Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE

STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE, T. 6

T. 6: Architektura polska – między Wschodem a Zachodem, Red. / Ed. by JOANNA KUCHARZEWSKA

 

Spis treści: JOANNA KUCHARZEWSKA, Wstęp< / Introduction; Część I< / Part I: ARCHITEKTURA POLSKA NA ZIEMIACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZPOSPOLITEJ: Zniszczenia w architekturze rezydencjonalnej na Wołyniu w latach 1914–1921 Stan zachowania polskich obiektów pałacowych na terenie Podola / < The present condition of Polish palaces in the region of Podolia as exemplified by selected buildings; LUBOW ŻWANKO, Polscy architekci Charkowa – Bolesław Michałowski i Marian Józef Zdzisław Charmański: szkic o życiu i twórczości< / The Polish architects of Kharkov (Kharkiv) – Bolesław Michałowski and Marian Józef Zdzisław Charmański; MICHAŁ PSZCZÓŁKOWSKI, Tadeusz Obmiński – architekt dwóch kultur< / Tadeusz Obmiński – an architect of two cultures; JAKUB LEWICKI, Luksusowa architektura mieszkaniowa Lwowskiej Szkoły Architektonicznej schyłku lat 30. XX wieku na przykładzie zespołu zabudowy przy ulicy Sykstuskiej 49–59 we Lwowie< / Luxurious housing architecture of the Lwów School of Architecture towards the end of the 1939s, based on the exemple of building complex at 49-59 Sykstuska Street in Lwów; MAŁGORZATA KORPAŁA, Kolorystyka architektury modernistycznej i funkcjonalistycznej okresu 20-lecia międzywojennego we Lwowie< / The colours of interwar modernist and functionalist architecture in Lwów; Część II< / Part II: MIĘDZY MODERNIZMEM A SOCREALIZMEM:< PIOTR TOMASZEWSKI, Między modernizmem a socrealizmem. Poczta w Ciechocinku projektu Romualda Gutta i Józefa Jankowskiego – jej charakterystyka, analiza i problematyka konserwatorska< / The post office in Ciechocinek designed by Romuald Gutt and Józef Jankowski – an analysis of its charakteristics and conservation issues; PIOTR MARCINIAK, W stronę nowoczesnego życia? Przestrzeń społeczna w powojennych osiedlach mieszkaniowych / Social space in post-war residential districts: ALEKSANDRA SUMOROK, Socrealistyczne domy kultury od wnętrza. Architektura szczęścia?< / Inside the socialist realist places of culture. The architecture of happiness? Część III< / Part III: ARCHITEKTURA POLSKA NA ZIEMIACH ZACHODNICH PO 1945 ROKU: Architektura i urbanistyka śródmieścia Szczecina w latach 1945–1981. Analiza genezy i próba oceny obecności w mieście współczesnym w oparciu o wybrane przykłady< / The architecture and urban planning of Szczecin’s (Stettin) city centre in years 1945-1981. Analysis of the genesis and an attempt to assess its comtemporary presence on the basis of selected examples; PIOTR FIUK, „Nowoczesna” architektura w zrujnowanej dzielnicy staromiejskiej Szczecina po 1945 r. – koncepcja modernistycznego osiedla mieszkaniowego wobec idei przywrócenia historycznej struktury / „The modern” architecture of Szczecin’s destroyed Old Town district after 1945 – the concept of the modern housing estate towards the idea of the restoration of the historic structure; MACIEJ SŁOMIŃSKI, Powojenne wyposażenia i wystroje kościołów Szczecina. O narodzinach i zmierzchu współczesnej sztuki sakralnej / Post-war fitting and decoration in the churches of Szczecin (Stettin); TOMASZ SACHANOWICZ, Twórczość Zbigniewa Abrahamowicza na tle architektury Szczecina lat 1945–1989 / The works of Zbigniew Abrahamowicz against the background of architecture in Szczecin from 1945 to 1989; MONIKA OŻÓG, Polacy wobec pra-piastowskiego dziedzictwa: pomysły na głogowską kolegiatę przed 1981 r. / Poles in the face of the Piast legacy: ideas for the Głogów (Glogau) collegiate church before 1981.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2018 ISSN 2084-0713 (266 s.)

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 7-8 (82-83)
więcej
KULTURA ARTYSTYCZNA T. 2
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE, T. 6
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 8
więcej
WORLD ART STUDIES 2018 T. 18
więcej
DAGEROTYP 2018 NR 1 (25)
więcej
POZA SERIAMI
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. IV
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. V
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 7
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ART DIARY, T. 8
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIESON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XVI
więcej
STUDIA O SZTUCE NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ART, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. VI
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 9 (84)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 10 (85)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 11 (86)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 12 (87)
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. VI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 1 (88)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 2 (89)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.