Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2017-12-01 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 12 (63) Grudzień 2017 roku

KOMUNIKAT ZARZĄDU

POLSKIEGO INSTYTUTU  STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr 12 (63)

Grudzień   2017 roku

 

 

PARAMETRYZACJA 

Zarząd  informuje, że

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata jako jedyna placówka niepaństwowa   zakresie nauk historycznych przeszedł przez proces parametryzacji i uzyskał kategorię „C”.

Występując po raz pierwszy, uznajemy ten wynik za duże osiągnięcie Instytutu. Dzięki temu Instytut uzyskał status jednostki naukowej. Odwołujemy się od decyzji, wskazując na różnorodną działalność badawczą, obejmującą projekty finansowane przez NPRH, inne programy MNiSW,   projekty i publikacje dofinansowywane przez MKiDN, a także międzynarodowe.

 

 


 

PROMOCJA PUBLIKACJI   兰美术通史 精装  (DZIEJE SZTUKI POLSKIEJ) 

Zarząd informuje, że

W dniu 1 grudnia  godz. 18  odbędzie  się w holu głównym Państwowej Galerii Sztuki „Zachęta” spotkanie promocyjne syntezy sztuki polskiej, wydanej w języku chińskim, przygotowanej przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Instytut Adama Mickiewicza. 

波兰 美术 通史 (Bolan meishu tongshi) / The History of Polish Art, pod red. Jerzego Malinowskiego, przekład Mao Yinhui, współpraca Agnieszka Walulik, Marcin Jacoby, Maurycy Gawarski, sekretarz naukowy Magdalena Furmanik-Kowalska.

Spis treści (w tłumaczeniu na język polski): Jerzy Malinowski, Wstęp i  Historia Polski; Anna Błażejewska, Sztuka prehistoryczna; Robert Kunkel & Marek Walczak, Sztuka dynastii Piastów; Marek Walczak & Marcin Fabiański, Sztuka dynastii Jagiellonów; Waldemar Deluga, Sztuka mniejszości narodowych; Jacek Tylicki, Sztuka dynastii Wazów; Tadeusz Bernatowicz, Sztuka królów elekcyjnych; Tadeusz Bernatowicz & Jakub Sito, Sztuka dynastii Wettinów; Krzysztof Stefański & Jerzy Malinowski, Sztuka Stanisława Augusta; Krzysztof Stefański & Jerzy Malinowski, Sztuka XIX wieku; Krzysztof Stefański & Jerzy Malinowski, Sztuka przełomu XIX i XX wieku; Krzysztof Stefański & Iwona Luba, Sztuka międzywojenna; Piotr Marciniak & Anna Markowska, Sztuka po 1945 roku; Joanna Wasilewska, Polsko-chińskie kontakty artystyczne.

Shanghai Jinxiu Wenzhang Publishing / Shanghai Joint Publishing House, Instytut Adama Mickiewicza, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Shanghai 2016 ISBN 978-7-5139-1421-4 (691 s.) 

 

Spotkanie przygotowuje księgarnia „Zachęty”.

Powyższą publikację  można nabyć na chińskim Amazonie: 

http://tiny.pl/gj5w4  Cena w ChRL: 170,00 CNY = 93 PLN.

 


 

TROCHĘ O SZTUCE NOWEJ GWINEI

Zarząd Oddziału Krakowskiego zaprasza na

spotkanie w dniu 11 grudnia 2017 roku o godz. 17 w  Galerii Europa - Daleki Wschód przy Muzeum Manggha (ul. Konopnickiej 26).

W programie prezentacja artystki i performerki Diany Dyjak Montes  de Oca  Trochę o sztuce Nowej Gwinei, a następnie  zebranie

organizacyjne  oddziału.

