Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2014-06-02 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 6 (21) Czerwiec 2014 roku

 KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr  6  (21)

Czerwiec   2014 roku

 pobierz pdf

Zarząd i Oddział Warszawski
zapraszają na :  

 - Ogólnopolskie  Seminarium Sztuki 1944 – 1970 w dniu 14  czerwca (sobota) o godz. 11 z wykładem dr Magdaleny Tarnowskiej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; PISnSŚ) Żydowskie środowisko artystyczne w Warszawie 1945-1949 /  Jewish artistic milieu in Warsaw 1945-1949

-------------------------

Oddział Toruński
zaprasza na:

VIII  OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE   HISTORYKÓW  SZTUKI I KONSERWATORÓW  DZIEŁ  SZTUKI  ORIENTU 

TORUŃ,   16 – 17   CZERWCA  2014

16  czerwca 2014 – Wydział   Sztuk Pięknych  Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika,

ul. Sienkiewicza 30/32     (II p., Sala Tymona)


10.00 – 10.20 Prof.  Jerzy Malinowski  (PISnSŚ; UMK),  Otwarcie konferencji,

10.20 – 10.40 Prof. Swietłana Czerwonnaja (UMK;  PISnSŚ), Meczet XXI wieku jako dzieło architektury i  sztuki  nowoczesnej,

10.40 – 11.00 Dr Joanna Kucharzewska (UMK;  PISnSŚ),   Ikony współczesnej architektury w Pekinie. 

11.00 – 11.20  dyskusja i przerwa na kawę

11.20  – 11.40 Dr Agnieszka Staszczyk  (UJ;  PISnSŚ), Programy ikonograficzne świątyń hinduistycznych                   fundacji rodziny Birlów,

11.40 – 12.00  Barbara Gmińska-Nowak (UMK;  PISnSŚ),  Buddyjski krajobraz Himalajów w Nepalu,

11.40 – 12.00 Barbara Napiętek-Nowak (UMK) / Mirosława Wojtczak (UMK, PISnSŚ), Problem indywidualnego podejścia do konserwacji tradycyjnej tkaniny dalekowschodniej - thanki z Białą Tarą z Muzeum Narodowego w Poznaniu.

12.00 – 12.20  dyskusja i przerwa na kawę 

 12.20 – 12.40  Aleksandra Dziedzic / dr Jolanta Czuczko (UMK),  Pamiątki z dalekiej podróży – mika jako podłoże ilustracji indyjskich  scen z życia codziennego. Badania konserwatorskie,

12.40 – 13.00  Krzysztof Morawski (MAiP, Warszawa;  PISnSŚ),   Ornamenty islamskie w Indonezji,

13.00 –  13.20  Renata Lesner-Szwarc (UMK), Próby rekonstrukcji kultury tanecznej balijskiej regencji Buleleng.

13.20 –  13.30  dyskusja

13.30 – 13.40  Zaproszenie do sesji posterowej  (Mirosława Wojtczak, UMK, PISnSŚ)

13.40 – 15.00  przerwa na obiad

15.00 – 15.20  Dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska  (UMK;  PISnSŚ),   Od symbolu do ozdoby. Przemiany w ornamentyce wybranych tkanin Afryki Zachodniej,

 15.20 – 15.40 Anna Skowrońska (MNP), Konserwacja maski obrzędowej „Mbuya” z plemienia Bapende w dorzeczu Kwilu (dawne Kongo Belgijskie) ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Poznaniu,

 15.40 –  16.00 Lucyna Grupa (MNP), Typ krosna jarzmowego – technika i technologia warsztatów tkackich na przykładzie obiektów zabytkowych pochodzących z Peru.

16.00 – 16.20  dyskusja i przerwa na kawę

16.20 – 16.40 Katarzyna Paczuska (MOT), Chińskie i japońskie wyroby emaliowane w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu,

 16.40 – 17.00 Ewa Gumańska (UMK) / Mirosława Wojtczak (UMK; PISnSŚ), „Kwitnąca śliwa i księżyc w pełni”. Kopia, falsyfikat czy oryginał? Zwój chiński czy koreański? Znaczenie badań konserwatorskich w ocenie autentyczności dzieła sztuki.

