Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2013-09-19 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 7/8/9 (10/11/12) Lipiec-Sierpień-Wrzesień 2013 roku

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

w Warszawie, przy ul. Foksal 11 lokal 6,

zaprasza na:

Ogólnopolskie Seminarium Teorii i Historii Scenografii i Plastyki Teatralnej

Pobierz pdf

Zgodnie z wstępnymi ustaleniami ze spotkania organizacyjnego jesienią mają rozpocząć działalność Ogólnopolskie Seminarium Teorii i Historii Scenografii i Plastyki Teatralnej. Proponujemy formułę jednodniowych mini-konferencji, które mogłyby się odbywać w cyklu kwartalnym. Z uwagi na uczestników dojeżdżających spoza Warszawy optymalnym dniem wydaje się sobota.

Ramowym tematem pierwszego spotkania mogłaby być Polska scenografia XX wieku, kolejnego Teatr Plastyków, na trzecim pragnęlibyśmy oddać głos praktykom: reżyserom i scenografom. W ten sposób po kolei odnieślibyśmy się do większości problemów, które poruszaliśmy na spotkaniu organizacyjnym. W trakcie zebrań zapewne pojawiać będą się kolejne pomysły, które pozwolą nam doprecyzować ostatecznie charakter seminarium, jak również ustalić wspólne oczekiwania (także te, dotyczące produktu finalnego, a więc publikacji).

Proponowany termin pierwszego spotkania to 26 października.

Dr Joanna Stacewicz-Podlipska (joanna.stacewicz@gmail.com)

Sekretarz Seminarium

Konferencje:

Zarząd przesyła programy konferencji:

Arte de América Latina y los contactos artísticos entre Polonia y América Latina 

Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 26-28 września 2013

(program – załącznik 1)

V Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu / The 5th Conference Of Modern Art in Toruń  

Sztuka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii & Republiki Irlandii w XX – XXI wieku i polsko – brytyjskie & irlandzkie kontakty artystyczne /

Art of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th - 21st Centuries and Polish-British & Irish Artistic Relations

Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń, 9 -11 października 2013

(program – załącznik 2)

Współpraca:

Naukowo-Badawczy Instytut Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki Rosyjskiej Akademii Architektury i Budownictwa w Moskwie

W dniu 26.06. 2013 podpisana została Umowa o współpracy między Naukowo-Badawczym Instytutem Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki Rosyjskiej Akademii Architektury i Budownictwa (Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства, Российской академии архитектуры и строительных наук) w Moskwie, reprezentowanym przez dyrektora prof. dr Igora A. Bondarenkę a Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata, reprezentowanym przez prezesa prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego. Umowa obejmuje: wymianę naukowców, organizację wspólnych konferencji i seminariów naukowych, a także wystaw architektonicznych i historyczno-architektonicznych, projekty wspólnych badań i publikacji ich rezultatów, przekłady i recenzowanie prac naukowo-badawczych.

Instytut, założony w 1933 roku, jest najważniejszym ośrodkiem badań nad architekturą w Rosji. Posiada wiele oddziałów .m.in. w Petersburgu, kształci kadry naukowe, wydaje czasopisma, w tym „Архитектурное наследство”, organizuje konferencje naukowe.

Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

W dniu 10.07. 2013 została podpisana Umowa o współpracy między Muzeum Historii Żydów Polskich, reprezentowanym przez p.o. dyrektora Andrzeja Cudaka a Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata, reprezentowanym przez prezesa prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego. Przedmiotem umowy jest: organizacja Kongresów Sztuki Żydowskiej, publikacja serii wydawniczej „Jewish Art in Poland and Central-East Europe”, a także specjalistyczne konferencje naukowe, warsztaty konserwatorskie oraz dwuletnie podyplomowe studia historii żydowskiej.

Informacja o publikacjach:

AGNIESZKA SYLWIA STASZCZYK, Rzeźba hinduistyczna w Mathurze od II do IV w. n.e. Ikonografia i forma [Hindu sculpture of Mathura from 2nd to 4st CE. Iconography and form]

Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012 ISBN 978-83-7181-764-9 (272 s.)

