Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2017-05-31 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 6 (57) czerwiec 2017 roku

                       

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr   6 (57) 

czerwiec   2017 roku


Pobierz PDF

 

Zarząd 

Informuje o wynikach Walnego Zebrania Wyborczego Zarządu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, Przewodniczącego i sekretarza Rady Naukowej, pełnomocnika Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Oddziału Warszawskiego na lata 2017-2020 w dniu 13 maja 2017:

 

Zarząd: 

Prezes:            prof. Jerzy Malinowski

Wiceprezesi:    prof. Waldemar Deluga

                       dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik

                       prof. Weronika Liszewska

Sekretarz:        dr Anna Rudek-Śmiechowska

Skarbnik:        Magdalena Ginter-Frołow

Członkowie:     prof. Aneta Pawłowska

                       dr Hanna Rubinkowska-Anioł

                       prof. Jan Wiktor Sienkiewicz

 

 Rada Naukowa:

Przewodnicząca:   prof. Anna Markowska

Sekretarz:            dr Emilia Ziółkowska

 

Pełnomocnik Zarządu – Wicedyrektor Centrum Badań : dr Magdalena Furmanik-Kowalska

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: dr Jacek Tomaszewski

Członkowie:         dr Renata Piątkowska

                             dr Agnieszka Świętosławska

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego: 

Prezes:                Katarzyna Maleszko

Wiceprezesi:       Irina Gavrash

                          Maurycy Gawarski

Sekretarz:           Karolina Krzywicka

Skarbnik:           dr Magdalena Tarnowska

Członkowie:        dr Tomasz Śleboda

                          Teresa Śmiechowska       

 


 

Zarząd Oddziału Krakowskiego

Informuje o

 

 Walnym Zebraniu Wyborczym Oddziału Krakowskiego  w dniu 3 czerwca  2017 o godz. 13:30 w  Cafe Manggha, ul. Konopnickiej 26

 

Aleksandra Görlich - Sekretarz Oddziału Krakowskiego Oddziału, prosi członków Oddziału, którzy nie mogą wziąć udziału w Walnym Zebraniu Wyborczym Oddziału  o  przekazanie innym członkom pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania – w załączeniu.

 


 

PEŁNOMOCNICTWO

do uczestnictwa i głosowania

w Walnym Zebraniu Członków Oddziału Krakowskiego

Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

Jako członek Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata – Oddziału Krakowskiego, upoważniam jako mego pełnomocnika ……………….. zamieszkałego w …………….. do uczestnictwa w moim imieniu w Walnym Zebraniu Członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w dniu 3.06. 2017 r. i wykonywania prawa głosu w tymże Zgromadzeniu, przy czym pełnomocnik ma w tym zakresie pełną swobodę działania.

Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne. Zrzekam się prawa żądania zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

Udzielam pełnomocnictwa _____________________

     podpis

imię nazwisko,  adres  

Miejscowość i data:

Zarząd

 

zaprasza na spotkanie z profesorem  Janem Wiktorem Sienkiewiczem, autorem książki

 

Artyści Andersa. Continuità e novità,

 

wydanej przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, które odbędzie się 8 czerwca (czwartek) o godz. 18 w Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie przy ul. Dziekania 1.

 


 

 Zarząd

wraz z Fundacją Atelier i Kamienicą Artystyczną (Foksal 11)  zaprasza na  

 

                                  Festiwal Sztuki na Foksal,

 

który odbędzie się 11 czerwca (niedziela) 2017 w godzinach 11:00-20:00.  

Celem Festiwalu Sztuki na Foksal jest upowszechnianie sztuki, zachęcanie warszawiaków do aktywnego uprawiania różnych dziedzin artystycznych (sztuk wizualnych, muzyki, teatru), integracja mieszkańców ulicy Foksal oraz prezentowanie instytucji kulturalnych, które przy naszej ulicy mają swoje siedziby lub działają w sferze edukacji artystycznej. Ulica Foksal od początku swojego istnienia była miejscem wypoczynku mieszkańców stolicy, a my chcemy dzisiaj zaprosić warszawiaków do jego twórczej, aktywnej formy.

W ramach festiwalu odbędą się warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży: plastyczne, muzyczne, koncert, spektakl teatralny, aukcja prac uczniów Fundacji Atelier oraz kiermasz przedmiotów artystycznych. Większość wydarzeń odbywać się będzie przed Kamienicą Artystyczną Foksal 11 (fragment ulicy Foksal między ulicą Kopernika a ulicą Krywulta, który tego dnia zostanie zamknięty dla ruchu drogowego).

