Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2017-03-29 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 4 (55) Kwiecień 2017 roku

                       

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr   4 (55)  

 Kwiecień   2017 roku

 


 

WALNE ZEBRANIE I  WYBORY ZARZĄDU

Zarząd

informuje, że Walne Zebranie i wybory nowego Zarządu odbędą się - w  związku z rozliczeniami grantów do końca marca oraz konferencjami w kwietniu -  w dniu 13 maja (sobota) o godz. 10 (pierwszy termin) w Muzeum Azji i Pacyfiku. 

 

W załączeniu  Sprawozdanie z działalności w 2016 roku i Wykaz publikacji za 2016.

 

Sprawozdanie z konferencji

 

WOKÓŁ ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI ABRAHAMA OSTRZEGI

 

Konferencja zorganizowana została przez Polski Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w dniu 2 marca 2017 roku w związku z prezentowaną w Zachęcie wystawą „Abraham Ostrzega”, która za punkt wyjścia miała twórczość wybitnego żydowskiego rzeźbiarza działającego w przedwojennej Warszawie. Abraham Ostrzega szczególnie zaznaczył się w dziedzinie żydowskiej sztuki nagrobnej, wnosząc do niej modernistyczne rozwiązania, w których połączył respekt dla tradycji z jednoczesnym jej  przezwyciężeniem. Program konferencji poświęcony został rzeźbie żydowskiej, poszerzając kontekst, w którym osadzona była działalność Ostrzegi. Pierwsza z trzech części konferencji poświęcona była zatem żydowskiej sztuce sepulkralnej: o żydowskich nakazach i zwyczajach związanych z cmentarzem i pogrzebem opowiedział Jan Jagielski (ŻIH); nagrobną twórczość Abrahama Ostrzegi omówiły dr Urszula Makowska (IS PAN) oraz dr Renata Piątkowska (MHŻP; PISnSŚ)  dokumentację przeprowadzonej współcześnie konserwacji nagrobków autorstwa Ostrzegi przedstawiła kierująca projektem konserwatorka Magdalena Olszowska.  Druga część sesji dotyczyła problematycznej w kulturze żydowskiej idei pomnika: o społeczno-politycznych sytuacjach, w których rodziły się idee pomników żydowskich, opowiedziała dr Tamara Sztyma (MHŻP; PISnSŚ), Teresa Śmiechowska (ŻIH; PISnSŚ) opowiedziała o opracowanym przez Ostrzegę projekcie pomnika Ludwika Zamenhoffa w Białymstoku, zaś Wiesław Wróbel  (Biblioteki Uniwersytecka w Białymstoku) opowiedział o historii realizacji tego projektu. W trzeciej części – „Wokół problemu obrazowania” – akcent ostał położony na specyficznych uwarunkowaniach twórczości żydowskich rzeźbiarzy, kształtującej się w relacji do biblijnego zakazu sporządzania wizerunku i obecnej w tradycji żydowskiej niechęci względem sztuki figuratywnej. Zuzanna Benesz (ŻIH) omówiła w tym kontekście twórczość Abrahama Ostrzegi; o twórczości artystów związanych z warszawską ASP opowiadała dr. Anna Rudzka (ASP); o twórczości Marka Szwarca – prof. Eleonora Jedlińska (UŁ; PISnSŚ), zaś o międzywojennej metaloplastyce żydowskiej w zbiorach MNW – Joanna Turowicz (MNW - Muzeum Rzeźby w Królikarni).

Dr Tamara Sztyma

 


 

 

Zarząd  zaprasza na

 

III Konferencję Studiów nad Strojem

 

CO (NIE) PRZYSTOI MĘŻCZYŹNIE

 

organizowaną w dniach 3 – 4 kwietnia 2017 roku wspólnie z Muzeum Azji i Pacyfiku i Klub Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki w siedzibie Muzeum Azji i Pacyfiku.   

