Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2013-09-02 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 6 (9) Czerwiec 2013 roku

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 
Nr 6 (9) 
Czerwiec 2013 roku 

pobierz pdf

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata 
w Warszawie, przy ul. Foksal 11 lokal 6, 
zaprasza na: 
 
- Zebranie Naukowe Oddziału Warszawskiego w dniu 13 czerwca (czwartek) o godz. 18 z wykładem prof. dr Tanii Tribe (School of Oriental and African Studies, University of London), Landscape, Kingship and Monasticism: the Art and Archaeology of Medieval Ethiopia 
 
- Nadzwyczajne Zebranie Naukowe w dniu 19 czerwca (środa) o godz. 11 z wykładem wybitnej tureckiej historyczki sztuki prof. dr Nurhan Atasoy (Turkish Cultural Foundation, Stambuł) Ottoman Court Costumes 
 
- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Wschodniego Chrześcijaństwa w dniu 29 czerwca (sobota) o godz. 11 z wykładami: - Katarzyny Nowak-Komar (Katolicki Uniwersytet Lubelski) XVII-wieczny ewangeliarz ormiański Rkps. 2381 z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i jego tajemnice; - Angelika Brzostowska-Pociecha (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Próba określenia wpływu sztuki Europy Zachodniej na ikonografię prawosławnych Słowian Bałkańskich XVII i XVIII w. na podstawie wybranych motywów nowotestamentowych 
 
Konferencje: 
I Sympozjum Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815 – 1990, 
Muzeum Uniwersyteckie, Plac Rapackiego 3, Toruń, 27 – 28 czerwca 2013 
(program – załącznik 1) 
 
Zarząd przesyła polską wersje informacji o planowanej konferencji: 
V Konferencję Sztuki Nowoczesnej w Toruniu Sztuka Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii & Republiki Irlandii w XX – XXI wieku i polsko – brytyjskie & irlandzkie kontakty artystyczne, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń, 9 -11 października 2013 
(zaproszenie – załącznik 2) 
 
 Informacja o publikacjach: 
 
South-East Asia: Studies in Art, Cultural Heritage and Relations with Europe, red. IZABELA KOPANIA , 
Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw- Toruń 2012 
ISBN 978-83-62737-27-7 (364 p.) 
South-East Asia: Studies in Art, Cultural Heritage and Artistic Relations with Europe to tom studiów poświęconych szeroko pojętej kulturze krajów Azji Południowo-Wschodniej. Jest to pierwsza tego typu publikacja powstała na gruncie polskiej historii kultury. Składają się na nią 43 artykuły przygotowane przez badaczy afiliowanych przy znanych ośrodkach badawczych, akademickich i muzealnych na całym świecie, często wybitnych specjalistów w zakresie problematyki dziedzictwa kulturowego (Guy Lubeigt, Oscar Salemink), kultury wizualnej krajów SEA (John Clarke, Fiona Kerlogue, Anne-May Chew, Claudine Bautze-Picron, Sylvia Fraser-Lu) i muzealnictwa (Tan Huism, Francine Brinkgreve). Punktem wyjścia dla studiów zebranych w monografii były referaty przedstawione na międzynarodowej konferencji South-East Asia: Art, Cultural Heritage and Artistic Relations with Europe/Poland, która miała miejsce w Krakowie, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, w dn. 29.09. – 01.10. 2011 r. Tom otwiera wiele nowych perspektyw badawczych i miejmy nadzieję, że przyczyni się do rozwoju – praktycznie dzisiaj nieistniejących w Polsce – studiów nad sztuką krajów Azji Południowo-Wschodniej. Dr Izabela Kopania 
Spis treści: 
Jerzy Malinowski, Introduction 
Izabela Kopania, South-East Asia – Polish Perspective. Introduction 
 
Art and Tradition: Ornament, Inscription, Figure 
Marzenna Czerniak-Drożdżowicz, The Influence of Indian Culture on South-East Asian Art. A Few Remarks 
Kang Heejung, Religious Arts in the Early Classical Period in South-East Asia 
Valérie Zaleski, Stucco and Terracotta Reliefs from Dvaravati: A Clue to the Indian Sources of this Mon State 
Anne-May Chew, The Transition Style of Burmese Murals from Ava/Nyaung Yan to Amarapura 
(17th – mid-19th Century) 
Natalia Gozheva, Buddhist Temples in Laos and the Problem of Their Classification 
Florina H. Capistrano-Baker, Trade Links: 10th to 13th-century Philippine Gold and Possible Links to Central Asia and the Mediterranean 
Fiona Kerlogue, The Silk Batiks of Java 
Maria V. Stanyukovich, Ifugao Ethnographic Art and Its Symbolism in Hudhud Oral Epics 
(with References to Collections of St. Petersburg, Russia and Goteborg, Sweden) 
Krzysztof Morawski, Indonesian Designs: A Survey According to Their Antiquity 
Irmawati M.-Johan, The Representation of Rays in Islam Ornamentation Tombstones in the 16th Century 
Ninie Susanti, Ornaments in Old Javanese Inscriptions 
 
