

 

13.00-13.50 Dyskusja

Moderator: prof. dr hab. Romuald Kaczmarek

9.40-10.00 dr hab. Magdalena Gołaczyńska (Uniwersytet Wrocławski), Sztuka otwarta – Międzynarodowe Festiwale Teatru Otwartego. Wrocław jako forum studenckie dla Europy Środkowej

10.00-10.20 dr Andrzej Jarosz (Uniwersytet Wrocławski), Nowa Ruda na kulturalnej mapie PRL-u

10.20-10.40 Magdalena Zięba (Uniwersytet Wrocławski), Sztuka jako narzędzie propagandy. Biennale i sympozja na Ziemiach Odzyskanych

10.40-11.00 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Oswajanie przestrzeni Ziem Odzyskanych. Od Biennale Form Przestrzennych w Elblągu do Sympozjum Plastycznego Wrocław '70

11.00-11.20 Konrad Schiller (Instytut Sztuki PAN), Gorączka sympozjalna – „złotogronowe” eksperymenty z nowoczesnością. Wybrane przykłady wystaw i sympozjów „Złotego Grona” w Zielonej Górze w ujęciu horyzontalnym

 

11.20-12.00 Dyskusja, przerwa na kawę

 

Moderator: dr hab. Magdalena Gołaczyńska

12.00-12.20 dr Joanna Filipczyk (Muzeum Śląska Opolskiego), Bez oparcia o dawne tradycje… Wystawy Plastyki Ziem Nadodrzańskich

12.20-12.40 Anna Pietrzak (Muzeum Narodowe w Kielcach), Sympozjum – plener „Szlak Kopernika”

12.40-13.00 dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Wystawy jubileuszowe plastyki olsztyńskiej w latach 1946-1980 jako wyraz ideowych założeń polityki kulturalnej władz PRL-u wobec Ziem Odzyskanych 

 

 

13.00- 13.50 Dyskusja

14.00-15.00 Lunch

Moderator: prof. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos

15.00-15.20 prof. dr hab. inż. Jerzy Uścinowicz (Politechnika Białostocka, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Syntezy wartości w architekturze i sztuce sakralnej  Ziem Zachodnich i Północnych Polski po 1945r.

15.20-15.40 Dorota Janisio-Pawłowska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Rozwój architektury sakralnej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-81, na przykładzie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

15.40-16.00 dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak (Uniwersytet Szczeciński), „Ożywił się i zaludnił odtąd kościół i nabrał wyglądu katolickiego”. Ewangelickie kościoły Szczecina projektu Adolfa Thesmachera (1880–1948) i ich adaptacja do wymogów kultu katolickiego

16.00-16.20 dr Wojciech Pawłowski (Zachoniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Przemiany założeń pałacowo parkowych i folwarcznych po drugiej wojnie światowej na terenie Pomorza Zachodniego 

 

16.20-17.00 Dyskusja, przerwa na kawę

 

Moderator: dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak

17.00-17.20 Tomasz Sachanowicz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Twórczość Zbigniewa Abrahamowicza na tle architektury lat 1945-1989 w Szczecinie

17.20-17.40 Kamila Storz (Karlsruher Institut für Technologie), Wartość użytkowa i wzorotwórcza poniemieckiego budownictwa wiejskiego na Warmii i Mazurach

17.40-18.00 Kinga Siewior (Uniwersytet Jagielloński), „Odzyskiwanie” krajobrazu

 

 

18.00-18.30 Dyskusja

Moderator: prof. dr hab. Dariusz Matelski

15.00-15.20 prof. dr hab. Jolanta Dąbkowska-Zydroń (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Najnowsze wymogi nowoczesności („Panorama północy” 22 luty 1959). Obraz polskiej sztuki w Magazynie Ziem Północnych 1959 roku

15.20-15.40 dr Szymon Piotr Kubiak (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Organizmy pionierskie. Kultura wizualna Szczecina w pierwszych latach po II wojnie światowej

15.40-16.00 dr Roman Lewandowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach), „W Polsce Ludowej, o którą walczyłem, przeżyłem piekło”. Szkic o współzałożycielu Grupy Krakowskiej – Bolesławie Stawińskim