 

 

3 KWIETNIA 2017

 

9:00-9:20 Otwarcie konferencji - prof. Jerzy Malinowski (Prezes PISnSŚ), dr Joanna Wasilewska (Dyrektorka Muzeum Azji i Pacyfiku), dr Magdalena Furmanik-Kowalska (PISnSŚ) i dr Anna Straszewska (KK SHS)

 

MĘSKIE / NIEMĘSKIE  - WZORCE MĘSKOŚCI A UBIÓR

 

9:20-9:40 Gabriela Juranek (Uniwersytet Śląski), Przemiany w modzie męskiej i wiodącym wzorcu męskości na przykładzie francuskich publikacji modowych z lat 1778-1793

9:40-10:00 Aleksandra Jatczak (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Kiedy „męskie” staje się nie tylko męskie, czyli o tym, jak w modzie lat 70. XX wieku zatarto granice płci 10:00-10:20 dr Anna Straszewska (Instytut Sztuki PAN), Czy ślubna biel jest niemęska? 10:20-11:00 Anna Domin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Męski gorset  przedmiot uwielbienia czy kpin? XIX-wieczny dandys i jego współczesny następca      

11:00-11:20 Agnieszka Narewska (Uniwersytet Jagielloński), Baletowa moda dla panów, czyli co (nie) przystoi mężczyźnie

11:20-12:00 Dyskusja

12:00-12:40 Kuratorskie oprowadzenie po wystawie „Odkryte - zakryte. Mężczyzna i kobieta w tradycyjnych społecznościach muzułmańskich  przez Magdalenę Ginter-Frołow

 

12:40- 14:00 Przerwa obiadowa

 

14:00-14:20 Adam Drozdowski (Uniwersytet Łódzki), Walka o nowego gentlemana. Wyzwolony wizerunek mężczyzny, kreowany przez brytyjską Partię Reformy Stroju Męskiego, na tle obowiązujących norm konserwatywnych

14:20-14:40 Agnieszka Dąbrowska (Muzeum Warszawy), Moda męska w reklamach prasowych z lat międzywojennych na przykładzie anonsów firm warszawskich

14:40-15:00 Joanna Regina Kowalska (Muzeum Narodowe w Krakowie, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Mężczyzna według Barbary Hoff

15:00-15:20 prof. Grażyna Bobilewicz (Instytut Slawistyki PAN, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Papuga czy dandys? Image rosyjskiego stilagi lat 50.-60. XX wieku w kontekście społeczno-kulturalnym

15:20-15:40 prof. Aneta Pawłowska (Uniwersytet Łódzki, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Afropolitanin  współczesny dandys z Afryki

 

15:40-16:00 Dyskusja

16:00-16:20 Przerwa kawowa

 

 

KANONY ELEGANCJI W MODZIE MĘSKIEJ

 

16:20-16:40 Dorota Morawetz (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Dandysi i ekstrawaganci, czyli paroksyzmy męskiej elegancji

16:40-17:00 Dorota Kuźniarska (Fashion School, Poznań), RiGCz czy rak? Współcześni dandysi w Polsce

17:00-17:20 Ewa Murawska (Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru, Kraków), Golibroda na salonach, czyli rzecz o barberach

17:20-17:40 Joanna Dobkowska-Kubacka (Uniwersytet Łódzki), Jak powinien wyglądać poeta? Między abnegacją a dandyzmem

17:40-18:00 Dyskusja

18:00 Promocja książki „Sztuka stroju, Strój w sztuce”  pod red. Magdaleny Furmanik-Kowalskiej i Anny Straszewskiej

 

4 KWIETNIA 2017

 

WIZERUNKI MĘSKOŚCI / MĘŻCZYZNA WYOBRAŻONY 

 

9:00-9:20 Zuzanna Żubka-Chmielewska (Instytut Historii PAN), Czy Hamlet powinien być przystojny? O historycznym i uwspółcześnionym wizerunku mężczyzny w kinie szekspirowskim

9:20-9:40 dr Anna Dzierżyc-Horniak (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Czy mężczyźni marzą o stroju super-bohatera? Wzorce męskości osadzone w kulturowym kontekście stroju herosa popkultury

9:40-10:00 Joanna Zaremba-Penk (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), „Kkonminam”  koreański chłopiec/mężczyzna idealny

10:00-10:20 prof. Eleonora Jedlińska (Uniwersytet Łódzki, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Maciej Toporowicz versus Bruce Weber. OBSESSION FOR MEN  krytyka fascynacji faszyzmem w fotografii mody męskiej

10:20-10:40 dr Edyta Pagel (Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna), Przełamywanie tabu we współczesnej fotografii mody męskiej

10:40-11:20 Dyskusja

11:20-11:40 Przerwa kawowa

 

STRÓJ A TOŻSAMOŚĆ GRUPOWA, ETNICZNA I NARODOWA

 

11:40-12:00 prof. Krzysztof Nawotka (Uniwersytet Wrocławski), dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), Peregrynacje perskich spodni 12:00-12:20 dr hab. Lucyna Rotter (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”. Formy i znaczenia semantyczne strojów bractw kurkowych w Polsce