Cultural Heritage: Collections, Challenges, Strategies 
Guy Lubeigt, Cultural Heritage in Peril in Mainland South-East Asia 
Kanokwan Gerini, Rethinking Local Toponyms as Cultural Heritage: “A Word of Advice” 
in Colonel G.E. Gerini’s “A Trip to the Ancient Ruins of Kamboja, 1902” 
Oscar Salemink, Is there Space for Vietnam’s Gong Culture? Economic and Social Challenges 
for the Safeguarding of the Space of Gong Culture 
Marzanna Popławska, Traditional Arts and Christian Expression in Indonesia: The Case of Flores 
Dawid Martin, Musical Syncretism of the Sekaten Festival and the Garebeg Maulud Ceremony. 
Hindu-Javanese Gamelan and Western Military Music as an Element of a Muslim Holiday 
Celebration in the Court of Keraton Yogyakarta Hadiningrat 
Veronica Gritsenko, Contemporary Lacquer Practices in Bagan, Burma 
Francine Brinkgreve, From Colonial Collecting to Virtual Sharing: Shared Cultural Heritage between Indonesia and the Netherlands 
Tan Huism, Showcasing the Peranakan Phenomenon: A Case Study of the Peranakan Museum 
Anne Habu, Revealing History Through Museum Collections: How the Ring Collection of Bencharong in Oslo Sheds Light on Norwegian Maritime Engagement in the Kingdom of Siam 
Angie Simonds, Context and Connections: Vietnamese Ceramics in the Museum of Fine Arts, Boston 
John Clarke, A 19th Century Wood and Lacquer Shrine from the Former Mandalay Palace, 
Myannmar (Burma) now in the V&A Museum, London 
Sau Fong Chan, South-East Asian Textiles in the V&A: 19th Century Acquisitions 
Joanna Wasilewska, Hidden Treasures: Golden Thread Tapises from Sumatra in the Collection of the Asia and Pacific Museum in Warsaw 
Eleonora Tenerowicz, The Art and Craft of Java in the Krakow Ethnographic Collections of Polish Investigators and Travelers, Jarosław Waszak, Marian Raciborski and Michał Siedlecki, 
at the turn of the 20th Century 
 
Modern and Contemporary Art: Identities, Contexts, Struggles 
Alison Carroll, Art and Change in the Asia Pacific: Mid-century War and Dislocation 
as a Paradigm for the Future 
Bridget Tracy Tan, Rituals and Radicals – Aspects of Heritage and Politics in Modern and Contemporary Art in South-East Asian Arts 
Rie Nakamura, Painting Vietnam and Painting Ethnic Minorities 
Matt Cox, Modern Indonesian Painters: Education and Cultural Nationalism in the Early 20th Century 
Russell Kelty, Renaissance: Contemporary Burmese Art 
Claudia Seise, Indonesian Art in the Periphery: Contemporary South Sumatran Lacquer Art 
Lydia Parusol, Contemporary Cambodian Visual Art Practice (2000–2011): A Short Survey 
Albina Legostaeva, Dong Ho Folk Painting in the 20th Century: New Trendiness, New Themes 
Felicia Katz-Harris, Contemporary Form in Traditional Art: Figurative Evolution in Classical Javanese Wayang Kulit 
Marianna Lis, Contemporary Wayang: from Sand to Hip-hop 
 
Europe and South-East Asia: Encounters, Influences, Interpretations 
Claudine Bautze-Picron, Before the Art Historians Came: Burmese Monuments in the Western Writings from the 17th to the 19th Century – A Short and Preliminary Survey 
Izabela Kopania, Anna Leonowens’ Observations on Siamese Art, Theatre and Literature 
within European Writings on Asian Art. A Preliminary Study 
Ulrike Körber, South-East Asian Lacquer on the 16th and 17th Century Indian- or Singhalese 
– Portuguese Furniture 
Maria Belén Banas Llanos, Botanical Art in the 18th Century in the Philippines. Tagalog Painter 
Sylvia Fraser-Lu, European Influences in Burmese Textiles 
Joachim Oesterheld, Two Decades in the Netherlands East Indies. Challenges and Satisfaction for the German Artist Walter Spies 
John Toomey, Italian Architects and Artists during the Reigns of Rama V and Rama VI 
Le Thanh H.i, Vietnamese Identities in Reproduction of European Paintings: a Phenomenological Study in an Art Gallery in Saigon 
The Polish Institute of World Art Studies in Warsaw 
Conferences 
Publications 2010–2012 
 
Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice, red. ANNA MARKOWSKA 
Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw-Toruń 2012 
ISBN 978-83-62737-26-0 (302 p.) 
Tom studiów poświęconych ponowoczesnym strategiom w polu sztuki. Tytułowe „strategie tricksterskie” odnoszą się do artystycznych praktyk, w których podważono rolę stabilnego autorytetu – zarówno artysty, jak instytucji w której działa – proponując refleksję nad rolą twórcy oraz galerii i muzeum, a w konsekwencji wymuszając kulturową zmianę, a także dyskusję o wartościach, hierarchiach i priorytetach. Trickster, krewniak Bachtinowskiego błazna, to postać niejednoznaczna; choć jest katalizatorem pozytywnych przemian, nie daje się łatwo zaszufladkować, jest bowiem trochę łobuzem, a trochę klaunem. Choć tom skupia się na sztuce XX wieku, przybliżając wybitne postacie artystów – tricksterów (od Johna Cage’a i Witkacego po współcześnie działających street-artowców czy poznańskich „penerów”) – to rozpoczynają go eseje mocujące archetyp trickstera w mitach i historii. Książka podkreśla jego aktywną rolę w sztuce krajów postkomunistycznych i pokolonialnych; dostrzega jego liczne inkarnacje w demokratyzującej się przestrzeni publicznej, a także w emancypacyjnych aspiracjach i tożsamościowych redefinicjach, także genderowych. Oprócz sztuk wizualnych czytelnik znajdzie tu również rozważania o fenomenach kulturowych (UFO), a nawet postaciach literackich w skandynawskich kryminałach; a poza sztuką polską omówiono też artystyczno-łobuzerskie działania w RPA, Wielkiej Brytanii, Rumunii oraz USA. 
 Prof. Anna Markowska 
Spis treści: 
Anna Markowska, From the editor: Trickster in democratic and non-democratic systems 
 
History of Trickster. Urban Myths and Events 
Bożenna Stokłosa, Trickster – mythical deity, archetype and figure of a creator 
Tomasz Gryglewicz, Trickster or jester/clown? 
Waldemar Okoń, Tricksters and others 
Katarzyna Zimna, Tricksters lead the game, Witkacy – a perfect trickster 
Jerzy Luty, The demilitarization of language: a serious musical concern. John Cage’s trickster strategy in Empty Words 
Marta Smolińska, Tricksters in Poznań: Penerstwo and The Krasnals 
Patrycja Gwoździewicz, Lady or trickster with an ermine. Review of actions around the most famous picture in Polish collections 
 
Role of Trickster in Post/-Communist and Post-Colonial Countries 
Irina Gavrash, Subversive strategies in contemporary Russian art 
Niko Anklam, Masks and camouflage. Some notes on a postcolonial in-between space of the trickster 
Kamila Wróbel, Hero’s revolutionary song. Istvan Kantor aka Monty Cantsin 
Jill Gibbon, War mart: trickster strategies in war art and the arms trade 
Małgorzata Micuła, “Professional Bad Guys”: the rebellious British and Polish art in the context of changes in the Nineties 
 
Outdoor Activism 
Patrycja Piróg, Trickster on Polish streets 
Gillian Whiteley, Political pranksters, provocateurs and Pan-ic: re-connecting countercultural practices 
Dominika Biszczak-Kulczycka, Defense of the cross – a spontaneous social movement or artistic provocation? 
Magdalena Zięba, Trickster games in the public space. Between art and culture jamming 
Magdalena Worłowska, Cecylia Malik’s anarchic and mischievous actions, inspirations and related situations 
 
Trickster and Gender 
Izabela Kowalczyk, Vulnerable masculinity in the works of young Polish artists 
Małgorzata Jankowska, The female trickster: on the artistic strategies of Natalia LL 
Agnieszka Żechowska, Beast in the claws of Europe: Aleka Polis’ art 
Ewelina Jarosz, ‘Newman’: A trickster in every sense of the word! 
 