 17.00 – 17.20 dyskusja i przerwa na kawę

 17.20 – Zebranie Wyborcze Oddziału Toruńskiego Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

 

17 czerwca 2012 – Collegium  Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ul. Bojarskiego 1, (sala C-039 - parter)

 

09.00 – 09.20 dr Wojciech J. Nowak  (UMK), Patrzeć i widzieć. Kategoria estetyczna „mitate” w japońskim drzeworycie okresu Edo (1615- 1868),

09.20 –  09.40 Olga Mądrowska  (UMK), Postaci dowódców w drzeworytach z czasów wojny chińsko-japońskiej oraz rosyjsko-japońskiej,

09.40 – 10.00 Małgorzata Martini (MSiTJ, Kraków; PISnSŚ), Tradycja czy nowoczesność? Współczesna kaligrafia japońska w stylu awangardowym (na przykładach z kolekcji Muzeum Manggha).

10.00 – 10.20  dyskusja i przerwa na kawę

10.20 – 10.40 Aleksandra Görlich (MSiTJ, Kraków; PISnŚS), Parawan japoński – dzieło sztuki (użytkowej,.

10.40 – 11.00 Joanna Kokoć (MNP; PISnSŚ)), Parawany japońskie w zbiorach Muzeum Narodowego w   Poznaniu – problematyka konserwatorska,

11.00 – 11.20  Marta Świtoń (UMK) / Mirosława Wojtczak (UMK; PISnSŚ), Fusuma – rozsuwane drzwi japońskie. Znaczenie analizy  techniki  wykonania w  badaniach proweniencji i datowania zabytku.

11.20- 11.30  Katarzyna Zych,  Catherine Charles (Museum of Modern Art - Tenerife Espacio de las Artes/ Papyri Ars- Spain, University Library Moretus Plantin (BUMP) – Belgium), Unfolding the secrets of Japanese traditional techniques during the complete restoration of a six-panel screen Rokkyoku Byobu. (sesja posterowa)

11.30 – 11.40  Katarzyna Zych, Dolors Velasco, Irene Civil (Museum of Modern Art - Tenerife Espacio de las Artes/ Papyri Ars, Fundation Gala-Salvador Dalí . Spain), Tension balancing of an oriental screen back cover of the Gala-Salvador Dalí Foundation display. (sesja posterowa)

11.40 -  12.00  dyskusja i przerwa na kawę

12.00 – 12.20 Joanna Haba (MSiTJ, Kraków), Zabytkowe kimono z kolekcji  Feliksa Jasieńskiego Mangghi. Nowe badania i  próba rekonstrukcji.

12.20 – 12.40 Grażyna Sławinowska (UMK) / Mirosława Wojtczak (UMK; PISnSŚ), Zastosowanie techniki fotografii w światłach analitycznych w badaniach techniki wykonania drzeworytów japońskich na przykładzie cyklu „53 stacje na gościńcu Tokaido” Utagawy Hiroshige,

12.40 –  13.00  Ewa Sobiczewska (MN, Kraków), Konserwacja zespołu grafik autorstwa Utagawy Kuniyoshiego na wytawę "Utagawa Kuniyoshi - w świecie legend i fantazji".

13.20 – 13.40 Izabella Powalska (UŁ; PISnSŚ), Drzeworyt japoński na aukcjach dzieł sztuki w Polsce.

13.40 –   dyskusja i zakończenie konferencji.

 

Zarząd
zaprasza na:

2. CONGRESS OF JEWISH ART IN POLAND – ART IN JEWISH SOCIETY

Warszawa,  24-26 czerwca 2014

Muzeum Historii Żydów  Polskich

Program konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej

w dziale KONFERENCJE PRZYGOTOWYWANE

----------------------

Sprawozdanie z konferencji "Bursa and Krakow: history and artistic culture of the Ottoman Empire and the Kingdom of Poland in the 15th-16th centuries".

W dniach 21-23 maja 2014. Polski Instytut Studiów Nad Sztuką Świata i Uniwersytet Uludag w Bursie zorganizowały konferencję "Bursa and Krakow: history and artistic culture of the Ottoman Empire and the Kingdom of Poland in the 15th-16th centuries". Konferencja miała na celu omówienie historii i zabytków obu miast, które były stolicami, odpowiednio Polski i Imperium Osmańskiego, w okresie wzrostu potęg tych państw. Pierwszy dzień konferencji był przeznaczony na referaty, wygłoszone przez prelegentów z Polski, Turcji i Grecji. W drugim dniu odbyła się wycieczka do Izniku, dawnej Nicei, gdzie uczestnicy mogli zwiedzić zabytki z czasów rzymskich, bizantyjskich i osmańskich, obserwując wzajemne wpływy tych kultur przejawiające się w miejscowej architekturze i sztuce. Ostatni dzień konferencji był przeznaczony na zwiedzanie zabytków Bursy począwszy od  meczetów i grobowców osmańskich z XIV i XV wieku, wzniesionych  pod wpływem architektury bizantyjskiej i perskiej, aż do meczetów pochodzących z XVIII wieku, które wykazują  wpływy późnego baroku. Konferencja pozwoliła więc z jednej strony na wysłuchanie i wygłoszenie  referatów, a z drugiej na poznanie wybitnych dzieł  miejscowej architektury i sztuki.

