Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2015-04-02 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 4 (31) Kwiecień 2015 roku

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr  4  (31)

Kwiecień   2015 roku


Pobierz PDF

 

Zarząd Instytutu

 

Przesyła członkom serdeczne życzenia świąteczne.

 


 

   15-lecie działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

 

Konferencja Jubileuszowa

 

28 marca 2015, Warszawa 

 

28 marca 2015 roku, w Pawilonie Wystawowych SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie, miała miejsce uroczysta Konferencja Jubileuszowa z okazji 15-lecia działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i jego poprzedników: Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej (2000-1011) oraz Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu  (2006-2011).

Swoją obecnością, Konferencję zaszczyciła Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska, która - tuż po jej uroczystym otwarciu przez prof. Jerzego Malinowskiego, Prezesa PISnSŚ - wręczyła członkom i współpracownikom Instytutu medale, odznaki i dyplomy.

Złote Medale  Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymali: 

arch. Maria Piechotkowa,

prof. Zbigniew Osiński.

Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymali:

dr Beata Biedrońska-Słota, 

prof. Jerzy Malinowski (kandydaturę zgłosił Departament Dziedzictwa Narodowego MKiDN).

Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymał:

prof. Jerzy Uścinowicz.

Odznaki Honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej  otrzymały:

Magdalena Ginter-Frołow,

Aleksandra Görlich,

dr Małgorzata Jankowska,

dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik,

prof. Weronika Liszewska,

Anna Katarzyna Maleszko,

dr hab. Aneta Pawłowska, 

dr Ewa Toniak.

Dyplomy Uznania otrzymały :

dr Magdalena Furmaniak-Kowalska – za istotny wkład w przygotowanie pierwszego w języku chińskim  opracowania  Historii sztuki polskiej i  współorganizację  międzynarodowych konferencji Instytutu,

Irina Gavrash – za  istotny wkład do organizacji  Konferencji  Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki oraz działalność jako współredaktora rocznika Sztuka Europy Wschodniej.

         W obecności Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  prezes wręczył dyplomy członka honorowego Instytutu:

prof. Marii Krzysztofowi Byrskiemu – w uznaniu wybitnego wkładu do badań nad teatrem i kulturą artystyczną Indii,

prof. Swietłanie Czerwonnej –  w uznaniu wybitnego wkładu do badań nad sztuką islamu i  sztuką narodów Wschodniej Europy,

dr Józefowi Dąbrowskiemu – w uznaniu wybitnego wkładu do badań nad historią i technologią papieru w Azji i Europie,

p. Edwardowi Kajdańskiemu – w uznaniu wybitnego wkładu do badań nad historią kultury i sztuki Chin,

prof. Zbigniewowi Osińskiemu – w uznaniu wybitnego wkładu do badań nad teatrem XX wieku w Polsce i  polskimi kontaktami teatralnymi z Orientem,

arch. Marii Piechotkowej – w uznaniu wybitnego wkładu do badań nad historią architektury żydowskiej w Polsce i  Środkowo-Wschodniej Europie,

prof. Zdzisławowi Żygulskiemu jun. – w uznaniu wybitnego wkładu do badań nad  sztuką  islamu i  związkami polskiej kultury artystycznej z Orientem.

       Podczas konferencji wygłoszono 40 referatów, obrazujących szeroki wachlarz zainteresowań naukowych  członków Instytutu, którego wymiernymi owocami są publikacje naukowe, będące rezultatem organizowanych przez Instytut konferencji naukowych oraz  ogólnopolskich seminariów. Instytut, który w swoich szeregach skupia obecnie 166 członków, w tym 26 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 73 doktorów, od początku swojej działalności zorganizował 54 konferencje, w tym 26 międzynarodowe oraz opublikował łącznie 105 książek i tomów czasopism naukowych. Na Jubileuszową Konferencję, zostało specjalnie przygotowane w postaci książkowej (w wersji polskojęzycznej i angielskojęzycznej), bogato dokumentowane materiałem ilustracyjnym wszystkich dotychczasowych wydawnictw Instytutu - Sprawozdanie i bibliografia/Report and Bibliography 2000-2015, (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2015).

I Sesja Plenarna konferencji, obejmowała wystąpienia dotyczące prowadzonych badań i osiągnięć Instytutu w obszarze sztuki Azji i Europy Południowo-Wschodniej (sztuce kościoła wschodniego) oraz Ameryki Środkowej i Południowej. II Sesja Plenarna dedykowana została obszarom badawczym oraz publikacjom i konferencjom obejmującym sztukę i kulturę Polski,  Europy i Ameryki Północnej. Zaś ostatnia, III Sesja Plenarna dotyczyła sztuki Afryki oraz, w oddzielnej podsekcji – problemom badawczym wokół szeroko rozumianych zagadnień teatru.

Bogata panorama, przedstawionych przez referentów osiągnięć naukowych, badawczych i publikacyjnych, jakie stały się możliwe do zrealizowania dzięki Instytutowi oraz jeszcze bogatszy wachlarz zarysowanych planów badawczych i wydawniczych pozwala stwierdzić, iż Instytut wypracował przez minionych piętnaście lat bardzo znaczące miejsce w polskiej nauce. Jest miejscem spotkań i wymiany myśli naukowej pracowników naukowych ze wszystkich najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce w zakresie szeroko rozumianej kultury artystycznej dotyczących wielu dziedzin z obszaru całego świata.

 Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz


Oddział Gdański

zaprasza na:

Zebranie naukowe w dniu  1O kwietnia (piątek) godz. 17:00, z wykładem Aleksandry Kajdańskiej pt. Polonezy, anglezy czy menuety - tańce w osiemnastowiecznym Gdańsku czyli czy taniec może być przedmiotem badań /  Polonaises, anglaises or minuets - Gdansk eighteenth-century dances, i.e. can dance be a research subject?  Miejsce spotkania zostanę później podane. 

 


 

Zarząd

zaprasza na

Prezentację książki Art and Shamanhood w dniu  17 kwietnia (piątek)  o godz. 19:00 w WILSON cafe&bar,  ul. Felińskiego 37 w Warszawie. Książkę pod redakcją Elwiry Djaltchinowej-Malec, wydał  Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Akadémiai Kiadó w serii „Bibliotheca Shamanistica”, której redaktorem naczelnym jest prof. Mihály Hoppál (Budapeszt - Warszaw - Torun 2014). Prowadzący spotkanie: Michał Lehr-Kowalski. W spotkaniu zapowiedział uczestnictwo prof. Mihály Hoppál.  Dojazd: metro pl. Wilsona, autobusy 116 i 158.

 


 

Zarząd

zaprasza na

Seminarium Sztuki Rosji i Europy Wschodniej w dniu 18 kwietnia (sobota) o godz. 11 z wykładem prof. Grażyny Bobilewicz (Instytut Słowianoznawstwa PAN; PISnSŚ), Ornamentalizm we współczesnym malarstwie rosyjskim / Ornamentalism in the contemporary Russian paintings.   

 


 

 

Strona internetowa:  http://www.world-art.pl 

 

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring         -  administrator profilu        (ankasembiring@gmail.com.).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Görlich  - administrator profilu (krakow@sztukaorientu.pl)

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

 


 

 

 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.”

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 5
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 6
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 7-8
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 9
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 10
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 11-12
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.