Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2016-11-02 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 10 - 11 ( 49 – 50) Październik - Listopad 2016 roku

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr   10 - 11 ( 49 – 50) 

 

Październik - Listopad    2016 roku


Pobierz PDFZarząd

zaprasza na kolejne seminarium, związane z realizacją projektu:

 

KORPUS MALARSTWA HENRYKA SIEMIRADZKIEGO

 

w dniu 17 listopada  2016 o godz. 11 w siedzibie Instytutu

 

Program seminarium:

- Prof. Jerzy Malinowski:

- Przedstawienie efektów pierwszego roku prac nad Korpusem malarstwa Henryka Siemiradzkiego (wraz z dyskusją)

-  Omówienie koncepcji Katalogu  rysunków Henryka Siemiradzkiego

- Dr Maria Nitka: Listy Siemiradzkiego i jego rodziny w rzymskim Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici

-  Dr Kamila Twardowska: Kwerendy w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie 

- Paulina Adamczyk: Studia i szkice Henryka Siemiradzkiego do obrazów w zbiorach rosyjskich – rysunki ze  zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

- Magdalena Laskowska: Rysunki Siemiradzkiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

- Prof. Jurij Biriulow, Prasa lwowska o Siemiradzkim 1872-1902 - ref. prof. Małgorzata Biernacka

-  Dr Agnieszka-Kluczewska: Strategia marketingowa Siemiradzkiego 

-  Irina Gavrash: Siemiradzki i akademizm – t. IV rocznika „Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточней Европы / Art of the East Europe”

- Informacja o konferencji:

Co znajduje się w obrazach Henryka Siemiradzkiego? Interpretacje dzieł architektury, rzeźby, ceramiki, instrumentów muzycznych, tkanin i strojów w twórczości o tematyce antycznej i wczesnochrześcijańskiej, 21-22 kwietnia 2017 roku w Warszawie.

 


 

Zarząd

zaprasza na konferencję

 

SZTUKA POLSKA NA ZIEMIACH ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH

OD 1981 DO WSPÓŁCZESNOŚCI

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Warszawa

miejsce obrad: Muzeum Architektury, Bernardyńska 5, Wrocław

21-22 listopada 2016

 

poniedziałek, 21 listopada

10.00-10.10 przywitanie gości – prof. dr hab. Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), prof. dr hab. Jerzy Malinowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), prof. dr hab. Piotr Marciniak (Politechnika Poznańska, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata) 

panel I, moderator: prof. dr hab. Piotr Marciniak 

10.10-10.30 dr inż. arch. Piotr Fiuk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Architektura odbudowywanego Podzamcza w Szczecinie po 1989 roku

10.30-10.50 Tomasz Sachanowicz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Architektura w Szczecinie i ze Szczecina na łamach miesięcznika „Architektura Murator” w latach 1994-2016

10.50-11.10 Izabela Kozłowska/Agnieszka Rek-Lipczyńska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Przestrzeń pamięci – pamięć przestrzeni. Refleksja nad przestrzeniami symbolicznymi miasta Szczecin w świetle postmodernistycznej transformacji sztuki i architektury

11.10-11.20 Marta Kołacz (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk), 1989 – przełom czy kontynuacja? Trójmiejska architektura wnętrz na styku PRL i III RP

11.20-11.40 Michał Siekierka (Uniwersytet Wrocławski), Współczesne miejsca pamięci: pomniki, tablice, mogił w kontekście upamiętnienia tradycji i kultury Kresów na terenie województwa dolnośląskiego

11.40-12.00 dyskusja

12.00-12.20 przerwa na kawę

panel II, moderatorka: prof. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos (Uniwersytet Wrocławski) 

12.20-12.40 dr hab. Józef Tarnowski (Uniwersytet Gdański), Przełom postmodernistyczny w architekturze polskiej: odbudowa starego miasta w Elblągu

12.40-13.00 prof. dr hab. Krzysztof Stefański (Uniwersytet Łódzki), Sky Tower Czarneckiego, symbol Wrocławia XXI wieku, w 17 odsłonach

13.00-13.20 prof. dr hab. Jerzy Uścinowicz (Politechnika Białostocka, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Fenomen spotkania ikony z gotykiem z na pograniczu zachodnim i północnym Polski po 1981 r.

