Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2016-05-04 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 5 (44) Maj 2016 roku

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr 5 (44)

 

Maj 2016 roku

 

Zarząd

zaprasza na:

 

Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Nowoczesnej

w dniu 14 maja (sobota) 2016 roku o godz. 11 z wykładem Dominiki Macios (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Leopold Gaszczyk - nieznany fotograf z Aleppo


Na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia Rada Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jednogłośnie zatwierdziła uchwałę w sprawie nadania kol. dr Joannie Kucharzewskiej stopnia doktora habilitowanego. Podstawą habilitacji była książka Współczesna architektura i urbanistyka Pekinu w kontekście warunków politycznych. Państwo wobec dziedzictwa kulturowego (Toruń 2015). Po raz pierwszy w Polsce sztuka Azji stała się tematem pracy habilitacyjnej.


SPRAWOZDANIE z sympozjum naukowego

UKRAIŃSKO-POLSKIE ARCHITEKTONICZNE WIZJE: SPOJRZENIE POPRZEZ CZASY I EPOKI  /   УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ АРХІТЕКТУРНІ ВІЗІЇ:  ПОГЛЯД КРІЗЬ ЧАСИ ТА ЕПОХИ 

Charków 15-16 kwietnia 2016

W dniach 15-16 kwietnia br. przedstawiciele Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata wzięli udział w sympozjum "Polsko-ukraińskie wizje architektoniczne" w Charkowie. Organizatorami sympozjum byli Charkowski Narodowy Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. O. M. Beketowa (Ukraińsko-Polskie Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteka Naukowa), Charkowski Narodowy Uniwersytet im. W. N. Karazina (Centralna Biblioteka Naukowa) oraz charkowska organizacja obwodowa Narodowego Związku Architektów Ukrainy. Finansowego wsparcia udzielił Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie. Konferencję przygotowała prof. Lubov Zhvanko, dyrektor Ukraińsko-Polskiego Centrum Kultury i Edukacji.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata reprezentowało pięciu przedstawicieli: prezes PISSŚ prof. dr hab. Jerzy Malinowski, dr hab. Joanna Kucharzewska, dr Wioletta Brzezińska-Marjanowska, dr Michał Pszczółkowski oraz mgr Irina Gavrash.  J. Malinowski i I. Gavrash przedstawili działalność PISnSŚ, dotychczasowy dorobek instytucji oraz perspektywy dalszego rozwoju. J. Kucharzewska i W. Brzezińska-Marjanowska omówiły wyniki projektu badawczego, poświęconego rezydencjom na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej - Wołyniu i Podolu, M. Pszczółkowski przedstawił natomiast zagadnienie nurtu narodowego tradycjonalizmu w architekturze polskiej lat dwudziestych XX wieku na przykładzie realizacji na terenach Kresów Południowo-Wschodnich. Wśród pozostałych referatów, wygłoszonych przez badaczy ukraińskich, na szczególną wzmiankę zasługują m.in. wystąpienia prof. Lubov Zhvanko (Aleksander Rzepiszewski - los architekta na tle epoki), prof. Olgi Myhajlyshyn, kierownik Katedry Architektury i Projektowania Wnętrz Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej w Równem (Franciszek Kokesz - twórczość dla międzywojennego Wołynia) czy też prof. Svitlany Lindy, kierownik Katedry Designu i Podstaw Architektury Narodowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska" we Lwowie (Poszukiwania polskiej identyfikacji w architekturze Lwowa na przełomie XIX i XX wieku).

W związku z sympozjum zorganizowano kilka interesujących wydarzeń towarzyszących. Należała do nich wystawa prac studenckich, przedstawiająca architektoniczne rysunki projektów, realizowanych przez polskich architektów w Charkowie i innych miastach ukraińskich, mi.in. hotel "Astoria" w Charkowie (proj. Aleksander Rzepiszewski), teatr w Charkowie (proj. Bolesław Michałowski) czy opera we Lwowie (proj. Zygmunt Gorgolewski). Z kolei na wystawie "Polskie tradycje w architekturze Charkowa" przedstawiono sylwetki architektów charkowskich polskiego pochodzenia, jak Aleksander Rzepiszewski, Włodzimierz Pokrowski, Bolesław Michałowski czy Marian Charmański. Biblioteka uniwersytecka zorganizowała wystawę posiadanych poloniców. Zaprezentowano także wystawę projektów studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Uniwersytetu Charkowskiego im. O.M. Beketowa, wśród których znalazły się m.in. projekty zespołu wjazdowego na teren poświęcony ofiarom sowieckiego totalitaryzmu - żołnierzom i oficerom Wojska Polskiego, pomordowanym w Charkowie w 1940 roku. 

Należy podkreślić, że sympozjum zostało przygotowane z dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem, a zainteresowanie strony ukraińskiej dalszą współpracą naukową pozwala na otwarcie nowych perspektyw dla naszego Instytutu. 

 Dr Michał Pszczółkowski


W związku z pobytem w Charkowie na konferencji przeprowadzona została kwerenda dotycząca twórczości Henryka Siemiradzkiego w Muzeum Artystycznym oraz Akademii Sztuki i Dizajnu. Wzruszające były odwiedziny Peczenihów, miejscowości pod Charkowem, w której urodził się artysta. W liceum noszącym jego imię odbyła się w związku z wizytą uroczystość złożenia kwiatów pod jedynym pomnikiem Siemiradzkiego przy wejściu do szkoły, a także specjalna lekcja, podczas której uczennice opowiadały w języku ukraińskim o jego życiu i twórczości, a także związkach z Peczenihami i Charkowem.