Przy Foksal działają galerie, fundacje, stowarzyszenia, miejsca kultury otwarte na działania społeczne, miejsca, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Chcemy przekonać mieszkańców stolicy, że każda forma działalności twórczej jest istotna, a sama sztuka pełni różne funkcje – społeczną, terapeutyczną. Chcemy podkreślić istotną rolę sztuki w wychowaniu najmłodszych i z myślą o nich organizujemy warsztaty plastyczne, muzyczne, które w czasie festiwalu odbędą się w godzinach 11:00 - 16:00. Do współorganizowania Festiwalu Sztuki na Foksal zaprosiliśmy instytucje mieszczące się przy Foksal, ale także uczniów, absolwentów i przyjaciół Fundacji Atelier.

Udział w tegorocznym Festiwalu udział biorą: Fundacja Atelier, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Centrum Myśli Jana Pawła II, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Fundacja Propaganda, Miejsce Projektów Zachęty, Dom Kultury Śródmieście, Art in House – dom aukcyjny, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej z Galerią aTak,  FICAG Polska, restauracja Kameralna, restauracja Chianti, restauracja Ambasada oraz niezależni twórcy: Teresa Starzec, Andrzej Bielawski, Alicja Bielawska, Jarek Lustych, Kacper Ziółkowski, Waldemar Umiastowski, Agnieszka Niziurska, Magda Kotara, Michał Szuszkiewicz, Marcin Skorupski, Joanna Dominiak, Bożena Cichecka, Maryla Weiss, Daniel Chmielewski, Magdalena Ziółkowska, Beata Kolondra, Marek Dubiel, Hakan Bakir, Zuzanna Wójcik, Irmina Olszewska, Agata Uchman, Piotr Marciniak, Monika Sakowicz, Joanna Dominiak.

 

PROGRAM: 

11:00 Powitanie uczestników Festiwalu Sztuki na Foksal 

11:00-16:00  Prezentacja wydawnictw Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, w lokalu Instytutu.

11:00 - 16:00 Wielkoformatowe warsztaty plastyczne dla dzieci oraz rodziców z dziećmi 

11:00 - 16:00 Zdobienie figurek gipsowych farbami i brokatem. Prowadzenie Magda Wojciechowska

11:00 - 16:00 Ozdabianie płóciennych toreb pieczątkami, farbami lub techniką decoupage`u. Prowadzenie Anna Kubicka

11:00 - 16:00 Warsztaty z grafiki warsztatowej i odbijanie pamiątkowej  pocztówki "Bramy na Foksal 11" autorstwa Stanisława Kozioła. Prowadzenie Anna Sińska

11:30 - 13:30 Happening plastyczny "Mapa myśli"

11:30 - 14:30 Warsztaty animacji poklatkowej

12:00 - 14:00 Warsztaty Młody Projektant Mody dla dzieci w wieku 5-12 lat 

12:00 - 13:00 Oprowadzanie po ulicy Foksal, o historii ulicy opowie varsavianista i dziennikarz Jerzy Majewski 

12:00 - 14:00 Pokaz instrumentów dla dzieci i dorosłych

12:00 - 15:00 Warsztaty recyklingowe "stół żywy" dla dzieci w wieku 4-12 lat

13:00 - 18:00 Warsztaty komiksowe dla dzieci i młodzieży prowadzi Daniel Chmielewski

13:00 Spotkanie z dr Magdaleną Furmanik-Kowalską i dr  Anną Straszewską -  redaktorkami naukowymi książki „Sztuka stroju, strój w sztuce”, w lokalu  Instytutu.

14:00 - 16:00 Warsztaty plastyczne "kwiaty"

14:00 - 16:00 Warsztaty projektowania biżuterii prowadzone przez Magdę Ziółkowską / biżuteria z talerzy

15:00 Spotkanie z dr Agnieszką Kluczewską-Wójcik - autorką książki „Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początku XX wieku”,  w lokalu Instytutu.

15:00 - 16:00 "Czy to luty, czy to maj"  kabaret ekologiczny dla dzieci i dorosłych (obowiązują zapisy)

16:00 - 19:00 Wielkoformatowe warsztaty przestrzenne dla młodzieży 

16.15 - 17.00 Koncert uczestników Sekcji gitary z Pracowni Artystycznych DKŚ prowadzone przez Bartka "Albera" Serafinowicza

17.00 - 18.00 Otwarcie wystawy prac uczestników Pracowni Artystycznych DKŚ

17:00 - 18:00 Koncert chóru Centrum Myśli Jana Pawła II

18:00 - 20:00 Warsztaty stylizacji dla kobiet prowadzone przez projektantkę Agatę Uchman (obowiązują zapisy)

18:00 Wernisaż rzeźby Hakana Bakira "Nokturn"

18.00 - 18.45  Pokaz etiud dokumentalnych przygotowanych przez uczestników zajęć Documentarium pod kierunkiem Marka Tadeusza Pawłowskiego i Adama Zięciny.

