Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2016-06-14 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 6 (45) Czerwiec 2016 roku

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr  6  (45)

Czerwiec   2016 roku


Pobierz PDF

 

Zarząd

przesyła program  konferencji:

9 Ogólnopolskie Spotkanie Historyków i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu

Poświęcone pamięci mgr Mirosławie Wojtczak.

Sala Tymona. Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32

 

CZWARTEK 23.06.2016

9.00

OTWARCIE KONFERENCJI: Prof. Jerzy Malinowski

PRZEMÓWIENIE DZIEKANA WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH UMK: dr hab. Elżbieta Basiul, Prof. UMK 

Wspomnienie o Pani mgr Mirosławie Wojtczak: Prof. Elżbieta Jabłońska Kierownik Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK oraz Karolina Komsta-Sławińska 

PANEL I KONSERWACJA

9.50 – 10.10   Dorota Dzik-Kruszelnicka (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie): Meiren hua w Muzeum Króla Jana III w Wilanowie. Konserwacja-restauracja chińskich papierowych obić ściennych

10.10 – 10.30 Ewa Sobiczewska (Muzeum Narodowe w Krakowie): Konserwacja książki japońskiej typu fukuro-toji

10.30 – 10.50  Joanna Kokoć (Muzeum Narodowe w Poznaniu, PISnSŚ): Bambusy, goździki i melony – niemi świadkowie zmian w parawanie japońskim. Konserwacja byōbu kilkakrotnie naprawianego w Kraju Kwitnącej Wiśni 

PRZERWA KAWOWA/ SESJA POSTEROWA

10.50 – 11.20

PANEL II KONSERWACJA

11.20 – 11.40 Grażyna Sławinowska (Muzeum Narodowe w Warszawie): Konserwacja drzeworytów japońskich ukiyo-e z cyklu Tōkaidō gojūsan tsugi-no uchi autorstwa Utagawa Hiroshige ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

11.40 – 12.00  Lucyna Grupa (Muzeum Narodowe w Poznaniu): Urok i siła samurajskiej zbroi. Tajemnice konserwacji japońskiego uzbrojenia

12.00 –12.20   Lucyna Knapczyk: Konserwacja japońskiej makaty z przedstawieniem Rakana ze smokiem

12.20 – 12.40  Marta Świtoń: Fusuma – rozsuwane drzwi japońskie. Znaczenie analizy techniki wykonania w badaniach proweniencji i datowania zabytku

PRZERWA OBIADOWA: 12.40  – 14.30

PANEL III INDIE i TYBET

14.30 – 14.50  dr Dorota Kamińska-Jones, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, PISnSŚ), Sławomir Majoch (Muzeum Uniwersyteckie, Toruń): Sztuka indyjska z kolekcji Aleksandra Wernera w zbiorach toruńskiego Muzeum Uniwersyteckiego

14.50 – 15.10  dr Agnieszka Staszczyk (Uniwersytet Jagielloński, PISnSŚ): Świątynie fundacji Birlów jako przykład inspiracji tradycyjną architekturą hinduską

15.10 – 15.30  dr Katarzyna Lewandowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk, PISnSŚ): Wadżrawarahi - Niezniszczalna Locha i jej chrząknięcia w sztuce feministycznej

15.30 – 15.50 Adam Gowor (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Malarstwo tybetańskie ze zbiorów toruńskich  

PRZERWA KAWOWA/ SESJA POSTEROWA

15.50 – 16.10

PANEL IV CHINY JAPONIA INDONEZJA

16.10 – 16.30  dr Bogna Łakomska (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, PISnSŚ): Spotkanie dostojników w Lintong  - chiński obraz malowany na szkle ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

16.30 – 16.50  dr Adam Bednarczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Japonizacja form i tematyki malarstwa chińskiego w okresie Muromachi (XIV-XVI w.) – wokół motywu Xiao i Xiang

16.50 – 17.10  Magdalena Piecyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Ningyo - techniki wykonywania japońskich lalek

17.10 – 17.30  Katarzyna Paczuska (Muzeum Okręgowe w Toruniu): Guinomi i tokkuri – naczynia do sake w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu

17.30 – 17.50 Krzysztof Morawski (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, PISnSŚ): Wpływ europejski na zdobnictwo Indonezji

PIĄTEK 24.06.2016

PANEL V AFRYKA

9.00 – 9.20      dr Magdalena  Nierzwicka (Muzeum Okręgowe w Toruniu): Plemienne ozdoby z Etiopii w kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu

9.20 – 9.40      Małgorzata Baka-Theis (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, PISnSŚ): Reliefy ciała. Rzeźbiarska twórczość Sammy'ego Baloji

9.40 – 10.00    dr hab. Aneta Pawłowska (Uniwersytet Łódzki, PISnSŚ): Kolekcja nigeryjskich afrykaników rodziny Bojarskich

10.00 – 10.20  dr Roman Nieczyporowski (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk): Bankructwo Raju. Afryka w twórczości Pietera Hugo

PRZERWA KAWOWA/ SESJA POSTEROWA

10.20 – 10.40

PANEL VI KONSERWACJA/ TECHNIKA I TECHNOLOGIA

10.40 – 11.10  dr Jacek Tomaszewski (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, PISnSŚ), Magdalena Pasławska (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie), Ewa Soszko-Dziwisińska (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie): Konserwacja zespołu wschodnich instrumentów muzycznych z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

11.10 – 11.30  dr Solida Lim (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Malowidła ścienne (1903-1904 r.) w galerii wokół Srebrnej Pagody w Phnom Penh -problematyka konserwatorska i restauratorska

11.30 – 11.50  Barbara Gmińska-Nowak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, PISnSŚ): Badania dendrochronologiczne obiektów zabytkowych z obszaru  Mustangu Górnego – możliwości i ograniczenia

11.50 – 12.10  Joanna K. Kitamikado (PISnSŚ): Konserwacja podstawki pod czarkę z epoki Ming z kolekcji MNW

PRZERWA KAWOWA/ SESJA POSTEROWA

12.10 – 12.30

PANEL VII KONSERWACJA/ TECHNIKA I TECHNOLOGIA

12.30 – 12.50  dr inż. Józef Dąbrowski (PISnSŚ): Wynalazek papieru przez Cai Luna: kwestia jedwabiu

12.50 – 13.10             Anna Hanczewska (Biblioteka Uniwersytecka UMK): Tam, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem, a tradycja z nowoczesnością – z historii doświadczeń w konserwacji dalekowschodnich zwojów malarskich i grafiki

13.10 – 13.30  dr Jolanta Czuczko (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): „Będę odbijać na japońskim papierze …” Dalekowschodnie papiery w warsztacie twórczym Leona Wyczółkowskiego - spostrzeżenia konserwatorskie

13.30 – 13.50  Joanna Umer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): „Grupowy portret przodków” jako przykład pośmiertnego malarstwa kommemoratywnego w Chinach: opis techniki wykonania i tendencji stylistycznych gatunku

13.50 – 14.10  Karolina Komsta-Sławińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Ewangeliarz wydany w drukarni Stauropigialnej we Lwowie w 1636 roku – obiekt na styku kultury Wschodu i Zachodu


 

Strona internetowa:  http://www.world-art.pl

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring         -  administrator profilu        (ankasembiring@gmail.com.).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Görlich  - administrator profilu (krakow@sztukaorientu.pl)

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

----------------------------------------------------------------------------------------

 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.”

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.