Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2015-03-06 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 3 (30) Marzec 2015 roku

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr  3  (30)

Marzec  2015 roku


Pobierz PDF

Zarząd Instytutu

Zaprasza na 

Konferencję Jubileuszową z okazji 15-lecia działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i jego poprzedników: Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej (2000-1011) oraz Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu  (2006-2011) w dniu 28 marca 2015 roku o godz. 9:30  w Warszawie, w  Pawilonie Wystawowych SARP, ul. Foksal 2

 

PROGRAM – Załącznik 1


WALNE ZEBRANIE POLSKIEGO INSYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

 

W dniu 28 lutego 2015 w siedzibie Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Zebranie poprzedzone zostało posiedzeniem  Rady Naukowej z udziałem Zarządu, na którym omówiono najważniejsze przedsięwzięcia naukowe – konferencje, działalność wydawnicza    i seminaryjna Instytutu. W Walnym Zebraniu uczestniczyło 35 członków i członkiń PISnSŚ. 

W pierwszej części Zebrania, prezes, prof. dr hab. Jerzy Malinowski, wygłosił sprawozdanie na temat działalności merytorycznej Instytutu. Wg tego raportu imponujący dorobek Instytutu na rok 2014 obejmuje: 7 konferencji (w tym 2 zagraniczne), 15 książek, 40 wykładów w ramach spotkań seminaryjnych oraz 2 projekty naukowe.  Równie imponująco zapowiadają się plany rozwoju Instytutu na rok 2015. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie, planowana na 28 marca br. konferencja jubileuszowa, która zwieńczy 15-letnią działalność Instytutu.  W 2015 roku odbędą się także m.in. konferencje  „Paryż i artyści polscy 1945-1989” (Toruń, październik), „Teatry  Azji Wschodniej: tradycje – inspiracje – europejskie / polskie konteksty  (Kraków, październik), Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych 1945-1981” (Wrocław, listopad). W 2015 roku opublikowany zostanie tom „Bożnice drewniane” (wersja polska i angielska) - monumentalne dzieło Marii i Kazimierza Piechotków, a także „Historia sztuki polskiej” w języku chińskim w Szanghaju. Do innych, ważnych projektów, jakie będą realizowane w bieżącym roku należy digitalizacja wszystkich publikacji, jakie zostały wydane przez PISnSŚ w ciągu 15 lat jego działalności. Wszystkie te pozycje znajdą się na stronie internetowej Instytutu, a także będą dostępne szerokiej rzeszy czytelników w repozytoriach cyfrowych bibliotek polskich. Na zebraniu zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszono i zatwierdzono 3 uchwały:

- o przyjęciu uproszczonego sprawozdania finansowego

- o powołaniu Oddziału Gdańskiego Instytutu

- o członkostwie  honorowym  dla  osób zasłużonych dla działalności Instytutu.

Zebranie zwieńczył postulat Prezesa, aby podążając za sukcesami w pozyskiwaniu środków finansowych na konferencje i publikacje, nasi członkowie i członkinie zgłaszali także swoje propozycje grantów, które realizowane będą pod egidą Instytutu.

Zamykając działalność Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata na rok 2014 bardzo dobrym bilansem osiągnięć  naukowych życzymy naszym Członkom i Członkiniom, aby rok 2015 był równie owocny i twórczy!

Dr  Małgorzata Stolarska-Fronia -  sekretarz  Zarządu  PISnSŚ

SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK – Załącznik 2


Oddział Toruński

zaprasza na:

Spotkanie naukowe w dniu  11 marca (środa) godz. 17.00 , Wydział Sztuk Pięknych, s. 317,  z

wykładem:  Małgorzaty Baka-Theis (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Współczesna sztuka afrykańska - zjawiska, kolekcje, rynek sztuki / Contemporary African arts - phenomena, colecting and art market.