Omawiane w książce religijne przedstawienia powstałe w Mathurze, znanym
i ważnym ośrodku artystycznym Indii północnych, zaliczyć można do grupy najstarszych kultowych rzeźb kamiennych ukazujących bóstwa panteonu hinduistycznego. Autorka wybrała Agniego, Indrę, Surję, Wisznu, Brahmę, Wasudewę-Krisznę, Sankarszanę-Balaramę, Rudrę-Śiwę, Skandę-Karttikeję i Ganapatiego-Winajakę. Część z nich to bogowie o rodowodzie wedyjskim, pozostali włączeni zostali do panteonu hinduistycznego za sprawą ewolucji wierzeń czy asymilacji kultów lokalnych i rdzennych. Ich wizerunki przeanalizowane zostały w kontekście historycznym i religijnym, a z uwagi na to, że większość z nich ujęta została w rzeźbie po raz pierwszy, istotną częścią pracy jest analiza ikonograficzna. Takie przedstawienia kultowe są istotnym przedmiotem analizy w badaniach nad początkami sztuki religijnej. Ustalenie genezy wizerunków bóstw, którzy przedstawieni zostali w rzeźbie mathurańskiej, a także poszczególnych ich elementów, jest w takiej analizie kluczowe. Autorka odniosła się w niej do najstarszych zachowanych rzeźb w poszczególnych typach, fragmentów literackich oraz paralelnych przedstawień w sztuce po omawianym okresie, a więc po IV w. n.e. Ponadto, dzięki wnikliwym studiom nad formą dzieł i uwzględnieniu dużej liczby rzeźb, autorka mogła także ustalić chronologię w poszczególnych typach, co niewątpliwie jest znaczące dla ich datowania , a tym samym dla odtworzenia ewolucji stylu.

Składki

Zarząd gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

Facebook

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring - administrator profilu (aquarina@o2.pl).

Załącznik 1

Program

Arte de América Latina y los contactos artísticos entre Polonia y América Latina

ARTE DE AMÉRICA LATINA

y relaciones artísticas entre Polonia y Latinoamérica

26-28 de septiembre del 2013

Departamento de Historia del Arte, Universidad de Lodz

Palacio Biedermann, ul. Franciszkańska 1/5, Lodz

PROGRAMA

MIÉRCOLES 25.09.2013

Llegada de los participantes a Lodz y hospedaje en el HOTEL GRAND – c/ Piotrkowska 72 (http://grandlodz.pl/)

19.00 – Copa de vino de bienvenida

Universidad de Lodz, Palacio Biedermann, ul. Franciszkańska 1/5

JUEVES 26.09.2013

Universidad de Lodz, Palacio Biedermann, ul. Franciszkańska 1/5

Salón de chimenea

9.00 – 9.40 Inauguración

Prof. Jerzy Malinowski

El Presidente del Instituto Polaco de Investigación de Arte Mundial

Universidad de Mikolaj Kopernik, Torun

Prof. Krzysztof Stefański

Jefe del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Lodz

Dra. Ewa Kubiak

Jefa de la Conferencia, Universidad de Lodz

Prof. María Cristina Valerdi Nochebuena

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

JUEVES 26.09.2013

9.40 – 11.00

MESA 1: Salón de chimenea

EL ARTE MODERNO (SIGLOS XIX – XX) Y CONTEMPORÁNEO; LAS RELACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS ENTRE AMÉRICA LATINA Y EUROPA (ENTRE OTROS POLONIA), AMÉRICA DEL NORTE Y ASIA.

Coordinadores: María Cristina Valerdi Nochebuena, Łukasz M. Sadowski y Agata Andrzejewska.

SESIÓN I: ARQUITECTURA EN AMÉRICA LATINA

Coordinan: María Cristina Valerdi Nochebuena y Agata Andrzejewska

Buenos Aires and Lodz. Two different examples of 19th century industrial architecture revitalizations

Lukasz SADOWSKI

Academia de Bellas Artes de Lodz, POLONIA

Brasilia and Nowa Huta - the ideal cities of the 50.? The contribution to the research on model implementations of the functional and socialist city.

Aleksandra SUMOROK, Academia de Bellas Artes de Lodz, POLONIA

La representación de la arquitectura en el arte mexicano

José Eduardo CARRANZA LUNA, Arturo FRAGOSO GARCÍA, Edmundo Sotelo Mendiola y José EDUARDO CILIA ARAGON

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

11.00 – 11.30 Discusión

11.30 – 11.50 Café

11.50 – 13:15

SESIÓN II : Arte Moderno y Contemporáneo

Coordina: Sarah Poppel

¡Siempre llegamos tarde! El género de la pintura histórica en Colombia

Olga Isabel Acosta Luna, Colombia-Alemania

Fernando Botero: plus-size, plus art

Alicja Rekść, Universidad de Lodz, Polonia

Doris Salcedo (1958): art as political and mental archaeology of memory

Eleonora JEDLIŃSKA, Universidad de Lodz, Polonia

12.50 – 13.15 Discusión

13.15 -14.15 Almuerzo en la Universidad de Lodz

JUEVES 26.09.2013

14.30 – 16.30

Mesas 1 y 2 paralelas

MESA 1 – Sala 203

EL ARTE MODERNO

Coordinadores: MC. Valerdi Nochebuena, Łukasz M. Sadowski, A. Andrzejewska.

