Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. VI

T. 6, Polscy i rosyjscy architekci w XIX i XX wieku / Польские и российские архитекторы в XIХ и XX  веках / Polish and Russian architects in 19th and 20th century, JERZY MALINOWSKI, IRINA GAVRASH, AGNIESZKA POSPISZIL & SVETLANA LEVOSHKO (red.)   

Spis treści: JERZY MALINOWSKI, Od redakcji / От редакции / From the editor; ЕКАТЕРИНА КОЛЯДА, Усадьбы рода Браницких на территории Российской империи (Александрия в Белой Церкви и Алупка в Крыму) / Country estates of the Branicki family on the territory of the Russian Empire (Alexandria in Belaya Tserkov and Alupka in the Crimea); EMILIA ZIÓŁKOWSKA Projekty cerkwi Konstantina Thona dla Królestwa Polskiego /Konstantin Thon’s Orthodox churches projects for the Kingdom of Poland; АЛЕКСАНДР БЕРТАШ, Архитектор М.Т. Преображенский и его наследие в странах Балтии и Восточной Европы / M. T. Preobrazhensky, an architect and his heritage in the Baltic States and Eastern Europe;  ЕКАТЕРИНА КОЛЯДА, Горный инженер Геннадий Романовский и его роль в развитии городской и усадебной застройки в Крыму / Gennady Romanovsky, a mining engeneer and his role in the development of the towns and country estates in the Crimea; МИХАИЛ БАЗИЛЕВИЧ, Творческое наследие польско-русских архитекторов на российском Дальнем Востоке на рубеже XIX – XX вв. / Creative heritage of the Polish-Russian architects in the Russian Far East at the turn of the 19th and 20th centuries; AGNIESZKA JANUSZKIEWICZ, O nietypowej architekturze świątyni typowej. Projekty  prawosławnych cerkwi w Suwałkach, Dyneburgu i Grodnie i ich przekształcenia po 1915 roku / About atypical architecture of a typical church. The projects of  Orthodox  churches in Suwałki, Dynaburg and Grodno and their transformation after 1915; KRZYSZTOF STEFAŃSKI, Absolwenci Politechniki Ryskiej w architekturze Łodzi na przełomie XIX i XX wieku / Contribution of graduates of the Riga Polytechnical University to the architecture of Łódź at the turn of the 20th century; JADWIGA ROGUSKA, Petersburskie wątki w warszawskiej twórczości architektonicznej Mariana Lalewicza / Petersburgian motives in the Warsaw architectural oeuvre of Marian Lalewicz; СВЕТЛАНА ЧЕРВОННАЯ, Стефан Кричинский : его вклад в архитектуру Петербурга и других городов России начала ХХ в. / Stefan Kryczyński: his contribution to the architecture of St. Petersburg and other early 20th-century Russian cites; ЛЮБОВЬ ЖВАНКО, Архитекторы польского происхождения в Харькове: биографические и творческие пунктиры (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.) / Architects of Polish extraction in Kharkiv: the outline of biographies and artistic works; JERZY UŚCINOWICZ, Molenna i jej ikonostas – teologiczno-estetyczne aspekty transformacji / Molennaya and its iconostasis – the theological-aesthetic aspects of transformation; ИРИНА БЕЛИНЦЕВА, Архитектура католических храмов Калининградской области (бывшая северо-восточная часть Восточной Пруссии) XIX-XX вв. /Architecture of the 19th-20th-century Catholic churches in the Kaliningrad oblast‘ (a former North-Eastern part of East Prussia); JERZY UŚCINOWICZ, Nowa rotunda w Grodnie – w odnowie tradycji kultu i kultury / New rotonda in Grodno – in the renewal of the tradition of worship and of the culture; ИРИНА О. БЕМБЕЛЬ, Архитектура Марека Будзинского в контексте постмодернизма /Marek Budzyński’s architecture in the post-modern context.

Recenzje / Рецензии / Reviews: KRZYSZTOF STEFAŃSKI, Architekt Edgar Norwerth – artysta i człowiek niezwykły (recenzja książki autorstwa Tomasza Ślebody pt. Edgar Norwerth 1884-1950. Architekt i teoretyk architektury,Warszawa-Toryń 2018) / A review of the book by Tomasz Śleboda Edgar  Norwerth 1884-1950. Architekt i człowiek, Warszawa-Toruń 2018); TOMASZ ŚLEBODA, Recenzja książki Илья Печёнкин, Ольга Шурыгина Архитектор Иван Жолтовский. Эпизоды из ненаписанной биографии (Москва 2017) /  A review of the book by Илья Печёнкин, Ольга Шурыгина Архитектор Иван Жолтовский. Эпизоды из ненаписанной биографии (Москва 2017).

Miscelanea: WALDEMAR DELUGA, Series Byzantina w piętnastolecie publikacji /Series Byzantina on the occassion of the 15th anniversary of the first publication.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata  &   Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2018, ISSN 2353-5709 (s. 296)

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 7-8 (82-83)
więcej
KULTURA ARTYSTYCZNA T. 2
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE, T. 6
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 8
więcej
WORLD ART STUDIES 2018 T. 18
więcej
DAGEROTYP 2018 NR 1 (25)
więcej
POZA SERIAMI
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. IV
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. V
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 7
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ART DIARY, T. 8
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIESON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XVI
więcej
STUDIA O SZTUCE NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ART, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. VI
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, nr 9 (84)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 10 (85)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 11 (86)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2019, nr 12 (87)
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. VI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
POZA SERIAMI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 1 (88)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM. KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 2020, nr 2 (89)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.