 


 

Załącznik 1

Konferencja Jubileuszowa z okazji 15-lecia działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i jego poprzedników: Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej (2000-1011) oraz Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu  (2006-2011) w dniu 28 marca 2015 roku w Pawilonie Wystawowych SAPR, ul. Foksal 2

 

09:30-09:50  –  Powitanie gości i uczestników

                            Prof. Jerzy Malinowski, Otwarcie konferencji

                            Dr Małgorzata Jankowska, O działalności Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej 

                            Dr Joanna Wasilewska, Współpraca międzynarodowa Instytutu

09:50-10:20      część oficjalna 

 

AZJA I EUROPA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

10:20-10:35    Prof. Waldemar Deluga, dr Magdalena Łaptaś, Badania sztuki bizantyjskiej i kościołów wschodnio-chrześcijańskich, sztuki Ormian;  rocznik „Series Byzantina”

10:35-10:50    Dr Beata Biedrońska-Słota, Badania sztuki islamu - Imperium Osmańskie, kraje arabskie

10:50-11:05  Prof.Swietłana Czerwonnaja, Badania  sztuki islamu - Europa Wschodnia; sztuka Tatarów

11:05-11:20  Magdalena Ginter-Frołow, Karolina Krzywicka, Badania sztuki islamu - Iran i Azja Środkowa

11:20-11:30    Dr hab. Piotr Balcerowicz, Badania przed-islamskiej sztuki Pakistanu, Afganistanu i Azji Środkowej   (zostanie odczytane)

11:30-11:40  Prof. Marzena Czerniak-Drożdżowicz, Badania architektury Indii i Azji Południowo-Wschodniej

11:40-12:00   Dr Dorota Kamińska-Jones i  dr Agnieszka Staszczyk, Badania rzeźby i malarstwa Indii; rocznik „Art of the Orient”

12:00-12:10    Dr Izabela Kopania, Badania sztuki Azji Południowo-Wschodniej 

12:10-12:20  Dr hab. Andrzej Rozwadowski, Badania sztuki Azji Północnej: ryty naskalne, sztuka a szamanizm

12:20-12:30  Dr Agnieszka Helman-Ważny, Badania sztuki Nepalu, Tybetu i Mongolii  (zostanie odczytane)

12:30-12:40     Edward Kajdański, Badania kultury Chin

12:40-12:50   Dr Bogna Łakomska, Badania sztuki Chin; seria „Artistic Traditions of Non-European Culture”

12:50-13:10     Dr hab. Beata Kubiak  Ho-chi, Badania sztuki japońskiej

13:10-13:25   Dr hab. Weronika Liszewska, Mirosława Wojtczak, Konserwacja i ochrona dzieł sztuki Azji;  „Toruńskie Studia o sztuce Orientu”

13:25-13:35  Dr Marcin Jacoby, Publikacje o sztuce polskiej  w języku chińskim i współpraca z Instytutem Adama Mickiewicza

13:35-13:50   Dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Tomasz Klejna, Seria „Conferences and Studies of the Polish Institute of World Art Studies” – główna seria Instytutu i inne publikacje Instytutu 

AMERYKA ŚRODKOWA I POŁUDNIOWA 

13:50-14:10 Dr Ewa Kubiak, dr Katarzyna Szoblik,  Badania sztuki Ameryki Środkowej i Połud-    niowej;   rocznik „Arte de America Latina”                        

 

14:10-15:00    obiad

EUROPA I AMERYKA PÓŁNOCNA

15:00-15:15  Prof. Jerzy Malinowski, Badania sztuki polskiej i Europy Środkowo-Wschodniej; serie „Pamiętnik sztuk pięknych” oraz „Studia i monografie”; katalog obrazów Henryka Siemiradzkiego

15:15-15:20   Dr Ewa Toniak, Badania sztuki 1945-1970

15:20-15:30   Dr Joanna Kucharzewska, Badania architektury polskiej i Europy Środkowo-Wschodniej; dwurocznik „Studia z architektury nowoczesnej / Studies on the modern architecture” 

15:20-15:30  Dr Renata Piątkowska, Badania sztuki żydowskiej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej; seria „Jewish art in Poland and Central-East Europe