 Aleksandra Görlich

 

 

 


 

WRITING ABOUT CONTEMPORARY CHINESE ART IN JOURNALISM

 

Zarząd

zaprasza w dniu 15 grudnia (piątek) o godz. 18 na wykład Pani

 

Hiu M. Chan

(Center for Chinese Visual Studies, Birmingham City University)

 

Writing about Contemporary Chinese Art in Journalism:

issues, challenges and possibilities

 

 


 

DIGITISATION AND PRESERVATION OF THE MANUSCRIPT COLLECTION

AT THE MONASTERY OF ST SAVIOUR IN OLD JERUSALEM

 

The project “Digitisation and Preservation of the Manuscript Collection at the Monastery of St Saviour in Old Jerusalem” has been completed (1 March 2016 - 31 August 2017). The project was conducted by Polish Institute of World Art Studies (grant holders: prof. Ewa Balicka-Witakowska - main; dr. Jacek Tomaszewski) and supported by Endangered Archives Programme, The British Library (grant reference no:  EAP 823)

The objective of the project EAP823 was to digitise the full collection of manuscripts at the Franciscan monastery of St Saviour in the Old City of Jerusalem. The collection was estimated to contain over 500 codices, rolls and scrolls (circa 140000 pages), dating from the 12th to the 20th century and written in eight languages: Arabic, Armenian, Classical Ethiopic, Hebrew, Greek, Latin, Syriac and Turkish. It was decided that a special attention will be paid to the large group of liturgical manuscripts with musical notation, several of them richly decorated, illustrated and illuminated. The most important aim of the project was to make this extraordinary collection available to the international scholarship over the internet and through the wide distribution of DVD copies.

The project included three digitisation sessions lasting together 11 weeks (with Saturdays and Sundays as work-days). In connection to this part of the project the following was completed:

  1. The whole collection is looked through, reorganised and relocated.
  2. Several new manuscripts have been discovered and included to the collection.
  3. The manuscripts in particularly bad physical condition and excluded from digitisation are safe-guarded in special boxes.
  4. Prior to digitisation the conservator made small repairs of several manuscripts.
  5. Since the collection turned out to be much more extensive than anticipated in the project´s application, the selection of the manuscripts for digitisation within the reported project was done in agreement with the director of the library according following accepted criteria.
  6. At the final stage of the project the whole photo-material had been reviewed, checked and organized. Divided into 743 folders it contains 135769 TIFF-files and 1766 NEF/JPG files (close-ups and microscope photos) - total: 4,243612 TB.
  7. The data concerning each file is introduced to the excel-spreadsheets. Several new manuscripts became identified and supplied with appropriated catalogue data. It was also established that the manuscripts in the collection are noted not in eight but 17 languages: Amharic, Arabic, Armenian, Classical Ethiopic, Coptic (Bohairic & Sahidic), English, French, Old German, Greek, Hebrew, Italian, Latin, Samaritan, Spanish, Syriac and Turkish.

Since the digitised material will be soon available online, the accessibility to some part of the collection will be limited, particularly to the manuscripts which are selected for conservation, the fragile illuminated books and the huge and heavy volumes difficult to move and handle.

In agreement to the project’s objectives 6 copies of the material are produced on HD. Besides the British Library and the Biblioteca Generale the following institutions are provided with the copies: Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca, Milano, Università Cattolica; Istituto Biblico dell’Ateneo Antoniano, Rom; Centre of Christian Oriental Studies, Cairo, Muski Monastery (all three distributed via Biblioteca Generale); Library of the Higher Franciscan Seminary in Kraków (Poland) (distribution via project’s host: the Polish Institute of World Art Studies).

                                                                              Prof. Weronika Liszewska

 

Ukazała się cenna publikacja, której współautorem jest dr Sergey R. Kravtsov (Sergiusz Krawcow), członek PISnSŚ.

