Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2015-01-02 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 1 (28) Styczeń 2015 roku

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr  1  (28)

Styczeń  2015 roku

 Pobierz PDF

Z głębokim żalem żegnamy 

Prof. zw. dr hab. Marię Romana Sławińskiego,

wybitnego sinologa,

profesora  Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN,

kierownika Katedry Sinologii KUL, wieloletniego członka Rady Muzeum Azji i Pacyfiku.

Śmierć Profesora jest dla naszego środowiska wielką stratą.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

 


Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

w Warszawie, przy ul. Foksal 11 lokal 6,

zaprasza na:

- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki 1945-1970  w dniu 10 stycznia (sobota) o godz. 11 z wykładem Michała Bolki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Malarstwo nowej figuracji środowiska warszawskiego 1965-1975 / New figuration paintings by Warsaw art community 1965-1975.

- II Konferencję Studiów nad Strojem  Sztuka stroju, strój w sztuce /  Art of costume, costume in art w dniach 15-16 stycznia  w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Program w załączeniu.

- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Azji w dniu 24 stycznia (sobota) o godz. 11 z wykładem: Moniki Kozień (Muzeum Historii Fotografii w Krakowie), Zawirowania pustki. Rozważania nad wzajemnymi wpływami obrazowania zachodniego i wschodniego na przykładzie dziewiętnastowiecznego japońskiego albumu fotograficznego ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii w Krakowie / Swirling emptiness.Reflections on mutual influences of western and eastern imaging illustrated with images from the XIX century Japanese album from the collection of Museum of History of Photography in Krakow

Ogólnopolskie  Seminarium Teorii i Historii Scenografii w dniu 31 stycznia (sobota) o godz. 11 z wykładem Karoliny Czerskiej (Uniwersytet Jagielloński), O scenografii do „Szewców” Tadeusza Kantora w Theatre 71 / Scenography for „Shoemakers” by Tadeusz Kantor in Theater 71.

 


 

The Second International Conference of Polish and Chinese Art:  CHINA-POLAND, ART AND CULTURAL HERITAGE

5 i 6 grudnia 2014 w Tajnanie na Tajwanie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Polskiej i Chińskiej Sztuki: China-Poland, Art and Cultural Heritage. Jej organizatorami były Tainan National University of Arts i National Cheng Kung University w Tajnanie, zaś inicjatorką wydarzenia prof. dr  Su-hsing Lin. Pierwsza konferencja z udziałem profesorów Tsinghua University w Pekinie, Shanghai University oraz Tainan National University of Arts (prof. Su-hsing Lin)  miała miejsce w Krakowie we wrześniu 2009 roku w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej inicjatorem było Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu, zaś współorganizatorem  Instytut Konfucjusza UJ. 

Konferencję otworzyli prof. Chao-hsiu Lee – prezydent Tainan National University of Arts i prof. Jerzy Malinowski – prezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.  Dr Joanna Wasilewska, wiceprezes PISnSŚ,  wspominała zmarłego tuż przed konferencją wybitnego sinologa prof. Marię Romana Sławińskiego, który część swej pracy badawczej poświęcił kulturze Tajwanu. W otwarciu Konferencji udział  wziął dyrektor generalny Warszawskiego Biura Handlowego w Taipei – konsul Marek Wejtko. Keynote speekerami byli: w pierwszym dniu prof. Jerzy Malinowski z wykładem Polish-Chinese art  relation in 20th century oraz w drugim dniu prof. Chuan-hsing Ho – wicedyrektor National Palace Museum w Tajpej (najważniejszego muzeum sztuki chińskiej – dawnych zbiorów cesarskich w Pekinie) z wykładem Four Emperors in Imperial China who influenced the development of Chinese calligraphy. Stronę polską – Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata reprezentowali także: wiceprezes d r hab. Weronika Liszewska (ASP Warszawa), dr Bogna Łakomska (ASP Gdańsk),  dr Łukasz Sadowski (ASP Łódź) i dr Katarzyna Zapolska, zaś stronę chińską -  badacze z Republiki Chińskiej (Tajwanu) oraz  Chińskiej Republiki Ludowej, w tym z  Macao. Wszystkie wykłady i referaty zostały opublikowane w materiałach pokonferencyjnych pt. The Second International Conference of Polish and Chinese Art. China-Poland, Art and Cultural Heritage. Dla uczestników Konferencji zorganizowano 7 grudnia zwiedzenie nowo otwartego prywatnego Chi Mei Museum, zawierającego  kolekcje malarstwa i rzeźby europejskiej, broni, instrumentów muzycznych oraz historii naturalnej. Uczestnicy zwiedzili również  Tajnan, w tym  świątynie taoistyczne i świątynię Konfucjusza  oraz Fort Anping, którego historia sięga 17 wieku. Uczestnictwo w Konferencji stworzyło jej uczestnikom wspaniałą możliwość poszerzenia kontaktów i wymiany myśli między historykami sztuki i konserwatorami.

