Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY

Nr / No 12: Abraham Ostrzega i żydowskie środowisko artystyczne / Abraham Ostrzega and the Jewish artistic circle, Redakcja / Edited by: Renata Piątkowska

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski Przedmowa / Introduction; Część I /  Part I - Wokół życia i twórczości Abrahama Ostrzegi /  Around the life and output of Abraham Ostrzega; Urszula Makowska, Ogrody Abrahama Ostrzegi / Abraham Ostrzega’s gardens; Renata Piątkowska, Ohel Pereca (Mauzoleum Trzech Pisarzy)  / Paretz’s ohel (the Mausoleum of Three Writers); Zuzanna Benesz-Goldfinger, Postać i anioł: figuralna rzeźba sepulkralna Abrahama Ostrzegi wobec tradycji obrazowania w sztuce żydowskiej / Figure and angel: Abraham Ostrzega’s sepulchral sculpture and the tradition of imaging in Jewish art; Magdalena Olszowska, Problemy w konserwacji rzeźby nagrobnej Abrahama Ostrzegi na cmentarzu żydowskim  przy ul.  Okopowej w Warszawie  / Issues regarding the conservation of Abraham Ostrzega’s grave sculpture in the Jewish cemetery on Okopowa street in Warsaw; Teresa Śmiechowska,  „Wieża Babel” w Białymstoku? / The Babel Tower in Białystok; Wiesław Wróbel, Nie od razu pomnik zbudowano… Dzieje idei budowy pomnika Ludwika Zamenhofa w Białymstoku / The monument wasn’t built in a day… The history of the idea of Ludwik Zamenhoff monument in Białystok; Abraham Ostrzega (opr. / ed. by  Marta Miś); Część II / Part II - Wokół żydowskiego środowiska artystycznego /  Around the Jewish artistic milieu: Jerzy Malinowski, Tekst Maksymiliana Goldsteina o Baruchu Dornhelmie / Text by Maximilian Goldstein on Baruch Dornhelm; Maksymilian Goldstein, Baruch Dorhelm (in Polish and German); Walerij J. Galiczenko, Swietłana I. Nikulenko,  Powrót do Mistrza.  Próba rekonstrukcji biografii i portretu twórczego Bernarda Kratki / Return to the master   [Bernard Kratko]; Maria Anna Rudzka,  Środowisko rzeźbiarzy związanych z warszawską Akademią Sztuk Pięknych (1923–1939)  /  The milieu of sculptors in the Academy of Fine Art in Warsaw 1923-1939;  Eleonora JedlińskaRzeźby Marka Szwarca w latach 1910–1958: neoklasycyzm – ekspresjonizm – synteza / Marek Szwarc’s sculptures in the years 1910-1958: neoclassicism – expressionism – synthesis; Joanna Turowicz,  Metaloplastyka żydowska w kolekcji rzeźb Muzeum Narodowego w Warszawie  (Borys Schatz, Marek Szwarc, Joachim Kahane, Chaim Hanft).  Przyczynek do badań nad kolekcjonerstwem instytucjonalnym / Jewish metalwork in the sculpture collection of the National Museum in Warsaw (Boris Schatz, Marek Szwarc, Joachim Kahane, Chaim Hanft). Contribution to the research on the institutional collecting; Małgorzata Reinhard-Chlanda, Estetyka dekoracji synagogalnych Pereca Willenberga / The aesthetics of Perec Willenberg’s synagogal decoration;   Ewa Toniak,  Ryszard Moszkowski: o nieobecności / Ryszard Moszkowski : about absence.  


Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2017  

ISSN 1730-0215  (194 s.)

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 7-8 (82-83)
więcej
KULTURA ARTYSTYCZNA T. 2
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE, T. 6
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 8
więcej
WORLD ART STUDIES 2018 T. 18
więcej
DAGEROTYP 2018 NR 1 (25)
więcej
POZA SERIAMI
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. IV
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. V
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 7
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ART DIARY, T. 8
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIESON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XVI
więcej
STUDIA O SZTUCE NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ART, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. VI
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 9 (84)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 10 (85)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 11 (86)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 12 (87)
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. VI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 1 (88)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 2 (89)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.