Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2013-03-12 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 3 (6) Marzec 2013 roku

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 3 (6) Marzec 2013 roku 

pobierz pdf

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata 
w Warszawie, przy ul. Foksal 11 lokal 6, 
 
zaprasza na: 
 
- Przełożoną prezentację publikacji PISnSŚ w dniu 7 marca (czwartek) o godz. 18.00: 
Art of Japan, Japanisms and Polish-Japanese Art Relations, Toruń 2012 (ISBN 978-83-62737-16-1) i spotkanie z jej redaktorami dr Agnieszką Kluczewską-Wójcik i prof. Jerzym Malinowskim, które poprowadzi dr Joanna Wasilewska. 
 
- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Azji i Afryki w dniu 9 marca (sobota) o godz. 11: 
Magdalena Ginter-Frołow (Muzeum Azji i Pacyfiku; PISnSŚ), Malarstwo XVI-wiecznego Szirazu - wybrane problemy, 
Karolina Krzywicka (Muzeum Azji i Pacyfiku; PISnSŚ), Motyw islimi w tradycyjnej ceramice Chorezmu. 
 
- Zebranie Naukowe Oddziału Warszawskiego w dniu 21 marca (czwartek) o godz. 18 z wykładem dr Anny Maniakowskiej-Sajdak (Muzeum Narodowe w Warszawie), Dbałość o 'obrazy dawne' w środowisku warszawskim w latach 1764-1863. 
 
- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Azji i Afryki w dniu 23 marca (sobota) o godz. 11: 
Dr Magdalena Łaptaś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Archaniołowie i apostołowie w nubijskich scenach opieki, 
Dr Jacek Tomaszewski (PISnSŚ), Zbiory rękopisów chrześcijańskich w regionie Tigray (Etiopia) i ich digitalizacja. 
 
- Zebranie Naukowe Oddziału Warszawskiego w dniu 28 marca (czwartek) o godz. 18.00 z wykładem dr Magdaleny Tarnowskiej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; PISnSŚ), Artyści żydowscy w Warszawie 1939-1942. 
SPRAWOZDANIE POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2012 ROK 
 
Lokal: 
Instytut uzyskał siedzibę w domu przy ul Foksal 11 lok. 6. Umowa o wynajmu lokalu z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy została zawarta w dniu 16 kwietnia na trzy lata. Po remoncie, w końcu czerwca, siedziba została otwarta. 
 
Konferencje międzynarodowe i krajowe: 
- VII Ogólnopolskie Spotkanie Historyków I Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu Sztuki (wspólnie z Pracownią Sztuki Orientu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Toruń, 14-15 czerwca (organizator: dr Dorota Kamińska) 
Konferencja krajowa w języku polskim z udziałem 30 referentów. 
- I Konferencja Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki POLSKA – ROSJA: SZTUKA I HISTORIA - I конференция польских и российских историков искусства ПОЛЬША –РОССИЯ: ИСКУССТВО И ИСТОРИЯ (przy współpracy: Государственный институт искусствознания, Moskwa; Stowarzyszenie Architektów Polskich SAPR), Warszawa (SARP), 14-16 września (organizatorzy: prof. Jerzy Malinowski, prof. Jerzy Uścinowicz, Irina Gavrash – sekretarz)Konferencja w językach polskim lub rosyjskim z udziałem 105 referentów. Pierwsza w historii konferencja środowisk historyków sztuki obydwu państw. Przewidziana do druku,
 - Politics of Erasure. Memory, Representation, Tyranny and Ethos (współpraca z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego), Wrocław, 17-18 października (organizatorzy: prof. Anna Markowska) 
Konferencja międzynarodowa w językach angielskim i polskim z udziałem 27 referentów. Przewidziana do druku. 
- Korea: Art and Artistic Relations with Europe, Warszawa (Państwowe Muzeum Etnograficzne), 25-26 października (organizatorzy: dr Ewa Rynarzewska, prof. Jerzy Malinowski, dr Joanna Wasilewska) 
Konferencja międzynarodowa w języku angielskim z udziałem 21 referentów. Przewidziana do druku. 
- The Ukrainian and Jewish Artistic and Architectural Milieus of Lwów/Lemberg/Lviv: From Ausgleich to the Holocaust (współpraca z Centrum Historii Miast Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie), Lwów, 5-7 listopada (organizatorzy: dr Sofia Dyak, dr Sergey Kravtsov, prof. Jerzy Malinowski) 
Konferencja międzynarodowa w języku angielskim z udziałem 32 referentów. Przewidziana do druku. 
 