16.00-6.20 dr Łukasz Guzek (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), Leszek Przyjemski i jego „ulubiony krajobraz”

 

 

 

 

16.20-17.00 Dyskusja, przerwa na kawę

 

Moderator: Zofia Reznik

17.00-17.20 prof. dr hab. Dariusz Matelski (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w świetle "Dziennika wypadków" prof. Karola Estreichera jr. z lat 1945-1984

17.20-17.40 prof. dr hab. Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski),  Nerki cielęce profesora Gepperta czyli narracje o sztuce Wrocławia

  17.40-18.00 prof. Zbigniew Makarewicz (Akademia   Sztuk Pięknych we Wrocławiu), Arytmia. O niektórych aspektach artystycznej awantury na Ziemiach Zachodnich

 

 

18.00-18.30 Dyskusja

 

18.30-19.15 oprowadzanie po kolekcji sztuki nowoczesnej (tuż przed przeniesieniem zbiorów do Pawilonu Czterech Kopuł) przez kustosza MNW, Muzeum Narodowe

 

 

   

 

 

Wtorek, 17 listopada 

Muzeum Architektury 

Muzeum Narodowe 

Moderator: Michał Duda

9.00-9.20 dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny (Politechnika Śląska), Rola gliwickiego środowiska architektonicznego w kształtowaniu kultury budowlanej Gliwic, Zabrza i Opola

9.20-9.40 dr inż. arch. Agata Szmitkowska (Politechnika Białostocka), Architektura wybranych ośrodków wczasowych Pojezierza Mazurskiego w latach 1945-1980

 9.40-10.00 Maciej Słomiński (Narodowy Instytut Dziedzictwa), Powojenne wyposażenia i wystroje kościołów Szczecina. O narodzinach i zmierzchu współczesnej sztuki sakralnej

10.00-10.20 Emilia Dziewiecka, Wędrujące pomniki czyli przeniesienie trzech lwowskich monumentów do Wrocławia, Gdańska i Szczecina w latach 1956-1965

10.20-10.40 dr hab. Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Opolski), Marian Nowak: pomiędzy małą formą a monumentem

 

10.40-11.40 Dyskusja i przerwa na kawę

 

Moderator: dr Wojciech Szymański

11.40-12.00 dr Tomasz Dziubecki (Politechnika Białostocka), Dzieła sztuki sakralnej Kazimierza Bieńkowskiego (1907-1993) na Pomorzu Zachodnim

12.00-12.20 dr Waldemar Kopczyński (Uniwersytet Szczeciński), Pomniki „braterstwa broni” w kontekście antropologii miasta regionu zachodniopomorskiego

12.20-12.40 dr Tomasz Mikołajczak (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu), Wrocławskie wnętrza Władysława Winczego

12.40-13.00 dr Aleksandra Sumorok (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Geografia a wnętrze socrealistyczne. Między obfitością a wykluczeniem. Kilka uwag badawczych

13.00-13.50 Dyskusja

Moderator: prof. dr hab. Anna Markowska

9.00-9.20 Barbara Baworowska (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), Cwenarski, Rosołowicz. Bardzo wrocławska historia windowania sztuki wzwyż

9.20-9.40 Katarzyna Wróblewska (Uniwersytet Gdański), Sopockie Festiwale Sztuk Plastycznych w latach 1949-1956

9.40-10.00 Magdalena Worłowska (Uniwersytet Wrocławski), Sztuka zaangażowana ekologicznie na sympozjach i plenerach na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 60. i 70. (Osieki, Zgorzelec, Zielona Góra)

10.00-10.20  dr Anna Dzierżyc-Horniak (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Od konstruktywistycznej utopii do niemożliwego. Elbląg 65 i Wrocław `70 w ujęciu Zbigniewa Gostomskiego

10.20-10.40 Zofia Reznik, Od rzeczy. Mówiona historia sztuki na Ziemiach Zachodnich

 

10.40-11.40 Dyskusja i przerwa na kawę

 