Curatorial Performances 
Irina Hasna. Hubbard, Curatorial performances. Looking for trickster curators in museums in Romania 
Patrycja Sikora, Piotr Stasiowski, Swindlers, rascals, parasites 
Wojciech Ciesielski, Three gaps in the process? 
Mihaela-Lucia Ion, The Romanian trickster artist in the contemporary cultural environment 
Filip Pręgowski, Angry tricks. On Kazimierz Piotrowski’s exhibition in the Center of Contemporary Art in Toruń 
Ewelina Kwiatkowska, Love me – if you don’t I will force you! Artist’s and curator’s strategies on the example of the vernissage exhibition of Izabela Chamczyk in the Arttrakt art gallery 
 
In Between Different Domains and Spaces 
Irma Kozina, Trickster strategies in critical design 
Cezary Wąs, “Trick” and “click” – Peter Eisenman’s design strategies 
Janusz Antos, An artist and a library. Bibliophilia in contemporary Polish art 
Monika Samsel-Chojnacka, The figure of trickster in crime novels by Henning Mankell, Stieg Larsson and Jo Nesbo 
Rob Irving, Art, artifice, articulations: the trickster as a methodological principle of artistic performance in ritual transactions with the otherly 
The Polish Institute of World Art Studies in Warsaw 
Conferences 
Publications 2010–2012 
 
Składki 
Zarząd gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie. 

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska: 
24 1940 1076 3101 7420 0000 0000 

Facebook 
 
http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972 Anna Sembiring - administrator profilu (aquarina@o2.pl). 
 
 
Załącznik 1:

ProgramI Sympozjum Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815 – 1990,

Muzeum Uniwersyteckie, Plac Rapackiego 3, Toruń,

27 – 28. 06. 201327. 06. 2013

9.00 - 9.15 - otwarcie sympozjum / открытие симпозиумаSala A / Зал A (Sala Senatu):Sesja I A – Polacy i Rosjanie w Rzymie / Поляки и русские в Риме IModerator: Проф. д-р Евгений С. Штейнер

09.20-09.40 Д-р Татьяна Л. Карпова (Государственная Третьяковская галерея; Государственный институт искусствознания Министерства культуры РФ, Москва), Вдохновения Рима: жанр « идиллий» в творчестве Г. И. Семирадского

09.40-10.00 Dr Maria Nitka (Uniwersytet Zielonogórski; PISnSŚ), Włoska recepcja twórczości Henryka Siemiradzkiego

10.00-10.20 Marcin Goch (PISnSŚ), Między Rzymem a Kijowem. Artystyczna przyjaźń Wilhelma Kotarbińskiego i braci Aleksandra i Pawła Swiedomskich

10.20-10.40 dyskusja / дискуссия

10.40-11.00 przerwa na kawę / перерыв на кофеModerator: Dr Katarzyna Kulpińska

11.00-11.20 Проф. канд. н. Лейла С. Хасьянова (Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Москва), Русская и польская колонии художников в Риме в период Всемирной выставки в Вене 1873 года.

11.20-11.40 Prof. Krzysztof Stefański (Uniwersytet Łódzki), "Włoska podróż" Hilarego Majewskiego

11.40-12.00 Emilia Ziółkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Podróże naukowe polskich architektów po Europie w pierwszej połowie XIX wieku12.00-12.20 dyskusja / дискуссия

12.20-14.40 przerwa obiadowa i wizyta w muzeum / обеденный перерыв и посещение музеяSesja I B – Polacy i Rosjanie w Rzymie / Поляки и русские в Риме IIModerator: Prof. Swietłana Czerwonnaja

14.40-15.00 Prof. Lechosław Lameński (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Rzeźbiarze polscy w Rzymie w XIX wieku

15.00-15.20 Dr hab. Małgorzata Biernacka (Instytut Sztuki PAN, Warszawa), Polscy artyści w Rzymie 1900-1914

15.20-15.40 Prof. Waldemar Okoń (Uniwersytet Wrocławski), Antyk, Polacy, Rosjanie i petersburski "Kraj”

15.40-16.00 Канд. н. Михаил Г. Талалай (Институт всеобщей истории Российской академии наук, представитель в Италии), Русско-польская художественная среда на Итальянском Юге

16.00-16.20 dyskusja / дискуссия

16.20-16.40 przerwa na kawę / перерыв на кофе

16.40-17.20 Олег Л. Лейкинд (Фонд имени Д. С. Лихачева, Санкт-Петербург), Интернет-энциклопедия«Изобразительное искусство и архитектура Русского зарубежья» (http://www.artrz.ru)