 

SYNAGOGI WOŁYNIA

Sergey R. Kravtsov, Vladimir Levin, Synagogues in Ukraine: Volhynia, Jerusalem 2017

Dwutomowa publikacja, w sumie 847 stron, stanowi kompendium wiedzy na temat 23 gmin żydowskich, 39 zachowanych oraz 302 niezachowanych synagog na obszarze historycznego Wołynia,   obecnie części Ukrainy, która obejmuje przede wszystkim obłasti (województwa): wołyńskie, rówieńskie i żytomierskie.

W przypadku każdej z gmin omówiono historię jej rozwoju związanego z powstawaniem synagog, zaś oddzielnie – architekturę synagog, które tam istniały lub dalej istnieją. Omówiono ich kontekst urbanistyczny (lokalizację), materiał, bryłę i konstrukcję, a także style architektoniczne, dekoracje elewacji i wnętrz oraz wyposażenie w postaci umeblowania i przedmiotów związanych z rytuałem religijnym.

Szczególnie ważne synagogi niezachowane starano się zrekonstruować w postaci rysunków i opisów, o ile możności obejmujących wszystkie wspomniane wyżej elementy. Z kolei przy omawianiu synagog zachowanych, ale mocno przekształconych starano się dać ich obraz w okresie ich świetności. W obydwu przypadkach było to zależne od stopnia zachowania dokumentacji. Opisy synagog są uzupełnione bardzo bogatym materiałem wizualnym: rysunkami pomiarowymi, zdjęciami współczesnymi i / lub archiwalnymi, także reprodukcjami dzieł sztuki.

Autorzy przywiązują ogromną wagę także do interpretacji kulturowej i ideowej omawianych obiektów, do ich zmieniającego się znaczenia. Starają się wykorzystać trzy rodzaje narracji: architektoniczną, żydowską (cokolwiek by to miało znaczyć) oraz sąsiedzką (jak obok) dla określenia miejsca Żydów w krajobrazie miejskim Wołynia.

Monograficzne opracowania / rozdziały dotyczące poszczególnych gmin poprzedzone są trzema syntetycznymi esejami wprowadzającymi: na temat sytuacji prawnej synagog wołyńskich, na temat architektury wołyńskich synagog oraz na temat funkcji społecznej wołyńskich synagogalnych obiektów rytualnych. Oczywiście we wszystkich trzech skupiono się na sprawach lokalnych, ale w dużej części obejmują one wiedzę na temat synagog także w innych regionach.  

Obydwa tomy wydano bardzo starannie, zaopatrzono w przebogaty materiał ilustracyjny, w tym mapy i plany miast; także wielojęzyczna bibliografia robi ogromne wrażenie; indeks jest oczywiście bardzo pomocny. Dla części czytelników ważnym składnikiem publikacji będzie słownik terminologiczny. Otrzymaliśmy książkę, która na pewno stanie się punktem odniesienia dla wszystkich kolejnych badaczy architektury i społecznego kontekstu synagog, także  w innych częściach świata.

 Dr Dr Eleonora Bergman

 

 


 

NAGRODA SPECJALNA W II EDYCJI KONKURSU  LUMEN 2017

Zespół pod kierunkiem prof. Anety Pawłowskiej (członka Zarządu PISnSŚ) w składzie dr Julia Sowińska-Heim i dr Anna  Wendorff (członek PISnSŚ) otrzymał nagrodę specjalną w II edycji Konkursu  LUMEN 2017 za projekt Uniwersytetu Łódzkiego wspierany przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata Usłyszeć obraz. Audiodeskrypcja dzieł sztuki w łódzkich muzeach jako czynnik kreujący i kształtujący relacje pomiędzy działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego a interesariuszami zewnętrznymi (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, przedstawicielami biznesu).

Laureatów wyłoniła Kapituła Konkursu, w której skład weszli przedstawiciele nauki oraz biznesu, pod przewodnictwem Prezesa Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzego Woźnickiego.

