Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2013-03-12 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 3 (6) Marzec 2013 roku

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 3 (6) Marzec 2013 roku 

pobierz pdf

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata 
w Warszawie, przy ul. Foksal 11 lokal 6, 
 
zaprasza na: 
 
- Przełożoną prezentację publikacji PISnSŚ w dniu 7 marca (czwartek) o godz. 18.00: 
Art of Japan, Japanisms and Polish-Japanese Art Relations, Toruń 2012 (ISBN 978-83-62737-16-1) i spotkanie z jej redaktorami dr Agnieszką Kluczewską-Wójcik i prof. Jerzym Malinowskim, które poprowadzi dr Joanna Wasilewska. 
 
- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Azji i Afryki w dniu 9 marca (sobota) o godz. 11: 
Magdalena Ginter-Frołow (Muzeum Azji i Pacyfiku; PISnSŚ), Malarstwo XVI-wiecznego Szirazu - wybrane problemy, 
Karolina Krzywicka (Muzeum Azji i Pacyfiku; PISnSŚ), Motyw islimi w tradycyjnej ceramice Chorezmu. 
 
- Zebranie Naukowe Oddziału Warszawskiego w dniu 21 marca (czwartek) o godz. 18 z wykładem dr Anny Maniakowskiej-Sajdak (Muzeum Narodowe w Warszawie), Dbałość o 'obrazy dawne' w środowisku warszawskim w latach 1764-1863. 
 
- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Azji i Afryki w dniu 23 marca (sobota) o godz. 11: 
Dr Magdalena Łaptaś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Archaniołowie i apostołowie w nubijskich scenach opieki, 
Dr Jacek Tomaszewski (PISnSŚ), Zbiory rękopisów chrześcijańskich w regionie Tigray (Etiopia) i ich digitalizacja. 
 
- Zebranie Naukowe Oddziału Warszawskiego w dniu 28 marca (czwartek) o godz. 18.00 z wykładem dr Magdaleny Tarnowskiej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; PISnSŚ), Artyści żydowscy w Warszawie 1939-1942. 
SPRAWOZDANIE POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2012 ROK 
 
Lokal: 
Instytut uzyskał siedzibę w domu przy ul Foksal 11 lok. 6. Umowa o wynajmu lokalu z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy została zawarta w dniu 16 kwietnia na trzy lata. Po remoncie, w końcu czerwca, siedziba została otwarta. 
 
Konferencje międzynarodowe i krajowe: 
- VII Ogólnopolskie Spotkanie Historyków I Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu Sztuki (wspólnie z Pracownią Sztuki Orientu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Toruń, 14-15 czerwca (organizator: dr Dorota Kamińska) 
Konferencja krajowa w języku polskim z udziałem 30 referentów. 
- I Konferencja Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki POLSKA – ROSJA: SZTUKA I HISTORIA - I конференция польских и российских историков искусства ПОЛЬША –РОССИЯ: ИСКУССТВО И ИСТОРИЯ (przy współpracy: Государственный институт искусствознания, Moskwa; Stowarzyszenie Architektów Polskich SAPR), Warszawa (SARP), 14-16 września (organizatorzy: prof. Jerzy Malinowski, prof. Jerzy Uścinowicz, Irina Gavrash – sekretarz)Konferencja w językach polskim lub rosyjskim z udziałem 105 referentów. Pierwsza w historii konferencja środowisk historyków sztuki obydwu państw. Przewidziana do druku,
 - Politics of Erasure. Memory, Representation, Tyranny and Ethos (współpraca z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego), Wrocław, 17-18 października (organizatorzy: prof. Anna Markowska) 
Konferencja międzynarodowa w językach angielskim i polskim z udziałem 27 referentów. Przewidziana do druku. 
- Korea: Art and Artistic Relations with Europe, Warszawa (Państwowe Muzeum Etnograficzne), 25-26 października (organizatorzy: dr Ewa Rynarzewska, prof. Jerzy Malinowski, dr Joanna Wasilewska) 
Konferencja międzynarodowa w języku angielskim z udziałem 21 referentów. Przewidziana do druku. 
- The Ukrainian and Jewish Artistic and Architectural Milieus of Lwów/Lemberg/Lviv: From Ausgleich to the Holocaust (współpraca z Centrum Historii Miast Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie), Lwów, 5-7 listopada (organizatorzy: dr Sofia Dyak, dr Sergey Kravtsov, prof. Jerzy Malinowski) 
Konferencja międzynarodowa w języku angielskim z udziałem 32 referentów. Przewidziana do druku. 
 