Moderator: dr Joanna Filipczyk

11.40-12.00 dr Anita Wincencjusz-Patyna (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu), Nieznana twórczość znanych artystów. Grafika projektowa Wandy Gołkowskiej

12.00-12.20 dr Hubert Bilewicz (Uniwersytet Gdański), Porwanie Europy: narodziny szkoły sopockiej między traumą a idyllą

12.20-12.40 dr Ewa Gładkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Powojenne środowisko artystów plastyków Olsztyna. Między ludowością, socrealizmem a polską racją stanu

12.40-13.00 Lucjan Hanak (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku), Ignacy Bogdanowicz nowator - artysta i organizator

 

13.00-13.50 Dyskusja

14.00- 15.00 Lunch

Moderator: dr Agata Gabiś

15.00-15.20  dr Wojciech Szymański (Uniwersytet Wrocławski), Zygmunt Kurczyński: rzeźbiarz lwowski we Wrocławiu

15.20-15.40 Anna Zelmańska-Lipnicka (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), Franciszek Duszeńko (1925-2008) – uczeń Mariana Wnuka. Nakreślić kształt

15.40-16.00  Katarzyna Schatt-Babińska (Uniwersytet Łódzki), Co z poniemieckim mieniem nieruchomym? Kilka słów o prawnych aspektach i stanie zachowania pałaców na terenie Ziem Odzyskanych po zakończeniu II wojny światowej

16.00-16.20 dr Karolina Tomczak, Pomniki Xawerego Dunikowskiego z lat PRLu - artystyczna interpretacja historii Ziem Zachodnich i Północnych wobec wymagań komunistycznej władzy

16.20-16.40 prof. dr hab. Romuald Kaczmarek (Uniwersytet Wrocławski), Metaloplastyka wernakularna na Dolnym Śląsku

16.40-17.00 Maria Marszałek (Uniwersytet Wrocławski), Ekfraza jako pocztówka – zabytki architektury Wrocławia w polskiej poezji powojennej

17.00- 18.00 Dyskusja, kawa

Moderator: dr Andrzej Jarosz

15.00-15.20 dr Sylwia Świsłocka-Karwot, (Uniwersytet Wrocławski), Pięć twarzy Mony  Lizy

15.20-15.40 dr Magdalena Howorus-Czajka (Uniwersytet Gdański), Mitologia piastowska – forma, funkcja, kontekst w pomnikach na Ziemiach Odzyskanych  okresu PRL

 

15.40-16.00 Dorota Miłkowska (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu), Plakat twórców wrocławskich

16.20-16.40  dr hab. Elżbieta Kal (Akademia Pomorska w Słupsku), Od dialogu do powtórzenia. Malarze „szkoły sopockiej” u źródeł swoich obrazów

16.40-17.00 Adam Grudzień (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu), Sensybilizm – późny dadaizm, czy tricksteryzm zbyt wczesny?

 

 

17.00-18.00 Dyskusja, kawa

 

20.00-22.00 pokaz filmu Barbary Maroń „Artystyczne awangardy Wrocławia lat 60. i 70. XX wieku – śladami absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w ASP we Wrocławiu” i dyskusja z autorką filmu, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, ul. Traugutta 21 

 

Załącznik 2

AFRYKAŃSKA TRADYCJA - AFRYKAŃSKA NOWOCZESNOŚĆ 

AFRICAN TRADITION - AFRICAN MODERNITY 

Pałac Alfreda Biedermanna (ul. Franciszkańska 1/5, Łódź)

The Palace of  Alfred Biedermann (1/5 Franciszkanska Street, Lodz)

19 LISTOPADA / NOVEMBER 19TH 2015

11.00 –  powitanie uczestników / welcome speach and opening remarks:

Prof. dr hab. Zofia Wysokińska - Rektor Uniwersytetu Łódzkiego  ds. współpracy z zagranicą / Pro-Rector in Charge of International Affairs  – Professor Zofia Wysokińska Ph.D

Prof. dr hab. Krzysztof Stefański - Kierownik Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego - President of the History of Art Department of University of Lodz  -