Koncepcja dotyczy stworzenia cyklu audiodeskrypcji dzieł z Muzeum Sztuki w Łodzi (MS1 i MS2) oraz Muzeum Miasta Łodzi. Podstawowym celem projektu było wzmocnienie szans osób z niepełnosprawnością wzroku w dostępie do dóbr kultury oraz wspieranie integracji społecznej. Podjęte działania wpisywały się w koncepcję muzeum otwartego oraz zbadanie potrzeb niepełnosprawnych odbiorców. Istotną częścią była również aktywizacja i rozwój studentów, którzy poprzez praktyczne działania, a także bezpośredni kontakt i współdziałanie z instytucjami kultury oraz odbiorcami sztuki (osobami niepełnosprawnymi) szkolili swój warsztat. Poprzez udział w przedsięwzięciu studenci kształtowali nowe umiejętności i nawiązywali cenne relacje pracując w środowisku pozauczelnianym. Podjęte działania stworzyły interaktywne i twórcze środowisko zarówno dla poszukujących swojej drogi zawodowej studentów, jak i otwartych na nowe możliwości współpracy i rozwoju instytucji kultury, organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu. Przede wszystkim w projekcie nastąpiła aktywizacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami wzroku (niewidomych i niedowidzących) i znaczące ułatwienie im dostępu do zbiorów łódzkich muzeów.                             


Partnerami i realizatorami przedsięwzięcia byli ponadto: dr Kinga Klimczak z UŁ, studenci i doktoranci Katedry Historii Sztuki UŁ, Paulina Dzwonkowska, edukator z Muzeum Miasta Łodzi, Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk, kuratorka Muzeum Sztuki w Łodzi, oddział ms1, Fundacja „Kultury Bez Barier”, Fundacja Audiodeskrypcja, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Polski Związek Niewidomych – Okręg Łódzki.

 


 

VII KONFERENCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ W TORUNIU.

 

FORMIŚCI – BUNT/ZDRÓJ – JUNG IDYSZ.

W STULECIE POLSKIEJ AWANGARDY.

 

7 – 9 LISTOPADA 2017

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata/Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

W dniach 7 – 9 listopada 2017 roku odbyła się VII Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu. Formiści – Bunt/Zdrój – Jung Idysz. W stulecie polskiej awangardy.  Temat kolejnej  konferencji, skupiający się  na problematyce działalności trzech najważniejszych grup artystycznych, wpisał się w obchodzony w tym roku jubileusz stulecia polskiej awangardy. W obradach udział wzięli historycy sztuki i badacze literatury z najważniejszych ośrodków akademickich i muzeów w Polsce. Szeroki zakres podjętych zagadnień, poza genezą i rozwojem polskiej awangardy artystycznej i literackiej, obejmował m. in.: analizę twórczości wybranych malarzy i grafików  (Stanisław Stückgold, Wacław Wąsowicz, Bolesław Cybis, artystki związane z Jung Idysz); kwestię relacji pomiędzy członkami różnych grup artystycznych (Jerzy Hulewicz, Marek Szwarc); ocenę tekstów teoretycznych (Leon Chwistek) oraz artykułów krytycznych. Ponadto zostały omówione zagadnienia działalności scenograficznej Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków oraz problematyka przedstawień formistycznych, wskazujących na szerokie pole działania przedstawicieli awangardy. Tematyka wystąpień w głównej części odnosząca się do polskiej awangardy, została poszerzona o wątki związane z dorobkiem Wasilija Kandinskiego i Der Blaue Reiter oraz Die Pathetiker.

Organizowana cyklicznie konferencja, tym razem stała się pretekstem do wielopłaszczyznowej refleksji poświęconej awangardzie, uwzględniającej różne perspektywy badawcze.