17.30-18.00 dyskusja panelowa / панельнaя дискуссия: Stan i perspektywy badań nad twórczością artystów i architektów w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej / Состояние и перспективы исследований творчества художников и архитекторов в художественных колониях и в политической эмиграции

27. 06. 2013

9.00 - 9.15 - otwarcie sympozjum / открытие симпозиума - Sala A / Зал АSala B / Зал Б (I piętro / II этаж):Sesja II – Polacy w Rosji – Rosjanie w Polsce / Поляки в России – Русские в Польше IModerator: Prof. Jerzy Uścinowicz

9.20-9.40 Доц. д-р Екатерина М. Коляда (Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена, Санкт-Петербург), Роль польских зодчих второй половины XIX столетия в формировании художественного облика Санкт-Петербурга

9.40-10.00 Joanna Woch (PISnSŚ), „La vie des steppes Kirghises" Bronisława Zaleskiego

10.00-10.20 Валентина. M. Белковская (Русский музей, Санкm-Петербург), Архитектор П. Покрышкин и его исследования Люблинского тюремного костела10.20-10.40 dyskusja / дискуссия

10.40-11.00 przerwa na kawę / перерыв на кофеModerator: Доц. канд. н. Лилия И. Овчинникова11.00-11.20 Dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Z „okna Europy” nad Wisłę. Kolekcjonerzy polscy w Petersburgu11.20-11.40 Юлия П. Шапченко (Российская Государственная библиотека, Москва), Выставка рисунков и этюдов М.В. Добужинского с видами Галиции и Польши


11.40-12.00 Dr Iwona Luba (Uniwersytet Warszawski), Ewa Paulina Wawer (Collegium Civitas, Papieski Instytut Teologiczny Collegium Bobolanum), Strzemiński i Witkacy. Długa historia krótkiego spotkania…

12.00-12.20 dyskusja / дискуссия

12.20-14.40 przerwa obiadowa i wizyta w muzeum / обеденный перерыв и посещение музеяSesja I B – Polacy w Rosji – Rosjanie w Polsce / Поляки в России – Русские в Польше IIModerator: Prof. Grażyna Bobilewicz

14.40-15.00 Доц. канд. н. Светлана С. Левошко (НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук, Санкт-Петербургский филиал), Польско-русский архитектор Казимир Сколимовский на фоне эпохи

15.00-15.20 Нина П. Голенкевич (Ярославский художественный музей), Самуил Канер (1888-1968). Наследие художника.

15.20-15.40 Проф. д-р Дмитрий Я. Северюхин (Российский государственний педагогический университет имени А. И. Герцена; Фонд имени Д. С. Лихачева, Санкт-Петербург), Художники российского зарубежья в Польше: вопросы идентификации

15.40-16.20 dyskusja / дискуссия

16.20-16.40 przerwa na kawę / перерыв на кофе16.40-17.20 Олег Л. Лейкинд (Фонд имени Д. С. Лихачева, Санкт-Петербург), Интернет-энциклопедия«Изобразительное искусство и архитектура Русского зарубежья» (http://www.artrz.ru) – sala A / зал А

17.30-18.00 dyskusja panelowa / панельнaя дискуссия: Stan i perspektywy badań nad twórczością artystów i architektów w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej / Состояние и перспективы исследований творчества художников и архитекторов в художественных колониях и в политической эмиграции – sala A / зал А

28. 06. 2013 Sala A / Зал А (Sala Senatu):Sesja III A – Polacy i Rosjanie w Paryżu / Поляки и русские в Париже IModerator: Д-р Татьяна Л. Карпова

8.40-9.00 Jolanta Czerzniewska (Uniwersytet Warszawski), Antykwaryzm i rytownictwo. Obrazy polskich dziejów na paryskiej emigracji według Antoniego Oleszczyńskiego, Joachima Lelewela, Adama Pilińskiego

9.00-9.20 Д-р Татьяна Е. Моженок - Нинэн (Париж), Русские художники на Лазурном Берегу в XIX веке


9.20-9.40 Тамара Д. Исмагулова (Российский институт истории искусств, Санкт-Петербург), Художник и искусствовед, сотрудник Российского института истории искусств, Эрнест Карлович Липгарт (1847-1932) в Париже 1880-х годов и его польские друзья и коллеги (По материалам архивных документов Государственного Эрмитажа)

