Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2012-12-22 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 3 - grudzień 2012 roku

pobierz pdf

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA 
 Nr 3 - grudzień 2012 roku 
 
Polski Instytutu Studiów nad Sztuką Świata 
w Warszawie, przy ul. Foksal 11 lokal 6, 
 
zaprasza na:

- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Azji i Afryki w dniu 1 grudnia (sobota) o godz. 11: 
Dr Agnieszka Staszczyk (UJ; PISnSŚ), Cztery malowane tablice wotywne z regionu Baktrii w zbiorach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Analiza ikonograficzna w odniesieniu do rzeźby epoki Kuszanów. 
Dr Dorota Kamińska-Jones (UMK; PISnSŚ), Kobiety indyjskie w twórczości artystów europejskich w okresie East India Company 
 
- Zebranie Naukowe Oddziału Warszawskiego w dniu 6 grudnia (czwartek) o godz. 18 - spotkanie z dyrekcją i pracownikami naukowymi Wietnamskiego Instytutu Studiów nad Sztuką i Kulturą Ministerstwa Kultury i Turystyki w Hanoi (Vietnam Institute of Culture and Arts Studies VICAS) : 
Prof. Nguyen Chi Ben, dyrektorem Instytutu, 
Dr Tu Thi Loan, wice-dyrektor Instytutu, 
Prof. Truong Quoc Binh, specjalistą w zakresie historii sztuki, 
Dr Nguyen Thi Hien, specjalistą w zakresie dziedzictwa kulturowego, 
Dr Pham Lan Oanh, specjalistą w zakresie folkloru. 
Spotkanie zostanie potwierdzone w osobnej informacji. 
 
 - Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Żydów i innych mniejszości narodowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w dniu 15 grudnia (sobota) o godz. 11: 
Dr Małgorzata Stolarska-Fronia (MHŻP; PISnSŚ), Przedwojenne muzea żydowskie w Niemczech 
Dr Artur Kamczycki (UAM; PISnSŚ), Muzeum Żydowskie Daniela Libeskinda w Berlinie. Analiza struktury budynku w kontekście obrazowej symboliki żydowskiej. 
 
- Prezentacja publikacji w dniu 20 grudnia (czwartek) o godz. 18.30: 
"Art, Myths and Visual Culture of South Asia" (pod. red. prof. Piotra Balcerowicza przy współpracy Jerzego Malinowskiego), wydanej w wyd. Monohar w Delhi. 
“The History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe Jubilee International Conference on the bicentennial anniversary of the first lecture on the history of art at the Vilna University (15. 09. 1810)”, (pod red. prof. Jerzego Malinowskiego) oraz spotkanie przedświąteczne. 
 
Informacja o konferencjach w październiku i listopadzie: 
 
- Politics of Erasure. Memory, Representation, Tyranny and Ethos / Polityka wymazywania. Pamięć, etos, reprezentacja oraz tyrania idei i widzialności 
W dniach 17-18 października 2012 roku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, przygotowana przy współpracy Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, Politics of Erasure. Memory, Representation, Tyranny and Ethos / Polityka wymazywania. Pamięć, etos, reprezentacja oraz tyrania idei i widzialności. Językami konferencji był polski i angielski. Wygłoszono 27 referatów, których autorami byli głównie doktoranci historii sztuki i kulturoznawstwa, z Polski oraz z Grecji, Turcji, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii i Izraela. Tematyka oscylowała między traumą pamięci, usuwaniem bolesnych wydarzeń a celową sublimacją chaosu w sztuce; pomiędzy widzeniem tego co utracone i tego, co zrekonstruowane. Oglądnięto ponadto prezentacje wrocławskich artystów (Tomasz Bajer, Marek Sienkiewicz, Michał Sikorski); były one punktem wyjścia do dyskusji tyleż o sztuce, co o pamięci miasta. Wrocław stał się bowiem case study i to jego powikłana historia pojawiła się w licznych dziełach sztuki omawianych na obradach. Artyści przybyli na konferencję w związku z towarzyszącą wystawą Wymazywanie. Ćwiczenia z pamięci, zorganizowaną przez Patrycję Sikorę oraz Alicję Klimczak-Dobrzaniecką (BWA Wrocław). Wystawa odnosiła się do pojęcia reprezentacji władzy, wymazywania i dekonstrukcji symboli, pamięci i historii miejsca. Specjalnie dla gości konferencji grupa ŁUHUU! przygotowała w galerii Studio BWA performance, zaś Michał Sikorski i Wojciech Pukocz wieczorny koncert na tle filmu obrazującego mroczne (m.in. nazistowskie) dzieje Wrocławia.
Opr. prof. Anna Markowska 

