Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2017-10-02 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 10 (61) Październik 2017 roku

KOMUNIKAT ZARZĄDU

POLSKIEGO INSTYTUTU  STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr 10 (61)

Październik  2017 roku

 

Zarząd

zaprasza na wykład

 

dr Karoliny Zychowicz (Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta”; PISnSŚ) Gizela Szancerowa - zapomniana animatorka polskiego życia artystycznego, który odbędzie się 5 października o godz. 18 w siedzibie Instytutu.

 

Prelegentka przedstawi wyniki badań prowadzonych w ramach grantu Historia wystaw w Zachęcie – Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w latach 1949–1970, nr 0086/NPRH3/H11/82/2014 (program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) realizowanego w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki (2014–2017).


 

 

SEMINARIUM SZTUKI EUROPY WSCHODNIEJ

 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata pragnie zorganizować 28 października 2017 roku kolejne całodniowe Seminarium Sztuki Europy Wschodniej Sztuka rosyjskiej i radzieckiej awangardy.

 

Dr hab. Katarzyna Osińska (Instytut Slawistyki  PAN), Rok 1918 i teatr

Prof. Grażyna Bobilewicz  (Instytut Slawistyki PAN; PISnSŚ), Muzyka w malarstwie awangardy rosyjskiej

Kajetan Giziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),  Wasilij Kandinski - malarz jednego obrazu

Dr hab. Iwona Luba (Uniwersytet Warszawski), Czarny kwadrat w Petersburgu

Lech Lechowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna  i Teatralna, Łódź),  Fotografia w praktyce i myśli teoretycznej rosyjskiej awangardy lat dwudziestych wieku XX.

W ramach Seminarium odbędzie się promocja książki dr Tomasza Ślebody (PISnSŚ)  Edgar  Norwerth 1884-1950. Artysta  i człowiek, wydanej przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Wydawnictwo Tako.

Prof. Jerzy Malinowski


Zarząd i Polish Art & Sciences Mission in Japan (przedstawicielstwo Instytutu  w Okayamie)

informują o otwarciu wystawy

 

prof. Joanny Stasiak

DIMENSION OF SPACE – LANDSCAPES OF SILK

w Setouchi City Museum of Art w Ushimado koło Okayamy

w dniu 24 września o 3.30 p.m.

 

Wystawa zorganizowana przy współudziale Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Instytutu Polskiego w Tokio, Instytutu Adama Mickiewicza i Polish Art & Science Mission.  Patronat honorowy  Jacek Izydorczyk – ambasador RP w Japonii.

1 października odbył się wykład organizatorki wystawy dr Magdaleny Durda-Dmitruk  Polish Tradition of Painting on Silk.


Russian Art. On the Rise

W dniach 21-2 września odbył się piąty warsztat Russian Art. On the Rise na Freie Universität w Berlinie, zorganizowany przez The Russian Art and Culture Group. Jest to projekt skupiający badaczy z Zachodniej i Wschodniej Europy, powstały Jacobs University w Bremen pod kierownictwem Prof. Dr. Isabel Wünsche. Tegoroczne warsztaty koncentrowały się na teoretycznym aspekcie badań nad sztuką rosyjską końca XIX i początku XX wieku. Brała w nich udział dr Maria Nitka z PISnŚŚ, która zaprezentowała referat The Artistic Identities of Henryk Siemiradzki, analizujący odbiór sztuki Siemiradzkiego w krytyce polskiej i rosyjskiej końca XIX i początku XX wieku w kontekście rodzących się i dominujących historię sztuki narracji narodowych. Analizując recepcję sztuki Siemiradzkiego wskazano na istotne punkty rosyjskiej i polskiej dyskusji o sztuce tego czasu: rozumienie zagadnienia „realizmu”, który zaczęto utożsamiać ze sztuką narodową, podejście do tematyki historycznej, w końcu rozumienie terminu „rosyjski/polski malarz”. Przedstawiona praca powstała w ramach grantu “Katalog dzieł Henryka Siemiradzkiego”, który prowadzi PISnSŚ.  

Dr Maria Nitka


Polacy i diaspora polska w Ameryce Północnej

Muzeum Emigracji w Gdyni zorganizowało dwudniową konferencję pt. Polacy i diaspora polska w Ameryce Północnej. Była to II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, która odbyła się w dniach 21-22 września 2017 roku. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele naszego Instytutu.

Dwudniowe debaty koncentrowały się na różnych aspektach badań nad emigracją polską do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Niezwykle obszerny zakres konferencji, zarówno po względem terytorialnym, jak i  tematycznym udowodnił, że emigracja jest żywym obiektem studiów naukowych w Polsce i na świecie. Niemniej pokazał również liczne potrzeby rodzące się w tym obszarze. Jeśli chodzi o sztuki plastyczne uwidocznił, jak niewiele osób zajmuje się tym tematem, a jak wielki jest zakres, który trzeba opracowywać i upowszechniać.