12:20-12:40 Anna Lebet-Minakowska (Muzeum Narodowe w Krakowie, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Co (nie) przystoi Żydowi

12:40-13:00 Justyna Majerska-Sznajder (Uniwersytet Jagielloński), Tymoteusz KrólKaiser (Uniwersytet Warszawski), W cieniu swoich żon, czyli rzecz o wilamowskim stroju męskim

13:00-13:20 Dyskusja

 

13:20-14:40 Przerwa obiadowa

 

14:40-15:00 Małgorzata Martini (Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Tatuaż jako ukrywany symbol siły charakteru i oznaka przynależności do mniejszościowej grupy społecznej: otokodate („rycerzy ulicy”) czy hikeshi (strażaków) w Japonii XVIII i XIX wieku

15:00-15:20 Agata Czapkowska, Od samuraja do dżentelmena  japoński strój męski w dobie transformacji ustrojowej okresu Meiji (1868-1912)

15:20-15:40 dr Hanna Rubinkowska-Anioł (Uniwersytet Warszawski, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Ubiór męski jako odzwierciedlenie zmian zachodzących w dwudziestowiecznym Cesarstwie Etiopskim

15:40-16:00 Dyskusja                        

 


 

 

Zarząd zaprasza na

 

III Międzynarodową Konferencję Naukową

ARCHITEKTURA KULTUR LOKALNYCH POGRANICZA

 

Sacrum – profanum – sacrum.

Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej

XX – XXI w.

Warszawa – Białystok – Supraśl

21-23 kwietnia, 2017

 Organizowana    przez:    International   Union  of   Architects  UIA  Work   Programme   “Spiritual  Places”,

Zakład Architektury Kultur Lokalnych Wydział Architektury Politechniki Białostockiej przy współpracy Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP o. Białystok.

Patronat honorowy: Zarząd Główny Stowarzyszenie  Architektów Polskich SARP 

Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk 

 

Formy realizacji:

— sesje plenarne w Pałacu SARP w Warszawie (początek 21. 04. godz. 9), Politechnice Białostockiej i Akademii Supraskiej 

— sesja dyskusyjna tzw. „okrągły stół” w Akademii Supraskiej 

— sesja podsumowująca konferencję w audytorium Akademii Supraskiej 

 

Szczegółowy program zostanie umieszczony na stronie internetowej PISnSŚ oraz  ZG SARP. 

 

 


 

Zarząd zaprasza konferencję

 

CO ZNAJDUJE SIĘ W OBRAZACH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO? /

ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА КАРТИНАХ ГЕНРИХА СЕМИРАДСКОГО?

 

Konferencja Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

Muzeum Narodowe w Warszawie, 21-22 kwietnia 2017 /

Конференция Польского института исследований мирового искусства,

Национальный музей в Варшаве, 21-22 апреля 2017

 

21 kwietnia / 21 апреля - SALA KINOWA / КИНОЗАЛ

10.30-10.40 - Prof. Jerzy Malinowski (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Otwarcie konferencji / Проф. Ежи Малиновски (Польский институт исследований мирового искусства; Университет Миколая Коперника в Торуни), Открытие конференции

Panel I / Панель I:

 

10.40-11.00 - Dr  Agnieszka Kluczewska  (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), L'effet du réel. Elementy rzeczywistości w obrazach Henryka Siemiradzkiego / Д-р Агнешка Ключевска (Польский институт исследований мирового искусства), “L'effet du réel”. Элементы реальности в картинах Генриха Семирадского

11.00-11.20 - Dr Maria Nitka (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Figury antyczne na obrazach Siemiradzkiego / Д-р Мария Нитка  (Польский институт исследований мирового искусства), Античные фигуры в картинах Генриха Семирадского

11.20-11.40 - Наталья Бартельс (Научно-исследовательский институт истории и теории изобразительных  искусств Российской академии художеств, Москва), Особенности живописной техники Генриха Семирадского в изображении предметного мира / Natalia Bartels (Naukowo-Badawczy Instytut Historii i Teorii Sztuk Przedstawiających Rosyjskiej Akademii Sztuki, Moskwa), Główne cechy warsztatu malarskiego Henryka Siemiradzkiego w kreowaniu świata przedstawionego

11.40-12.20 – Dyskusja i przerwa na kawę / Дискуссия и перерыв на кофе

 

Panel II / Панель II:

 