 
- Korea: Art and Artistic Relations with Europe/Poland 
W dniach 25-26 października 2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja „Korea: Art and Artistic Relations with Europe / Poland” – pierwsze w Polsce wydarzenie naukowe o tej 
tematyce i międzynarodowym zasięgu. Jej organizatorem był Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, zaś współorganizatorami Koreanistyka na UW, Pracownia Sztuki Orientu UMK, Muzeum Azji i Pacyfiku i Państwowe Muzeum Etnograficzne, w którego siedzibie miała ona miejsce. Światowe środowisko specjalistów w zakresie sztuki koreańskiej jest znacznie mniejsze niż w przypadku innych tradycji artystycznych Azji Wschodniej, w Polsce zaś tematyka koreańska jest poruszana przez historyków sztuki wyłącznie w kontekście szerszych zagadnień, np. z dziedziny sztuki i architektury współczesnej. Niemniej udało się zgromadzić w Warszawie grono 21 badaczy z Republiki Korei, a także Belgii, Finlandii, Francji, Niemiec, Tajlandii, Wielkiej Brytanii oraz Polski, m.in. z takich instytucji naukowych jak Seoul National University, National Folk Museum of Korea, Manchester Metropolitan University, Siam Society czy Berlin University of the Arts. Zaprezentowali oni szeroki i zróżnicowany wachlarz tematów. Poszczególne panele poświęcone były problematyce sztuki dawnej, w tym jej związkom z polityką i literaturą, aspektom kultury ludowej i ochrony jej dziedzictwa, sztuce nowoczesnej i współczesnej oraz jej recepcji poza Koreą, kolekcjom koreańskim w Europie. W ich ramach pojawiły się też takie specyficzne zagadnienia, jak koreańska sztuka ogrodowa, strój czy ceremonia herbaciana. Konferencja stała się okazją nawiązania bezpośrednich kontaktów z badaczami sztuki tego kraju. 
 Opr. dr Joanna Wasilewska 
 
- The Ukrainian and Jewish Artistic and Architectural Milieus of Lwów/Lemberg/Lviv: From Ausgleich to the Holocaust, 
Konferencja odbyła się w dniach 5–7 listopada we Lwowie. Organizatorami było Centrum Historii Miast Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie przy współpracy Center for Jewish Art, Hebrew University of Jerusalem, Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, The Leonid Nevzlin Research Center for Russian and East European Jewry (Jerozolima) oraz Ukrainian Jewish Encounter Initiative (Toronto). W ciągu trzech dni przedstawiono 29 referatów, przygotowanych przez badaczy z Australii, Francji, Izraela, Polski, Ukrainy i USA. Ich problematyka dotyczyła szerokiego zakresu studiów nad malarstwem, rzeźbą, architekturą, muzyką i filmem. Duża część programu poświęcona została zagadnieniom narodowej sztuki żydowskiej, ukraińskiej oraz polskiej końca XIX i początku XX wieku, a także problemom artystycznej tożsamości i samoświadomości artystów. Badacze koncentrowali się głównie na twórcach działających we Lwowie i okolicach. Wyjątkowym aspektem konferencji był udział potomków znanych żydowskich przedstawicieli lwowskiego przedwojennego środowiska artystycznego – Awinów, Hermelinów, Lilienów i Misesów. Ich wykłady i wspomnienia wytworzyły emocjonalny kontakt ze słuchaczami, pogłębiony przez koncert tradycyjnej muzyki klezmerskiej w Muzeum Salomei Kruszelnickiej, a także końcowe dyskusje o tragicznych losach lwowskich artystów w czasach Zagłady i II wojny światowej. 
Konferencja została uznana przez uczestników za bardzo udaną, stąd planuje się następną konferencję w najbliższych latach. 
Opr. dr Sergey Kravtsov 
 
Składki 
Zarząd gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie. 

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska: 
24 1940 1076 3101 7420 0000 0000 

Wykaz publikacji Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu, Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej w Toruniu i Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata za lata 2010 – 2012: 
Conferences of Oriental Art 
 
Sztuka i kultura wizualna Indii / Art and visual culture of India, PIOTR BALCEROWICZ & JERZY MALINOWSKI (eds.) 
 [Papers presented at the conference “Art and Visual Culture of India”, Warszawa 18-19.04. 2008] DiG Publishing House, Warszawa 2010; ISBN 978-83-71-81-636-9 (170 p., LLIV color ills.) 
 