Prof. Jerzy Malinowski i Irina Gavrash


 

Zarząd

przesyła program konferencji:

Art of Armenian Diaspora. Second International Conference

June 16- 18, 2016

Muzeum Narodowe w Gdańsku, Toruńska street no. 1

16th June, 2016

14 : 00 – 14 : 30

Opening Ceremony of the Conference

Wojciech Bonisławski, Director of the National Museum

Prof. Jerzy Malinowski, Polish Institute of World Art Studies 

14 : 30 – 15 : 15 : 15 

Inesa Danielyan, Yerevan State University

Collection of Armenian illuminated manuscripts in New Julfa (Isfahan, Iran) and The Gospel of 1330 Illustrated by Kirakos of Tabriz ( New Julfa, N 47(43)

Levon Chookaszian, UNESCO Chair of the Armenian Art History, Yerevan State University

On the Decoration of the Lvov Gospel of 1197

Dr. Sarah Laporte-Eftekharian, Université Lille III

La Nouvelle-Djoulfa – Une nouvelle culture de l’image New Julfa – A new culture of images

15 : 15 – 15 : 45 Discussion

15 : 45 – 16 : 15 Tee/ Cofee break

16 : 15 – 17: 15

Beatrice Tolidjian, Waschington

Art of church building and facade decoration in Ottoman Macedonia: resonances from medieval Armenia

Branka Ivanić, Natinal Museum, Belgrad

Monastery Jermenčić (Little Armenian) at the Rtanj Mountain in the Serbia

Prof. Claude Mutafian, Marseille

Les manuscrits arméniens copiés en Roumanie

Dr. Katarzyna Nowak-Komar, Warsaw/ London

The Revival of the Medieval Cilician Style in the 17th Century Armenian Manuscripts Created in the Diaspora

17 : 15 17 : 45 Discussion

17th June, 2016

10 : 00 – 11 : 30

A VISIT TO THE ARMENIAN CATHOLIC ST. PETER AND PAUL CHURCH

Żabi Kruk Street no. 3 (near National Museum)

National Museum, Toruńska street no. 1

11 : 30 – 12 : 00 Tee/ Cofee

12 : 00 – 13 : 00

Lusine Sargsyan, PhD Student Yerevan State University

The Handwritten Heritage of Armenian Intellectual from Gherla – Zacharia Gabrushyan (1794-1870)

Nelli Smbatyan, Yerevan State University

Some Iconographical Aspects of the Late Medieval Armenian Art on the Examples of the Altar Curtains from the Museum of the Armenian Church in Bucharest

Mariam Vardanyan, Yerevan State University

The Collection of Silver Book Binding of the Armenian Museum in Bucharest and Their Relationship to Eastern and Western Arts

Péter Pál Kránitz, Pázmány Péter Catholic University, Hungary

Lost and Found in Armenopolis: Seizing the Treasures of Gherla after the Second World War

13 : 00 - 13 : 30 Discussion

13 : 30 – 15 : 30 Lunch

15 : 30 – 16 : 30

Nikolett Czézár, Ruhr-University, Bochum

The Hiding Treasury: The Museum of the Hungarian Armenians

Dr. Iryna Hayuk, The Lviv National Academy of Arts, Ukraine

The unknown about well-known: the question of attribution of some Armenian wonder-working icons from Armenian Сathedral of Assumption of the Holy Virgin in Lviv

Dr. Ruben Atoyan, Minsk, Belarus

Cartographic Heritage of the Mekhitarist Congregation

Dr. Magdalena Tarnowska, Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw

Rafał Hadziewicz (1803-1886)- Polish-Armenian painter

16 : 30 - 17 : 00 Discussion

18 : 00 – 19 : 30 Informal meeting and Dinner

18th June, 2016

10 : 00 – 11 : 00

Dr. Varvara Basmadjian, Paris

Un carnet de dessins inédit d’Aram Andonian conservé à la Bibliothèque Nubar de Paris. Une transmission aigüe de l’histoire moderne à travers le dessin satirique.

Dr. Alyson Wharton, Lecturer, University of Lincoln, UK

Armenian dealers in late-19th and early 20th-Century Europe and America and the connected markets for Islamic and Armenian art

Dr. Themistoklis Papadopoulos, Ioanina

Les Arméniens de Grèce, langues et populations

Dominika Macios, Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw

Armenians and Armenia in Polish Press Illustration 1895-1939

11 : 00 - 11 : 30 Discussion

11 : 30 – 12 : 00 Tee/ Cofee break

12 : 00 – 13 : 00

Dr. Hervé Georgelin, Paris

Zavèn Bibérian (1921-1984), Լկրտածը [The Slut] 1959

Prof. Didar Kassymova, KIMEP University, Kazakhstan

Armenians in post-soviet Kazakhstan: art and identity

Dr. Beata Bierońska-Słota, National Museum, Cracow

History of Armenian art exhibition in Poland

Magdalena Piecyk, Cardinal Stefan Wyszyński University

Cardinal Stefan Wyszyński University and Amenian Studies

13: 00 - 13 : 30 Discussion

13 : 30 – 14 : 00 Closing Ceremony

 

 


 

Strona internetowa: http://www.world-art.pl

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring - administrator profilu
(ankasembiring@gmail.com.).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Görlich - administrator profilu (krakow@sztukaorientu.pl)

 

Składki

Zarząd gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

 

 


 

„Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.”

 

 

 

 

 

 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.