9.40 - 10.00 dyskusja / дискуссия

10.20-10.40 przerwa na kawę / перерыв на кофеModerator: : Prof. Waldemar Okoń

10.40-11.00 Prof. Jerzy Malinowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, PISnSŚ), U źródeł polskiej awangardy. Przypomnienie Stanisława Stückgolda11.00-11.20 Dr Małgorzata Geron (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), „Przed wielkim Jutrem”. Formiści a Paryż

11.20-11.40 Екатерина А. Савинова (Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств, Санкт-Петербург) Творчество Альберта Бенуа во время эмиграции в Париже

11.40-12.00 Проф. д-р Евгений С. Штейнер (Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики», Москва; SOAS, University of London), «Художники-выходцы из России в Париже в начале 20 в.: Сотворение авангарда из отчуждения»

12.00-12.20 dyskusja / дискуссия

12.20-13.20 przerwa na obiad / обеденный перерывSesja III B – Polacy i Rosjanie w Paryżu / Поляки и русские в Париже IIModerator: Проф. канд. н. Лейла С. Хасьянова

13.20-13.40 Prof. Jerzy Uścinowicz (Politechnika Białostocka, PISnSŚ), Ikona i jej teologia „na emigracji”.. Enklawa intelektualno-artystyczna L’institut de théologie orthodoxe Saint-Serge w Paryżu.

13.40-14.00 Доц. канд. н. Тамара А. Галеева (Уральский федеральний университет им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург), Кафе как образ жизни и мотив в искусстве: опыт русской эмиграции 1920-30х годов

14.00-14.20 Dr Irina Obuchowa-Zielińska (Konsulat RP, Irkuck), Kariery polskich i rosyjskich artystów w Paryżu (1. poł. XX w.)

14.20-14.40 Dr Katarzyna Kulpińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Polscy graficy w Paryżu lat 20. i 30. XX w. - wielość koncepcji artystycznych, odmienność postaw życiowych

14.40-15.00 Lila Dmochowska (Wrocław), Kazimierz Czechowski - bolszewik, poeta i szermierz prawdy

15.00-15.20 dyskusja / дискуссия15.20-15.40 przerwa na kawę / перерыв на кофеModerator: Dr hab. Małgorzata Biernacka

15.40-16.00 Алла В. Кононова (Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), Парижский цикл Бориса Григорьева (1866-1939) «Visages de Russie».

16.00-16.20 Ewa Ziembińska (Muzeum Narodowe w Warszawie), Sara Lipska i Adrienne Gorska, rzeźbiarka i architektka, dwie drogi twórcze krzyżujące się w Paryżu.

16.20-16.40 Prof. Grażyna Bobilewicz (Instytut Słowianoznawstwa PAN, Warszawa), Paryskie lalki autorskie Stefanii Łazarskiej i Marii Wasiljewej (Marie Vassilieff)

16.40-17.00 Dr Vita Susak (Lwowska Galeria Obrazów), Воспоминания Алексея Грищенко как источник по истории École de Paris

17.00-17.20 Anna Majka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Paryski okres twórczości Issachara Bera Rybaka

17.20- 17.40 dyskusja / дискуссия17.40- zamknięcie sympozjum / закрытие симпозиума

28. 06. 2013 Sala B / Зал Б (I piętro / II этаж):Sesja IV – Polacy i Rosjanie w innych środowiskach / Поляки и русские в других странахModerator: Prof. Jan W. Sienkiewicz

8.40-9.00 Ewa Skotniczna (Uniwersytet Jagielloński), Wpływ Akademii monachijską na twórczość Witolda Pruszkowskiego na przykładzie obrazów „Świt” i „ Zmierzch”

9.00-9.20 Dr Zofia Krasnopolska-Wesner (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk; PISnSŚ), Rosyjscy artyści w Goetheanum (Margarita Sabasznikowa i Asia Turgieniewa)9.20-9.40 Доц. канд. н. Лилия И. Овчинникова (Томский областной художественный музей), Выставки К. Зеленевского в Японии: к проблеме диалогизма искусства ХХ века

9.40-10.00 dyskusja / дискуссия10.20-10.40 przerwa na kawę / перерыв на кофеModerator: Доц. канд. н. Светлана С. Левошко

10.40-11.00 Aнтонина А. Шаханова (Научно-исследовательский музей Российской академии художеств, Санкт-Петербург), Дорогами русской эмиграции. Л. М. Браиловский (1867-1937)

11.00-11.20 Светлана Ю. Фоменко (Российская Академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова), Русский архитектор-эмигрант В.В. Сташевский и задачи типового строительства Югославии в 1920-30-е гг.