13.20-13.40 prof. dr hab. Dariusz Matelski (Instytut Badań Dokumentacji i Poszukiwań Dzieł Sztuki im. Karola Estreichera jr., Kraków; Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Działania prof. Karola Estreichera jr. (1906-1984) na rzecz restytucji dziedzictwa kultury – kwestia Biblioteki Pruskiej w zbiorach UJ w 1981 r.

13.40 -14.00 dyskusja

14.00-15.30 przerwa na obiad

panel III, moderator: prof. dr hab. Krzysztof Stefański (Uniwersytet Łódzki) 

15.30-15.50 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur (Katowicki Uniwersytet Lubelski), Rewitalizacja przestrzeni miasta poprzez sztukę. Przypadek Stoczni Gdańskiej

15.50-16.10 dr Hubert Bilewicz (Uniwersytet Gdański), Robotnicy sztuki, proletariuszki i Wenus: Stocznia Gdańska w rękach artystów od dystopii do heterotopii

16.10-16.30 dr Roman Nieczyporowski (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk), Wyspa is not dead. Rola Grzegorza Klamana w kształtowaniu się tzw. Nowej Szkoły Gdańskiej

16.30-16.50 Dorota Grubba-Thiede (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), „Zapis równoległy” –  przyczynek do badań nad twórczością i pedagogiką Andrzeja Wojciechowskiego oraz Witosława Czerwonki po 1981 r.

16.50-17.10 przerwa na kawę

panel IV, moderatorka: Zofia Reznik

17.10-17.30 Anna Bober-Tubaj (Muzeum Ceramiki, Bolesławiec), Przemiany w ceramice bolesławieckiej

17.30-17.50 dr Emilia Kiecko (Uniwersytet Wrocławski), Międzynarodowa Wystawa Architektury Intencjonalnej Terra-2

17.50-18.10 dr Małgorzata Maćkowiak (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Głogów),  „Człowiek chroni i kształtuje środowisko” – pomiędzy hutą, rzeką i pracownią czyli krótka historia środowiska artystycznego Głogowa

18.10-18.30 dyskusja

wtorek,  22 listopada

panel V, moderatorka: prof. dr hab. Elżbieta Kal (Akademia Pomorska w Słupsku) 

8.30-8.50 Joanna Synowiec, Dominika Łabądź (Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław), Część wspólna – indeks rzeczy nieopisanych (prezentacja archiwum niezależnych wydarzeń artystyczno-społecznych)

8.50-9.10 Sebastian Huczyński (Związek Artystów Plastyków, Opole), Krótka historia plenerów malarskich w Kędzierzynie Koźlu – mieście na pograniczu wielkiego przemysłu  i sielskiego pejzażu Odry

9.10-9.30 Paweł Marcinek (Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław), Skalpy – sztuka w przestrzeni publicznej

9.30-9.50 Łukasz Guzek (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Plakat w Gdańsku w kręgu Jerzego Krechowicza

9. 50-10.10 prof. Zbigniew Makarewicz (Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław), Niszowe strategie wrocławskiej neoawangardy1981-2016

10.10-10.40 dyskusja

10.40-11.00 przerwa na kawę

panel VI, moderator: prof. dr hab. Jerzy Malinowski 

11.00-11.20 dr Anna Dzierżyc-Horniak (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata),  Eksperyment form przestrzennych w Elblągu – niechciane dziś dziedzictwo PRL-u?