Dr Małgorzata Geron

 

 

 


 

AKADEMIA SZTUKI: PRZESZŁOŚĆ I WSPÓŁCZESNOŚĆ

 

W dniach 16-18 listopada odbyło się w Petersburgu VI Międzynarodowe Forum Kulturalne [VI St. Petersburg International Cultural Forum] w jego ramach miała miejsce konferencja Academy of Arts: Past and Present zorganizowana z okazji 260-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Konferencja odbywała się pod auspicjami Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej, Państwowej Akademii Malarstwa, Rzeźby i Architektury, im. Riepina w Petersburgu, Rosyjskiej Akademii Nauk (Repin Art Institute), Muzeum Rosyjskiej Akademii Sztuki. Obrady mieściły się w auli Petersburskiej Akademii, otworzył je Rektor Akademii prof. Semen Michajłowski brali w nich udział akademicy z całego świata, w tym goście z Francji (Ecole des beaux-arts), Hiszpanii (Museum of the San Fernando Royal Academy of Fine Arts), Japonii (Musashino Art University), Włoch (Brera Academy of Fine Arts) oraz Danii, Białorusi i innych. W większości prezentowali wielowiekowe kontakty Akademii w Petersburgu z tymi instytucjami.

Przedstawiłam  referat poświęcony „Henryk Siemiradzki w Petersburgu i Rzymie w świetle korespondencji”. Z okresu pobytu Henryka Siemiradzkiego w Petersburgu zachowała się bogata korespondencja z Rodzicami i późniejsza z sekretarzem akademii Piotrem Isajewem. Jej szczegółowe badania prowadzone w ramach grantu „Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego” pozwoliły na nowe ustalania. Nakreśliły one nowy kontekst nauki Siemiradzkiego w Petersburgu oraz pozwoliły szczegółowo ustalić jego kontakty z  czołowymi postaciami późniejszego ruchu pieriedwiżników, Ilją Riepinem, Władimirem Stasowem oraz dworem carskim. W wyborze korespondencji autorka skupiła się na najważniejszych artystycznych problemach w listach Siemiradzkiego, które ogniskowały się wokół problemu realizmu. W swych rzymskich latach Siemiradzki kontynuował zawarte znajomości oraz brał udział w rozpoczętych poprzednio debatach, czego ślady odnajdujemy w listach. Na zlecenie Akademii organizował życie stypendystów rosyjskich w Rzymie, o czym również szczegółowo informował w korespondencji. Swą willę wybudował w pobliżu pałacu książąt Szeremetiewów oraz prowadził intensywne kontakty z akademią petersburską, wielokrotnie występując na wystawach na całym świecie w działach sztuki rosyjskiej.

 Dr Maria Nitk

 


 

III naukowe spotkanie poświęcone polskim badaniom sztuki naskalnej

SZTUKA NASKALNA: DZIEDZICTWO PRZESZŁOŚCI

 

W dniach 23-24 listopada 2017 r. w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się konferencja „Sztuka Naskalna: Dziedzictwo Przeszłości”. Konferencję zorganizował Instytut Archeologii UJ (głównym organizatorem był dr Radosław Palonka), instytucjami partnerskimi były Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Instytut Wschodni Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Była to III ogólnopolska konferencja poświęcona polskim badaniom sztuki naskalnej. W ciągu dwóch dni wygłoszono 16 referatów, które komentowały aktualnie realizowane projekty badawcze w różnych rejonach świata. Trzy wystąpienia dotyczyły Azji (Kirgistan/Azja Centralna i Ałtaj), tyleż samo było poświęconych Afryce (Egipt, Burkina Faso, Tanzania), szczególnie bogato reprezentowane były badania w Ameryce – sześć wystąpień (USA – Kolorado, Peru, Boliwia, Gwatemala, Meksyk), znalazły się też wystąpienia poświęcone petroglifom Wysp Brytyjskich, a także nielicznym rytom z Beskidu Śląskiego w Polsce. Poruszona została również kwestia dydaktyki w szkołach artystycznych, na przykładzie autorskiego programu dydaktycznego realizowanego w Tarnowie. Spotkali się badacze z różnych ośrodków naukowych: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Durham, Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej i Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie. PISSŚ reprezentował prof. Andrzej Rozwadowski, współorganizator wydarzenia, który podczas konferencji prezentował także książkę „Sztuka naskalna. Polskie doświadczenia badawcze”, niedawno wydaną przez PISSŚ. Wystąpienia cechowały się wysokim poziomem merytorycznym, poszczególnym referatom towarzyszyły pogłębione dyskusje i komentarze. Intencja konferencji, tj. wpisanie studiów nad sztuką naskalną w regularny dyskurs naukowy w Polsce, została osiągnięta, organizatorzy spotkania zadeklarowali także kontynuację idei w przyszłych latach. W tegorocznej konferencji, oprócz kwestii metodologiczno-poznawczych, aktywnie dyskutowane były także nowoczesne metody dokumentacji malowideł i rytów naskalnych. Mury Collegium Maius najstarszego polskiego Uniwersytetu bardzo sprzyjały świetniej atmosferze naukowej.