18:30 - 19:30 Koncert "Głęboka harmonia" gongów chińskich i dźwiękowych mis nepalskich 

 

Wystawy w Kamienicy Artystycznej Foksal 11:

Hakan Bakir NOKTURN

Teresa Starzec OBRAZY RÓŻNE

Jarek Lustych wideo z cyklu PRÓBA GŁOSU

Bożena Cichecka (Kreska Studio) Loga i monogramy

Maryla Weiss Kolaże i obiekty

Zuzanna Wójcik i Irmina Olszewska Fashion design

Kolekcja Fundacji Atelier

Wystawy prac uczniów Fundacji Atelier: rysunku, malarstwa, rzeźby, scenografii, mody, projektowania, animacji poklatkowej

Miejsce Projektów Zachęty - Zofia Gramz Skąd się biorą myśli?

 

A ponadto: 

pokaz capoeiry w wykonaniu FICAG POLSKA

degustacje potraw przygotowane przez restauracje Chianti, Kameralna Foksal 11 oraz Ambasada,

malowanie kredą,

kiermasz przedmiotów i książek o sztuce.  

 


 

Zarząd

wraz z  Wydziałem Informacji i Kultury  Ambasady Japonii w Warszawie zapraszają na

 

Prezentację publikacji Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką  Świata poświęconych sztuce i kulturze Japonii oraz związkom polsko-japońskim,

która odbędzie się w dniu 19 czerwca (poniedziałek) o godzinie 17 w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady w Al. Ujazdowskich 51, 3 piętro.

Spotkanie poprowadzą: prof. Jerzy Malinowski – prezes Instytutu oraz  Katarzyna Maleszko – prezes Oddziału Warszawskiego i kurator sztuki japońskiej Muzeum Narodowego w Warszawie.

Dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik (wiceprezes Instytutu) przedstawi historię polsko-japońskich kontaktów artystycznych na przełomie XIX i XX wieku.

O publikacjach opowiedzą autorzy i redaktorzy serii. Organizatorzy przedstawią plany i projekty Instytutu, poświęcone Japonii. 

 


 

 

Zarząd Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przy współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zapraszają do udziału w konferencji: 

 

POLACY W AMERYCE. Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 

 

Warka, 27-28 czerwca 2017 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 czerwca 2017 r. Przygotowane wykłady złożą się na publikację pokonferencyjną, której druk planowany jest do końca roku 2017; termin dostarczenia referatów do publikacji - 15 września 2017 r. 

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są wyłącznie na formularzu umieszczonym na stronie        

http://muzeumpulaski.pl/aktualnosci/261-konferencja-2017  

Miejsce konferencji (obrady, serwis kawowy, obiad) – Centrum Edukacyjno-Muzealne przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, noclegi: Hotel Sielanka nad Pilicą i Hotel Klondaik Warka; zapewniamy transport między hotelami a muzeum. - Udział w konferencji jest bezpłatny.

- Wszelkie informacje dot. konferencji można znaleźć na stronie internetowej muzeum: http://muzeumpulaski.pl/aktualnosci/261-konferencja-2017 lub kontaktując się z Sekretarzem  Zgłoszenia należy przesyłać do p. Karola Kucharskiego – mail: konferencja2017@muzeumpulaski.pl tel.: 48 667 22 67 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16. 00). 

Rada Naukowa konferencji: Prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski (emerytowany profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; członek Zarządu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata), Prof. dr hab. Przemysław Łozowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu), Prof. dr hab. Beata Dorosz (Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk), Dr Anna Rudek – Śmiechowska (Przewodnicząca Rady Muzeum przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego; sekretarz Zarządu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata).

 


 

Zarząd

informuje, że publikację w języku chińskim

 

                           兰美术通 精装 (The history of Polish Art),

 

 przygotowaną pod redakcją Jerzego Malinowskiego przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Instytut Adana Mickiewicza. opublikowaną w Szanghaju, można już nabyć na chińskim Amazonie:


https://www.amazon.cn/%E6%B3%A2%E5%85%B0%E7%BE%8E%E6%9C%AF%E9%80%9A%E5%8F%B2-%E8%80%B6%E6%97%A5-%E9%A9%AC%E5%88%A9%E8%AF%BA%E5%A4%AB%E6%96%AF%E5%9F%BA/dp/B06ZZP268J/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1496149018&sr=8-1&keywords=%E6%B3%A2%E5%85%B0%E7%BE%8E%E6%9C%AF%E9%80%9A%E5%8F%B2

Cena w ChRL: 170,00 CNY = 92,82 PLN

 


 

Strona internetowa:  http://www.world-art.pl 

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring  -  administrator profilu     (ankasembiring@gmail.com.).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Görlich  - administrator profilu (krakow@world-art.pl)

 

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

 

 


 

Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

 

 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.