15:30-15:35  Dr Małgorzata Stolarska-Fronia, Kongresy  sztuki żydowskiej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

15:35-15:50     Prof. Jan W. Sienkiewicz, Badania sztuki emigracyjnej

15:50-16:00     Prof. Eleonora Jedlińska, Badania sztuki Europy Zachodniej i Ameryki Północnej

16:00-16:10    Dr Małgorzata Geron, Konferencje Sztuki Nowoczesnej w  Toruniu i seriaStudia o sztuce nowoczesnej / Studies on modern art

16:10-16:20     Prof. Anna Markowska, Konferencje o sztuce współczesnej we Wrocławiu

16:20-16:30    Irina Gavrash, Konferencje Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki; rocznik Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / Art of the East Europe” 

16:30-16:40  Prof. Jerzy Uścinowicz, Badania nad sztuką sakralną pogranicza chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu 

 

16:40-17:00    przerwa kawowa

 

AFRYKA

17:00-17:10   Dr Hanna Rubinkowska-Anioł,   Badania nad sztuką etiopską w polskich kolekcjach i perspektywy polskich badań nad sztuką Etiopii

1710-17:20   Dr  Jacek Tomaszewski, Badania terenowe w Etiopii  

17:20-17:35   Dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska, Instytut  a polska etnologia afrykanistyczna

17:35-18:00   Dr hab. Aneta Pawłowska, Badania sztuki nowoczesnej Afryki

 

TEATR

18:00-18:20   Prof. Zbigniew Osiński -  Badania nad teatrem polskim i kontaktami polsko-azjatyckimi

18:20-18:30   Dr Dominika Łarionow – Badania nad polską scenografią i plastyką teatralną

18:30-18:45  Dr Jakub Karpoluk, dr Iga Rutkowska, Maurycy Gawarski, Badania nad teatrem Azji Wschodniej

18:45-19:00    Prof. Krzysztof Byrski, Badania nad teatrem Indii

19:00-19:10    Dr Agnieszka Ayşen Kaim – Badania nad teatrem na Bliskim Wschodzie 

19:20-              podsumowanie konferencji

20:15-              spotkanie towarzyskie w siedzibie Instytutu na Foksal 11

 


 

Załącznik 2 - SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK

 

SPRAWOZDANIE POLSKIEGO INSTYTUTU BADAŃ NAD SZTUKĄ ŚWIATA

2014 ROK

W 2014 roku Instytut zorganizował lub współorganizował  7 konferencji, w tym dwie zagranicą (w Bursie w Turcji oraz w Tajnanie w Republice Chińskiej na Tajwanie), opublikował 15 książek i tomów roczników, przygotował  w ramach ogólnopolskich seminariów i zebrań oddziałów 40 wykładów i 5 spotkań autorskich, realizował 2 projekty naukowe.

Członkami Instytutu było: 25 profesorów i doktorów habilitowanych, 79 doktorów i 61 magistrów. Razem 165 osób.


KONFERENCJE:

21-23.05.2014 BURSA

Konferencja Bursa i Kraków: historia i kultura artystyczna Imperium Osmańskiego i Królestwa Polskiego w XV- XVI w. /

Conference Bursa and Krakow: history and artistic culture of the Ottoman Empire and Kingdom of Poland in 15th-16th century

Organizatorzy / Organizers: Karolina Krzywicka, prof. Elvan Topalli - Uludağ University, Bursa & Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata /  Polish Institute of World Art Studies

16-17.06.2014 TORUŃ

VIII Spotkanie Historyków  Sztuki i Konserwatorów Dzieł  Sztuki Orientu

8th Meeting of  Art Historians and Restorers of Oriental Works of Art

Organizatorzy / Organizers: Barbara Gmińska-Nowak, Mirosława Wojtczak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University & Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata /  Polish Institute of World Art Studies