Tkaniny orientalne w Polsce – gust czy tradycja? / Oriental Fabrics in Poland – Taste or Tradition? BEATA BIEDROŃSKA-SŁOTA (ed.) 
[Papers presented at the conference “Oriental Fabrics in Poland – Taste or Tradition?”, Krakow 04–05.12.2008] DiG Publishing House, Warszawa 2011; ISBN 978-83-7181-669-7 (240 p., X color ills.) 
 
Art, Myths and Visual Culture of South Asia, PIOTR BALCEROWICZ & JERZY MALINOWSKI (eds.) - WARSAW INDOLOGICAL STUDIES, vol. III 
[Papers presented at the conference “Art and Visual Culture of India”, Warszawa 18-19.04. 2008] 
Manohar Publishers & Distributors, New Delhi 2011; ISBN 978-81-7304-951-4 (320 p., XX color ills.) 
 
THE FIRST CONFERENCE OF POLISH AND CHINESE HISTORIANS OF ART – Poland-China. Art and Cultural Heritage, JOANNA WASILEWSKA (ed.) 
[Papers presented at the First Conference of Polish and Chinese Historian of Art “Art and Cultural Heritage”, Krakow, 14–16.09 2009] 
Jagiellonian University Press, Kraków 2011; 978-83-233-3235-0 (349 p.) 
 
Forum of Art History and Cultural Heritage of Central, Eastern and South-Eastern Europe: 
Jewish artists and Central-Eastern Europe from the 19th century to the second world war, JERZY MALINOWSKI, RENATA PIĄTKOWSKA & TAMARA SZTYMA-KNASIECKA (eds.) 
[Papers presented at the First Congress of Jewish Art, Kazimierz on the Vistula River, 27–29.10.2008] 
DiG Publishing House, Warszawa 2010; ISBN 978-83-7181-655-0 (418 p., LXXXII color ills.) 
 
Vol. I–2 - The History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe, JERZY MALINOWSKI (ed.) 
[Papers presented at the conference “The History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Jubilee International Conference on the bicentennial anniversary of the first lecture on the history of art at the Vilna University (15. 09. 1810)” Toruń, 14-16. 09. 2010) 
Society of Modern Art & Tako Publishing House, Toruń 2012; vol. 1 – ISBN 978-83-924110-8-6 (300 p.); vol. 2 – ISBN 978-83-924110-9-3 (286 p.) 
 
JOSEPH SAUNDERS, Discours sur l’influence et utilité des arts imitatifs - O wpływie I użytku sztuk naśladowczych [1810], JERZY MALINOWSKI (ed.) 
Society of Modern Art in Toruń & Tako Publishing House, Toruń 2010; ISBN 978-83-924110-6-2 (80p.) 
 
Conferences (and Studies) on Modern Art: 
Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej / Ugly in fine arts. Ugliness, deformation, and expression in contemporary art, MAŁGORZATA GERON & JERZY MALINOWSKI (eds.) 
[Papers presented at the conference “Ugly in fine arts. Ugliness, deformation, and expression in contemporary art”, Toruń, 26-28. 11. 2009] 
Libron Publishing House, Kraków 2011; ISBN 978-83-62196-30-2 (390 p., 95 color ills.) 
 
Studio Ghibli. Miejsce filmów animowanych we współczesnej kulturze japońskiej / Studio Ghibli. Place of Animated Films in Contemporary Japanese Culture, JOANNA ZAREMBA-PENK & MARCIN LISIECKI (eds.) 
[Papers presented at the conference “Studio Ghibli Works – Fifteen reasons why we should watch animated films”, Toruń 26-27.05.2009] 
Kirin Publishing House, Toruń 2012; 978-83-62945-06-1 (368 p.) 
 
Młody plakat polski 2000 – 2010 / Young Polish poster 2000-2010, KATARZYNA KULPIŃSKA (ed.) 
[Papers presented at the conference „Young Polish poster 2000-2010”, Toruń , 27 maja 2010] 
Adam Marszałek Publishing House, Toruń 2012; ISBN 978-83-7780-277-9 (176 p.) 
 
Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art, 
 
Vol. VII - WALDEMAR DELUGA (ed.) 
[Papers presented at the conference “Christian Art in the Borderlands of Asia, Africa and Europe”, Zakroczym, 06–08.05.2008) 
Polish Society of Oriental Art & Cardinal Stefan Wyszyński University, Warszawa 2009 [2010]; ISBN 978-83-928399-1-0 (150 p.) 
 