- Professor Krzysztof Stefański  Ph.D

Prof. dr hab. Jerzy Malinowski - Prezes Polskiego Instytutu Studiów Nad Sztuką Świata / President of the Polish Institute of World Art Studies   - Professor Jerzy Malinowski Ph.D

dr hab. Małgorzata Szupejko - Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego / Member of the Executive Board of the Polish Society  of African Studies - 

- Professor Małgorzata Szupejko Ph.D.

dr hab. Aneta Pawłowska  -  Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji - Chair of  Organizing Committee of the Conference - Professor Aneta Pawłowska Ph.D

11.20-12.40   –   obrady / proceedings 

Prowadzenie /Chair: dr hab. Aneta Pawłowska 

Sala A / Room A: Kultura – Tradycja / Culture - Tradition

PhD Olatunji Alabi Oyeshile (University of Ibadan, Nigeria)  Re-Theorizing Indigenous African Arts and Aesthetics for African Development: The Yoruba Example

Prof. dr Abedalrazak  Al-Nasiri (Wasit University, Iraq) - Cultural Modernity in Zanzibar 1890-1939

PhD Olanrewaju Abdul Taofik Shitta-Bey (Lagos State University, Nigeria)  - Africa, development, and the imperative of indigenous languages

Mgr Sabina Brakoniecka (UW) - Radical Muslim preachers in northern Nigeria and new means of publicizing sermons

12.40-13.10 – dyskusja i przerwa kawowa / discussion and coffee break

13.30 – zwiedzanie wystawy „W służbie władców i czarowników. Sztuka Nigerii” (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Plac Wolności 14) / visiting the exhibition ”On the service of the Lords and Witchcrafts. The Art of Nigeria” (Museum of Archaeology and Ethnography in Lodz,  Plac Wolnosci  14)

15.30-17.10 – obrady / proceedings 

Sala A / Room A: Sztuka europejska wobec Afryki / European Art concerning Africa 

Prowadzenie /Chair: prof. dr hab. Eleonora Jedlińska

Dr hab. Grażyna Bobilewicz (IS PAN, PISnSŚ) - Obraz Afryki w malarstwie rosyjskim XX i początku XXI wieku / The image of Africa in Russian painting from the 20th and beginning of the 21st century

Dr Agnieszka Kuczyńska (UMCS) - Afryka surrealistów  /  Africa  of  Surrealists

Dr Ewa Kubiak (UŁ) - Czarnoskórzy i Mulaci w sztuce Brazylii w okresie kolonialnym / Black and mixed race people in Brasilian art in colonial period

Dr hab. Aneta Pawłowska (UŁ) - Inspirations, Imitations and Borrowings from Primitive Art by the 20th South African Artists

Mgr Justyna Tomczak (Teatr Powszechny w Łodzi) - Sztuka afrykańska  jako składnik przestrzeni miejskiej a twórczość awangardowa: dadaizm / African Art as a component  of urban space and creation of avant-garde works: Dadaism

Sala B / Room B:  Historia – Ekonomia – Polityka /   History - Economy -Policy 

Prowadzenie /Chair: dr Ewa Kubiak

PhD Omolere Monday Ehinmore (Adekunle Ajasin University, Nigeria)  – The Status of the Monarchy in Post-Colonial Nigeria: The Yoruba Society in Historical Exploration

Dr Piotr Robak (UŁ) - Rola Afryki w brytyjskim handlu zagranicznym (kolonialnym) w XVIII w / The role of Africa in British foreign (colonial) trade in 18th century 

PhDs Shaibu Sunday Danladi (University of Economics, Prague) - The Unsightly Modernization of Africans Underdevelopment & Dependency

Mgr Dariusz Skonieczko (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie) - Symbolika flag państw anglofońskich Afryki Subsaharyjskiej / The use of symbol of Anglo-Saxon States flags in Sub-Saharan Africa

B.A. Adedamola Adetiba (Adekunle Ajasin University, Nigeria) - Malarial Fever and Traditional Medicine in Colonial Lagos: A Historical Examination