11.20-11.40 Anna Pietrzak (Muzeum Narodowe w Kielcach), Działalność Centrum Sztuki – Galerii EL w latach 1980-1987 w świetle materiałów zamieszczanych w kwartalniku „Galeria EL” oraz wspomnień Ryszarda Tomczyka

11.40-12.00 dr hab. Magdalena Gołaczyńska (Uniwersytet Wrocławski), Happeningi Pomarańczowej Alternatywy, czyli karnawał na ulicach Wrocławia

12.00-12.20 dr Magdalena Howorus-Czajka (Uniwersytet Gdański, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Cud ciężkiej pracy czyli artysta jako homo faber 

12.20-12.40 dr Beata Wolska (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Socrealizm po 1981 roku

12.40-13.00 prof. dr hab. Elżbieta Kal (Akademia Pomorska w Słupsku), Ciało, nieskończoność i koniugacja. O perceptach i afektach twórczości Władysława Jackiewicza, Jacka Mydlarskiego i Romana Gajewskiego.

13.00-13.15 dyskusja

13.15-14.15 obiad

panel VII, moderatorka: prof. dr hab. Anna Markowska 

14.15-14.35 Wiktoria Kozioł (Uniwersytet Jagielloński), Najnowsza sztuka o/na Górnym Śląsku na przykładzie funkcjonowania Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu

14.35-14.55 Anna Zelmańska-Lipnicka (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk) Galeria Koło (1995-2002) – przestrzeń otwarta

14.55-15.15 Regina Kulig (Uniwersytet Wrocławski), Od tkaniny do rzeźby. Kolekcja tekstyliów w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu

15.15-15.35 Henryka Paulina Milczanowska (Fundacja (dla) Polskiej Sztuki Emigracyjnej, Warszawa), Próba umiejscowienia twórczości artystycznej Waldemara Cwenarskiego, w nurcie ekspresyjnym plastyki polskiej w latach 1955-1990.

15.35-15.55 Zofia Reznik (Uniwersytet Wrocławski), Dwudom sztuki – Wykwit i Warstwy na patainstytucjonalnej mapie Wrocławia XXI wieku

15.55-16.15 dyskusja i zakończenie obrad

 


 

 

Zarząd Oddziału Toruńskiego

zaprasza na:

Zebranie Naukowe Oddziału Toruńskiego

 

w dniu  8 listopada  2016 o godz. 18 z wykładem dr Emilii Ziółkowskiej (UMK; PISnSŚ)  "Kobiety w szkołach architektury dwudziestolecia międzywojennego", który odbędzie się Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK (ul. Sienkiewicza 20/22, pok. 317)  

 


 

Promocja książki Łukasza Kossowskiego i Małgorzaty Martini

Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice

Promocja książki  wydanej przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Wydawnictwo TAKO w serii „Źródła do dziejów sztuki” (t. III)      odbyła się 14 października 2016 roku w Muzeum Literatury w Warszawie. Poprowadził ją jeden z recenzentów naukowych książki prof. dr hab. Lechosław Lameński. Spotkanie uświetnił występ światowej sławy pedagoga i wirtuoza Marii Pomianowskiej.

Kolejne promocje odbędą się 10 listopada o godz. 16.00 na Muzeum Lubelskim w Lublinie (Zamek) i 13 listopada o godz. 17.00 w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem (Willa Oksza).

Uruchomiono stronę internetową książki. Jej autor – dr Łukasz Kossowski prowadzi na stronie Muzeum Literatury blog, poświęcony temu wydawnictwu.   

 

 


 

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

MEDIEVAL ART IN CENTRAL EUROPE

(NOWY SĄCŻ, 20-23. 10. 2016)

 

W dniach od 20 do 23 października odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: Medieval Art in Central Europe, zorganizowana przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem w Ostrawie i University of Central Oklahoma. Konferencja, która odbywała się w położonym koło Skansenu „Miasteczku Galicyjskim”, nawiązywała do polskiej inicjatywy Seminariów Niedzickich, organizowanych w latach 1980-1991, z udziałem polskich, czesko-słowackich i węgierskich uczonych. Wydanych zostało 7 tomów, w których zebrano bogaty materiał porównawczy. Seminaria te odbywały się na zamku w Niedzicy na Spiszu, w miejscu ważnym zarówno dla polskiej, węgierskiej jak słowackiej historii. Mimo wielu ograniczeń natury  politycznej udało zorganizować niezwykle ciekawe spotkania tematyczne, które przyczyniły się do poznania badań naukowych naszych sąsiadów.