SESIÓN III: ARTE MODERNO

Y CONTEMPORÁNEO

Coordinan: Łukasz M. Sadowski, Marta Skwirowska

An ongoing discovery – The mediation and reception of Latin American Art with a special focus on German speaking countries

Sarah POPPEL, ALEMANIA

The limits of the site-specific in the work of Regina Silveira

Martinho ALVES DA COSTA JUNIOR

Universidad Estatal de Campinas, São Paulo, Brasil

A reinterpretation of Constructivism in the work of the Brazilian contemporary artist Elisa Bracher

Teresa BUENO SCHOEN, Universidad Libre de Berlín, ALEMANIA

16.00 – 16.30 Discusión

MESA 2 – Sala 204

EL ARTE COLONIAL

Coordinadoras: Ewa Kubiak y Olga Isabel Acosta

SESIÓN I: ARQUITECTURA COLONIAL

Coordina: E. Kubiak

Técnica local e influjo mudéjar en cubiertas eclesiásticas de Michoacán, México. Etapa virreinal

Luis Alberto TORRES GARIBAY, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, MÉXICO

Mestizaje y resignificación simbólica en dos exponentes de la arquitectura barroca agustina en Nueva Galicia y Filipinas

Mauricio H. ROMERO OLIVERA y Eugenia María AZEVEDO SALOMAO, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, MÉXICO.

Cultura masónica en el barroco Novohispano

Martha FERNÁNDEZ (Teleconferencia), Universidad Nacional Autónoma de México, MÉXICO

16.00-16.30 Discusión

16.30 – 16.50 Café

17.00 – 19.00 Visita al Museo de Arte Contemporáneo de Lodz

http://msl.org.pl/en/

19.30 Cena en Manufaktura

http://en.manufaktura.com/

VIERNES 27.09.2013

Universidad de Lodz, Palacio Biedermann, ul. Franciszkańska 1/5

9.00 – 10.30

MESAS 1 Y 2 PARALELAS

MESA 1 – Sala 203

EL ARTE MODERNO

Coordinadores: M. C. Valerdi Nochebuena, Łukasz M. Sadowski, A. Andrzejewska.

SESIÓN IV: ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO

Coordinan: Carlos Dimeo y Anna Wendorff

El Muralismo de la Reacción Mexicana

CarstenSCHIEFER, Universidad de las Artes, Berlín, ALEMANIA

Muralism in São Paulo in the 1950’s: past issues and the synthesis of arts.

Patrícia FREITAS, Universidad Estatal de Campinas, São Paulo, Brasil

Bachuismo: “el mestizaje” en la pintura de Luis Alberto Acuña, Pedro Nel Gómez y Ignacio Gómez Jaramillo en el segundo tercio del siglo XX. (Teleconferencia)

Stefania KARAMPA, TU Dresden, ALEMANIA

MESA 2 – Sala 204

EL ARTE COLONIAL

Coordinadoras: E. Kubiak y O. Acosta

SESIÓN II: ARQUITECTURA COLONIAL

Coordina: Alma Montero

Recepción de la arquitectura jesuita

Ewa KUBIAK

Universidad de Lodz, POLONIA

Mestizaje cultural en la arquitectura religiosa de Michoacán virreinal, México.

Eugenia María AZEVEDO SALOMAO

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, MÉXICO

Un lugar, dos tabernáculos y la polémica en torno al neoclasicismo en la Nueva España.

Montserrat GALÍ BOADELLA, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, MÉXICO

10.00 – 10.30 Discusión

10.30 – 10.50 Café

VIERNES 27.09.2013

10.50 – 12.20

MESAS 1 y 2 PARALELAS

MESA 1 – Sala 203

EL ARTE MODERNO

SESIÓN V: Arte EN AMÉRICA LATINA

Coordinan: Jerzy Malinowski y Katarzyna Szoblik

Centro histórico de Puebla. México, política pública hoy: El individualismo modernizador

Virginia Cabrera Becerra, Juan Manuel GUERRERO BAZÁN, Delia del Consuelo DOMÍNGUEZ CUANALO, Marco Aurelio ROJAS

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

Arte Ingenuo y Arte Figurativo en la obra pictórica de Bárbaro Rivas

Carlos DIMEO, Universidad de Marie Curie-Skłodowska Lublin, POLONIA

Coincidencias y discrepancias en la arquitectura religiosa del siglo XX de la Ciudad de Puebla: La Medalla Milagrosa y Nuestra Señora de la Esperanza

María Cristina VALERDI, Victor Manuel Martínez López, Jorge Sosa Oliver, Jonhatan Hernández

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

Centrohistóricode Puebla. México Modernización, turismo cultural y desvalorización del patrimonio edificado.