17.10-17.40 – dyskusja / discussion 

18.00 - kolacja / dinner

20 LISTOPADA / NOVEMBER 20TH 2015 

9.30-11.30 - obrady / proceedings 

Sala A / Room A: Architektura / Architecture 

Prowadzenie /Chair: dr Julia Sowińska-Heim 

Prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja (UMK) – Nowoczesny meczet Afrykańskiego kontynentu / The modern mosque of African continent

Dr inż. arch. Anna Rynkowska-Sachse (Sopocka Szkoła Wyższa) - Współczesne centra turystyczne (visitors’ centre) w krajobrazie naturalnym Namibii na przykładzie realizacji Nina Maritz Architects / Modern visitors’ centre in natural landscape of Namibia in example of Nina Maritz' Architects realisation

PhDs Hayder Shakir (Wasit University, Iraq) - The Architecture in Zanzibar during the Period (1840 – 1890)

Dr inż arch. kraj. Mariusz Antolak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - Współczesne  trendy  i  zwyczaje  związane  z  kształtowaniem przestrzeni antropogenicznej na Wyspach Zielonego Przylądka / Modern trends and habits combined with anthropogenical landscape of Cape Verde Islands        

Dr inż. arch. Błażej Ciarkowski (UŁ) - Siła budująca i niszcząca zarazem – nowoczesna architektura w postkolonialnej Afryce / The power of creation and destruction - modern architecture in post-colonial Africa

Sala B / Room B: Etnografia - Ethnography 

Prowadzenie /Chair: prof. Anna Nadolska-Styczyńska

Ph.D. hab. István Tarrósy (University of Pécs) - Refugees in their home country – Tanzanian Albinos, deeply rooted traditional beliefs and efforts to protect them

M. Sc. Obinna Innocent Ihunna (Federal University Of Technology, Nigeria) - How May We Speak of African Tradition and Modernity: Interrogating Meaning–making in Ritual Practices of Igbapu-Ozu among the Mbaise Igbo

Mgr Magdalena Podsiadły (PAN) - Maski ludu Nuna w rytuale inicjacji – symbolika i sztuka / The masks of Nuna People in initiation rites - use of symbols and art

Mgr Edyta Łubińska (UJ) - Putchu Guinadji – jeźdźcy Kotoko przeciw szaleństwu / Putchu Guinadji – Kotoko Riders against madness

Mgr Halszka Wierzbicka (UMK) - Inicjacja dziewcząt Lomwe. Wczoraj i dziś / Lomwe  girls’initiation ceremony. Past and present

Dr Magdalena Brzezińska (UW) - Między tańcem wiejskim a „cywilizowanym”. Taniec toka-tina w Gwinei Bissau / Between country and ”civilized” dance  - Toka-tina dance in Bissau Guinea

11.30-12.30 – dyskusja i przerwa kawowa / discussion and coffee break 

12.30-13.50 – obrady / proceedings 

Prowadzenie /Chair: dr hab. Grażyna Bobilewicz

Sala A / Room A: Sztuka współczesna  / Modern Art

PhD Daniel Oluwafemi Ajayj (Adekunle Ajasin University, Nigeria) - War metaphor and combative language in Abolore Akande Adigun’s (9ice) hip hop music

Dr Julia Sowińska-Heim (UŁ) - African modern architecture in the context of national identity

Dr Renata Díaz-Szmidt, dr Jakub Jankowski (UW) - Pędzel zamiast karabinu ‒ sztuka jako sprzeciw polityczny. Niepokorna twórczość Ramona Esono z Gwinei Równikowej / Brush instead of a gun - art as a political protest. Rebellious Art of Ramon Esono from Equatorial Guinea 

Mgr Małgorzata Baka-Theis (UMK) - Postkolonialne hybrydy - współcześni artyści nigeryjscy wobec problemu kolonialnej historii Afryki / Post-colonial hybrids - modern Nigerian artists against the problem of colonial history of Africa

Felix Olatunji (Ladoke Akintola University of Technology, Nigeria) - Art as an Integral Form of Development in Africa

13.50-14.20 – dyskusja / discussion 

14.20 – zakończenie konferencji / end of the conference

INFORMACJE O ZAKOŃCZONYCH KONFERENCJACH:             

