Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2013-04-12 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 4 (7) Kwiecień 2013 roku

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 
Nr 4 (7) 
Kwiecień 2013 roku 

pobierz pdf

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata 
w Warszawie, przy ul. Foksal 11 lokal 6, 
zaprasza na: 
 
- Spotkanie w sprawie powołania Ogólnopolskiego Seminarium Teorii i Historii Scenografii i Plastyki Teatralnej w dniu 11 kwietnia (czwartek) o godz. 18 
 
- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Wschodniego Chrześcijaństwa w dniu 13 kwietnia (sobota) o godz. 11 z wykładami: - Marii Ołdakowskiej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Ikony bizantyjskie we Francji w XV i XVI wieku; - Joanny Rydzkowskiej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Muzeum Narodowe w Szczecinie; PISnSŚ) Ormiańskie malarstwo miniaturowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów - próba klasyfikacji i określenia periodyzacji. 
 
- Zebranie Naukowe Oddziału Warszawskiego w dniu 18 (czwartek) o godz. 1830 (wyjątkowo!) z wykładem prof. dr hab. Piotra Balcerowicza (Uniwersytet Warszawski; PISnSŚ) Ślady buddyzmu w Afganistanie 
 
- Zebranie Naukowe Oddziału Warszawskiego w dniu 25 kwietnia (czwartek) o godz. 18 z wykładem dr Bogny Łakomskiej (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk; PISnSŚ) O początkach kolekcjonerstwa w Chinach: Od gromadzenia rzeczy magicznych do zbierania dzieł sztuki 
 
- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Żydów w dniu 27 kwietnia (sobota) o godz. 11 Zz wykładami: - dr Magdaleny Macudzińskiej-Kamczyckiej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Narodziny "żydowskiej archeologii" i nowoczesna interpretacja antycznej sztuki żydowskiej; - Moniki Czekanowskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; PISnSŚ) Pieśń nad Pieśniami w twórczości Wilhelma Wachtla: Analiza ikonograficzno-porównawcza 
 
- Informacja o publikacjach: 
 
Art of the Orient, vol. I, red. DOROTA KAMIŃSKA-JONES, 
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012 ; Nr ISBN 978-83-7780-570-1; ISSN 2299-811X (260 s.) 
 
 Art of the Orient jest rocznikiem poświęconym sztuce Azji I Afryki, które od vol. II wydawane będzie wyłącznie po angielsku.[Publikację pierwszego rocznika poprzedziło wydanie w 2008 roku tomu Studia nad sztuką Azji jako pierwszej pozycji planowanej wówczas pierwszej serii „Sztuka Orientu”.] 
Art of the Orient zamierza publikować studia polskich i zagranicznych badaczy, a także teksty przedstawione na zorganizowanych przez Instytut konferencjach i seminariach. Zawartość tomów będzie podzielona zostanie na dwie części „Sztuka dawna” oraz „Sztuka nowoczesna”. Niekiedy jednak tom może mieć charakter monografii z jednorodnym zespołem tekstów. 
 Jerzy Malinowski, Dorota Kamińska-Jones 
Spis treści: 
Jerzy Malinowski, From the editor 
Dorota Kamińska-Jones, Przedmowa 
 
Katarzyna Kleiber, Problem wpływu – jak badać podobieństwa wizualne między sztuką Zachodu i Wschodu? / The Problem of Influence – How to Assess the Visual Similarities Between the Art of the West and East? 
 
Bogna Łakomska, The origins of collecting in China. Underground jade treasures as a reflection of ancient collecting / Początki kolekcjonerstwa w Chinach. Zgromadzone pod ziemią żady jako odzwierciedlenie starożytnego kolekcjonerstwa 
 
Ryszarda Maria Bulas, Tkanina z Maszanu (Chiny, V–III w. p.n.e.) a celtycki system Ornamentalny / Ireland and China. Textile from Mashan (fifth to third century BC, China) and the Celtic Repertoire of Ornamentation 
 
Joanna Kucharzewska, Architektoniczny eksperyment u podnóża Chińskiego Muru/ Architectural Experiment at the Foot of the Great Wall of China 
 
Katarzyna Paczuska, Shini-e, japońska forma upamiętnienia wybitnych artystów / Shini-e, the Japanese Way of Commemorating Great Artists 
 
Joanna Zaremba-Penk, Baśnie i bajki w japońskich komiksach / Fables and Fairy Tales in Pop Culture Taken from the Example of Japanese Comics 
 
Dorota Kamińska-Jones, Tradycja u progu nowoczesności. Kobiety w malarstwie Kalighat / Tradition at the Threshold of Modernity. Women in Kalighat Painting 
 
Elżbieta Walter, Rabindranatah Tagore – poeta czy malarz? / Rabindranatah Tagore – Poet or Painter? 
 