Spotkania na Foksal: 
(ogólnopolskie seminaria, zebrania Oddziału Warszawskiego, promocje wydawnictw własnych) 
 
- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Rosji i Europy Wschodniej, 10 listopada: 
- dr Zofia Krasnopolska-Wesner (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk; PISnSŚ): W stronę jedności sztuki i życia. Bohema literacka i artystyczna Srebrnego Wieku; - Irina Gavrash (Uniwersytet Gdański.; PISnSŚ): Współcześni jurodiwi, czyli strategie subwersywne we współczesnej sztuce rosyjskiej 
- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Azji i Afryki, 17 listopada: 
- dr Marcin Jacoby (Uniwersytet Warszawski; PISnSŚ): Gong Xian (ok. 1618-1689) - innowator czy kontynuator szkoły Dong Qichanga? Postać założyciela Szkoły Nankińskiej, jego twórczość i teorie malarskie ; - dr Katarzyna Zapolska (PISnSŚ): Motywy zdobnicze w tekstyliach chińskich z XVIII i XIX w. 
- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Azji i Afryki, 1 grudnia: 
- dr Agnieszka Staszczyk (Uniwersytet Jagielloński; PISnSŚ), Cztery malowane tablice wotywne z regionu Baktrii w zbiorach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Analiza ikonograficzna w odniesieniu do rzeźby epoki Kuszanów ; - dr Dorota Kamińska-Jones (Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń ; PISnSŚ), Kobiety indyjskie w twórczości artystów europejskich w okresie East India Company 
- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Żydów i innych mniejszości narodowych, 15 grudnia: 
- dr Małgorzata Stolarska-Fronia (Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa; PISnSŚ), Przedwojenne muzea żydowskie w Niemczech; - dr Artur Kamczycki (Uniwersytet Adama Mickiewicza; PISnSŚ), Muzeum Żydowskie Daniela Libeskinda w Berlinie. Analiza struktury budynku w kontekście obrazowej symboliki żydowskiej. 
- Zebranie Naukowe Oddziału Warszawskiego, 22 listopada: 
- Henryk Socha (PISnSŚ) Broń japońska jako dzieło sztuki i przedmiot kolekcjonerstwa na świecie i w Polsce
- Prezentacja publikacji PISnSŚ, 29 listopada: 
- Art of the Islamic World and the Artistic Relationships between Poland and Islamic Countries - red.: dr Beata Biedrońska-Słota (Muzeum Narodowe, Kraków; PISnSŚ), Magdalena Ginter-Frołow (Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa; PISnSŚ) i prof. Jerzy Malinowski, Kraków 2012. 
- Prezentacja publikacji PISnSŚ, 20 grudnia: 
- Art, Myths and Visual Culture of South Asia - red. prof. Piotr Balcerowicz (Uniwersytet Warszawski; PISnSAŚ) przy współpracy prof. Jerzego Malinowskiego, Wyd. Monohar, Delhi 2011. 
- The History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe Jubilee International Conference on the bicentennial anniversary of the first lecture on the history of art at the Vilna University (15. 09. 1810) - red. prof. Jerzy Malinowski, Toruń 2012 
 
Współpraca międzynarodowa: 
- Prezentacja publikacji PISnSŚ, National Museum w New Delhi, 9 lutego: 
Publikacja Art, Myths and Visual Culture of South Asia (Wyd. Monohar, Delhi 2011) została przedstawiona przez jej redaktorów prof. Piotra Balcerowicz (Uniwersytet Warszawski; PISnSAŚ) oraz prof. Jerzego Malinowskiego podczas uroczystego spotkania w National Museum, New Delhi z udziałem ambasadora RP prof. Piotra Kłodkowskiego, sekretarza ds. kultury rządu Indii Shri. Jawhara Sircara. 
 
- Umowa o współpracy z Siam Society w Bangkoku, Warszawa, 31 maja 
Umowa została podpisana w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez prezesów: p. senator Bilaibhan Sampatisiri z Siam Society oraz prof. Jerzego Malinowskiego 
w obecności Ambasadora Tajlandii p. Bansarna Bunnaga oraz przedstawicieli MKiDN. 
 