Konferencję i pobyt polskich uczestników w Turcji przygotowały ze strony tureckiej prof. Elvan Topalli, ze strony polskiej kol. Karolina Krzywicka.

Dr Natalia Królikowska

--------------------

NOWE PUBLIKACJE (od końca 2013 do maja 2014) – część I:

Seria: Studia i Monografie /  Studies and Monographs,  T. I:


MAŁGORZATA WOŁODŹKO,  Ogrody w kulturze dawnej Japonii /  Gardens in the culture of old Japan


Autorka przedstawia dzieje form ogrodowych w Japonii w  powiązaniu z jej historią polityczną, gospodarczą, religijną i kulturalną, odwołując się także do  filozofii i estetyki. Analizy ogrodów  oparła między innymi na własnej dokumentacji fotograficznej, wykonanej podczas dłuższych pobytów w Japonii. Dotarła do ogrodów zamkniętych, uzyskując specjalne pozwolenia na wejście i zrobienie zdjęć, a także do ogrodów otwartych przez kilka dni w roku. Dzięki temu mogła przeprowadzić w pełnym zakresie studia nad kompozycją ogrodów, roślinnością i elementami architektury. Typ wykształcenia w zakresie architektury krajobrazu i zakres działalności artystycznej znalazł swoje odbicie w sposobie podejścia i interpretacji tematu książki. Prezentacja japońskich założeń ogrodowych obejmuje okres od prehistorii do czasów nowożytnych.


Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2013

ISBN 978-83-62737-45-1 (232 s.)

----------

Seria: Studia i Monografie /  Studies and Monographs,  T. II:


Strój – zwierciadło kultury / Costume – mirror of culture, MAGDALENA FURMANIK-KOWALSKA & JOANNA WASILEWSKA  (red.)


Joanna Wasilewska, Wstęp / Introduction;  HALINA WITEK-TYLCZYŃSKA, Kim jestem / skąd jestem? Czytanie stroju / Who am I / where I am from? Interpreting outfit; ANNA WYSZYŃSKA, Strój – dzieło sztuki?/ Dress = artwork?; BEATA BIEDROŃSKA-SŁOTA, Od pelotte do kontusza – o ubiorach i ich znaczeniach / From pelotte to kontusz – about costumes and theirs significance;  KATARZYNA WAGNER, Czy szata zdobi człowieka? O stroju europejskich monarchow przełomu XVII i XVIII wieku /  Do the clothes make the man? European monarchs clothes / clothing in the 17th and 18th century;  ZBIGNIEW CHMIEL, Strój mieszkańcow Syberii okiem Sarmatów – ubiory poddanych cara w świetle dwoch polskich pamiętników szlacheckich / Garb of the Siberian inhabitants through eyes of Sarmatians – outfit of Tsar’s subjects in the light of two Polish noblemen memoirs; ANNA MOŻDŻYŃSKA-NOWOTKA, Pochwała kostiumu, czyli geneza mody dziecięcej  / The eulogy of costume or the origin of children’s fashion: inspirations and mechanisms; MARCIN RADWAN,  (Do)strojony świat filmow Jamesa Ivory’ego / The stylish world of James Ivory’s movies The stylish world of James Ivory’s movies;  ANNA LEBET-MINAKOWSKA, Ubiór jako wyznacznik żydowskości i znak przynależności religijnej /  Dress as a determinant of Jewishness and a sign of religious affiliation; AGATA KONDRAT, Tradycyjny strój żydowski jako odzwierciedlenie kontaktow kulturowych żydowsko-polskich / The traditional Jewish garment as a mirror of intercultural Jewish-Polish contacts; ALEKSANDRA KAJDAŃSKA,  Cheongsam – czytając ubior. Pochodzenie, kreatorzy, innowacje / Cheongsam – reading the dress. History, creators and innovations; MARTA MAZUREK,  Symbolika stroju kobiecego w filmie Zhanga Yimou „Zawieście czerwone latarnie” / The symbolism of female costumes in Zhang Yimou’s Raise the Red Lantern;  MAGDALENA FURMANIK-KOWALSKA,  Rola kimona we współczesnej sztuce artystek japońskich /  Kimono in the contemporary Japanese women art;   KLAUDIA ADAMOWICZ,  Istota i znaczenie Lolita Fashion  /  The essence and the meaning of Lolita Fashion;  MARIA SZYMAŃSKA-ILNATA,  Batik jako element stroju Jawajczyka /  Batik as an element of clothing of Javanese people;  DOROTA KAMIŃSKA-JONES, Strój jako wyznacznik statusu kobiety w Indiach  /  A woman’s attire as an indicator of her status in India;  PAULINA NIECHCIAŁ, Strój jako ekspresja tożsamości religijnej. O współczesnych wyznawcach zaratusztrianizmu w Iranie  /  Zoroastrians and the creation of myth of pre-islamic Iran;  DOMINIKA ŁUKOSZEK,  O co walczy „muzułmańska Barbie”? /  About what fights „Muslim Barbie”?; MARTA SKWIROWSKA, Juchitan de Zaragoza, miejsce, gdzie strój ma wiele twarzy / Juchitán de Zaragoza: place where the costume has many faces; PIOTR GRZEGORZ MICHALIK, Zinacantan: dzieje różu i błękitu /  Zinacantán: a story of pink and blue. 