24-26.06.2014 WARSZAWA

II Kongres Sztuki Żydowskiej:  Sztuka w żydowskim społeczeństwie

 2nd Congress of Jewish Art:   Art in Jewish Society

Organizatorzy / Organizers:  prof. Jerzy Malinowski, dr Renata Piątkowska, dr Małgorzata Stolarska-Fronia, dr Tamara Sztyma-Knasiecka  - Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata /  Polish Institute of World Art Studies &  Muzeum Historii Żydów Polskich / Museum of the History of Polish Jews

15-17. 09.2014 WARSZAWA

II Konferencja Sztuki Islamu: Rzeczypospolita Obojga Narodów – Imperium Osmańskie: sztuka & architektura – religie – społeczeństwo

2nd Conference of Islamic Art: Polish-Lithuanian Commonwealth – Ottoman Empire: art & architecture – religions - societies

Organizatorzy / Organizers: Magdalena Ginter-Frołow,  Karolina Krzywicka   - Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata /  Polish Institute of World Art Studies, Stowarzyszenie Architektów  Polskich SARP /  Society of Polish Architects &  Turkish  Cultural Foundation

25-26. 09. 2014 BIELSKO-BIAŁA

III Dni Ameryki Łacińskiej:  Duchowość Ameryki Łacińskiej

 III Jornadas Latinoamericanas: Espiritualidad De América Latina 

3th  Days of Latin America: Spirituatity of Latin America

Organizatorzy / Organizers: dr Katarzyna Szoblik – Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała /  University of Bielsko-Biała & Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata /  Polish Institute of World Art Studies

09-10.10.2014 TORUŃ

II Konferencja Sztuki Indii  Sztuka i kultura Indii i polsko-indyjskie kontakty artystyczne

2nd   conference on Indian art: Art and culture of India and Polish-Indian artistic  relations

Organizatorzy / Organizers: dr Dorota Kamińska-Jones, dr Agnieszka Staszczyk   - Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art Studies, Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University & National Museum Institute of  History of Art, Conservation and Museology, New Delhi

05-06.12. 2014 TAINAN (Republic of China; Taiwan)

II Konferencję Polskich i Chińskich Historyków Sztuki: Chiny-Polska: Sztuka i dziedzictwo kulturowe

The 2nd   Conference of Polish and Chinese Art Historians:  China-Poland:  Art and Cultural Heritage

Organizatorzy / Organizers: prof. Su-hsing Lin, dr Bogna Łakomska, prof. Jerzy Malinowski - Tainan National University of the Arts,  National Cheng Kung University & Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata /  Polish Institute of World Art Studies


PUBLIKACJE:

Arte de America Latina

Vol. 4, 2014 – EWA KUBIAK (ed.)

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014; ISSN 2299-260X  ISBN 978-83-7780

Art of the Orient:

Vol. 3, 2014, DOROTA KAMIŃSKA-JONES (ed.)

Adam Marszałek Publishing House, Toruń 2014; ISSN 2299-811X ISBN 978-83-64545  

Conferences and Studies of the Polish Institute of Word Art Studies

Vol. XII: Korea. Art and Artistic Relations with Europe, AGNIESZKA KLUCZEWSKA-WÓJCIK (ed.)

Polish Institute of World Art Studies &  Tako Publishing House,  Warszawa – Toruń 2014; ISBN 978-83-62737-42-0  (150 s.) 

Vol. XIII: Politics of erasure. From “damnatio memoriae” to alluring void, ANNA MARKOWSKA (ed.)

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw–Torun  2014           IS BN 978–83–62737–66–6 (179 pp.)

Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art

T. XII, 2014 - WALDEMAR DELUGA (ed.)

Polish Institute of World Art Studies, Warsaw 2014;  ISSN 1733-5787 (109 p.)

Studia i Monografie / Studies and Monographs:

T. II: Strój – zwierciadło kultury / Costume – mirror of culture, MAGDALENA FURMANIK-KOWALSKA & JOANNA WASILEWSKA (red.)

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2014;   ISBN 978-83-62737-39-0 (238 s.)