Virginia Cabrera Becerra, Varinia López Vargas, Rosario Nava Ramírez, Delia del Consuelo DOMÍNGUEZ CUANALO Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

11.40 -12.20 Discusión

MESA 2 – Sala 204

EL ARTE COLONIAL

SESIÓN III: ARTE COLONIAL

Coordinan: O. Acosta y E. Kubiak

El arte colonial neogranadino visto en el marco de un renacimiento global

Patricia ZALAMEA, Universidad de los Andes

Bogotá, COLOMBIA

Mosaicos plumarios de la época colonial como espejo de encuentros culturales

Friederike Sophie BERLEKAMP, Universidad Libre, Berlín, ALEMANIA.

Quispe Tito: entre historia del arte y conservación de las obras artísticas.

Anna Derentowicz-Zakrzewska, POLONIA

11.40 – 12.20 Discusión

12.30 – 14.00 ALMUERZO

VIERNES 27.09.2013

14.00 – 15.50

MESAS PARALELAS 1 y 2

MESA 1 – Sala 203

EL ARTE MODERNO

SESIÓN VI: ARTE Y ESPACIO PÚBLICO

Coordina: Eleonora Jedlinska y Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk

La presencia de los Ángeles en los cementerios patrimoniales

Jorge SOSA OLIVER, Aurora ROLDÁN OLMOS, MC. VALERDI NOCHEBUENA, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla MÉXICO

Tablada

Irmina GADOWSKA, Universidad de Lodz, POLONIA

El arte dentro de los espacios públicos mexicanos: las cuatro esculturas de Antoine Duranne en el zócalo de la ciudad de Puebla

Adriana HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Christian Enrique DE LA TORRE SÁNCHEZ, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, MÉXICO

15.20 -15.50 Discusión

MESA 2 – Sala 204

EL ARTE COLONIAL

SESIÓN IV: Arte colonial

Coordina: Patricia Zalamea

Entre lo local y lo global: Reflexiones sobre la pintura neogranadina del siglo XVIII

Olga Isabel Acosta Luna, colombia-Alemania

San Estanislao de Kostka: novicio ejempla

Alma MONTERO ALARCÓN, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Museo Nacional del Virreinato, MÉXICO

IMAGEN Y DOLOR: Representación y experiencia del martirio en las sociedades barrocas latinoamericanas

Martín MESA, Universidad Jorge Tadeo Lozano, COLOMBIA - (Teleconferencia)

15.20 – 15.50 discusión

17.00 Paseo por la calle Piotrkowska

Punto de encuentro en la entrada del hotel “Grand”

19.00 Cena en calle Piotrkowska

SÁBADO 28.09.2013

Universidad de Lodz, Palacio Biedermann, ul. Franciszkańska 1/5

9.00 – 10.30

MESAS 1 Y 2 PARALELAS

MESA 1 – Sala 203

EL ARTE MODERNO

SESIÓN VII: ARQUITECTURA EN AMÉRICA LATINA

Coordinan: Łukasz M. Sadowski y Agata Andrzejewska

Art Decó en la arquitectura. Colonia Hipódromo Condesa, Cd. de México - Ciudad de Puebla: estudio comparativo

Maria Cristina VALERDI NOCHEBUENA, Jorge SOSA OLIVER, Julia MUNDO, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, MÉXICO

Arquitectura ferroviaria en Guerrero, México. El arribo del modernismo en las postrimerías del siglo XIX

Jaime SILVA GONZÁLEZ, Universidad Autónoma de Guerrero, MÉXICO

10.00 – 10.30 Discusión

MESA 2 – Sala 204

EL ARTE COLONIAL

Coordinadoras: Ewa Kubiak y Olga Isabel Acosta

SESIÓN V: ARQUITECTURA COLONIAL

Coordinan: E. Kubiak

El equipamiento de las Iglesias de doctrina en el siglo XVII. Una aproximación a su estudio (Teleconferecia)

Guadalupe ROMERO SÁNCHEZ, Universidad de Granada, ESPAÑA.