Ubiór to forma twórczości w najbardziej dosłowny, fizyczny sposób najbliższa człowiekowi, która była przez długi czas, właśnie z tego powodu, niedoceniana i marginalizowana. Historia i historia sztuki zaliczały kostiumologię beztrosko do „nauk pomocniczych”, a nie do obszaru pierwszoplanowych studiów; również antropolodzy, doceniając społeczne funkcje ubioru, rzadko traktowali go jako samodzielny temat badawczy. Nie bez znaczenia zapewne pozostaje fakt, że w większości kultur kwestie stroju, jego zdobienia i związek z cielesnością powiązane były z aktywnością kobiecą, a przez to społecznie mniej istotną, czy też „niepoważną”. Jednocześnie bardzo często dziedzina ta pozostawała jedyną akceptowalną formą aktywności artystycznej kobiet.


Ostatnie ćwierćwiecze przyniosło jednak rozwój interdyscyplinarnych studiów nad ubiorem i modą, związanych m.in. ze znacznym poszerzeniem pola badań historii sztuki, coraz mocniej osadzonej w szerszym kontekście nauk społecznych. Na gruncie polskim studia nad ubiorem także zyskują coraz większe zainteresowanie i atrakcyjność. Rozwój tej dyscypliny nastąpił równolegle w dwóch dziedzinach – w „klasycznej” historii sztuki i w szeroko pojętej antropologii kulturowej. Niniejszy tom jest rezultatem spotkania reprezentantów tych dziedzin. Jest przeglądem problematyki, którą podejmują obecnie polskie studia nad ubiorem.


Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2014
ISBN 978-83-62737-39-0 (238 s.)

---------

Seria:  Studies On Modern Art  / Studia o Sztuce Nowoczesnej  T. / VOL. 4

 
The inspiration from the past in the art of the 20th and 21st centuries, MAŁGORZATA GERON & JERZY MALINOWSKI (eds)

 
JERZY MALINOWSKI, Introduction;


I. Architecture: JERZY UŚCINOWICZ, Second lights of icons – exchange of values in the sacred art of the borderlands;  CEZARY WĄS, Inspirations by old art in Le Corbusier’s Ronchamp chapel;  JOANNA KUCHARZEWSKA, Old architecture in the mirror of Postmodernism; ALEKSANDRA SUMOROK, Socialist realist games with the past. Architecture and interior in relation to historical stylization; ANNA M. RYNKOWSKA-SACHSE, Contemporary world architecture of the twenty-first century inspired by old folk traditional art;