12.20-12.40 - Aneta Biały (Muzeum Narodowe w Warszawie), Słońce Italii i blask Lewantu. O różnych aspektach natury światła w obrazach Henryka Siemiradzkiego („Sielska idylla”, „Diogenes tłukący kubek”) / Анета Бялы (Национальный музей в Варшаве), Солнце Италии и блеск Леванта. О разных аспектах природы света в картинах Генриха Семирадского («Сельская идиллия», «Диоген, разбивающий чашу»)

12.40-13.00 - Dr Agnieszka Świętosławska (Uniwersytet Łódzki; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Prawda życia – prawda sztuki. Młodzieńcze obrazy rodzajowe Henryka Siemiradzkiego / Д-р Агнешка Свентославска (Лодзинский университет; Польский институт исследований мирового искусства), Правда жизни – правда искусства. Юношеские жанровые картины Генриха Семирадского

13.00-13.20 – Д-р Лейла С. Хасьянова (Российская академия художеств, Москва; Польский институт исследований мирового искусства), Семирадский всею душою любил “nature mort” («Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу») / Dr Lejła Chasjanowa (Rosyjska Akademia Sztuki, Moskwa; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Siemiradzki całą duszą uwielbiał martwe natury… („Zaufanie Aleksandra Macedońskiego do lekarza Filipa”) 

13.20-13.40 - Надежда М. Усова (Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь, Мiнск), Генрих Семирадский. Дипломная картина «Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу» - трамплин к триумфу. История создания и бытование картины / Nadieżda Usowa (Narodowe Muzeum Sztuki Republiki Białoruś, Mińsk), Henryk Siemiradzki. Praca dyplomowa „Zaufanie Aleksandra Macedońskiego do lekarza Filipa” – początek triumfu. Historia powstania i dzieje obrazu

13.40-14.00 – Dyskusja / Дискуссия

 

14.00-15.00 – Obiad / Обед

 

Panel III / Панель III:

 

15.00-15.20 – Д-р Елена А. Ржевская (Российская академия художеств, Москва), Мотивы античной архитектуры в творчестве Генриха Семирадского / Dr Jelena Rżewskaja (Rosyjska Akademia Sztuki, Moskwa), Motywy architektury antycznej w twórczości Henryka Siemiradzkiego

15.20-15.40 – Д-р Ольга В. Морозова (Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва), Треножник из храма Исиды в Помпеях как воплощение идеи пластического совершенства в русском искусстве ХVIIIXIX веков / Dr Olga Morozowa (Państwowe Muzeum Sztuk Pięknych im. A. S. Puszkina, Moskwa), Trójnóg ze świątyni Izydy w Pompejach jako wcielenie idei plastycznej doskonałości w sztuce rosyjskiej XVIII-XIX wieku

15.40-16.20 – Dyskusja i przerwa na kawę / Дискуссия и перерыв на кофе

 

Panel IV / Панель IV:

16.20-16.40 – Проф. д-р Екатерина М. Коляда (Санкт-Петербургский горный университет), Античный ландшафт в живописи Генриха Семирадского / Prof. dr (hab.) Jekaterina Kolada (Petersburski Uniwersytet Górniczy), Кrajobraz antyczny w malarstwie Henryka Siemiradzkiego

16.40-17.00 - Елена В. Яхненко (Государственный музей керамики и Усадьба Кусково XVIII века, Москва), Сады Генриха Семирадского – сады античности / Jelena Jachnienko (Państwowe Muzeum Ceramiki i Pałac Kuskowo XVIII wieku, Moskwa), Ogrody Henryka Siemiradzkiego – antyczne ogrody

17.00-17.20 - Paulina Adamczyk (Muzeum Narodowe w Warszawie), Heroiny, muzy, niewolnice, opiekunki… Kobiety  w obrazach Henryka Siemiradzkiego: kategorie wizerunków, funkcje i kunszt wyobrażeń / Паулина Адамчик (Национальный музей в Варшаве), Героини, музы, рабыни, няньки... Женщины в картинах Генриха Семирадского: категории образов, функции и мастерство изображения

17.20-18.00 – Dyskusja / Дискуссия

 

22 kwietnia / 22 апреля – SALA STARODRUKÓW / ЗАЛ СТАРИННЫХ ПЕЧАТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

Panel V / Панель V:

 

10.00-10.20 - Prof. Jerzy Miziołek, dr Jerzy Żelazowski (Uniwersytet Warszawski), Antyk skontaminowany: uwagi i spostrzeżenia o kilku obrazach twórcy „Pochodni Nerona” / Проф. Ежи Мижелек, д-р Ежи Желязовски (Варшавский университет), Контаминированная античность: замечания и наблюдения по поводу нескольких картин автора «Светочей христианства»