Magdalena Ginter-Frołow, Księga Papugi Nechszebiego ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu 
Wrocławskiego / Tuti-Nameh – Tales of a Parrot by Nahsabi from the Collection of the University 
Library in Wrocław 
 
Aleksandra Wiktoria Martines, Przedmioty kultu lamaiskiego stosowane w obrzędzie Dugżuuba / Ritual Lamaist Items Used in the Dugzhuuba Rite by the Buddhists of Buryatia 
 
Krzysztof Morawski, O roli krisów w kulturze Indonezji i teoriach dotyczących ich powstania / On the Role of Krises in Indonesian Culture and Theories of Their Beginnings 
 
Karolina Krzywicka, Tradycyjna ceramika uzbecka i tadżycka ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie / Traditional Uzbek and Tajik Ceramics from the Collection of the Asia and Pacific Museum in Warsaw 
 
Karolina Mroziewicz, Ornitomorficzne miniatury marginesowe ormiańskich Ewangeliarzy 
przechowywanych w Bibliotece Narodowej w Warszawie / The Ornithomorphic System of Marginal Illuminations of Armenian Gospel Books from the Polish National Library in Warsaw 
 
Ewa Marcinkowska, Świadectwa obecności artystycznej Imperium Osmańskiego na Węgrzech / 
Evidence of the Artistic Presence of the Ottoman Empire in Hungary 
 
- Informacja o konferencjach: 
 
POLISH INSTITUTE OF WORLD ART STUDIES, 
NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY - 
THE DEPARTMENT OF HISTORY OF MODERN ART, FACULTY OF FINE ARTS 
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń; tel. 48-566113847; zhsn@umk.pl; www.zhsn.umk 
 
call for participation in 
 
THE 5th CONFERENCE OF MODERN ART 
IN TORUŃ 
on 
Art of The United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland & Republic of Ireland 
in 20th - 21st Centuries 
and Polish-British & Irish Artistic Relations 
at 
The Centre of Contemporary Art 
Torun, Wały gen. Sikorskiego 13 
 
October 9th – 11th, 2013 
 
The conference will be an opening event of the series of meetings on modern art of different cultural areas of Europe and North America. The following ones – every second year – will involve such countries as: North America (the 15th anniversary of the Institute, in 2015), the Iberian Peninsula, the Balkans, the Visegrad Group, Scandinavia and Benelux. 
 
The art of the United Kingdom is recognized in Poland and in the continental Europe relatively selectively. Besides the artistic trends and distinguished pieces of artwork, which are commonly known in the world (thanks to the international outreach of English language), numerous phenomena have preserved the local character. The domination of the international artistic centers in Paris, Munich, Berlin and, after World War II, New York caused the marginalization of the art which originates from the countries and circles located elsewhere. British artists crossed the English Channel in search for artistic inspiration. They came back with the new trends of expressionism, cubism, surrealism and abstraction in painting and sculpture or modernism in architecture which were a breakthrough in the traditions of the Victorian era. Around 1910 and after 1939, the artists from Central and Eastern Europe, often Poles of Jewish origin, introduced novelties in the artistic world of London. The victory in the World War II provoked the appearance of the outstanding British painters, sculptors and architects on the international scene and was the result of the political situation in which the United Kingdom, allied with the United States of America, intended to dominate the culture and language of the world. The United Kingdom and London became an artistic foyer of the United States of America and New York, exerting, however, a considerable influence on some artistic tendencies. As a consequence of the English perspective, other artistic environments such as Scottish or Welsh ones have remained unnoticed. The art of the Republic of Ireland and Northern Ireland has been affected in the same way. While focusing on the excellent art work of British artists, it is worth mentioning the phenomena which might seem marginal and distant. One never knows where the changes come from. 
 
The range of the conference subjects includes: 
 
- thoughts on art and art criticism 
- painting, sculpture, graphics, photography and new media, 
- architecture and town planning, 
- art of Scotland and Wales, 
- art of Ireland, 
- artistic relations between Poland and Great Britain & Ireland. 
 
Two simultaneous sessions are planned in the adjoining rooms at The Centre of Contemporary Art. 
Distinguished art historians, art critics, curators of museums and art galleries are invited to participate in panel discussions. 
 
The conference will be held in English, whereas the publication of the conference materials will be prepared in English and possibly in Polish (due to potential cognitive values for readers interested in modern art). 
The organizers of the conference: Prof. Jerzy Malinowski, Prof. Jan W. Sienkiewicz, Dr. Małgorzata Geron, Dr. Joanna Kucharzewska, Dr. Katarzyna Kulpińska, Dr.Filip Pręgowski and Malina Barcikowska (secretaries of the conference) 
 
The application should be send on the enclosed form until 31st August 2013 on the e-mail address: polbrit.conf@gmail.com 
The participants pay the fee - 200 PLN or 50 EURO, PhD students - 150 PLN or 35 EURO, transferred into account: Credit Agricole, Orlat Lwowskich 1, 53-605 Wroclaw IBAN: PL 24 1940 1076 3101 7420 0000 0000 Swift code: LUBWPLPR. The participants cover the costs of the transport fares and the accommodation in the hotel or the university residence. The organizers provide catering and help to book the hotel. 
 
Previous conferences: 
I. Art from 1905 until 1923. Paintings – Sculpture – Print – Art criticism (2005) 
II. History of art criticism and art theory (2007) 
III. Ugly in fine arts. Ugliness, deformation and expression in modern art (2009) 
IV. Old art inspirations in the art of 20th and 21st centuries (2011) 
 
REGISTRATION FORM 
Name and surname of participant: 
Mr, Miss, Mrs, Other: 
Title : Prof. Dr. 
 
University / Organization: 
 
Address of the institution: 
 
Address for correspondence (street, postal code, city, country): 
 
Telephone: 
Fax: 
E-mail: 
Title of the presentation: 
Summary (up to 1000 signs): 
 
Accommodation booking: 
 
Składki 
Zarząd gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie. 

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska: 
24 1940 1076 3101 7420 0000 0000  

Facebook 
 
http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972 Anna Sembiring - administrator profilu (aquarina@o2.pl). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.” 
 
 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.