II. Painting, sculpture and graphics of Europe and North America: ŁUKASZ KIEPUSZEWSKI, Composite heads. Artur Nacht-Samborski and Arcimboldo; KAMILA KŁUDKIEWICZ, The turn to the tradition in the beginning of the 20th century – the case of bas-reliefs of Emile-Antoine Bourdelle; AGNIESZKA KLUCZEWSKA-WÓJCIK, Giorgio De Chirico (1888–1978) – Pictor classicus;  MACIEJ GUGAŁA, Remembering Arezzo. “Early Renaissance” frescoes by Balthus in the Villa Medici in Rome; ZOFIA KRASNOPOLSKA-WESNER, Antiquity in the works of Leon Bakst; MAŁGORZATA GERON, Formists. Between tradition and avant-garde;  MAŁGORZATA KSENIA KRZYŻANOWSKA, The classicizing tendencies in the creativity of selected students of Vilna (Vilnius) School and Warsaw School; KATARZYNA KULPIŃSKA, Inspiration from old art in the lithographs of Konrad Srzednicki from the 1920s and 1930s;  DOROTA KUDELSKA, The Blessed Virgin Chastises the Infant Jesus Before Three Witnesses: Andre Breton, Paul Éluard and the Artist by Max Ernst. Comments and additions to interpretation; AGATA ROME-DZIDA, Otto Dix between old masters and popular art. The Karkonosze episode during the artist’s “inner emigration”; JOLANTA DĄBKOWSKA-ZYDROŃ, Surrealist fascination with Primitive Art;  ANNA MANICKA, Les Caprices Goya&Dali. A Parody or a Dialogue?; ANNA KRIEGSEISEN, Interior decoration of the rail station in Gdynia – Gdynia Główna Osobowa;  ŁUKASZ MIKOŁAJ SADOWSKI, Werner Tübke (1929–2004). The modern fascinations on German Renaissance;   MARTA IPCZYŃSKA-BUDZIAK, Dialogues of the Slovak school of graphics with Old Masters’ paintings and graphics; MALINA BARCIKOWSKA, On Polish painting images of Infanta Margaret;   FILIP PRĘGOWSKI, David Hockney. Tracing the Old Masters; TOMASZ GRYGLEWICZ, Tradition in video art on the example of Bill Viola’s works;  ANNA ŻAKIEWICZ, Old Masters in New Media Art. Still Life with Banquet by Grahame Weinbren and some other of his works;  JACEK ZWIERZYŃSKI, Cutout from history: silhouette technique and Kara Walker’s art; ODETA ŽUKAUSKIENĖ, Dialogues with the art of the past in the imaginary museum of Modernity and Postmodernity ;


III. Art of Asia, Africa And South America: KATARZYNA KLEIBER, References to Persian antiquity in the official architecture of Pahlavi state; MARIANNA LIS, Wayang Beber Kota – new nature of forgotten form of Indonesian theatre;  KAROLINA PAWLIK, Ancient empires, contributions and Shanghai modern designs; SU-HSING LIN, Zhang Guangyu and Cartoon Journey to the West; MARTA SKWIROWSKA, The ancient Maya worldview in the contemporary textiles of Guatemala; ANETA PAWŁOWSKA, The European Masterpieces as Inspiration of the Modern South African Art.

IV. National identity in art: RENATA PIĄTKOWSKA, A Jewish Renaissance? The Warsaw circle of Yitskhok Leybush Peretz and their attempts at developing a Jewish national style;  IZABELLA POWALSKA, Artur Szyk’s illuminations and caricatures – tradition and topicality; GEORGI GRUEW, References to the medieval art and history in the propaganda posters of World War I; ELEONORA JEDLIŃSKA, Transformation and transfiguration: the role of the chandelier in the work of art by Jan van Eyck’s The Arnolfini Portrait (1434), and in the installations of Joshua Neustein Ash Cities (1990–1999);  SWIETLANA M. CZERWONNAJA, Inspiration from the Folk Art in Lithuanian Art in Exile after the World War II; MAREK MAKSYMCZAK, In front of the painting and inside the painting. Coffin portraits of Leszek Sobocki;  JOANNA BIELSKA-KRAWCZYK, Image from the past in the present day paintings against the background of the contemporary culture. (Anthropological and cultural aspects of the inspirations with the old art in the Polish art of the second part of the 20th and the beginning of 21st century); MAREK KREJČI, Reassessing history: The rediscovering of the Slavic myths?


The inspiration from the past in the art of the 20th and 21st centuries
broadens
the scope of analyses of contemporary art. The changes of the philosophy of life resulting from
the paradigm of the avant-garde, as well as the forms related to deformation and expression stemming from the category of ugliness, allowed to study therein different relationships with the old art, especially the non-classical as well as non-European one. The issue of inspiration became the essence of the volume: of inspiration by styles and genres, by artists' ideological attitudes, by artistic technologies. The end of the 18th  century was accepted as the caesura of old art, dominated by neo-styles, where the concept of creative work was related to the adaptation of the principles of, among others, classical Greek and Roman, Gothic or Renaissance art to new social and cultural conditions  as well as technologies. In the early 20th century, academism became ultimately rejected, however, the relations with the old art remained. The authors attempted to identify these relationships.