Sztuka cerkiewna Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata zorganizowały konferencję naukową dotyczącą historii sztuki cerkiewnej w Rzeczypospolitej i krajach sąsiednich, w dniach od 1 do 3 października. Obrady odbywały się w Miasteczku Galicyjskim przy ulicy Lwowskiej 226. W spotkaniu wzięli udział najlepsi specjaliści z ośrodków uniwersyteckich Krakowa, Warszawy, Gdańska oraz instytucji muzealnych w Białymstoku, Przemyślu, Sanoku, a także goście z zagranicy z Węgier, Słowacji i Ukrainy. Nasza konferencja mała na celu zgromadzenie uczonych zajmujących się w Polsce zagadnieniami związanymi z kulturą Chrześcijaństwa wschodniego i zainicjowanie debaty na temat aktualnego stanu polskiej historii sztuki dotyczącej dziedzictwa prawosławnego i greckokatolickiego. Chcieliśmy tym samym nawiązać do poprzednich spotkań organizowanych w innych miejscach Polsce, między innymi w Warszawie i Zakroczymiu, podczas których prowadzone były dyskusje na temat aktualnie prowadzonych prac i projektów, a wielu młodych uczonych miało okazję zaprezentowania wyników swoich poszukiwań.

W pierwszym dniu zaprezentowano kolekcje ikon w muzeach, w których w ostatnich latach przeprowadzono zmianę ekspozycji, szczególnie w Muzeum Historycznym w Sanoku oraz w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu. Przedstawiono również ikony z Podlasia, znane w wielu przypadkach z przekazów ikonograficznych, w postali starych rycin, litografii i fotografii. Dodatkowo ukazano ikony nawiązujące do cudownych ikon, malowane w XVII i XVIII wieku. W drugiej części spotkania zaprezentowano przekazy literackie i ich nowy sposób odczytywania jako świadectwo wykształcenia Bizantyńczyków. Omówiono motywy ikonograficzne w malarstwie ikonowym i ściennym na Rusi (święci smokobójcy) i na Podlasiu(Akatyst). W kolejnym dniu badacze przedstawili zagadnienia związane z ikonografią cerkiewną, w tym również nieznane dzieła sztuki o bogatej symbolice. Pokazane zostały ikony pochodzące z Podlasia, Lubelszczyzny, Małopolski i Ukrainy Zachodniej. Uczeni z Węgier i Słowacji zaprezentowali nam dzieła związane ze sztuką cerkiewną Kościoła unickiego. Ukraińscy uczestnicy zaznajomili uczestników konferencji z zabytkami pochodzącymi z kolekcji Lwowa. Pojawiły się również prezentacje cerkwi budowanych w XIX wieku w stylu neobizantyńskim w Polsce.

Konferencja zapoczątkowała stałe spotkania uczonych zajmujących się sztuką Europy Środkowej, z udziałem uczonych z sąsiednich krajów, nawiązując do dawnych Seminariów Niedzickich, które odbywały się w latach 1980 – 1991. Następne spotkanie przewidujemy w październiku 2016 roku.

Prof. Waldemar Deluga


 Paryż i artyści polscy / Paris et les artistes polonais / Paris and the Polish Artists 1945-1989 

W dniach 7-9 października 2015 roku w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu odbyła się VI Konferencja Sztuki Nowoczesnej. Temat konferencji brzmiał „Paryż i artyści polscy / Paris et les artistes polonais / Paris and the Polish Artists 1945-1989”. Podczas trzydniowych obrad zaprezentowano blisko 40 referatów. Tym samym sesja stała się okazją do spotkania szerokiego grona badaczy zajmujących się różnymi aspektami tytułowego zagadnienia, stworzyła możliwość wymiany rezultatów badań prowadzonych do tej pory wśród historyków sztuki z całej Polski oraz zarysowała horyzont dalszych badań. Konferencję otworzyli prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego, prezes i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prof. dr hab. Elżbieta Basiul, Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK, oraz Stanislas Pierret, dyrektor  Instytutu Francuskiego w Polsce – instytucji, która objęła patronat honorowy nad wydarzeniem. Patronem honorowym był także Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. 