Dr Bogna Łakomska


 

Program II konferencji Studiów nad Strojem

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Klub Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim SHS
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
 

„Sztuka stroju, strój w sztuce”. 

Muzeum Azji i Pacyfiku
Warszawa, 15-16 stycznia 2015

15 STYCZNIA 2015

9.00-9.20 Otwarcie konferencji, dr Joanna Wasilewska – dyrektorka Muzeum Azji i Pacyfiku oraz wiceprezeska  Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, dr Magdalena Furmanik-Kowalska i dr Anna Straszewska.

MODA JAKO SZTUKA

9.20-9.40 Piotr Szaradowski (School of Form, Poznań), Kiedy moda staje się sztuką?

9.40-10.00 Aleksandra Jatczak (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), „Moda w muzeum”. Muzeum jako miejsce konstytuowania koncepcji ubioru jako dzieła sztuki i mody jako dziedziny twórczości artystycznej.

10.00-10.20 dr Beata Biedrońska-Słota (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Europejska moda i sztuka we wzajemnych relacjach.

10.20-10.35 Przerwa kawowa

STRÓJ W PORTRECIE, IDENTYFIKACJA I REPREZENTACJA

10.35-10.55 Maciej Tybus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Moda między Azją i Europą. Strój gubernatorów generalnych Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej (XVII-XVIII w.).

10.55-11.15 dr Agnieszka Słaby (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Kobiety
i polowania w czasach saskich – znaczenie i funkcje autoprezentacyjne portretów kobiet w strojach myśliwskich.

11.15-11.35 Leszek Rościszewski (Poznań), Mundur w kwiatki – niezwykły portret księcia Hieronima Floriana Radziwiłła.

11.35-11.55 Róża Różańska (Uniwersytet Jagielloński), Wizerunki kompozytorów epoki baroku i klasycyzmu w malarstwie i grafice jako wyraz statusu społecznego muzyka.

11.55-12.25 Dyskusja

12.30-14.00 Przerwa obiadowa

HISTORYZMY I HISTORYCZNE FANTAZJE

14.00-14.20 dr Małgorzata Możdżyńska-Nowotka (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), „Pozór kostiumu”. O historyzmie w modzie kobiecej XIX w.

14.20-14.40 dr Anna Straszewska (Instytut Sztuki PAN), Kostiumowy spektakl. O ubiorze historycznym w twórczości Hansa Makarta.

14.40-15.00 Joanna Zaremba-Penk (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Wpływy secesji we współczesnej mandze na przykładzie strojów i biżuterii.

15.00-15.15 Przerwa kawowa

STRÓJ JAKO ARTYSTYCZNY MANIFEST

15.15-15.35 dr Anna Antonowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Sztuka przeciw modzie, debata dekoracyjna a wiktoriańska anty-moda.

15.35-15.55 dr Marta Kargól (Uniwersytet Jagielloński), Malarka, arystokratka, feministka (?), Funkcje stroju w autoportretach wybranych artystek europejskich i amerykańskich, aktywnych w latach 1870-1939.