The volume is divided into four parts. The first three sections are dedicated to art of the world : architecture, painting, sculpture and graphics of Europe and North America, the art of Asia, Africa and South America. The fourth part is based on different assumptions and concerns the national identification of art in Central Europe (Czech, Lithuanian, Polish and Jewish).

 
Wydawnictwo LIBRON,  Cracow 2013

ISBN 978-83-64275-37-1 (364 p. and 140 ills.) 

 

----------

Rocznik: Art of the Orient,   Vol. 22013, DOROTA KAMIŃSKA-JONES (ed.)


JERZY MALINOWSKI, From the Editor;


Ancient art:
AGNIESZKA LIC, Functions of spolia in Umayyad architecture; BOGNA ŁAKOMSKA, Ouyang Xiu 歐陽修 (1007–1072) and his collection of stone inscriptions; KRZYSZTOF MORAWSKI, Ornamental motifs of Indian origin in Indonesia; DANUTA ZASŁAWSKA, Japonsche rocken as an expression of fashion depicted in painting in the Golden Age of the Dutch East India Company;  ALEKSANDRA GÖRLICH, Historical subjects represented in the Feliks Jasieński collection of Japanese woodblock-prints;  MARTA MICHALSKA-KURCZYŃSKA, Dragons, gods, demons – ojime – symbolic content hidden in miniature form; ERIKA KRZYCZKOWSKA-ROMAN,  Paper Sea Route: The influence of Chinese culture on the formation of elements of Mexican folk art accompanying various celebrations;  


Modern and Contemporary art:
TATIANA LEBEDEVA, Development of the Russian School of Art in the context of emigration to China in the first half of the 20th century; CHEN CHIYU, The combination of Chinese and Western influences on Chinese modern ink painting with Lin Fengmian, Zhang Ding and Wu Guanzhong as Examples; MU RUIFENG, Chinese contemporary realist oil painting;  ZHAUKHAR M. APPAYEVA, Balkarian professional fine arts; MARIANNA LIS, Empowering women through theater in Indonesia .


“Art of the Orient” is an annual  dedicated to the art of Asia and Africa as well as their European neighbours and artistic contacts between Europe and these continents and the reception of their art in Europe. Changing the language from Polish to English has opened up the possibility of a wider range of writing. This annual publishes articles by historians and art conservators, ethnologists, theatrologists, orientalists and scholars of visual culture. The volume contains 12 studies, divided into two parts: Part I – Ancient art consists of seven studies with a wide geographical scope, including the Middle East, China (and the influence of Chinese art inMexico), Japan and Indonesia. Texts written by a younger generation of Polish researchers explore topics such as: the architecture of mosques from the Umayyad dynasty, the motifs and ornamentation of art in Indonesia, Japanese influences on European attire during the 17th and 18th centuries, issues concerning art collecting in medieval China and, from the late 19th and early 20th century in Poland, the development of Polish collections, including the Asia and Pacific Museum State Ethnographic Museum in Warsaw. Part II – Modern and Contemporary art includes five studies undertaken mostly by art historians from the Russian Federation (with z the Kabardino-Balkar Republic) and People’s Republic of China. They examine the topic of modern art – the oeuvre of Russian artists in interwar China, issues concerning the relationship between the Chinese tradition of painting and European influences in the works of renowned artists such as Fengmian Lin, Zhang Ding and Wu Guanzhong, and Chinese oil painting from the early 20st century. Completing this section is a study of the genesis of modern art in Balkaria, lying at the foot of the Nord Caucasus, along with the only Polish study on the  role of women in the contemporary theatre of Indonesia.


Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013             

ISSN 2299-811X   ISBN 978-83-64545-06-1 (240 p.)

 

---------

Rocznik: Sztuka Europy Wschodniej • Искусство восточной Европы • Art of the East Europe, T. I JERZY MALINOWSKI, IRINA GAVRASH & NATALIA MIZERNIUK-ROTKIEWICZ (red.)

