Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

SZTUKA AFRYKI / AFRICAN ART

Afryka i (post)kolonializm / Africa and (post)kolonial studies, Aneta Pawłowska & Julia Sowińska-Heim (red.)

 

Spis treści: WPROWADZENIE - Aneta Pawłowska & Julia Sowińska-Heim, Afryka i (post)kolonializm / INTRODUCTION -  Africa and (post)colonial studies; HISTORIA I KULTURA AFRYKI W ZWIERCIADLE KOLONIALIZMU/  HISTORY AND CULTURE OF AFRICA IN THE MIRROR OF COLONIALISM - Abedalrazak  Al-Nasir, Modernizacja kulturowa na Zanzibarze w latach 1890-1939/ Cultural Modernity in Zanzibar 1890–1939; Piotr Robak, Rola Afryki w brytyjskim handlu zagranicznym (kolonialnym) w XVIII wieku/ The Role and Place of Africa in the English Foreign (and Colonial) Trade in the 18th Century; KOLONIALNA I NEOKOLONIALNA INTERPRETACJA SZTUKI AFRYKI / COLONIAL AND NEOCOLONIAL  INTERPRETATION OF AFRICAN ART - Ewa Kubiak,  Afrobrazylijczycy a sztuka Brazylii okresu kolonialnego/ African Brazilians and their presence in Brazilian art in the Colonial period; Agnieszka Kuczyńska, Afryka surrealistów. Problem (nie)obecności afrykańskich obiektów w kolekcji André Bretona/ Africa of Surrealists. The problem of (non-)existence of African objects in André Breton’s collection; Justyna Tomczak, Sztuka afrykańska jako składnik przestrzeni publicznej a twórczość awangardowa – dadaizm/ African Art as a visual component of public space and the work of avant-garde – Dadaism; Grażyna Bobilewicz,  Obraz Afryki w malarstwie rosyjskim XX i początku XXI wieku / Depiction of Africa in Russian Painting of the 20th and the Beginning of the 21st Century; Agnieszka Kluczewska-Wójcik, „Wiem skąd pochodzę”. Współczesna sztuka afrykańska – tradycja i tożsamość/“I know where I come from.” Contemporary African Art – tradition and identity; NOWOCZESNA ARCHITEKTURA AFRYKI/ MODERN ARCHITECTURE OF THE AFRICAN CONTINENT - Błażej Ciarkowski, Siła budująca i niszcząca zarazem – nowoczesna architektura w postkolonialnej Afryce/ The power of creation and destruction – modern architecture in post-colonial Africa; Julia Sowińska-Heim, Współczesna architektura kontynentu afrykańskiego w kontekście budowania kulturowej tożsamości / Modern architecture of the African continent in context of cultural identity creacion; Anna Rynkowska-Sachse, Współczesne centra turystyczne (visitors’ centre) w krajobrazie naturalnym Namibii na przykładzie realizacji Nina Maritz Architects / Contemporary visitors’ centres in the natural Namibian landscape based on the examples of Nina Maritz Architects.

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 ISBN 978-83-8088-260-7 (230 s.)

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 24
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 25
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 26
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE T. 2A
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 2B
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 4
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 5A
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 5B
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY Nr 11
więcej
TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA / TECHNOLOGY – ART – CONSERVATION T. 1
więcej
TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA / TECHNOLOGY – ART – CONSERVATION T. 2
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. V
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 3 (66)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 4 (67)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 5 (68)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 6 (69)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 7-8 (70-71)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.