 Prof.  Andrzej Rozwadowski

 

 


 

Komunikat PAP

PROJEKT STWORZENIA SŁOWNIKA ARTYSTÓW POLSKICH NA OBCZYŹNIE

 

Prace Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, przedstawili w środę [15 listopada 2017] w paryskiej Galerii Roi Dore, kierownicy tej instytucji. Długo ignorowane przez naukę zagadnienie sztuki polskiej na obczyźnie w XX i XXI w. ostatnimi laty zaczyna przyciągać uwagę specjalistów.

 

 

Prezes Polskiego Instytutu Studiów  nad Sztuką Świata prof. Jerzy Malinowski, który jest równocześnie szefem Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, omówił na tym spotkaniu projekt stworzenia słownika artystów polskich na obczyźnie.

Z licznie przybyłą publicznością rozmawiali również wiceprezes - powstałego w 2000 r. w Warszawie Polskiego Instytutu Studiów  nad Sztuką Świata - dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik oraz członek jego zarządu prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, uważany za pioniera badań w zakresie historii sztuki i kultury polskiej na emigracji od XIX do XXI wieku.

„Mówiliśmy o planie założenia placówki, stacji naukowej, która by mogła badać rozwój sztuki polskiej i działalności polskich artystów na obczyźnie, głównie po roku 1945. W planowanym słowniku twórców polskich zagranicą, chodzi o to by dotrzeć można było do biogramów i informacji o ludziach, którzy nie znaleźli się w Słowniku Artystów Polskich” – powiedział PAP prof. Malinowski.

„Widzimy również konieczność podjęcia działań ochronnych, gdy chodzi o spuściznę ludzi pracujących za granicą i dokumentację ich działalności” - dodał.

„Z drugiej strony należy podjąć działalność, mającą na celu popularyzację polskiej sztuki poprzez wydawnictwa obcojęzyczne” - zaznaczył. Zapowiedział, że w grudniu odbędzie się w warszawskiej „Zachęcie” prezentacja wydanych po chińsku w Szanghaju, „Dziejów Sztuki Polskiej”, opracowanych pod jego kierunkiem.

Prof. Malinowski przypomniał o poparciu jakie inicjatywie udziela Departament Dziedzictwa polskiego Ministerstwa Kultury i o kontaktach z odpowiednimi strukturami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Senatu RP.

Poinformował też o „umowach z instytucjami zagranicznymi, jak i „bezpośrednich kontaktach z badaczami i muzeami”.

Gdy chodzi o Francję, „najważniejsze jest, by znaleźć swoje miejsce do działalności dokumentacyjnej, jak i organizacji spotkań i konferencji” – podkreślił prof. Malinowski.