 

Polska – Rosja: Sztuka I Historia /  Польша – Россия: Искусство И История.  Sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne do początku XX wieku / Польское искусcтво, русское искуcство и польско-русские художественные контакты до начала XX века, 

 

JERZY MALINOWSKI, Wstęp /Предисловие / From the Editor; ИНЕССА И. СВИРИДА, Русско-польские художественные отношения в восточно- и западноевропейском контексте или Польша как художественный посредник XI–XIX вв.

 

Sztuka od XII do końca XVII wieku Искусство с XII до конца XVII века Art from the XII century to the end of the XVII century: ВЛАДИМИР В. СЕДОВ, Синтез романских и древнерусских форм в храмах Ростово-Суздальской земли середины XII века;

ROBERT KUNKEL, Drzwi z brązu w Nowogrodzie Wielkim – płockie czy magdeburskie; MAGDALENA KUNIŃSKA, „Żyjąc na pograniczu cywilizacyi zachodniej łacińskiej i wschodniej greckiej idącej do nas przez Ruś i Rosyę z Bizancyum”: orientalizm w badaniach nad wspólnym dziedzictwem. Kilka uwag o stosunku Mariana Sokołowskiego do sztuki bizantyńskiej i ruskiej; ИРИНА В. ЗЛОТНИКОВА, Иконография Ченстоховской иконы Божией Матери в русской иконописи Нового времени; АЛЛА А. ПАВЛЕНКО, Царский изограф поляк Иван Рефусицкий.

 

Sztuka XVIII wieku Искусство XVIII века Art of the XVIII century: ГЕОРГИЙ К. СМИРНОВ

Неизвестный проект Пьетро-Антонио Трезини. К вопросу о типологии центрических церквей в русской и европейской архитектуре барокко; ЕЛЕНА А. АНИСИМОВА, РОКСАНА В. РЕБРОВА, Персонализация вещей польских королей. Искусствоведческий и гербоведческий анализ; ЕЛЕНА В. ЯХНЕНКО, Польский фарфор в собрании Государственного музея керамики и „Усадьба Кусково XVIII века”.

 

Parki i rezydencje Парк и и резиденции Parks and residences: ЮЛИЯ П. ШАПЧЕНКО,  Граф А. К. Разумовский – государственный деятель и помещик (1748–1822); WIOLETTA BRZEZIŃSKA-MARJANOWSKA, Od ogrodu włoskiego do parku krajobrazowego. Przemiany w kompozycji oraz aranżacji ogrodów i parków na Wołyniu w XVIII i XIX wieku; ЕКАТЕРИНА М. КОЛЯДА, Метаморфозы паркового пространства эпохи романтизма. К вопросу формирования садов и парков Kрыма.

 

Sztuka a symbolika władzy Искусство и символика власти Art and the symbolics of power: ЕКАТЕРИНА М. БОЛТУНОВА, Варшава и Санкт-Петербург в церемониальном пространстве друг друга (конец XVIII – первая треть XIX вв.); НАТАЛЬЯ Ю. БАХАРЕВА,  Польские художники в Санкт-Петербурге в конце XVIII века; MIKOŁAJ GETKA-KENIG, Car rosyjski królem Polski – problemy reprezentacji malarskiej 1815–1830; EMILIA ZIÓŁKOWSKA, „Wiernie i szczerze służyć Jego Cesarskiej Mości Najjaśniejszemu Mikołajowi I”. O kulisach pracy budowniczego rządowego Andrzeja Gołońskiego; DOMINIK ZIARKOWSKI, Inwentaryzacja zabytków Królestwa Polskiego a system ochrony dziedzictwa kulturowego w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku.

 

Sztuka sakralna Сакральное искусство Sacral art: НАТАЛЬЯ Ф. БОРОВСКАЯ, Католические храмы России XVIII – начала ХХ вв. – особенности архитектурного стиля; АНАСТАСИЯ Б. ДМИТРИЕВА, Особенности неоготики католических храмов России, вторая половина XIX – начало ХХ века; МАРГАРИТА Г. ПЛИЕВА,  Проблемы возрождения храмового зодчества на примере Римско – католической приходской церкви Святого Антуана Падуанского во Владикавказе; АЛЕКСАНДР В. БЕРТАШ,  Церковное строительство в Польше и на Северо-западе России в середине-конце XIX в.; PAWEŁ DETTLOFF,  Rosyjska architektura sakralna (cerkiewna) na ziemiach polskich w odbiorze społecznym i kontekście ochrony dziedzictwa w XIX i XX w.

