Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2016-01-08 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 1 (40) Styczeń 2016 roku

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr  1  (40)

Styczeń   2016 roku

 Pobierz PDF

 

Zarząd

zaprasza na:

Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Rosji i Europy Wschodniej w dniu 23 stycznia (sobota) 2016 roku o godz. 11 z wykładami: dr hab.  Jacka Kwiatkowskiego (UW, PISnSŚ) Suprematyzm znany i nieznany oraz Kajetana Gizińskiego  (UMK) Teozofia w teorii i twórczości Kandinskiego.  Po wykładach odbędzie się dyskusja poświęcona badaniom sztuki rosyjskiej i wschodnioeuropejskiej w Instytucie i w Polsce,  zagadnieniom współpracy naukowej z Rosją oraz określeniu tematyki III Konferencji polsko-rosyjskiej w 2017 roku. 

 

Zarząd

zaprasza na konferencje w 2016 roku:

Art of Armenian Diaspora II  - 16-18 czerwca 2016 w Gdańsku

- załącznik 1

Art in Central Europe  - I Seminarium Sądeckie - 20-23 października  2016 w Nowym Sączu 

Art and religions in pre-IslamicCentral Asia   - 24-26 października 2016 w Krakowie

- załącznik 2 

Wkrótce zostanie uruchomiona osobna strona konferencji www.world-art.pl/CentralAsia  "podlinkowana" pod www.world-art.pl,  a także odrębny adres zapisany w zaproszeniu.

Sztuka Ziem Zachodnich i Północnych - część II: 1981-2015  -  21-22 listopada 2016 we Wrocławiu

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Załącznik 1

 

Art of Armenian Diaspora

16- 18 czerwca 2016

Międzynarodowa konferencja

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Druga konferencja pt.: Art of Armenian Diaspora odbędzie się w Gdańsku w dniach od 16 do 18 czerwca 2016 roku. Pierwsze spotkanie zorganizowano w Zamościu w roku 2010 i dzięki któremu wydano dwie publikacje: katalog wystawy pt. Ars Armeniaca oraz materiały z konferencji opublikowane rok później w IX tomie Series Byzantina. Biorący wówczas studenci i  młodzi badacze przyczynili się do popularyzacji mało znanej wówczas sztuki ormiańskiej w Europie Środkowej i Wschodniej. W następnych latach odbyły się na Ukrainie, Węgrzech i Białorusi kolejne międzynarodowe konferencje, a w roku 2013 w Muzeum Historycznym w Budapeszcie przygotowano wspaniałą wystawę ukazującą zabytki ormiańskie z Siedmiogrodu. Autorzy wydali katalog, a następnie materiały z dyskusji międzynarodowej publikując je w Lipsku w 2014 roku. Młodzi uczeni podjęli się opracowania malarstwa miniaturowego na Węgrzech i Rzeczypospolitej. Pojawiają się już pierwsze monografie przypominające często uznane za zaginione zabytki sztuki ormiańskiej.

Mamy jednak jeszcze wiele do zrobienia, zniszczenia wojenne, kolejne fale emigracji, przyczyniły się do przemieszczenia zabytków ormiańskich. Tym zagadnieniom chcemy poświęcić jak najwięcej miejsca podczas planowanej konferencji. Właśnie w Gdańsku  po drugiej wojnie światowej osiedlili się Ormianie z dawnych terytoriów wschodniej Polski zabierając ze sobą co najcenniejsze, czczone obrazy, wyposażenie kościołów, rękopisy i księgozbiory biblioteczne. W kościele św. Piotra i Pawła znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Łaskawej ze Stanisławowa, koronowany w roku 1937. Gdańsk, miasto zniszczone w 1945 roku, odbudowane przez dziesięciolecia i jednocześnie symbol wolnej Europy po latach komunizmu jest niezwykle istotnym centrum kultury polskiej, dlatego uznaliśmy, że będzie to najlepsze miejsce na dyskusję uczonych z całego świata.

Osobny blok tematyczny dotyczyć będzie przemian w sztuce i ikonografii ormiańskiej XVII i XVIII wieku pod wpływem przyjęcia unii z Rzymem przez Ormian w wielu krajach.

Niezwykle istotnym jest zebranie dokumentacji zabytków ormiańskich niszczonych przez wieki, przede wszystkim architektury. Wszelkie przekazy ikonograficzne w postaci rysunków, rycin i fotografii oraz opisy podróżników mogą przyczynić się do rekonstrukcji zabytków. Temu zagadnieniu poświęcimy osobny panel i zapraszamy badaczy do poszukiwań przekazów ikonograficznych i literackich.

Zapraszamy historyków sztuki, archeologów, konserwatorów zabytków, archiwistów i bibliotekarzy do udziału w konferencji licząc na przybycie do Polski. Gościć nas będzie Muzeum Narodowe Gdańsku, położone niedaleko ormiańskiego kościoła św. Piotra i Pawła, w mieście o wielowiekowej tradycji.