Po wielu latach powracamy do inicjatywy naszych poprzedników, reaktywując międzynarodowe spotkania. W konferencji w Nowym Sączu uczestniczyli uczeni z Czech, Polski, Węgier, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele innych narodów, zamieszkujący w naszym kraju, Czech i Rumunii. Wśród wiodących tematów należy wymienić cały blok dotyczący sztuki na pograniczu świata Chrześcijaństwa wschodniego i łacińskiego, postulowany przez naszych poprzedników roku 1980. Po raz pierwszy pojawiły się zagadnienia roli kobiet w kształtowaniu się sztuki średniowiecznej w Czechach, na Morawach i w Polsce. Omawiano również zagadnienia związane z judaizmem i roli inskrypcji hebrajskich w sztuce średniowiecznej. Znalazły się także tematy wykraczające poza epokę, której poświęcono konferencję, referaty dotyczące architektury na pograniczu średniowiecza i renesansu, późnogotyckiego miniatorstwa oraz wzorów graficznych w nowożytnym malarstwie polskim.                                                                             


Prof. Waldemar Deluga

 


 

 

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

ART AND RELIGIONS IN PRE-ISLAMIC CENTRAL ASIA

(KRAKÓW, 24-26. 10. 2016)

 

Międzynarodowa konferencja  Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata „Art and Religions in Pre-Islamic Central Asia”, która odbyła się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie w dniach 24-26. 11. 2016 r., zgromadziła badaczy z Chin, Japonii, Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, Włoch, Holandii, Austrii i Polski. W ciągu trzech dni wygłoszono blisko 30 referatów, w ramach następujących sekcji: „Sztuka i ikonografia (Art and Iconography)”, „Sztuka naskalna (Rock Art)”, „Archeologia i Religia (Archaeology and Religion)” i „Religia (Religion)”. Tematy wystąpień prezentowały szerokie spektrum zagadnień związanych z różnymi aspektami sztuki i religii, sytuujących się na pograniczu archeologii, historii, historii sztuki, filologii. Duży blok wystąpień  w sekcji ikonograficznej dotyczył sztuki buddyjskiej, wśród których dyskutowano rezultaty nowych badań nad malowidłami w grotach Sinkiangu, aspekty sztuki Gandhary, tzw. „Jeleniowate Stele” z Sinkiangu, Ałtaju i Mongolii, a także aspekty sztuki helleńskiej i perskiej, także ich możliwe zapożyczenia w kulturze europejskiej. Drugi dzień zdominowały referaty poświęcone sztuce naskalnej - Kirgistanu, Kazachstanu, Uzbekistanu, południowej Syberii, Armenii, Azerbejdżanu. Dyskutowano problemy interpretacji zarówno przez pryzmat ikonografii, jak i usytuowania tej sztuki w krajobrazie. Religijne konteksty analizowano także w odniesieniu do rezultatów wykopaliskowych badań archeologicznych (Archeologia i Religia), jak np. ich możliwy związek danych archeologicznych z zaratusztrianizmem, czy też kwestie tatuażu w pochówkach ludów stepu. Finalnym dopełnieniem konferencji były referaty pokazujące trwałość przedislamskich tradycji w etnograficznych kontekstach, zarówno w zasadniczej Azji Środkowej (na przykładzie Kirgistanu), jak i południowej Syberii (na przykładzie Tuwy). Konferencji towarzyszyły ożywione dyskusje, a niezwykle przyjazny klimat stworzony przez Muzeum  bardzo przyczynił się do twórczej atmosfery konferencji.

 Prof. Andrzej Rozwadowski

 

 


 

Strona internetowa:  http://www.world-art.pl 

 

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring         -  administrator profilu        (ankasembiring@gmail.com.).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Görlich  - administrator profilu (krakow@world-art.pl)

 

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

 


 

 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.”

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.