 

Architektura XIX i początku ХХ wieku Архитектура XIX и начала XX века The architecture of the XIX and the beginning of the XX century: ŁUKASZ M. SADOWSKI, Piotrków Trybunalski. Miasto królewskie i miasto gubernialne; KRZYSZTOF STEFAŃSKI, Sankt Petersburg – Łodź – Moskwa. O wzajemnych relacjach architektonicznych na przełomie XIX i XX wieku; MAŁGORZATA OMILANOWSKA, HUBERT BILEWICZ, Architektura, polityka, tożsamość. Z badań nad karierami polskich wychowanków rosyjskich uczelni architektonicznych w XIX i na początku XX wieku (casus Jozefa Padlewskiego).

 

Malarstwo XIX wieku Живопись XIX века Paintings of the XIX century: MARIA NITKA, Rosyjscy i polscy malarze w Rzymie lat 20. XIX wieku – wspólne narodziny malarstwa akademickiego; ТАТЬЯНА Э. МОЖЕНОК-НИНЭН, Общество взаимного вспомоществования русских художников в Париже. Русская артистическая колония во Франции во второй половине XIX-го века; JOANNA WOCH, Podróże i ekspedycje naukowe polskich artystów po Sybirze w pierwszej połowie XIX wieku (Jan Damel, Leopold Niemirowski, Bronisław Zaleski); LEJŁA CHASJANOWA,  Henryk Siemiradzki i Ilja Riepin – dwie drogi w sztuce; ТАТЬЯНА Л. КАРПОВА,  Картина Генриха Семирадского Факелы Нерона в зеркале русской и польской критики; АЛЛА КОНОНОВА,  Фрина на празднике Посейдона в Элевзине Генриха Семирадского; MARCIN GOCH, Inspiracje biblijne w twórczości Wilhelma Kotarbińskiego; ЕЛЕНА В. ВАСИЛЬЕВА, Станислав Сенницкий (1834–1897), варшавский коллекционер, почетный корреспондент Московского Публичного и Румянцевского Музеев.

 

Malarstwo około 1900 roku Живопись около 1900 года Paintings circa 1900:  НИКОЛАЙ А. ХРЕНОВ, Культурологический смысл символизма как художественного направления рубежа ХIХ–ХХ веков; JERZY MALINOWSKI,  O genezie symbolizmu w sztuce polskiej i jego rosyjskich odniesieniach; ОКСАНА В. ТУРБАЕВСКАЯ,  Шедевры польского символизма. Попытка интерпретации; ZOFIA KRASNOPOLSKA-WESNER,  Rosyjski Eros. Miłość, ciało i seks w malarstwie Srebrnego wieku; ЕЛЕНА А. РЖЕВСКАЯ, Чувственная лирика в академическом искусстве второй половины ХIХ – начала ХХ века. (На примете творчества С. Хлебовского, Г. Семирадского, В. Котарбинского, С. Бакаловича);IZABELLA MALEJ, Opętani smutkiem. Malarstwo Michaiła Wrubla i Jacka Malczewskiego pod znakiem melancholii; ЛАРИСА Р. ЗОЛОТАРЕВА,  Художественные взаимосвязи в поэтике символизма: М.Врубель – А.Блок;

KATARZYNA MALESZKO,  Szyszkin – Ruszczyc – Thomson. Trzy drogi jeden świat. Rzecz o jedności w różnorodności; ANNA WALKOWIAK,  Akseli Gallen Kallela – między Rosja a Europą.

 

Rocznik Sztuka Europy Wschodniej  Искусство восточной Европы Art of the East Europe, założony w 2013 roku przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, jest międzynarodowym pismem naukowym, poświęconym sztuce i kulturze artystycznej Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, zwłaszcza od XVIII wieku do współczesności. Publikowane są w nim materiały z konferencji i studia problemowe, dotyczące kluczowych zagadnień sztuki regionu i jego związków z innymi kręgami kulturowymi. Tom I (2013) zawiera część artykułów z I Konferencji Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki „Polska – Rosja: sztuka i historia”  (Warszawa, 12-14.09.2012), poświęconych sztuce do początku XX wieku.

 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa–Toruń 2013 (370 s.) 

ISSN 2353-5709 ISBN 978-83-62737-44-4

--------------------------

Strona internetowa:  http://www.world-art.pl

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring         -  administrator profilu        (aquarina@o2.pl).

 

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Goerlich  - administrator profilu (krakow@sztukaorientu.pl)

 

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

----------------------------------------------------------------------------------------

 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.”

 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.