Arquitectura de la época colonial. Un atractivo de Taxco de Alarcón en México

Romelia GAMA AVILEZ, Jaime SILVA GONZÁLEZ, Universidad Autónoma de Guerrero, MÉXICO

Las fundaciones religiosas agustinas en México en los conventos de Ocuilan, Chalma y Malinalco

Rosa Guadalupe DE LA PEÑA VIRCHEZ, Vladimira Palma LINARES, Centro Universitario UAEM Tenancingo, MÉXICO.

10.00 – 10.30 Discusión

10.30 – 10.50 Café

10.50 – 12.10

MESAS 1 Y 2 PARALELAS

MESA I

EL ARTE MODERNO

SESIÓN VIII: ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO

Coordina: Irmina Gadowska y Anna Wendorff

Fanny Rabel. Un acercamiento a algunas décadas de arte contemporáneo mexicano

Aurora ROLDÁN OLMOS, María Cristina VALERDI NOCHEBUENA, Universidad Autónoma de Puebla, MÉXICO

Amilcar Rivera y el extravío de la mexicanidad

Mariela ARRAZOLA, Museo del Tecnológico De Monterrey, MÉXICO.

Performance theory in the context of research on Mexican efemeral art. Problems with interpretation

Marta Skwirowska, POLONIA

La cuestión plástica en las Ilustraciones de Rosana Faría en la literatura infantil

Anna WENDORFF, Universidad de Lodz, POLONIA

12.10-12.40 discusión

MESA 2

EL ARTE COLONIAL

SESIÓN VI: ARTE COLONIAL

Coordinan: O. Acosta, E. Kubiak

Reminiscencias hispano musulmanas en Santa María Huiramangaro, Michoacán

Laura Elena LELO DE LARREA LÓPEZ, Luis Alberto TORRES GARIBAY

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México.

Representaciones de los santos centroeuropeos en el arte novohispano

Doris BIEÑKO DE PERALTA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, MÉXICO

Términos sobre el arte colonial – proyecto doctoral

Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk, Academia de las Ciencias Polacas, Varsovia

Las fundaciones franciscanas del siglo XVI en Nueva España y su génesis europea.

Agata ANDRZEJEWSKA, Universidad de Lodz, POLONIA

12.10-12.40 Discusión

12.40-14.00 Almuerzo

SÁBADO 28.09.2013

14.00 – 15.30

EL ARTE MODERNO (...)

Coordinadores: MC. Valerdi Nochebuena, Łukasz M. Sadowski, Agata Andrzejewska.

SESIÓN IX: ARTE MODERNO

Y CONTEMPORÁNEO

Coordinan: MC. Valerdi, LM. Sadowski

An italian painter at the paulista capital – Giuseppe Amisani exhibitions in São Paulo

Letícia BADAN PALHARES KNAUER DE CAMPOS, Universidad Estatal de Campinas, São Paulo, Brasil

La ausencia del cuerpo en el arte plástico argentino – un planteo estético en la obra de Luís Felipe Noé y Marta Minujín

Lena GEUER, Universidad Heinrich Heine Düsseldorf, ALEMANIA

Towards a phenomenological poetics of the body. Forgetting the body: an outline of the problema. (Teleconferencia)

Carlos Eduardo SANABRIA BOHÓRQUEZ, Universidad Jorge Tadeo Lozano, COLOMBIA

15.00 – 15.30 Discusión

15.30 – 15.50 Café

SÁBADO 28.09.2013

15.50 – 16.50

MESA 3: Arte indÍgena y ARTE popular

Coordinadoras: J. Pietraszczyk-Sękowska, M. Nierzwicka y M. Skwirowska

SESIÓN I: ARTE POPULAR Y ARTESANÍA

Coordina: M. Skwirowska y K. Szoblik

Mexican folk art collection of Stanisław Kasprzyk

Magdalena NIERZWICKA, Museo Regional en Torun, POLONIA

Valorización de la artesanía del estado de Guerrero en México

Romelia GAMA AVILE, Universidad Autónoma de Guerrero, MÉXICO

Fronteras y transformaciones del arte en los Andes centrales. El caso del Valle Mantaro.