T. III: Katarzyna Zapolska Chińskie taniny haftowane od XVIII do XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie /  Embroidered Chinese Textiles from 18th to the 20th in the collection of the National Museum in Warsaw

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014  ISBN 978–83–62737–38-3

T.IV: Wioletta Brzezińska-Marjanowska, Klasycystyczne założenia pałacowo-ogrodowe na Wołyniu 1780-1831 / Classical palace-garden layouts of Volhynia in 1780–1831

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014  ISBN 978–83–62737–41-3

T.V: Małgorzata Ksenia Krzyżanowska, Twórczość grupy Dziewięciu Grafików (1947-1960) / The creative output of the Nine Graphic Artists`Group (1947-1960)

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014  ISBN 978–83–62737–37-6

T.VI: Maria Nitka, Twórczość malarzy polskich w papieskim Rzymie / The output of Polish painters in papal Rome

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014  ISBN 978–83–62737–40-6

T.VII: Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Żydzi i judaizm w zwierciadle sztuki antycznej / Jews and Judaism in the Mirror of Ancient Art.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014  ISBN 978–83–62737–65-9

T. VIII: Joanna Rydzkowska-Kozak, Ormiańskie malarstwo miniaturowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów /  Armenian Miniature Paintings in the Polish-Lithuanian Commonwealth

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2014  ISBN 978–83–62737–63-5

Sztuka Europy Wschodniej • Искусство Восточной Европы • Art of the East Europe

Tom / Vol. II, 2014, POLSKA – ROSJA: SZTUKA I HISTORIA / ПОЛЬША – РОССИЯ: ИСКУССТВО ИИСТОРИЯ / POLAND – RUSSIA: ART AND HISTORY II: Sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne XX-XXI wieku / Польское искусcтво, русское искуcство и польско-русские художественные контакты  ХХ-XXI  векoв / Polish art, Russian art and Polish-Russian artistic relations of XX-XXI century, red. /eds. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Zofia Krasnopolska-Wesner

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House,  Warszawa – Toruń 2014; ISSN 2353-5709 ISBN 978-83-62737-43-7  (544 s.) 

Poza seriami / Out of series

Bibliotheca Shamanistica of The International Society For Shamanistic Research, Mihaly Hoppal (Ed.) Vol. 14: ART AND SHAMANHOOD, Elvira Eevr Djaltchinova-Malec (ed.)

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw–Torun  2014  IS BN 978–83–62737–66–6 (179 pp.)

The Second International Conference of Polish and Chinese Art – China - Poland, Art and Cultural Heritage,    第二屆中華/波蘭美術與文化遺產國際學術研討會, Tainan 2014 

Tainan National University of the Arts & National Cheng Kung University Museum, Tainan & Polish Institute of World Art Studies, Warsaw,  Tainan (Republic of China – Taiwan), 2014 (347 p.)

 

SEMINARIA I ZEBRANIA NAUKOWE

Seminarium Sztuki Azji 

 

11.01. 2014

Przemysław Sztafiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), „Pułapka" Teshigahary Hiroshiego – kryzys  górnictwa z około. 1960 roku w japońskim filmie / Teshigahara Hiroshi's 'Pitfall' - film portrayal of Japanese mining in crisis around 1960;

Andrzej Świrkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Wokół japońskiej Nowej Fali - problem poszukiwania własnej tożsamości w filmach Terayamy Shuujiego ./  Exploring the Japanese New Wave. The problem of identity in Terayama Shūji's movies;

24. 01. 2014

Monika Kozień (Muzeum Historii Fotografii w Krakowie), Zawirowania pustki. Rozważania nad wzajemnymi wpływami obrazowania zachodniego i wschodniego na przykładzie dziewiętnastowiecznego japońskiego albumu fotograficznego ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii w Krakowie / Swirling emptiness.Reflections on mutual influences of western and eastern imaging illustrated with images from the 19th century Japanese album from the collection of Museum of History of Photography in Krakow

 

Seminarium Sztuki Wschodniego Chrześcijaństwa
 

18.01. 2014

Magdalena Olszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Ormianie w kręgu Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) / Armenians during the reign of King Stanisław August Poniatowski (1764-1795).