10.20-10.40 – Dr Andrzej Jarosz (Uniwersytet Wrocławski), Henryk Siemiradzki u źródła mitu („U źródła”, ll. 90. XIX wieku) / Д-р Анджей Ярош (Вроцлавский университет), Генрих Семирадский у истоков мифа («У источника», 1890-е годы)

10.40-11.00 - Dr Marzena Królikowska-Dziubecka (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych), Justyna Dziubecka, Inspiracje antykiem w przedstawieniach instrumentów strunowych na obrazach Henryka  Siemiradzkiego / Д-р Мажена Круликовска-Дзюбецка (Польско-японская академия компьютерных технологий), Юстына Дзюбецка, Вдохновение античностью в изображениях струнных музыкальных инструментов в картинах Генриха Семирадского  

11.00-11.40  Dyskusja i przerwa na kawę / Дискуссия и перерыв на кофе

 

 

Panel VI / Панель VI:

 

11.40-12.00 – Dr Agnieszka Kuczyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Siemiradzki i pozytywizm [dotyczy plafonu z pałacu Przebendowskich, kurtyn i panneaux z Filharmonii Warszawskiej] / Д-р Агнешка Кучиньска (Университет Марии Склодовской-Кюри, Люблин; Польский институт исследований мирового искусства), Семирадский и позитивизм [о плафоне для дворца Завишей, занавесах и панно для Варшавской филармонии]

12.00-12.20 - Anna Krawczyk (Muzeum Narodowe w Warszawie), Bóg Henryka Siemiradzkiego? Wizja chrześcijaństwa w twórczości artysty / Анна Кравчик (Национальный музей в Варшаве), Бог Генриха Семирадского? Образ христианства в творчестве художника 

12.20-12.40 - Dr Grzegorz First (Kraków), Egipt Siemiradzkiego. Scena męczeństwa pierwszych chrześcijan („Męczeństwo św. Tymoteusza i Maury jego małżonki”) / Д-р Гжегож Фирст (Краков), Египет Семирадского. Сцена мученичества первых христиан («Мученичество св. Тимофея и его жены Мавры»)

12.40-13.00 - Dyskusja / Дискуссия

 

13.00-14.00 – Obiad / Обед

 

Panel VII / Панель VII:

 

14.00-14.20 - Anna Masłowska (Muzeum Narodowe w Warszawie), Czy dziewiętnastowieczne fotografie są wiarygodnym źródłem do odczytywania treści obrazów Henryka Siemiradzkiego? / Анна Масловска (Национальный музей в Варшаве), Могут ли быть фотографии XIX столетия достоверным источником для прочтения содержания картин Генриха Семирадского

14.20-14.40 - Magdalena Laskowska (Muzeum Narodowe w Krakowie), „Domowe portrety”. Przyczynek do badań nad życiem i twórczością Henryka Siemiradzkiego na podstawie szkicowników artysty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie / Магдалена Лясковска (Национальный музей в Кракове), «Домашние портреты». Вступление к исследованиям жизни и творчества Генриха Семирадского на основе альбомов художника из собрания Национального музея в Кракове

14.40-15.00 - Monika Paś (Muzeum Narodowe w Krakowie), Pamiątki po Henryku Siemiradzkim w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego, Kultury Materialnej i Militariów Muzeum Narodowego w Krakowie / Моника Пась (Национальный музей в Кракове), Памятки, оставшиеся после смерти Генриха Семирадского, в собрании Отдела декоративно-прикладного искусства, материальной культуры и милитарий Национального музея в Кракове

15.00-15.20 - Dr Kamila Twardowska (Muzeum Narodowe w Krakowie), dr Maria Nitka (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), „Lampa” – przedmiot w pracowni Siemiradzkiego, malarza ipisarza / Д-р Камилла Твардовска (Национальный музей в Кракове), д-р Мария Нитка (Польский институт исследований мирового искусства), «Лампа» – предмет в мастерской Семирадского, живописца и ... писателя

 

15.20-16.00 – Dyskusja i zakończenie obrad / Дисскуссия и завершение конференции

  

Strona internetowa:  http://www.world-art.pl

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring         -  administrator profilu        (ankasembiring@gmail.com.).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Görlich  - administrator profilu (krakow@world-art.pl)

 

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

 

 

 

 

 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.