Maria Eleonora HEBISZ, Polonia

16.50 – 17.20 Discusión

17.20 – 17.40 Café

17.40 – 18.20

MESA 3: Arte indigena y ARTE popular

Coordinadoras: Joanna Pietraszczyk-Sękowska, Magdalena Nierzwicka y Marta Skwirowska

SESIÓN II: ARTE Y tradición indígena

Coordina: Marta Skwirowska

Árboles y flores en los códices indígenas en México

Katarzyna Szoblik, Academia Economico-Humanista de Bielsko-Biala, Polonia

La cuestión de traducción en el diálogo histórico. El cotejo de las crónicas españolas y las fiestas de Gran Tamboy

Daria ORNAT, Universidad de Lodz, POLONIA

18.20 – 18.50 Discusión

19.00 Cena de clausura en el Palacio Biedermann, ul. Franciszkańska 1/5 Universidad de Lodz

Załącznik 2

Program:

V Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu / The 5th Conference Of Modern Art in Toruń

Sztuka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii & Republiki Irlandii w XX – XXI wieku i polsko – brytyjskie & irlandzkie kontakty artystyczne /

Art of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th - 21st Centuries and Polish-British & Irish Artistic Relations

Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń, 9 -11 października 2013

09.10 2013

10:00-10:10 Prof. Jerzy Malinowski (Prezes PISnSŚ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Otwarcie konferencji / Opening of the conference

10:10-10:30 Krzysztof Cieszkowski (Tate Library, London): Documenting modern British art : archives, libraries and Bibliographies / Dokumentowanie współczesnej sztuki brytyjskiej: archiwa, biblioteki i bibliografie

10:30-10:50 Paul Collinson (England’s Favourite Landscape, Hull): England’s Favourite Landscape: Paintings in search of The Picturesque and Cautionary Tales of Landscape / Ulubiony pejzaż Anglii: obrazy w poszukiwaniu malowniczości i przesłania pejzażu

10:50-11-10 Przerwa na kawę / coffee break

---------------------

11:10-11:30 Prof. Piotr Marciniak (Politechnika Poznańska): Nowe koncepcje miasta i przestrzeni. Recepcja brytyjskiej architektury i urbanistyki w Polsce / New Ideas of the City and Space. The Reception of British Architecture and town-planning in Poland

11:30-11:50 Tadeusz Barucki (Warszawa): Nowy gmach parlamentu Szkocji w Edynburgu / New Scottish Parliament Building in Edinburg

11:50-12:10 Dr Artur Zaguła (Politechnika Łódzka): Architektura Nowego Klasycyzmu w Wielkiej Brytanii / The New Classicism Architecture in Great Britain

12:10-12:30Lidia Gerc (Stacja PAN, Wiedeń; PISnSŚ): Pracownia Future Systems Kaplicky’ego i Levete / Future Systems. New directions in British architecture

12:30-12:50 Prof. Jeremi Królikowski (Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa): Angielska architektura kolonialna w Warszawie na przełomie XX i XXI wieku. Norman Foster na stołecznym placu Piłsudskiego / English Colonial Architecture in Warsaw at the turn of the 20th and 21st centuries. Norman Foster on Pilsudski Square in Warsaw

12:50-13:10 Dyskusja / Discussion

13:10-14:30 Obiad / Lunch-time

--------------------------------

14:30-14:50 David Bingham (University of Liverpool): Albert Lipczinski (1876-1974)

14:50-15:10 Dr Mirella Korzus (PISnSŚ): Wielcy twórcy reformy teatralnej: Edward Gordon Craig i Stanisław Wyspiański. Założenia nowoczesnego obrazowania w plastyce teatralnej / Great Theatre Reformists: Edward Gordon Craig and Stanisław Wyspiański. The Principles of Modern Imaging in Scenic Design

15:10-15:20 Dr Piotr Kopszak (Muzeum Narodowe, Warszawa): Londyńskie kontakty z Polakami Henri'ego Gaudier-Brzeska / Henri Gaudier-Brzeska’s Polish Connections in London

15:20-15:40Dr Edyta Barucka (Uniwersytet Warszawski, PISnSŚ): Hampstead w latach 1930-tych: międzynarodowy epizod w historii brytyjskiego modernizmu / International modernism in Hampstead in the 1930s

15:40-16:00 Dr Izabela Curyłło-Klag (Uniwersytet Jagielloński): Obraz polskiego środowiska artystycznego w prozie Wyndhama Lewisa / Poles in Wyndham Lewis’s accounts of early 20th century bohemia

16:00-16:40 Przerwa na kawę / Coffee break

16:40-17:00 Magdalena Zdrenka-Ciałkowska (PISnSŚ): Sztuka reklamy w Polsce i Wielkiej Brytanii. Realizacje duetu Levitt – Him / The Art of Advertising in Poland and Great Britain. Levitt – Him Duo Works

17:00-17:20 Prof. Waldemar Deluga (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, PISnSŚ): Polska grafika w British Museum (1918 – 1939) / Polish Graphic Art in British Museum (1918 – 1939)