15.55-16.15 dr hab., prof. nadzw. Grażyna Bobilewicz (Instytut Slawistyki PAN; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Ubiór awangardy rosyjskiej jako forma manifestacji artystycznej.

16.15-16.35 Weronika Szerle (Muzeum Miasta Gdyni), Modne modernistki. Nowoczesny wizerunek artystek dwudziestolecia międzywojennego.

16.35-17.30 Dyskusja

16 STYCZNIA 2015

UBIÓR JAKO SYMBOL, SYMBOL W UBIORZE

9.00-9.20 dr Justyna Żychlińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Społeczno-symboliczne aspekty stroju na ziemiach polskich w latach 1300-400 p.n.e.

9.20-9.40 dr Kamila Mrozek-Kochanek (Uniwersytet Łódzki), Vestis feminam reddit. Symbolika stroju kobiecego w kulturze starożytnego Rzymu.

9.40-10.00 Małgorzata Gnyś-Nidecka (Warszawa), Reprezentatywność i wymowa symboliczna ubiorów w europejskiej sztuce sepulkralnej.

10.00-10.20 Joanna Klisz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Symboliczna rola stroju w przedstawieniach czarownic.

10.20-10.35 Przerwa kawowa

10.35-10.55 dr Julia Krajcarz (Uniwersytet Jagielloński), Elementy stroju derwiszów w aranżacji siedzib bractw sufickich.

10.55-11.15 Karolina Krzywicka (Muzeum Azji i Pacyfiku; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Motyw boty w modzie europejskiej – od fascynacji orientalizmem do popkultury.

11.15-11.35 Katarzyna Paczuska (Muzeum Okręgowe w Toruniu), Chińskie czapeczki dziecięce. Ozdoba, ochrona, symbolika.

11.35-11.55 Joanna Wacławek (Instytut Sztuki PAN; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Elementy stroju w wayang kulit purwa na przykładzie wybranych postaci wykonanych w stylu Yogyakarty.

11.55-12.25 Dyskusja

12.30-14.00 Przerwa obiadowa

ARTYSTYCZNA DOKUMENTACJA STROJU

14.00-14.20 Anna Wyszyńska (Uniwersytet Jagielloński), Orientalny czy orientalizujący? O recepcji ubioru wschodniego w sztuce małopolskiej XV i początku XVI wieku

14.20-14.40 dr Anna Lebet-Minakowska (Muzeum Narodowe w Krakowie; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Czy obraz nie kłamie? Strój żydowski ze zbiorów muzealnych w świetle malarstwa i grafiki

14.40-15.00 dr Agnieszka Świętosławska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Costumes Polonais. Cykle ilustracji z przedstawieniami polskich strojów ludowych z 1. połowy XIX wieku

15.00-15.15 Przerwa kawowa

ZNACZENIA STROJU W SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ

15.15-15.35 Jagna Jaworowska, Zza zasłony widać mniej (więcej?). Muzułmańska zasłona w sztuce współczesnej i na wybiegu

15.35-15.55 dr Anna Dzierżyc-Horniak (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Między widocznym a ukrytym, w zapomnieniu i w pamięci. Ubranie w taktykach wybranych artystów polskich

15.55-16.15 dr Dorota Grubba-Thiede (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), „OKRYWAJĄC ciało - ODSŁANIAJĄC przestrzeń”. Stroje performerów jako esencjalna diagnoza problemów epoki

16.15-16.35 dr Magdalena Furmanik-Kowalska (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata), Symbolika stroju w sztuce współczesnych artystek chińskich

16.35-17.00 Dyskusja

 

Organizatorkami konferencji są:

dr Magdalena Furmanik-Kowalska (sekretarz Rady Naukowej PISnSŚ)

dr Anna Straszewska (Klub Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim SHS)

dr Joanna Wasilewska (dyrektorka Muzeum Azji i Pacyfiku; wicepreska PISnSŚ)

www.world-art.pl


Strona internetowa:  http://www.world-art.pl

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring         -  administrator profilu        (aquarina@o2.pl).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Goerlich  - administrator profilu (krakow@sztukaorientu.pl)

 

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

 


 

 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.”

 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.