Zaprezentowane referaty oraz towarzysząca im dyskusja wyznaczyły trzy zasadnicze perspektywy analizy materiału faktograficznego oraz jego interpretacji na gruncie historii sztuki. Wszystkie sytuowały się w obszarze geografii artystycznej oraz relacji kulturalnych i artystycznych pomiędzy Polską (a szerzej Europą Wschodnią) a Francją, a zwłaszcza Paryżem, utrzymującym pozycję najważniejszego – z punktu widzenia powojennej Polski – ośrodka sztuki światowej. Zakres tematyczny referatów objął: twórczość i działalność organizacyjną polskich artystów osiadłych i aktywnych w Paryżu, recepcję sztuki paryskiej (międzynarodowej) w Polsce w tym okresie oraz analizę artystycznych relacji rozwijanych pomiędzy ośrodkami wystawienniczymi w Polsce i Francji, a także dzięki kontaktom nieoficjalnym oraz relacjom osobistym artystów, krytyków i historyków sztuki z obu krajów.

Analizie poddane były zwłaszcza biografie artystyczne licznych twórców polskich, zarówno reprezentantów emigracji przedwojennej (w tym licznego grona artystów polsko-żydowskich), wciąż czynnych na gruncie artystycznego Paryża po zakończeniu drugiej wojny światowej, jak też przybywających nad Sekwanę polskich artystów generacji powojennej, których twórczość niejednokrotnie wpisywała się w zakres tzw. drugiej École de Paris, jak też –  szczególnie w latach 60. i 70. – w obszar neoawangardy. Przedmiotem analizy była twórczość nie tylko malarzy, grafików, rzeźbiarzy i rzeźbiarek polskich, ale także zwrócono uwagę na działalność architektów oraz postulowano docelowe badania nad aktywnością licznych polskich fotografów we Francji w drugiej połowie XX w.      

Bilans spotkania można określić jako bogaty i wielowątkowy. Konferencja, która zgromadziła specjalistów z różnych ośrodków uniwersyteckich oraz muzeów, a także reprezentujących Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, stała się pretekstem nie tylko do prezentacji rezultatów badań poświęconych zagadnieniom szczegółowym, ale zarysowała kierunki dalszych prac badawczych. Spotkanie okazało się pod tym względem inspirujące, nie zamknęło prac badawczych nad tytułowym zagadnieniem, ale przeciwnie – dopiero go otworzyło. W trakcie obrad postulowano rozwinięcie współpracy w ramach międzynarodowego zespołu badawczego, proponowano wdrożenia planowanego projektu badawczo-naukowego, między innymi w postaci: gruntownych badań nad archiwami polskich artystów we Francji we współpracy z francuskimi ośrodkami badań nad sztuką, projektów wystawowych, a także – w dalszej perspektywie – leksykonu artystów, architektów i fotografów polskich oraz instytucji i ośrodków powiązanych z artystycznym Paryżem po drugiej wojnie światowej. Materiały pokonferencyjne zostaną wydane w formie opracowania książkowego z artykułami w języku angielskim i francuskim. Docelowa publikacja będzie także uzupełniona o teksty omawiające szczegółowe zagadnienia pominięte w trakcie obrad.

Dr Piotr Majewski

  

East Asian Theatres: Traditions – Inspirations – European / Polish Contexts

W dniach 20-22 października b.r. odbyła się w Krakowie międzynarodowa konferencja naukowa East Asian Theatres: Traditions – Inspirations – European / Polish Contexts, zorganizowana przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, we współpracy z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.Pierwsze dwa dni konferencji poświęcone były tradycjom i inspiracjom teatrów Azji Wschodniej, trzeci dzień ‒ ich europejskim i polskim kontekstom. Podczas dziewięciu sesji wygłoszono czterdzieści referatów, w tym dwanaście dotyczących teatru chińskiego, dwadzieścia japońskiego, sześć koreańskiego i dwa interdyscyplinarne.Wśród czterdziestu pięciu uczestników i organizatorów konferencji, dwóch uczestników afiliowanych jest w Chińskiej Republice Ludowej, jeden w Republice Chińskiej (Tajwan), jeden w Czechach, czterech w Japonii, czterech w Korei, jeden w Niemczech, dwudziestu ośmiu w Polsce, dwóch w Stanach Zjednoczonych, jeden w Szwecji i jeden we Włoszech.