Spotkania na Foksal: 
(ogólnopolskie seminaria, zebrania Oddziału Warszawskiego, promocje wydawnictw własnych) 
 
- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Rosji i Europy Wschodniej, 10 listopada: 
- dr Zofia Krasnopolska-Wesner (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk; PISnSŚ): W stronę jedności sztuki i życia. Bohema literacka i artystyczna Srebrnego Wieku; - Irina Gavrash (Uniwersytet Gdański.; PISnSŚ): Współcześni jurodiwi, czyli strategie subwersywne we współczesnej sztuce rosyjskiej 
- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Azji i Afryki, 17 listopada: 
- dr Marcin Jacoby (Uniwersytet Warszawski; PISnSŚ): Gong Xian (ok. 1618-1689) - innowator czy kontynuator szkoły Dong Qichanga? Postać założyciela Szkoły Nankińskiej, jego twórczość i teorie malarskie ; - dr Katarzyna Zapolska (PISnSŚ): Motywy zdobnicze w tekstyliach chińskich z XVIII i XIX w. 
- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Azji i Afryki, 1 grudnia: 
- dr Agnieszka Staszczyk (Uniwersytet Jagielloński; PISnSŚ), Cztery malowane tablice wotywne z regionu Baktrii w zbiorach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Analiza ikonograficzna w odniesieniu do rzeźby epoki Kuszanów ; - dr Dorota Kamińska-Jones (Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń ; PISnSŚ), Kobiety indyjskie w twórczości artystów europejskich w okresie East India Company 
- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Żydów i innych mniejszości narodowych, 15 grudnia: 
- dr Małgorzata Stolarska-Fronia (Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa; PISnSŚ), Przedwojenne muzea żydowskie w Niemczech; - dr Artur Kamczycki (Uniwersytet Adama Mickiewicza; PISnSŚ), Muzeum Żydowskie Daniela Libeskinda w Berlinie. Analiza struktury budynku w kontekście obrazowej symboliki żydowskiej. 
- Zebranie Naukowe Oddziału Warszawskiego, 22 listopada: 
- Henryk Socha (PISnSŚ) Broń japońska jako dzieło sztuki i przedmiot kolekcjonerstwa na świecie i w Polsce
- Prezentacja publikacji PISnSŚ, 29 listopada: 
- Art of the Islamic World and the Artistic Relationships between Poland and Islamic Countries - red.: dr Beata Biedrońska-Słota (Muzeum Narodowe, Kraków; PISnSŚ), Magdalena Ginter-Frołow (Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa; PISnSŚ) i prof. Jerzy Malinowski, Kraków 2012. 
- Prezentacja publikacji PISnSŚ, 20 grudnia: 
- Art, Myths and Visual Culture of South Asia - red. prof. Piotr Balcerowicz (Uniwersytet Warszawski; PISnSAŚ) przy współpracy prof. Jerzego Malinowskiego, Wyd. Monohar, Delhi 2011. 
- The History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe Jubilee International Conference on the bicentennial anniversary of the first lecture on the history of art at the Vilna University (15. 09. 1810) - red. prof. Jerzy Malinowski, Toruń 2012 
 
Współpraca międzynarodowa: 
- Prezentacja publikacji PISnSŚ, National Museum w New Delhi, 9 lutego: 
Publikacja Art, Myths and Visual Culture of South Asia (Wyd. Monohar, Delhi 2011) została przedstawiona przez jej redaktorów prof. Piotra Balcerowicz (Uniwersytet Warszawski; PISnSAŚ) oraz prof. Jerzego Malinowskiego podczas uroczystego spotkania w National Museum, New Delhi z udziałem ambasadora RP prof. Piotra Kłodkowskiego, sekretarza ds. kultury rządu Indii Shri. Jawhara Sircara. 
 
- Umowa o współpracy z Siam Society w Bangkoku, Warszawa, 31 maja 
Umowa została podpisana w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez prezesów: p. senator Bilaibhan Sampatisiri z Siam Society oraz prof. Jerzego Malinowskiego 
w obecności Ambasadora Tajlandii p. Bansarna Bunnaga oraz przedstawicieli MKiDN. 
 