17:20-17:40 Prof. Irena Kossowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Wyspiarski gust: sztuka Anglii, Szkocji i Irlandii w Warszawie 1939 roku / The taste of islanders: the reception of the exhibition of British art in Warsaw of 1939

17:40-18:00 Maciej Tybus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): The art and cultural activities of the British POWs in Stalag XXA in Toruń / Sztuka i działalność kulturalna brytyjskich jeńców wojennych w Stalagu XXA w Toruniu

18:00-19:00 Dyskusja / Discussion

20:30 Dyskusja panelowa – badania sztuki brytyjskiej i irlandzkiej oraz polsko-brytyjskich związków w Polsce / Panel Discussion – Studies on British and Irish Art and Polish-British Connections in Poland

10.10.2013

08:30-08:50 Dr Dominika Buchowska-Greaves (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): ‘Whitechapel Boys’ and the British Avant-Garde: Exploring the Polish Connection / ‘Whitechapel Boys’ i brytyjska awangarda: w poszukiwaniu polskich związków

08:50-09:10 Dr Małgorzata Geron (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ): Henryk Gotlib. Twórczość w Polsce i Anglii / Henryk Gotlib’s Oeuvre in Poland and England

09:10-09:30 Dr Artur Kamczycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; PISnSŚ): Kilka refleksji o Jankielu Adlerze / Some Reflections on Jankel Adler

09:30-09:50 Dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, PISnSŚ): Down to the Earth with Light. Josef Herman in Wales / Down to the Earth with Light. Josef Herman w Walii

09:50-10:10 Malina Barcikowska (PISnSŚ): Wyjątki od reguły, czyli o związkach Franciszki i Stefana Themersonów z

brytyjskim światem logików i matematyków / Against the Grain. On the Relations of Franciszka and Stefan Themersons’ with the Circle of British Logicians and Mathematicians

10:10-10:40 Dyskusja / Discussion

10:40-11:00 Przerwa na kawę / Coffee break

-------------------------------

11:00-11:20 Prof. Jan W. Sienkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ): Polacy w uczelniach artystycznych i sztuce Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej / Poles in art schools and art of Great Britain after World War II

11:20-11:40 Prof. Małgorzata Biernacka (Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków): The Continental British School of Painting – Zrzeszenie Artystów Polskich w Wielkiej Brytanii / The Continental British School of Painting – The Association of Polish Artists in Great Britain

11:40-12:00 Dr Magdalena Howorus-Czajka (Uniwersytet Gdański): Okres angielski w twórczości Piotra Potworowskiego w świetle tekstów krytyki artystycznej w czasopiśmiennictwie polskim na uchodźctwie / English Period in the Works of Peter Potworowski in the Light of Art Criticism in Polish Periodicals in Exile

12:00-12:20 Dr Agata Soczyńska (PISnSŚ): Marek Żuławski i Stanisław Frenkiel o współczesnej sztuce brytyjskiej /Marek Żuławski and Stanisław Frenkiel about contemporary British Art

12:20-12:40 Dyskusja / Discussion

12:40-14:00 Obiad / Lunch-time

-----------------------------------

14:00-14:20 Dr Katarzyna Kociołek (Uniwersytet Warszawski): Wizerunek irlandzkiej tożsamości we współczesnej sztuce Irlandii / Visualising Irishness in contemporary Irish art

14:20-14:40 Gail Prentice (Flax Art Studios, Belfast): Flax Art Studios, Belfast and its impact on Contemporary Northern Irish Art / Flax Art Studios w Belfaście i jego wpływ na współczesną sztukę Północnej Irlandii

14:40-15:00 Dr Łukasz Guzek (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk): Inspiracje irlandzkie w polskiej sztuce performance / Irish Inspirations in Polish Performance Art

15:00-15:20 Prof. Artur Tajber (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie): Dostępne zasoby / Okcydent-Akcja / Available Resources / Occident-Action

15:20-15:40 Dr Aneta Pawłowska (Uniwersytet Łódzki; PISnSŚ): The Influence of British Artists on South African art in the 20th century / Twórczość artystów pochodzenia brytyjskiego Afryce Południowej w XX wieku

15:40-16:00 Prof. Mirosława Buchholtz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Artist in Conflict: Yinka Shonibare’s FlowerTime / Artysta wobec sprzeczności: Flower Time Yinki Shonibare

16:00-16:20 Dyskusja / Discussion

16:20-16:40 Przerwa na kawę / Coffee break

---------------------------------------------

16:40-17:00 Dr Ewa Toniak (Collegium Civitas, Warszawa): Odwaga patrzenia. Moore w Auschwitz / The courage of seeing. Moore in Auschwitz