Vol. VIII - Towards rewriting? New Approaches to Byzantine Archaeology and Art, PIOTR Ł. GROTOWSKI & SŁAWOMIR SKRZYNIARZ (eds.) 
[Papers presented at the symposium on Byzantine art and archaeology“, Krakow 8-10.2008] 
Polish Society of Oriental Art & Cardinal Stefan Wyszyński University, Warszawa 2010; ISBN 978-83-928399-2-7 (302 s.) 
 
Vol. IX - WALDEMAR DELUGA (ed.) 
[Papers presented at the conference “Art of the Armenian diaspora”, Zamość 28-30.04.2010] 
Polish Society of Oriental Art & Cardinal Stefan Wyszyński University, Warszawa 2012; ISSN 1733-5787 (300 p.) 
 
Bibliographies: 
 
Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu. Sprawozdanie i bibliografia 2006 (2002)-2009 – Polish Society of Oriental Art. Report and bibliography 2006 (2002)-2009, JERZY MALINOWSKI (ed.), Warszawa 2010; ISBN 978-83-930512-0-5 (74 p.) 
 
Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej (1998-2010), Pracownia Sztuki Orientu (2002- 2010); Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej w Toruniu (2000-2010); Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu, Oddział Toruński (2006-2010) – Sprawozdanie i bibliografia - Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University – Department of History of Modern Art (1998-2010), Section of Oriental Art (2002-2010); Society of Modern Art. in Torun (2000-2010), Polish Society of Oriental Art, Torun Branch (2006-2010) – Report and bibliography, KATARZYNA KULPIŃSKA & JERZY MALINOWSKI (eds.) 
Society of Modern Art, Toruń 2010; 978-83-930512-1-2 (112 p.) 
 
Publikacje w druku I w redakcji: 
 
Conferences of Oriental Art 
 
“古今波兰艺术和中波美术交流” (Poland-China: Art and Cultural Heritage)马丁. 雅谷比, 陈淑君 (编者), MARCIN JACOBY (ed.)[Polish part of the papers presented at the First Conference of Polish and Chinese Historian of Art “Poland-China: Art and Cultural Heritage”, Krakow, 14–16.09 2009]上海锦绣文章出版社, 上海 2012, Shanghai Jinxiu Wenzhang,Shanghai 2012; ISBN (in print)

Art of Japan, Japanisms and Polish-Japanese Art Relations, AGNIESZKA KLUCZEWSKA-WÓJCIK & JERZY MALINOWSKi (eds.)[Papers presented at the conference “Art of Japan, Japanisms and Polish-Japanese Art Relations”, Krakow, 21-23.10.2010]Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Toruń 2012 (in print)

Interpreting South-East Asia: Studies in Art, Cultural Heritage and Relations with Europe, IZABELA KOPANIA (ed.)(Papers presented at the conference “South-East Asia. Art, Cultural Heritage and Relations with Europe/Poland”, Krakow 29.09-1.10.2011)Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Toruń (in preparation)
 
Conferences (and Studies) on Modern Art: 
Old art inspirations in the art of 20th and 21st centuries, MAŁGORZATA GERON & JERZY MALINOWSKI (eds. ) 
[Papers presented at the conference “Old art inspirations in the art of 20th and 21st centuries”, Toruń, 1-3.12. 2011] 
Libron Publishing House, Kraków (in preparation) 
 
Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice, ANNA MARKOWSKA (ed.) 

[Papers presented at the conference „Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice”, Wrocław 26-27.10.2011 

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Toruń (in preparation) 
 
Art of the Orient: 
 
Vol. II, DOROTA KAMIŃSKA (ed.), 
[Papers presented at the 6th Meeting of Art Historians and Restorers of Oriental Works of Art, 17-18. 06. 2010] 
 Adam Marszałek Publishing House, Toruń 2012 (in print) 
 
Arte de America Latina: 
 
Vol. I – Studia o sztuce prekolumbijskiej i iberoamerykańskiej / Estudios de arte precolumbiano e iberoamericano, EWA KUBIAK (ed.) Adam Marszałek Publishing House, Toruń 2012 (296 p., 27 color ills.) (in print)  

Art Traditions of Extra-European Culture 
 
Vol. II, BOGNA ŁAKOMSKA (ed.) 
Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Toruń (in print) 
 
„Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.” 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.