Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2015-07-03 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 7-8 (34-35) Lipiec - Sierpień 2015 roku

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr  7-8  (34-35)

Lipiec - Sierpień  2015 roku

 

Pobierz PDF

KONFERENCJA „SNUĆ NIĆ JAK OPOWIEŚĆ. TKANINY W KULTURACH ŚWIATA” - SPRAWOZDANIE

W dniach 29-30 maja 2015 roku odbyła się w Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu konferencja „Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata”. Jej organizatorami byli: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata. Otwarcia spotkania dokonali prof. dr hab. Wiesław Sieradzan – prodziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK oraz prezes Instytutu  – prof. dr hab. Jerzy Malinowski. W konferencji  wzięło udział 15 wykładowców i spore grono słuchaczy zainteresowanych problematyką miejsca i roli tkaniny w rozmaitych kulturach świata. Referaty dotyczyły zarówno spraw technologicznych, związanych z samym procesem tworzenia włókna oraz jego tkania i rozmaitych sposobów nanoszenia zdobień, jak problematyki znaczenia tych ornamentów, społecznych uwarunkowań tworzenia i wykorzystywania omawianych tkanin itd. Było to efektem  założonej przez organizatorów interdyscyplinarności spotkania i doboru referentów reprezentujących najrozmaitsze specjalizacje i dziedziny wiedzy. Od technologii włókna po antropologię kulturową, archeologię i folklorystykę. Referatom towarzyszyły interesujące prezentacje multimedialne oraz pokazy tkanin reprezentujących wytwórczość  niemal wszystkich kontynentów. Organizatorzy planują publikację dotyczącą tego tematu, na który złożą się teksty wygłoszone na konferencji, uzupełnione o artykuły osób zaproszonych przez redakcję do współpracy.

Dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska


WARSZTATY „GEOMETRIA I SZTUKA - SYMMETRICA 2015” - SPRAWOZDANIE

 

Warsztaty „Symmetrica 2015”, zorganizowane w Toruniu w dniach 18-20.06.2015,  były pierwszą próbą zorganizowania spotkania łączącego matematyków i artystów, teorie matematyczne z ich praktyczną realizacją w postaci graficznej, oraz stare z nowym. Uczestnikami warsztatów byli zarówno doświadczeni artyści, pracownicy uczelni wyższych w Polsce oraz młodzież – uczniowie i studenci. Na uwagę zasługuje specyficzna atmosfera warsztatów, ogromne zainteresowanie uczestników i wyjątkowa pracowitość uczestników w częściach praktycznych.

Wśród tematów omawianych były takie zagadnienia jak fraktale w sztuce, sztuka Islamu i konstrukcje geometryczne z nią związane, wielościany w rzeźbie, geometria w dywanach perskich, złudzenia optyczne, oraz teorie matematyczne związane z powtarzalnością motywu w dziełach sztuki.

Bardzo interesująca była część rysunkowa, gdzie uczestnicy starali się przenieść na papier zagadnienia omawiane uprzednio na wykładach. Takimi zagadnieniami była koncepcja fraktali, jako figur samo-powtarzających się, ornament islamski zbudowany na siatce z trójkątów oraz ornament islamski zbudowany z przeplatających się wstęg. Załączone zdjęcia pokazują różne koncepcje. Wśród tematów omawianych były takie zagadnienia jak fraktale w sztuce, sztuka Islamu i konstrukcje geometryczne z nią związane, wielościany w rzeźbie, geometria w dywanach perskich, złudzenia optyczne, oraz teorie matematyczne związane z powtarzalnością motywu w dziełach sztuki.

Bardzo interesująca była część rysunkowa, gdzie uczestnicy starali się przenieść na papier zagadnienia omawiane uprzednio na wykładach. Takimi zagadnieniami była koncepcja fraktali, jako figur samo-powtarzających się, ornament islamski zbudowany na siatce z trójkątów oraz ornament islamski zbudowany z przeplatających się wstęg. Załączone zdjęcia pokazują różne koncepcje.