- Kurs „Konserwacja zabytkowych tkanin i podłoży papierowych” , Hue Monuments Conservation Centre, Hue , 10-15 września 
Przedstawiciele PISnSŚ – konserwatorzy papieru dr Weronika Liszewska (wiceprezes). dr Jacek Tomaszewski oraz konserwator tkanin dr Katarzyna Zapolska na zaproszenie Hue Monuments Conservation Centre przebywali w dawnej stolicy Wietnamu, prowadząc kursy konserwatorskie, finansowane ze środków pomocowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP za pośrednictwem Ambasady Polskiej w Hanoi. 
 
- Deklaracja Polsko-Rosyjskiej współpracy zakresie historii sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego, Warszawa, 14 września 
Na zakończenie I Konferencji Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki POLSKA – ROSJA: SZTUKA I HISTORIA - I конференции польских и российских историков искусства ПОЛЬША –РОССИЯ: ИСКУССТВО И ИСТОРИЯ została podpisana w Pałacu Łazienkowskim „Deklaracja Polsko-Rosyjskiej współpracy zakresie historii sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego”, która otwarła drogę do współpracy między polskimi i rosyjskimi instytucjami naukowymi.

- Umowa o współpracy z Indonesian Institute of the Arts w Surakarta, Warszawa – Surakarta, 9 listopada 
Umowę podpisali prof. dr. T. Slamet Suparno, S. Kar., M.S., Rektor Indonesian Institute of the Arts w Surakarta i prof. Jerzy Malinowski 
 
Publikacje wydane: 
Conferences of the Polish Institute of World Art Studies: 
 
古今波兰艺术和中波美术交流 / Poland-China: Art and Cultural Heritage马丁. 雅谷比, 陈淑君 (编者), MARCIN JACOBY & CHEN SHUJUN (red.)Shanghai Jinxiu Wenzhang, Shanghai 2012; ISBN 978-7-5452-0351-6 (272 s.)
 
Art of Japan, Japanisms and Polish-Japanese Art Relations, AGNIESZKA KLUCZEWSKA-WÓJCIK & JERZY MALINOWSKi (red.) 
Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Toruń 2012 ISBN 978-83-62737-16-1 
(364 s.) 
 
Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art: 
Vol. IX - WALDEMAR DELUGA (red.) 
Polish Society of Oriental Art & Cardinal Stefan Wyszyński University, Warszawa 2012; ISSN 1733-5787 (300 s.) 
 
Arte de America Latina: 
Nr. I – Studia o sztuce prekolumbijskiej i iberoamerykańskiej / Estudios de arte precolumbiano e iberoamericano, EWA KUBIAK (red.) 
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011 [2012] ISSN2299-260X (296 s., 27 il. kol.) 
Art of the Orient: 
Vol. II, DOROTA KAMIŃSKA (red.), 
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012 ; ISBN 978-83-7780-570-1; ISSN 2299-811X (260 s.) 
 
Art Traditions of Extra-European Culture: 
Vol. II, BOGNA ŁAKOMSKA (red.) 
Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Toruń 2012 978-83-62737-2-8 (198 s.) 
 
JOANNA RYDZKOWSKA, Spuścizna kulturowa Ormian polskich. Iluminowane rękopisy z XVI – XVIII wieku w zbiorach polskich 
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Warszawa – Toruń 2012 (60 s.) 
 
Studio Ghibli. Miejsce filmów animowanych we współczesnej kulturze japońskiej, JOANNA ZAREMBA-PENK & MARCIN LISIECKI (red.) 
Wyd. Kirin, Toruń 2012; 978-83-62945-06-1 (368 s.) 
 
Młody plakat polski 2000 – 2010 KATARZYNA KULPIŃSKA (red.) 
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012; ISBN 978-83-7780-277-9 (176 s.) 
 
Publikacje przekazane do druku: 
 
Conferences of the Polish Institute of World Art Studies: 
 
South-East Asia: Studies in Art, Cultural Heritage and Relations with Europe, IZABELA KOPANIA (red.) 
Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Toruń (w opracowaniu) 
 
Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice, ANNA MARKOWSKA (red.) 

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Toruń (w opracowaniu) 
 
Składki 
Zarząd gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie. 

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska: 
24 1940 1076 3101 7420 0000 0000 

Facebook 
http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972 Anna Sembiring - administrator profilu (aquarina@o2.pl). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.” 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.