11.20-11.40 Проф. канд. н. Галина П. Тулузакова (Казанский национальный исследовательский технологический институт), Николай Фешин и русские эмигранты в Нью-Йорке и Таосе

11.40-12.00 Канд. н. Надежда А. Авдюшева-Лекомт (Брюссель), Журнал А. Мартынова «Восточно-европейский вестник» – очаг славянской культуры в Бельгии. 1935 – 1937

12.00-12.20 dyskusja / дискуссия12.20-13.20 przerwa na obiad / обеденный перерывSesja V – Polacy i Rosjanie na powojennej emigracji / Поляки и русские в послевоенной эмиграцииModerator: Prof. Lechosław Lameńsk

13.20-13.40 Prof. Jan W. Sienkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Cedr i orzeł. Plastycy polscy w Bejrucie 1942-1952

13.40-14.00 Dr Monika Szczygieł (PISnSŚ), Pamiętniki Feliksa Topolskiego14.00-14.20 Kinga Kowza (Warszawa), Edmund Kosmowski w świetle korespondencji14.20-14.40 Prof. Irena Kossowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),”Aureolizm”: Zdzisław Ruszkowski w Londynie, Wenecji i Loch Maree

14.40-15.00 Prof. Swietłana Czerwonnaja / Проф. д-р Светлана Червонная (Российский институт культурологии, Мосва; Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Крутые маршруты русских художников-эмигрантов, ушедших на Запад в конце Второй мировой войны

15.00-15.20 dyskusja / дискуссия

15.20-15.40 przerwa na kawę / перерыв на кофеModerator: Доц. д-р Екатерина М. Коляда15.40-16.00 Tadeusz Barucki (Warszawa), Maciej Nowicki (1910-1950). Sukces emigranta

16.00-16.20 Dr Joanna Stacewicz-Podlipska (Instytut Sztuki PAN; PISnSŚ), Pokora i przekora. Teresy Roszkowskiej „nawiązywanie kontaktu ze sztuką zagranicą”16.20-16.40 Dr Magdalena Howorus-Czajka (Uniwersytet Gdański), Sploty życia i nici w twórczości Tamary Jaworskiej

16.40-17.00 Dr Agata Soczyńska (Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce; PISnSŚ), Przesłanie wolności w życiu i sztuce Hilarego Krzysztofiaka

17.00-17.20 Dr hab. Eleonora Jedlińska (Uniwersytet Łódzki; PISnSŚ), Krzysztof Wodiczko (1943): „artysta polityczny”: w Nowym Jorku

17.20-17.40 dyskusja / дискуссия

17.40- zamknięcie sympozjum / закрытие симпозиума – sala A / зал А
 
Załącznik 2 
 
 POLSKI INSTYTUT STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 
 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA - 
 ZAKŁAD HISTORII SZTUKI NOWOCZESNEJ WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH 
 ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń; tel. 48-566113847; zhsn@umk.pl. ; www.zhsn.umk 
 
zapraszają na

V KONFERENCJĘ SZTUKI NOWOCZESNEJ 
W TORUNIU 
pt. 
 
SZTUKA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA 
 WIELKIEJ BRYTANII I PÓŁNOCNEJ IRLANDII 
 & REPUBLIKI IRLANDII 
 W XX – XXI WIEKU 
I POLSKO – BRYTYJSKIE & IRLANDZKIE 
KONTAKTY ARTYSTYCZNE 

Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland 
 in 20th – 21st centuries and Polish – British & Irish art relations 

 Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu 
Wały gen. Sikorskiego 13 
w dniach 9 – 11 PAŹDZIERNIKA 2013 
 
Konferencja otwiera nową serię spotkań, poświęconych sztuce współczesnej różnych kręgów kulturowych Europy i Ameryki Północnej. Kolejne – co dwa lata - poświęcone zostaną państwom: Ameryki Północnej (w 15-lecie założenia Instytutu w 2015 roku), Półwyspu Iberyjskiego, Bałkanów, Grupy Wyszehradzkiej, Skandynawii i Beneluksu. 
 