17:00-17:20 Dr Dorota Grubba-Thiede (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk; PISnSŚ): „Mystery / Score-Poem”- Jerzy Bereś i Zbigniew Warpechowski w Wielkiej Brytanii w roku 1979 - „pielgrzymia” wędrówka po 11 ośrodkach (w tym akademickich) i pytanie o możliwość oddziaływania Jerzego Beresia na artystów New British Sculpture / „Mystery / Score-Poem” – Jerzy Bereś and Zbigniew Warpechowski in Great Britain in 1979 – the “Pilgrimage” to 11 Centres (including Academic) and the Question on the Possibility of Jerzy Bereś Impact on New British Sculpture Artists

17:20-17:40 Dr Andrzej Jarosz (Uniwersytet Wrocławski): Inspiracje rzeźbą brytyjską w sztuce wrocławskiej / British inspirations in the Wrocław sculpture

17:40-18:00 Ewelina Kwiatkowska (Uniwersytet Wrocławski): Obiekt, rzeźba, instalacja – współczesna sztuka szkła w Wielkiej Brytanii / „Object, sculpture, installation – contemporary glass art in Great Britain”

18:00-18:20 Małgorzata Micuła (Uniwersytet Wrocławski): W stronę (nie)szlachetności - nowe formy rzeźbiarskie w brytyjskiej sztuce lat 90 / Towards (non)preciousness – New Sculpture Forms in British Art of 90’s.

18:20-19:00 Dyskusja / Discussion

20:30 Spotkanie towarzyskie / Get-together

11.10. 2013

08:30-08:50 Mateusz Soliński (Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy): Lucian Freud – malarz ciała / Lucian Freud - painter of human flesh

08:50-09:10 Dr Małgorzata Stępnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): The Aesthetics of the The School of London „Diasporic” Painting - on the Basis of Ronald B. Kitaj's Literary Manifestos / Estetyka „diasporycznego” malarstwa The School of London - na podstawie literackich manifestów Ronalda B. Kitaja.

09:10-09:30 Karolina Kolenda (Uniwersytet Jagielloński): Angielskość angielskiego Land Artu – Richard Long i malowniczość / The Englishness of English Land Art – Richard Long and Picturesqueness

09:30-09:50 Monika Włudzik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Corporeal Deviance: British Disability Art and It Implications / Ciało niepełnosprawne: brytyjska sztuka niepełnosprawnych i jej implikacje

09:50-10:10 Prof. Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski; PISnSŚ): Gilbert&George - a double author and a space in-between / Gilbert i George – podwójny autor i przestrzeń pomiędzy

10:10-10:30 Dr hab. Maria Hussakowska (Uniwersytet Jagielloński): Craigie Horsfield w Krakowie / Craige Horsfield In Krakow

10:30-10:50 Dyskusja / Discussion

10:50-11:10 Przerwa na kawę / Coffee break

---------------------------------------------

11:10-11:30 Dr Monika Szczygieł-Gajewska (PISnSŚ): Wizje destrukcji w twórczości Cornelii Parker / Visions of Destruction in Cornelia Parker’s Work

11:30-11:50Maciej Gugała (Instytut Sztuki PAN, Warszawa): „Trzeba być praktykiem, żeby to zrozumieć”. Davida Hockneya krytyka historii sztuki / "You have to be a practitioner to know this". David Hockney's criticism of art history

11:50-12:10 Dr Filip Pręgowski (PISnSŚ): Recydywa modernizmu. O brytyjskiej grupie Stuckistów / The recurrence of Modernism. OnThe Stuckists, the British art movement

12:10-12:30 Magdalena Wichtowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza): Neoliberalizm po polsku i brytyjsku, czyli co Grupa Ładnie zawdzięcza Young British Artists / Neoliberalism in Polish and English, or what Grupa Ładnie owes Young British Artists.

12:30-12:50 Anna Leśniewska-Zagrodzka (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leon Schillera w Łodzi): Kolor i światło w twórczości Antoniego Malinowskiego / Colour and Light in the Art of Antoni Malinowski

12:50-13:10 Magdalena Zięba (Uniwersytet Wrocławski): Recepcja polskiej sztuki w Wielkiej Brytanii x XXI wieku - wystawy, kolekcje, krytyka artystyczna / Reception of Polish Art in Great Britain in 21st century – Exhibitions, Collections, Art Criticism

13:10-14:00Dyskusja i zamknięcie konferencji / Discussion and closing the conference

----------------------------------------------------------------------------------------

„Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.”

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.