Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2015-04-02 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 4 (31) Kwiecień 2015 roku

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr  4  (31)

Kwiecień   2015 roku


Pobierz PDF

 

Zarząd Instytutu

 

Przesyła członkom serdeczne życzenia świąteczne.

 


 

   15-lecie działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

 

Konferencja Jubileuszowa

 

28 marca 2015, Warszawa 

 

28 marca 2015 roku, w Pawilonie Wystawowych SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie, miała miejsce uroczysta Konferencja Jubileuszowa z okazji 15-lecia działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i jego poprzedników: Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej (2000-1011) oraz Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu  (2006-2011).

Swoją obecnością, Konferencję zaszczyciła Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska, która - tuż po jej uroczystym otwarciu przez prof. Jerzego Malinowskiego, Prezesa PISnSŚ - wręczyła członkom i współpracownikom Instytutu medale, odznaki i dyplomy.

Złote Medale  Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymali: 

arch. Maria Piechotkowa,

prof. Zbigniew Osiński.

Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymali:

dr Beata Biedrońska-Słota, 

prof. Jerzy Malinowski (kandydaturę zgłosił Departament Dziedzictwa Narodowego MKiDN).

Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymał:

prof. Jerzy Uścinowicz.

Odznaki Honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej  otrzymały:

Magdalena Ginter-Frołow,

Aleksandra Görlich,

dr Małgorzata Jankowska,

dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik,

prof. Weronika Liszewska,

Anna Katarzyna Maleszko,

dr hab. Aneta Pawłowska, 

dr Ewa Toniak.

Dyplomy Uznania otrzymały :

dr Magdalena Furmaniak-Kowalska – za istotny wkład w przygotowanie pierwszego w języku chińskim  opracowania  Historii sztuki polskiej i  współorganizację  międzynarodowych konferencji Instytutu,

Irina Gavrash – za  istotny wkład do organizacji  Konferencji  Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki oraz działalność jako współredaktora rocznika Sztuka Europy Wschodniej.

         W obecności Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  prezes wręczył dyplomy członka honorowego Instytutu:

prof. Marii Krzysztofowi Byrskiemu – w uznaniu wybitnego wkładu do badań nad teatrem i kulturą artystyczną Indii,

prof. Swietłanie Czerwonnej –  w uznaniu wybitnego wkładu do badań nad sztuką islamu i  sztuką narodów Wschodniej Europy,

dr Józefowi Dąbrowskiemu – w uznaniu wybitnego wkładu do badań nad historią i technologią papieru w Azji i Europie,

p. Edwardowi Kajdańskiemu – w uznaniu wybitnego wkładu do badań nad historią kultury i sztuki Chin,

prof. Zbigniewowi Osińskiemu – w uznaniu wybitnego wkładu do badań nad teatrem XX wieku w Polsce i  polskimi kontaktami teatralnymi z Orientem,

arch. Marii Piechotkowej – w uznaniu wybitnego wkładu do badań nad historią architektury żydowskiej w Polsce i  Środkowo-Wschodniej Europie,

prof. Zdzisławowi Żygulskiemu jun. – w uznaniu wybitnego wkładu do badań nad  sztuką  islamu i  związkami polskiej kultury artystycznej z Orientem.

       Podczas konferencji wygłoszono 40 referatów, obrazujących szeroki wachlarz zainteresowań naukowych  członków Instytutu, którego wymiernymi owocami są publikacje naukowe, będące rezultatem organizowanych przez Instytut konferencji naukowych oraz  ogólnopolskich seminariów. Instytut, który w swoich szeregach skupia obecnie 166 członków, w tym 26 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 73 doktorów, od początku swojej działalności zorganizował 54 konferencje, w tym 26 międzynarodowe oraz opublikował łącznie 105 książek i tomów czasopism naukowych. Na Jubileuszową Konferencję, zostało specjalnie przygotowane w postaci książkowej (w wersji polskojęzycznej i angielskojęzycznej), bogato dokumentowane materiałem ilustracyjnym wszystkich dotychczasowych wydawnictw Instytutu - Sprawozdanie i bibliografia/Report and Bibliography 2000-2015, (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2015).

I Sesja Plenarna konferencji, obejmowała wystąpienia dotyczące prowadzonych badań i osiągnięć Instytutu w obszarze sztuki Azji i Europy Południowo-Wschodniej (sztuce kościoła wschodniego) oraz Ameryki Środkowej i Południowej. II Sesja Plenarna dedykowana została obszarom badawczym oraz publikacjom i konferencjom obejmującym sztukę i kulturę Polski,  Europy i Ameryki Północnej. Zaś ostatnia, III Sesja Plenarna dotyczyła sztuki Afryki oraz, w oddzielnej podsekcji – problemom badawczym wokół szeroko rozumianych zagadnień teatru.

Bogata panorama, przedstawionych przez referentów osiągnięć naukowych, badawczych i publikacyjnych, jakie stały się możliwe do zrealizowania dzięki Instytutowi oraz jeszcze bogatszy wachlarz zarysowanych planów badawczych i wydawniczych pozwala stwierdzić, iż Instytut wypracował przez minionych piętnaście lat bardzo znaczące miejsce w polskiej nauce. Jest miejscem spotkań i wymiany myśli naukowej pracowników naukowych ze wszystkich najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce w zakresie szeroko rozumianej kultury artystycznej dotyczących wielu dziedzin z obszaru całego świata.

 Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz


Oddział Gdański

zaprasza na:

Zebranie naukowe w dniu  1O kwietnia (piątek) godz. 17:00, z wykładem Aleksandry Kajdańskiej pt. Polonezy, anglezy czy menuety - tańce w osiemnastowiecznym Gdańsku czyli czy taniec może być przedmiotem badań /  Polonaises, anglaises or minuets - Gdansk eighteenth-century dances, i.e. can dance be a research subject?  Miejsce spotkania zostanę później podane. 

 


 

Zarząd

zaprasza na

Prezentację książki Art and Shamanhood w dniu  17 kwietnia (piątek)  o godz. 19:00 w WILSON cafe&bar,  ul. Felińskiego 37 w Warszawie. Książkę pod redakcją Elwiry Djaltchinowej-Malec, wydał  Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Akadémiai Kiadó w serii „Bibliotheca Shamanistica”, której redaktorem naczelnym jest prof. Mihály Hoppál (Budapeszt - Warszaw - Torun 2014). Prowadzący spotkanie: Michał Lehr-Kowalski. W spotkaniu zapowiedział uczestnictwo prof. Mihály Hoppál.  Dojazd: metro pl. Wilsona, autobusy 116 i 158.

 


 

Zarząd

zaprasza na

Seminarium Sztuki Rosji i Europy Wschodniej w dniu 18 kwietnia (sobota) o godz. 11 z wykładem prof. Grażyny Bobilewicz (Instytut Słowianoznawstwa PAN; PISnSŚ), Ornamentalizm we współczesnym malarstwie rosyjskim / Ornamentalism in the contemporary Russian paintings.   

 


 

 

Strona internetowa:  http://www.world-art.pl 

 

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring         -  administrator profilu        (ankasembiring@gmail.com.).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Görlich  - administrator profilu (krakow@sztukaorientu.pl)

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

 


 

 

 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.”

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.