 

Języki konferencji: angielski, francuski

wpisowe: 300 PLN

(do 30 kwietnia  2016 – 150 PLN)

Wpisowe nie obowiązuje studentów i emerytów oraz pracowników instytucji kulturalnych i naukowych Gdańska

Informacje praktyczne:

Streszczenie w języku angielskim lub polskim (ok. 250 słów) prosimy przysłać do 30 września 2015

Program konferencji ukaże się do 31 stycznia 2016

 

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w Series Byzantina. Termin składania tekstów do 31 października 2016 (w języku angielskim lub francuskim, około 10 stron, czyli ok. 18 000 znaków wraz z przypisami oraz około 5- 10 ilustracji)

 

Zgłoszenia prosimy składać na adres:

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

 (ul. Warecka 4/6 – 10, 00-400 Warszawa)

 

Prof. dr. hab. Waldemar Deluga – główny organizator

wdeluga@wp.pl

Dr Maria Ołdakowska – sekretariat konferencji

mayah25@wp.pl

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Załącznik 2

 

POLISH INSTITUTE OF WORLD ART STUDIES

ul. Warecka 4/6 – 10, 00-040 Warszawa, Poland, www.world-art.pl

and MANGGHA MUSEUM OF JAPANESE ART AND TECHNOLOGY

ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, www.manggha.pl

 

have  the pleasure of inviting you to

the International Conference

 

ART AND RELIGIONS IN PRE-ISLAMIC CENTRAL ASIA

October 24-26, 2016

 

at the Manggha Museum of Japanese Art and Technology
in Krakow

 

Dear Colleagues,

The Conference offers an ideal opportunity for scholars from all parts of the world to meet and exchange ideas and results of their research on art and religions of the Pre-Islamic Central Asia: Afghanistan, Eastern Turkestan (Xinjiang, China), Kashmir (India and Pakistan), Iran, Western Turkestan (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan), ancient Gandhara (Pakistan), Silk Road. (Proposals of papers related to other adjacent territories with strict thematic relationship to Central Asia will also be considered).

Poland has a long-standing tradition of research in Asian studies. Some institutions in Poland have been involved in stimulating academic interest in Central Asian culture and art, such as the Faculty of Oriental Studies and the Institute of Archaeology of the University of Warsaw, the Institute of Oriental Studies of the Jagiellonian University in Krakow, the Institute of  Eastern Studies of the Adam Mickiewicz University in Poznań, the Institute of Study and Restoration of Artistic Works of the Nicolaus Copernicus University in Torun and the Polish Institute of World Art Studies.

Interest in the cultures of this region has been growing among archaeologists, art historians, Orientalists, ethnologists, art restorers and museologists, and we hope they will convene in Warsaw to exchange the results of their research.

 

 

SUBJECT

 

The proposed main thematic domains of the conference are:

  1. Cultural landscape
  2. Archaeology
  3. Rock art
  4. Religious thought
  5. Iconography
  6. Manuscripts – text and image
  7. Art and ideology
  8. Conservation & museology

PARTICIPANTS

We welcome participants in two categories: 

(1) Speakers who present their papers,

(2) General audience who participate without presenting a paper.

PAPERS AND ABSTRACTS

As a rule, each speaker will be given 30 minutes; the paper (20 min) will be followed by a discussion (10 min). There will be sufficient time for unrestricted discussion and personal contact during the conference as well.

The registration form  including short abstracts will be expected by June 30, 2016. It should be sent to: central.asia@world-art.pl

The organizers plan to publish the contributions in a separate conference volume in the series Conferences and Studies of the Polish Institute of World Art Studies (www.world-art.pl/Publications/Magazines and Series).

THE LANGUAGE OF THE CONFERENCE

The language of the conference is English.

CONFERENCE FEE

100 Euro. 50 Euro for Ph.D. students

THE VENUE

The Conference will take place in Krakow, the old capital city of Poland. 

The organizers are trying to secure sufficient financial resources to meet the costs of board for all the participants presenting their papers. You are most cordially welcome!

 

 

THE ORGANIZERS:

 

Prof. Dr. Piotr Balcerowicz (Indology, Afghan Studies), University of Warsaw; Polish Institute of World Art Studies,

Prof. Dr. Barbara Kaim (archaeology of Ancient Iran and Central Asia), University of Warsaw,

Prof. Dr. Jerzy Malinowski (history of Asian art), President of the Polish Institute of World Art Studies; Nicolaus Copernicus University, Toruń (jmalin@poczta.onet.pl),

Prof. Dr. Marek Mejor (Indology, Buddhist Studies), University of Warsaw,

Prof. Dr. Jadwiga Pstrusińska (Afghanology, Iranian Studies), University of Warsaw; Polish Institute of World Art Studies,

Prof. Dr. Andrzej Rozwadowski (rock art, archaeology, Central Asian studies) Adam Mickiewicz University, Poznań; Polish Institute of World Art Studies.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Strona internetowa:  http://www.world-art.pl

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring         -  administrator profilu        (ankasembiring@gmail.com.).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Görlich  - administrator profilu (krakow@sztukaorientu.pl)

 

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.”

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.