Ludwik Lewin (PAP)

 


 

ZAGŁADA ZIEMIAŃSTWA POLSKIEGO NA DAWNYCH ZIEMIACH WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ W LATACH 1917-1921. WYBRANE PROBLEMY

 

W dniach 17  i 18 listopada 2017 roku przedstawiciele PISnSŚ uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez IPN w Warszawie pt.: Zagłada ziemiaństwa polskiego na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1917-1921. Wybrane problemy

W dniu 18 listopada referaty dotyczące rezydencji na ziemiach wschodnich wygłosiły: dr hab. Joanna Kucharzewska Stan zachowania obiektów pałacowych na terenie Podola w oparciu o wybrane przykłady i dr Wioletta Brzezińska-Marjanowska Zniszczenia w architekturze rezydencjonalnej w latach 1914-1921 na Wołyniu w oparciu o wybrane przykłady. Prowadzącym panel dyskusyjny był prof. Jerzy Malinowski

Projekt dotyczący badań rezydencji na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej jest realizowany przez PISnSŚ od 2007 r. W latach 2007-2011 dzięki funduszom z MKiDN wykonana została dokumentacja oraz inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa  40 założeń pałacowo - parkowych na terenie historycznego Wołynia.

Od 2015 do 2017 r. badania kontynuowane były na terenie Podola dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Lanckorońskich. W trakcie trzyletnich wyjazdów wykonano dokumentację oraz inwentaryzację pomiarowo-rysunkową dla 50 obiektów rezydencjonalnych. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja projektu oraz wydanie publikacji prezentującej efekty prac.

Od 2018 roku zespół PISnSŚ powiększy się o grupę badaczy architektury rezydencji na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego pod kierunkiem prof. Tadeusza Bernatowicza. Prof. Bernatowicz wygłosił na konferencji referat Zatracanie pamięci. Siedziby Komarów w Republice Litewskiej (Litwie kowieńskiej) w latach 1918-1940.

Dr Wioletta Brzezińska-Marjanowska

 


 

KONFERENCJA:

HENRYK SIEMIRADZKI JAKIEGO NIE ZNAMY

 

Kraków, 12-13 kwietnia 2018 

Muzeum Narodowe w Krakowie i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w ramach realizacji projektu "Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego", finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: Henryk Siemiradzki jakiego nie znamy.

Konferencja odbędzie się w Muzeum Narodowym w Krakowie w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. Obrady w języku angielskim będą podzielone na dwa panele: tematów z zakresu historii sztuki i technologiczny. W pierwszej części mamy nadzieję poznać nieznane dotąd aspekty życia i twórczości Henryka Siemiradzkiego. Do panelu związanego z kwestiami technologicznymi zapraszamy do zaprezentowania wyników badań wszystkich zajmujących się analizą sposobu pracy, technologii, techniki wykonania i materiałów stosowanych przez Henryka Siemiradzkiego. Celem tej części konferencji jest spotkanie i po raz pierwszy podzielenie się efektami dociekań badaczy analizujących różne aspekty szeroko pojętego warsztatu sławnego artysty, autora Pochodni Nerona.

Referaty i postery mogą dotyczyć badań prowadzonych zarówno przez konserwatorów i historyków sztuki, jak i chemików, fizyków oraz naukowców innych specjalności zgłębiających życie, twórczość oraz warsztat malarski artysty.
Prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia w języku angielskim do 8 stycznia 2018 r. na adres: siemiradzki@mnk.pl. Abstrakt nie powinien przekraczać 1500 znaków ze spacjami. Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej, dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie.
Organizatorzy:
Dominika Sarkowicz (dksukiennice@mnk.pl)

Marzena Sieklucka (dksukiennice@mnk.pl)

Dr Kamilla Twardowska (ktwardowska@mnk.pl)

 


 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Strona internetowa: http://www.world-art.pl

 

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Dr Anna Rudek-Śmiechowska - administrator profilu (rudekanna@gmail.com).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Görlich - administrator profilu (krakow@world-art.pl)

 

Składki

Zarząd gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

 

 


 

Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

 

 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.