22. 02. 2014

Dominika  Macios (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Prasa polska a Genocyd Ormian w latach 1895-1939 /  Polish press and Armenian Genocide: 1895-1939.

 

Seminarium Sztuki Rosji i Europy Wschodniej

05. 04. 2014

Dr Justyna Sprutta (PISnSŚ), Sztuka starowierców w Rosji w XVIII wieku / Art of the Old Believers in Russia in 18th century; 

Dr. Dominik Ziarkowski (Uniwersytet Ekononiczny, Kraków; PISnSŚ), Pomiędzy tradycją a okcydentalizacją. Architektura cerkwi św. Andrzeja w Kijowie / Between tradition and occidentalisation. Architecture of the St. Andrews church in Kyiv.

 

Seminarium „Sztuka 1944 – 1970”


25. 01. 2014

Dr Ewa Toniak (PISnSŚ), Przedsiębiorstwo Państwowe "Pracownie Sztuk Plastycznych" 1951-1968: Rekonesans / The ‘Fine Arts Studios’ State Enterprise 1951-1968: A Reconnaissance;

Dr Agnieszka Chmielewska (Uniwersytet Warszawski)  „Pracownie Sztuk Plastycznych”Przypadek Karola Tchorka / „Fine Arts Studios”: the case of Karol Tchorek.

15. 02. 2014

Dr Aleksandra Sumorok (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi; PISnSŚ),  Socrealizm od środka. Architekci-architektura-wnętrza / Inside socialist realism. Architects-architecture-design;

Dr Dorota Grubba-Thiede (PISnSŚ), Wanda Czełkowska i Tadeusz Sieklucki w poszukiwaniu nowoczesności / Wanda Czełkowska i Tadeusz Sieklucki in search of modernity.

30.03. 2014

Dr Agata Soczyńska  (PISnSŚ), Grupa Kobyłecka.  Początek (1947 – 1950)  / Kobyłka Group. Beginning (1947-1950).

12. 04. 2014

Dr Anna Leśniewska-Zagrodzka (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Filmowa, Łódź) Przestrzeń jako narzędzie poznania motywem twórczości Magdaleny Więcek / Space as a tool for cognition: a leitmotif in the art of Magdalena Więcek.

17. 05. 2014

Irina Gavrash (Uniwersytet Gdański; PISnSŚ), Gry artysty ze światem. Transgresja jako podstawowa kategoria twórczości Waleriana Borowczyka / Artist's play with the world. Transgression as fundamental category of art of Walerian Borowczyk.

14. 06. 2014

Dr Magdalena Tarnowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; PISnSŚ) Żydowskie środowisko artystyczne w Warszawie 1945-1949 / Jewish artistic milieu in Warsaw 1945-1949

22. 11. 2014

Dr  Ewa Toniak (PISnSŚ), Artyści polscy między ekonomią a sztuką w okresie Odwiliży, albo jak pisać o przeszłości / Polish artists between economy and art during the Thaw Period or, how to write about the past.

 
                            Seminarium Teorii i Historii Scenografii i Plastyki Teatralnej

31. 05. 2014

Ewa Dąbek-Derda (Uniwersytet Śląski w Katowicach) & Agnieszka Koecher-Hensel (Instytut Sztuki PAN, ASP w Warszawie; PISnSŚ),  Krystyna Zachwatowicz, Jerzy Juk-Kowarski i scenograficzne realizacje "Ślubu" Witolda Gombrowicza /  Krystyna Zachwatowicz, Jerzy Juk-Kowarski and various stagings of "The Marriage" by Witold Gombrowicz

29. 11. 2014

Dr Dominika Łarionow (Uniwersytet Łódzki; PISnSŚ), Tadeusz Kantor i jego trzy Balladyny  /  Tadeusz Kantor and his three Balladynas

 

Seminarium Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

 

26. 02. 2014

Magdalena Grenda (Muzeum Powstania Warszawskiego), Problemy związane z ochroną i konserwacją zabytkowych zielników / Problems connected with safeguarding and conservation of ancient herbaria,

Sylwia Popławska (ASP w Warszawie), Integracja nauki i sztuki w botanicznej działalności Elizy Orzeszkowej – z punktu widzenia konserwatora / Integration of science and art in botanical activity of Eliza Orzeszkowa- from the point of view of the conservator.