- Kurs „Konserwacja zabytkowych tkanin i podłoży papierowych” , Hue Monuments Conservation Centre, Hue , 10-15 września 
Przedstawiciele PISnSŚ – konserwatorzy papieru dr Weronika Liszewska (wiceprezes). dr Jacek Tomaszewski oraz konserwator tkanin dr Katarzyna Zapolska na zaproszenie Hue Monuments Conservation Centre przebywali w dawnej stolicy Wietnamu, prowadząc kursy konserwatorskie, finansowane ze środków pomocowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP za pośrednictwem Ambasady Polskiej w Hanoi. 
 
- Deklaracja Polsko-Rosyjskiej współpracy zakresie historii sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego, Warszawa, 14 września 
Na zakończenie I Konferencji Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki POLSKA – ROSJA: SZTUKA I HISTORIA - I конференции польских и российских историков искусства ПОЛЬША –РОССИЯ: ИСКУССТВО И ИСТОРИЯ została podpisana w Pałacu Łazienkowskim „Deklaracja Polsko-Rosyjskiej współpracy zakresie historii sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego”, która otwarła drogę do współpracy między polskimi i rosyjskimi instytucjami naukowymi.

- Umowa o współpracy z Indonesian Institute of the Arts w Surakarta, Warszawa – Surakarta, 9 listopada 
Umowę podpisali prof. dr. T. Slamet Suparno, S. Kar., M.S., Rektor Indonesian Institute of the Arts w Surakarta i prof. Jerzy Malinowski 
 
Publikacje wydane: 
Conferences of the Polish Institute of World Art Studies: 
 
古今波兰艺术和中波美术交流 / Poland-China: Art and Cultural Heritage马丁. 雅谷比, 陈淑君 (编者), MARCIN JACOBY & CHEN SHUJUN (red.)Shanghai Jinxiu Wenzhang, Shanghai 2012; ISBN 978-7-5452-0351-6 (272 s.)
 
Art of Japan, Japanisms and Polish-Japanese Art Relations, AGNIESZKA KLUCZEWSKA-WÓJCIK & JERZY MALINOWSKi (red.) 
Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Toruń 2012 ISBN 978-83-62737-16-1 
(364 s.) 
 
Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art: 
Vol. IX - WALDEMAR DELUGA (red.) 
Polish Society of Oriental Art & Cardinal Stefan Wyszyński University, Warszawa 2012; ISSN 1733-5787 (300 s.) 
 
Arte de America Latina: 
Nr. I – Studia o sztuce prekolumbijskiej i iberoamerykańskiej / Estudios de arte precolumbiano e iberoamericano, EWA KUBIAK (red.) 
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011 [2012] ISSN2299-260X (296 s., 27 il. kol.) 
Art of the Orient: 
Vol. II, DOROTA KAMIŃSKA (red.), 
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012 ; ISBN 978-83-7780-570-1; ISSN 2299-811X (260 s.) 
 
Art Traditions of Extra-European Culture: 
Vol. II, BOGNA ŁAKOMSKA (red.) 
Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Toruń 2012 978-83-62737-2-8 (198 s.) 
 
JOANNA RYDZKOWSKA, Spuścizna kulturowa Ormian polskich. Iluminowane rękopisy z XVI – XVIII wieku w zbiorach polskich 
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Warszawa – Toruń 2012 (60 s.) 
 
Studio Ghibli. Miejsce filmów animowanych we współczesnej kulturze japońskiej, JOANNA ZAREMBA-PENK & MARCIN LISIECKI (red.) 
Wyd. Kirin, Toruń 2012; 978-83-62945-06-1 (368 s.) 
 
Młody plakat polski 2000 – 2010 KATARZYNA KULPIŃSKA (red.) 
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012; ISBN 978-83-7780-277-9 (176 s.) 
 
Publikacje przekazane do druku: 
 
Conferences of the Polish Institute of World Art Studies: 
 
South-East Asia: Studies in Art, Cultural Heritage and Relations with Europe, IZABELA KOPANIA (red.) 
Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Toruń (w opracowaniu) 
 
Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice, ANNA MARKOWSKA (red.) 

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Toruń (w opracowaniu) 
 
Składki 
Zarząd gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie. 

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska: 
24 1940 1076 3101 7420 0000 0000 

Facebook 
http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972 Anna Sembiring - administrator profilu (aquarina@o2.pl). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.” 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 5
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 6
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 7-8
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 9
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2023, nr 10
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.