Wśród wydarzeń towarzyszących konferencji była wystawa Aktorzy, lalki i gra cieni. Teatr w Chinach i Japonii, przygotowana przez p. Małgorzatę Martini z Muzeum Manggha (wystawa czynna do 13 marca 2016 r.) oraz wieczór autorski profesora Zbigniewa Osińskiego, dotyczący jego najnowszej publikacji Jerzy Grotowski’s journeys to the East, prowadzony przez dr Igę Rutkowską. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji miała miejsce projekcja filmu Nastazja, koprodukcji polsko-japońskiej w reżyserii Andrzeja Wajdy. Na zakończenie drugiego dnia odbył się pokaz filmów wczesnego kina japońskiego z lat 1909-1916 z komentarzem, przygotowany przez prof. Hiroshi Komatsu z Uniwersytetu Waseda. Pokazowi filmów towarzyszyła muzyka fortepianowa na żywo w wykonaniu p. Aruto Matsumoto, absolwenta Katedry Kompozycji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.Ku zaskoczeniu organizatorów i uczestników, podczas konferencji miały miejsce także niezaplanowane występy artystyczne w wykonaniu kilkorga jej uczestników. Prof. Chan E. Park podczas swojego referatu dotyczącego p’ansori dała krótki pokaz tej sztuki scenicznej, a następnie akompaniowała grą na bębnie podczas występu prof. Kim Kee-hyunga. Podczas wieczornej sesji, państwo dr Jakub Karpoluk i Yoko Fujii Karpoluk, dali krótki pokaz sztuki z repertuaru teatru no. Te niezaplanowane pokazy sztuk scenicznych pokazały, że my, teatrolodzy, nie możemy żyć bez teatru; chcemy także wierzyć, że teatr nie może funkcjonować bez nas.

Maurycy Gawarski

  

70 lat niepodległości Indonezji

23 października 2015 r. w Muzeum Azji i Pacyfiku odbyła się konferencja włączająca się w obchody
70-lecia uzyskania niepodległości Indonezji, 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Indonezją oraz 20-lecia przystąpienia Polski do programu stypendialnego „Darmasiswa” prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Republiki Indonezji. Organizatorami konferencji byli Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Muzeum Azji i Pacyfiku oraz Ambasada Republiki Indonezji w Warszawie. Wykład otwierający, zatytułowany „Indonesia, Islam, Democracy and Politics of Multiculturalism” wygłosił prof. Azyumardi Azra – indonezyjski specjalista z zakresu tematów związanych z islamem i demokracją, były rektor Universitas Indonesia w Jakarcie.

Podczas obrad zaprezentowanych zostało 14 referatów, w większości opartych na własnych badaniach prowadzonych przez autorów w Indonezji. Dotyczyły one przede wszystkim przemian zachodzących w ciągu ostatnich 70 lat na gruncie kultury i sztuki (muzyka, taniec, batik, mała architektura, tatuaż, teatr). Omawiano także związki Polski i Indonezji (wymianę językową, kontakty muzyczne), pluralizm religijny, rozwój społeczno-ekonomiczny oraz pomoc rozwojową. Zgodnie z założeniami konferencji, spotkali się podczas niej przede wszystkim młodzi badacze, prezentujący szeroki wachlarz zagadnień. Konferencja była okazją nie tylko do podzielenia się wynikami pracy naukowej, ale także do wzmacniania kontaktów i wymiany myśli w środowisku osób zainteresowanych Indonezją.  Materiały z konferencji zostaną niebawem opublikowane.           

Maria Szymańska-Ilnata

 


 

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring         -  administrator profilu        (ankasembiring@gmail.com.).

 

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Görlich  - administrator profilu         (krakow@world-art.pl)

 

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

 

 


 

 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.”

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.