12. 03.  2014

Dr hab.  Weronika Liszewska (ASP w Warszawie; PISnSŚ) Zagadnienia ochrony etiopskich zwojów pergaminowych / Issues connected with the preservation of Ethiopian parchment scrolls. 

16. 04.  2014

Małgorzata Grzelec (ASP w Warszawie), Ulotne piękno. Zarys problematyki konserwacji piór ptasich w zabytkach etnograficznych, archeologicznych, historii naturalnej i dziełach sztuki / Beauty flying by. An introduction to feather conservation in objects from ethnographic, archaeological, natural history and art collections.

21. 05.  2014

Joanna Koryciarz-Kitamikado (PISSŚ), Tradycyjne metody konserwacji laki we współczesnej Japonii / Traditional methods of lacquer conservation in modern Japan.


Komitet ds. Konferencji       
Teatry  Azji Wschodniej: tradycje – inspiracje – konteksty europejskie  / 
 Theatres of East Asia: traditions – inspirations  – European contexts    

01.02.2014

Posiedzenie /  Meeting

12.06.2014

Posiedzenie /  Meeting

20.11.2014

Posiedzenie /  Meeting

 

Zebrania Naukowe Oddziału Warszawskiego  

16.01.2014

Marcin Goch (PISnSŚ), Między akademizmem a symbolizmem. Twórczość  Wilhelma Kotarbińskiego /  Between academism and symbolism. The art of Wilhelm Kotarbiński.

30.01.2014

Prof. Grażyna Bobilewicz (Instytut Słowianoznawstwa PAN; PISnSŚ),  Filozofia i sztuka. Myśl rosyjska w grafice Jurija I. Seliwiorstowa  (1940-1990) /  Philosophy and art. Russian thought in print of  Yuriy I. Selivyorstov (1940-1990).

13. 03. 2014

Dr Katarzyna Kociołek (UW; PISnśŚ),  Od pejzażu do land art - miejsce, pamięć kulturowa i tożsamość w  sztuce irlandzkiej /  From landscape painting to land art - location, cultural memory and  identity in Irish art.

20.03.  2014

Dr Agnieszka  Ayşen Kaim  (PISnSŚ), Formy tureckiego teatru tradycyjnego czyli sztuki widowiskowe koczowników / Forms of traditional Turkish theatre - nomads’ performative art.

27.03.  2014

Dr Małgorzata Stępnik (UMCS; PISnSŚ),  Badaczka, artystka, szamanka. Duchowe podróże Mai Deren  / The scientist, the artist, the shamaness. Spiritual journeys of Maya Deren.

15. 05 2014

Magdalena Furmanik-Kowalska (PISnSŚ) & Joanna Wasilewska (Muzeum Azji i Pacyfiku; PISnSŚ), Prezentacja publikacji Instytutu Strój – zwierciadło kultury / Costume – mirror of culture

 

Zebrania Naukowe Oddziału Krakowskiego
 

27.01.2014

Dr Beata Biedrońska-Słota (PISnSŚ),  Kobierce tureckie w Polsce w kontekście wystawy kobierców tzw. siedmiogrodzkich w Muzeum Narodowym w Gdańsku /  Turkish carpets in Poland in the context of the Transylvanian carpets exhibition in National Museum in Gdańsk.

24. 02. 2014

Aleksandra Görlich (Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”; PISnSŚ)  i Joanna Haba  (Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”; PISnSŚ)   Japońskie parawany − konstrukcja i szczególna forma obrazu /  Japanese screens – their construction and a special form of image.  