Na szczególną uwagę zasługują zagadnienia geometrii przestrzennej w sztuce. Wykład na temat wielościanów w sztuce był dla wielu uczestników pierwszym spotkaniem z wielościanami innymi niż te omawiane w szkole. Zajęcia praktyczne pozwoliły im na zapoznanie się ze sposobami konstrukcji takich wielościanów. Nie wystarczyło jednak już czasu na to, aby stworzyć obiekty bardziej złożone i rzeźbę wielościanową. Do tego zagadnienia warto wrócić w przyszłości rozwijając temat w postaci odrębnych warsztatów.

warsztaty były wyjątkowo atrakcyjną formą połączenia matematyki ze sztuką. Do sukcesu warsztatów przyczynił się niezwykle sprawny zespół organizacyjny w składzie: dr  Katarzyna Kulpińska, dr Emilia Ziółkowska, dr Piotr Florianowicz, Kajetan Giziński oraz niżej podpisany; wsparcie finansowe z Toruńskiej Agendy Kulturalnej, wsparcie z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, oraz Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Im Wszystkim serdecznie dziękuję w imieniu swoim i pozostałych organizatorów.

 

Prof. Mirosław Majewski,

Prof. Emeritus, New York Institute of Technology, School of Arts and Sciences;

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata 


PROJEKT „OBLICZA DIALOGU” - SPRAWOZDANIE

W ramach projektu "Oblicza Dialogu" realizowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, odbyły się w dniach 18-29 maja warsztaty dla młodzieży w programie edukacyjnym "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji  i pokoju". Wydarzenie to swoim patronatem objęli: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie oraz Polski Instytut Badań nad Sztuką Świata. W warsztatach, których hasłem przewodnim były obchody świąt w różnych kulturach i religiach,  wzięło udział prawie tysiąc uczniów małopolskich szkół.  W czasie warsztatów poświęconych takim świętom jak Noc Jalda, Chanuka, Ramadan, Dia de los Muertos, Japoński Nowy Rok czy chińskie Święto Środka Jesieni, zajęcia prowadzili m.in. pracownicy Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ. W siedzibie Katedry można było także oglądać wystawę fotografii "Asyż. Nadzieja Świata" prezentującej działalność Jana Pawła II na rzecz dialogu międzykulturowego. Więcej informacje o projekcie i warsztatach na stronie:
http://www.obliczadialogu.pl/ oraz na Facebooku https://www.facebook.com/hashtag/obliczadialogu?source=feed_text&story_id=832031326866300

Dr Agnieszka Staszczyk


Indian Theatre Journal

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata poparł starania o założenie pisma „Indian Theatre Journal”.

Jego redaktorem został dr Sreenath Nair z University of Lincoln. W skład Advisory Board weszli: prof. M. Krzysztof Byrski (członek honorowy PISnSŚ) oraz prof. Jerzy Malinowski (prezes PISnSŚ). W przyszłości redakcja pisma i Instytut podejmą współpracę w realizacji wspólnych projektów. Instytut będzie wspierać redakcję w promocji pisma w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Redakcja za pośrednictwem Instytutu prosi o nadsyłanie artykułów, sprawozdań z konferencji i innych materiałów.

Załącznik

Indian Theatre Journal

Purchase Journal Call for Papers Editorial & Advisory Boards Back Issues

 

ISSN: 20590660
Online ISSN: 20590679
First published in 2017
2 issues per volume
Current Issue:
Volume 0 / Issue 0

Personal subscription:
Single issue price:
Institutional subscriptions:
Online subscriptions:

(Prices include UK postage. Please add £9 if ordering within the EU and £12 elsewhere. Online subscriptions are subject to VAT)

 

Editor

Sreenath Nair

University of Lincoln, UK

snair@lincoln.ac.uk

Indian Theatre Journal (ITJ)is the first international journal on Indian theatre. It is committed to publishing a wide range of critical and scholarly approaches to various aspects of Indian theatre and performance from their social, political, cultural, economical and diasporic contexts through academic essays, plays, production reviews, interviews and other important performance events in India. The journal hopes to bring together current intellectual debates and artistic practices not only in theatre but also in other corresponding areas such as dance, music, arts, aesthetics and culture, which will bring together the wider context of the confluences and correspondence between philosophy, performance and culture in India. The journal aims at creating an international platform for scholars, critics, playwrights, actors and directors of Indian theatre to present their work through cutting edge research and innovative performance practice. In addition, the journal is keen to explore the recent developments in intercultural theatre, theatre anthropology, performance studies and Indian and South Asian diaspora across the globe.   

