Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2015-12-01 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 12 (39) Grudzień 2015 roku

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr 12  (39)

Grudzień  2015 roku


Pobierz PDF

 

ZARZAD  INSTYTUTU ŻYCZY CZŁONKOM 

WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

 

INFORMACJE O ZAKOŃCZONYCH KONFERENCJACH:

Sztuka Polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1981      

Obrady konferencji Sztuka Polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1981 – ze względu na dużą ilość, nieomal 60 referentów – toczyły się we Wrocławiu w dniach 16-17 listopada 2015 równolegle w dwóch instytucjach oddzielonych parkiem im. Juliusza Słowackiego: Muzeum Narodowym oraz Muzeum Architektury. Niewielka odległość pozwalała słuchaczom  – mimo rozproszenia prelegentów –  na wybór referatów i uczestnictwo w różnych panelach, które zasadniczo w Muzeum Architektury obejmowały kwestie związane z architekturą, rzeźbą i dizajnem, a w Muzeum Narodowym – sprawy związane z plenerami, malarstwem, grafiką i nowymi mediami. Potrzeba zorganizowania podobnej konferencji związana jest bezpośrednio z brakiem kompleksowej refleksji dotyczącej tzw. Ziem Odzyskanych na gruncie historii sztuki i potrzebą, by tę lukę badawczą wreszcie wypełnić. Dlatego równie ważne jak referaty było samo fizyczne spotkanie badaczy z m.in. Szczecina, Olsztyna, Gliwic i Wrocławia, możliwość wymiany myśli oraz dyskusji. Co ważne, organizatorzy (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego) zapowiadają kolejną edycję konferencji, dotyczącą lat od 1981 roku do współczesności.

   Zasadnicze pytania badawcze sesji postawione zostały przez organizatorki: w Muzeum Architektury prof. dr hab. Zabłocka-Kos pytała o specyfikę architektury modernistycznej na Ziemiach Odzyskanych w kontekście ogólnopolskim, a w Muzeum Narodowym prof. dr hab. Anna Markowska o możliwość odzyskania tej części dziedzictwa narodowego, która ze względów ideologicznych nie został doceniona, a przy tym opierała się „muzealizacji”. W każdym z tych przypadków chodziło więc o wypracowanie adekwatnej i użytecznej metodologii, podkreślającej z jednej strony rolę ramy i kontekstu (i uhistoryczniającej język władzy, w tym m.in. integrującą rolę mitologii piastowskiej) oraz  z drugiej – wagi badań historii mówionej.  Mitotwórcza rola nowoczesności wykorzystywana przez władzę i artystów w skomplikowanej sieci wzajemnych powiązań ukazana została podczas obrad w całej swej złożoności (nawet planowanie terenów zielonych można było bowiem wiązać z ideologią); dlatego zapewne dopiero wydrukowanie materiałów z sesji stanie się zaczynem do głębszej dyskusji. Paradoksalna ciągłość kultury polskiej w miejscu, gdzie podkreślanie ciągłości wiązać musiano z niechcianym dziedzictwem niemieckim, oznaczało nowe definiowanie narodowego legatu, które wymykało się często spod kontroli władzy. Dlatego tak ważne i frapujące jest dzisiaj dotarcie do powstałych wówczas ciekawych interpretacji i nowatorskich rozwiązań, artystycznych koncepcji oraz dzieł sztuki.

Prof. dr hab. Anna Markowska

 

 

Afrykańska tradycja - Afrykańska nowoczesność 

W dniach 19-20 listopada 2015 odbyła się w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego - w pięknych salach Pałacu Alfreda Biedermanna międzynarodowa konferencja badawcza pt. Afrykańska tradycja - Afrykańska nowoczesność  wśród instytucji wspierających przedsięwzięcie należy wymieniać Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundację Uniwersytetu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne a także Instytut Afrykański w Łodzi oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. ceKonferencja ta była kolejnym spotkaniem poświęconym kulturom Afryki współorganizowanym przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata. W uroczystym otwarciu konferencji wzięli udział przedstawiciele władz uniwersyteckich w tym oraz współorganizatorów. Sesję plenarną prowadzoną przez dr hab. Anetę Pawłowską zatytułowaną „Kultura – Tradycja”  uświetniły wystąpienia prelegentów z zagranicy: profesora Olatunji Alabi Oyeshile z University of Ibadan, w Nigerii, który zaprezentował  wykład z zakresu estetyki afrykańskiej pt. Re-Theorizing Indigenous African Arts and Aesthetics for African Development: The Yoruba Example  oraz profesora Abedalrazaka  Al-Nasir, Rektora  Wasit University w Iraku pt. Cultural Modernity in Zanzibar 1890-1939, dotyczące początków nowoczesnej edukacji i czasopiśmiennictwa na Zanzibarze. Uczestniczy konferencji  zwiedzili wystawę „W służbie władców i czarowników. Sztuka Nigerii” w Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi przy Placu Wolności 14. Kolejne sesje odbywały się w panelach „Sztuka europejska wobec Afryki”, „Historia – Ekonomia – Polityka”, „Architektura”,  „Etnografia”, „Sztuka współczesna”. W sumie zaprezentowano dwadzieścia trzy wykłady poświęcone  różnym obliczom współczesnej Afryki. Z racji na miejsce spotkania  (Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego), najwięcej uwagi poświęcono tematyce związanej z szeroko pojętą sztuką kontynentu. Kolejna edycja konferencji planowana jest na 2016 rok.

Dr hab. Aneta Pawłowska

----------------------------------------------

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring         -  administrator profilu        (ankasembiring@gmail.com.).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Görlich  - administrator profilu         (krakow@world-art.pl)

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

----------------------------------------------------------------------------------------

 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.”

 

 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.