17. 03.  2014  

Dr Beata Biedrońska-Słota (PISnSŚ), Makata turecka zakupiona w Stambule przez Henryka Sienkiewicza / Turkish hanging bought by Henryk Sienkiewicz in Istanbul

14. 04. 2014  

Ewa Marcinkowska (Muzeum Narodowe w Krakowie), Farangi-sazi. Nowe spojrzenie na malarstwo perskie XVII w./ Farangi-sazi. New look on the Persian painting in 17th century.

28. 04. 2014

Dr Małgorzata Reinhard-Chlanda Kira Banasińska - sto lat emigracji na kontynencie azjatyckim. Portret artystki i niezłomnej Polki / Kira Banasińska – 100 years of emigration in Asiatic continent. Portrait of artist and unbroken Polish woman

12. 05. 2014

Joanna Haba  (Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej), Czerwone uchikake − zabytkowe kimono z kolekcji Feliksa Mangghi Jasieńskiego / Red uchikake -  traditional kimono from the Feliks Jasieński’s collection.

27.10.2014

Dr Dominik Ziarkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; PISnSŚ)  Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki  (Kraków 2014) – promocja książki 

 

Zebrania Naukowe Oddziału Toruńskiego

17. 03. 2014 

Mirosława Wojtczak (UMK; PISnSŚ) i Grażyna Sławińska (UMK)  Konserwatorzy na drodze do Tokaido. Wykorzystanie nieniszczących metod badań konserwatorskich do poznania zabytkowych grafik japońskich /  Conservators on the way to Tokaido. Usage of non-invasive examinations for studies of ancient Japanese prints.

08. 04. 2014

Magdalena Nieżwicka (Muzeum Okręgowe w Toruniu; PISnSŚ), „Pasja podróżowania" wystawa w Muzeum Podróżników (Muzeum Okręgowe w Toruniu) / "Passion of travelling" exhibition at The Explorers' Museum (The District Museum in Torun)

28.10.2014

Prof. dr hab. Mirosław Majewski  (em. profesor New York Institute of Technology, Abu Dhabi; PISnSŚ)  Connections. O związkach geometrii ze sztuką i architekturą.

09. 12. 2014

Mirosława Wojtczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ)  Spojrzenie uzbrojonym okiem konserwatora na dzieła sztuki Dalekiego Wschodu / Conservator’s refined look at the works of the Far East.

 

Promocje publikacji Instytutu zagranicą

27.10. 2014  PETERSBURG / САНКТ РЕТЕРБУРГ - Konsulat Generalny RP 

Irina Gavrash (Uniwersytet Gdański, PISnSŚ), prof. Jerzy Malinowski,  Promocja rocznika  SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ • ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ • ART OF THE EAST EUROPE (2013, 2014)

06.11. 2014  MOSKWA / МОСКВА -  Ambasada RP  

Irina Gavrash (Uniwersytet Gdański, PISnSŚ), prof. Jerzy Malinowski,  Promocja rocznika  SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ • ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ • ART OF THE EAST EUROPE (2013, 2014)

 

PROJEKTY BADAWCZE

Ukończono syntetyczne opracowanie  波兰美术史 (History of Polish Art) – pierwszą historię sztuki polskiej (red. prof. Jerzy Malinowski; sekretarz redakcji dr Magdalena Furmanik-Kowalska)  w języku chińskim, które ukaże się w maju 2015 roku  w wydawnictwie Shanghai Sanlian opublikowane zostanie pierwsze w języku chińskim  syntetyczne opracowanie  波兰美术史 (History of Polish Art).   Projekt sfinansowany przez Instytut Adama Mickiewicza.

Do edycji w językach angielskim i polskim przygotowano t. I Wooden synagogue / Bożnice drewniane Marii i Kazimierza Piechotków (w wersjach  językowych angielskiej i polskiej), pierwszy z trzech tomów prac o architekturze bożnic i dzielnicach żydowskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Jest to początek międzynarodowej serii Jewish Art in Poland and Central-East Europe. Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich.

 


Strona internetowa:  http://www.world-art.pl

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring         -  administrator profilu        (ankasembiring@gmail.com.).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Görlich  - administrator profilu (krakow@sztukaorientu.pl)

 

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000


 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.”

 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.