Sesje dotyczące kultury emigracyjnej obracały się tak wokół literatury, muzyki, jak i sztuk plastycznych. Wśród referatów wymienić można: Aleksandra Idzior – From Emigrant to a War Refugee – the Artist as a Political and Cultural Nomad; Magdalena Piechota – Pół wieku temu w Ameryce – obrazy życia Polonii w USA w tomie reportaży Małgorzaty Szejnert „Borowiki przy ternpajku” (1972); Anna Rudek-Śmiechowska – Zdobędziemy Manhattan. Polska diaspora artystyczna w Nowym Jorku, czyli historia Stowarzyszenia Artystów Polskich w Ameryce (1986-1991); Ewa Bobrowska – Lubomir Tomaszewski i jego międzynarodowa grupa artystyczna Emocjonaliści jako przykład polskiego wkładu w życie kulturalne Stanów Zjednoczonych na przełomie XX i XXI wieku; Sławomir Dobrzański – Beyond Paderewski’s Menuet. Polish Infuences on American Popular Piano Music; Karolina Prykowska-Michalak – Teatr polski w Ameryce Północnej; Katarzyna Szrodt – Twórczość polskich artystów plastyków na emigracji w Kanadzie w latach 1939-1989. Szkic problematyki; Monika Nowak – Piorunujące wrażenie – Spotkanie artystyczne Franka Lloyda Wrighta z Marią Werten i Marią Lilien-Czarnecką w USA.

Temat emigracji polskiej został ciekawie przedstawiony w porównaniu z emigracją niemiecką do Stanów Zjednoczonych, w którym to ujęciu prezentowała problem Prof. Dorota Praszałowicz (Zbiorowości imigracyjne polska i niemiecka w USA: perspektywa porównawcza). Ponadto godne odnotowania stało się wystąpienie Prof. Joanny Wojdon, pt. Przemiany Polonii amerykańskiej po II wojnie światowej – zarys problematyki badawczej, w którym nakreśliła mapę myśli, będącą wstępem do planowanych, szeroko zakrojonych, badań nad polską emigracją. Joanny Wojdon umieszczając w swoim planie nieomal wszystkie aspekty badawcze dot. wychodźstwa, podkreślała zakres podejmowanych badań, ale i trudności przed nimi stojące.

Wśród występujących na konferencji gości znalazło się wielu badaczy z zagranicy, aby wymienić choć kilku wspomnę: Danutę „Donnę” Solecką Urbikas (Assimilation and Adaptation of World War II Displaced Polish Political Refugees in Chicago), Beth Holmgren (Reenacting the Anders Army’s War: Feliks Konarski and Nina Oleńska on Tour in the United States), Thomasa J. Napierkowskiego (The Life and Memoirs of Alicja (Litka) De Barcza).

Pełny program konferencji odnaleźć można na stronach Muzeum Emigracji w Gdyni: www.polska1.pl. Organizatorzy konferencji zapowiedzieli wydanie obszernej publikacji zawierającej zgłoszone przez występujących i zaakceptowane teksty, powstałe na podstawie referatów.

PISnSŚ reprezentowały na konferencji dr Anna Rudek-Śmiechowska i dr Katarzyna Szrodt.

Dr Anna Rudek-Śmiechowska


 

Seria wydawnicza

TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA

 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, zgodnie z zakresem swojej działalności statutowej, rozpoczyna obecnie nową serię wydawniczą, zatytułowaną „Technologia – Sztuka – Konserwacja”. Seria ta objęłaby swoim zakresem zagadnienia związane z technologią sztuki dawnej, w szczególności badania i opracowania z obszaru znajdującego się na styku problematyki konserwatorskiej oraz badań nad sztuką. Przygotowując tego typu seryjne publikacje o charakterze monograficznym, Instytut kieruje się zapotrzebowaniem wielu środowisk, reprezentowanych wśród w naszych członków, ale także potrzebą dokumentacji bardzo wartościowych dokonań polskich naukowców i konserwatorów. Seria prezentowałaby bowiem także monograficzne opracowania dokumentacji konserwatorskich szczególnie znaczących obiektów zabytkowych ze zbiorów polskich. Trzeba podkreślić, że nie obecnie serii zajmującej się tego typu problematyką. Ważnym aspektem planów wydawniczych jest możliwość udostępnienia serii on-line w ramach ogólnodostępnej sieci publikacji internetowych. Planujemy także wydawanie niektórych monografii w języku angielskim.

Prof. dr hab. Weronika Liszewska (redaktor naczelny serii)


Polskie Towarzystwo Antropologii Tańca

informuje, że

 

5th International  Festival  of  Anthropology  of  Dance / V Międzynarodowy Festiwal Antropologii Tańca

 

DANCING WITH HAFEZ OR FORGOTTEN BEAUTY OF PERSIAN ART

który miał odbyć się  w dniach 18 – 22. 09, 2017 w Warszawie

 

z braku dofinansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  został przeniesiony na przyszły rok.


兰美术通 精装 (THE HISTORY OF POLISH ART)

 

Zarząd informuje, że powyższą publikację w języku chińskim, przygotowaną pod redakcją Jerzego Malinowskiego przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Instytut Adama Mickiewicza. opublikowaną w Szanghaju, można nabyć na chińskim Amazonie:


http://tiny.pl/gj5w4

Cena w ChRL: 170,00 CNY = 92,82 PLN

 


Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Strona internetowa: http://www.world-art.pl

 

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring - administrator profilu (ankasembiring@gmail.com.).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Görlich - administrator profilu (krakow@world-art.pl)

 

Składki

Zarząd gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

 

 

Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

 

 

 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.