Call for Papers

Indian Theatre Journal invites papers in all fields of Indian theatre, dance, music and its related areas such as intercultural theatre, performance studies, South Asian diaspora, postcolonial and political theatre. Proposals are invited to the following themes, but not limited to: 

 • Bodily Practices: practice as research, intercultural performer training
 • Dance: choreography and movement techniques
 • Devising, direction and performance making: Indian approaches   
 • Indian methods of training (acting, dancing, singing and martial arts)
 • Indian music and ethnomusicology    
 • Intercultural theatre: training, performance and criticism
 • Multimedia, digital and installations
 • Natyasastra 
 • Playwriting
 • Political theatre: street as theatre, political demonstration etc.
 • Shakespeare and Ibsen in Indian theatre
 • Traditional theatre: innovation, technology and transformation
 • Women in Indian theatre

Prospective Guest-Editors, book reviewers and publishers may contact the Editor. Proposals, not more than 250 words, and complete manuscripts, not more than 5000 words can be emailed to the Editor: snair@lincoln.ac.uk or to one of the Associate Editors: Arya Madhavan, amadhavan@lincoln.ac.uk; Veena Naragal, veena.naregal@yahoo.com; Arnab Banerjee, arnab.uga@gmail.com; Kristen Rudisill, rudisik@bgsu.edu; See the Intellect House Guideline for Style.

 

Deadline for submission of proposals: 30 September 2015

Editorial & Advisory Boards

 Editor:

Sreenath Nair

University of Lincoln, UK

snair@lincoln.ac.uk

 

Associate Editors:

Arya Madhavan, University of Lincoln, UK

Veena Naragal, The Institute of Economic Growth, India

Arnab Banerjee, Loyola Marymount University, USA

Kristen Rudisill, Bowling Green State University, USA

 

Area Editors:

Ravi Chaturvedi, Manipal University, India

Swarnavel Iswaran Pillai, Michigan State University, USA

Maiya Murphy, National University of Singapore

Anitha Singh, Banaras Hindu University, India 

Madhuri Dixit, Pune University, India

Mythili Anoop, SRIIT, Hyderabad, India 

Zuleikha Chowdhury, Theatre Director, India

 

Advisory Board:

Erika Fischer-Lichte, University of Berlin, Germany  

M. Krzysztof Byrski, Collegium Civitas University, Poland

Frode Helland, University of Oslo, Norway

Amol Palekar, Actor, India

Samik Bandhyopadhyay, Jawaharlal Nehru University, India

Nirmal Kanti Bhattacharjee, Director (Former), K. K. Birla Foundation, India

Satish Alekar, Playwright, India

S. Ramanujam, Theatre Director, India

K.N. Panicker, Playwright/Theatre Director, India

Jathinder Verma, Theatre Director, UK

K. Satchidanandan, Poet/Scholar, India    

Sundar Sarukai, Manipal University, India  

Diane Daugherty, Independent Scholar, USA

Ralph Yarrow, University of East Anglia, UK

Daniel Meyer-Dinkgräfe, University of Lincoln, UK

Jerzy Malinowski, Polish Institute of World Art Studies, Poland

Heike Oberlin (Moser), Tuebingen University, Germany

Uttara Asha Coorlawala, Columbia University, USA

Soumitra Basu, Rabindra Bharathi University, India   

 

http.//intellectsbooks.co.uk


Strona internetowa:  http://www.world-art.pl

Facebook
Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring         -  administrator profilu        (ankasembiring@gmail.com.).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Görlich  - administrator profilu         (krakow@world-art.pl)

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

 


 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.”

 

 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.