Sztuka Zjednoczonego Królestwa znana jest w Polsce i w kontynentalnej Europie bardzo nierównomiernie. Obok nurtów artystycznych i wybitnych dzieł sztuki, o których informacje rozpowszechniły się w świecie (m.in. dzięki międzynarodowemu znaczeniu języka angielskiego), wiele zjawisk zachowało lokalny charakter. Zapewne przyczyniła się do tego stanu rzeczy dominacja międzynarodowych środowisk Paryża, Monachium i Berlina, po II wojnie światowej Nowego Jorku, powodująca marginalizacje sztuki państw i środowisk odległych od centrów. Brytyjscy artyści przekraczali kanał La Manche (English Channel) w poszukiwaniu inspiracji dla swej twórczości. Przywozili nowe tendencje ekspresjonizmu, kubizmu, surrealizmu i abstrakcji w malarstwie i rzeźbie, modernizmu w architekturze, które przełamywały tradycje Wiktoriańskiej ery. Wiele nowości wnieśli 
około 1910 i po 1939 roku do londyńskiego środowiska artyści z Europy Środkowej i Wschodniej, często Polacy, w tym żydowskiego pochodzenia. Pojawienie się po wygranej wojnie na światowej scenie artystycznej wybitnych brytyjskich malarzy, rzeźbiarzy i architektów zapewne łączyło się odmienną sytuacją polityczną, w której Zjednoczone Królestwo i połączone z nim sojuszem Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, pragnęły zdominować kulturowo i językowo świat. Zjednoczone Królestwo i Londyn stały się niekiedy artystycznym przedsionkiem Stanów Zjednoczonych z Nowym Jorkiem, silnie jednak oddziałując na niektóre tendencje artystyczne. W świetle sztuki angielskiej znikają z kontynentalnej perspektywy inne kulturowe kręgi Wyspy, jak Szkocja czy Walia. Dotyczy to także mało znanej sztuki irlandzkiej, zarówno w Republice Irlandii, jak w brytyjskiej Irlandii Północnej. Akcentując wspaniały dorobek brytyjskich twórców, warto zwrócić uwagę na zjawiska pozornie marginalne i odległe. W końcu nie wiadomo, skąd mogą się pojawić fenomeny, które zmienią sztukę i - nasze otoczenie. 
 Proponowany program trzydniowej konferencji obejmie 6 sekcji: 
- myśl o sztuce i krytyka artystyczna, 
- malarstwo, grafika, rzeźba, sztuka nowych mediów, 
- architektura i urbanistyka, 
- sztuka Szkocji i Walii, 
- sztuka irlandzka, 
- kontakty artystyczne między Polską a Wielką Brytanią i Irlandią. 
 
Obrady będą odbywały się w dwóch równoległych sesjach w sąsiednich salach Centrum Sztuki Współczesnej. Przewidywane są także dyskusje panelowe z udziałem wybitnych historyków i krytyków sztuki oraz kuratorów muzeów i galerii sztuki współczesnej. 
Językami konferencji będą angielski i polski, natomiast publikację materiałów przewiduje się w języku angielskim i ewentualnie polskim (ze względu na potencjalne walory poznawcze dla osób zainteresowanych sztuką współczesną) . 
Organizatorami konferencji są: prof. Jerzy Malinowski, prof. Jan W. Sienkiewicz, dr Małgorzata Geron, dr Joanna Kucharzewska, dr Katarzyna Kulpińska oraz dr Filip Pręgowski i Malina Barcikowska (sekretarze naukowi konferencji). 
 
Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy nadsyłać do 31 sierpnia 2013 na adres: 
polbrit.conf@gmail.com 
 
Opłata konferencyjna wynosi 200 zł lub 50 Euro, dla doktorantów 150 zł lub 35 Euro. Wpłaty na konto do 30 września 2013 roku w Credit Agricole, Orlat Lwowskich 1, 53 – 605 Wroclaw IBAN: PL 24 1940 1076 3101 7420 0000 0000. Swift code: LUBWPLPR. 
Uczestnicy konferencji pokrywają koszty podróży i noclegów w hotelu lub domu akademickim. Organizatorzy opłacą koszty wyżywienia i pomogą w rezerwacji noclegu. 
Poprzednie Konferencje Sztuki Nowoczesnej w Toruniu: I – Sztuka 1905-1923 (2005); II – Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce (2007); III – Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej (2009); IV – Old art inspirations in the art of 20th and 21st 
centuries (2011). Tomy z konferencji I - III ukazały się drukiem, tom z konferencji IV - w wydawnictwie. 
 
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji 
Imię 
Nazwisko 
Stopień naukowy 
Instytucja(uczelnia, wydział, instytut, zakład) 
Adres miejsca pracy 
Adres do korespondencji 
Telefon 
Faks 
E-mail 
Tytuł wystąpienia 
Abstrakt wystąpienia (do 1000 znaków) 
 
Rezerwacja noclegu 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.” 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.