Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2013-10-02 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 10 (13) Październik 2013 roku

pobierz pdf


- Nowa strona internetowa:

Z dniem 1 października zostaje oficjalnie oddana do użytku nowa strona internetowa w językach polskim i angielskim :                 

www.world-art.pl

Zawiera on pełną dokumentację działalności:

- Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, w tym władze organizacji, statut, historię, aktualności, publikacje, konferencje, seminaria, współpracę międzynarodową i krajową, kontakt,

oraz poprzedzających go organizacji –

- Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej w Toruniu (2000-2011), w tym historię, publikacje i konferencje, 

- Polskiego  Stowarzyszenia  Sztuki   Orientu (2006-2011), w tym historię, publikacje i konferencje.

Zarząd podejmie starania o ciągłe uzupełnianie strony  m.in. o informacje o czasopismach i seriach, działalności naukowej, dokumentację fotograficzną.

Strona informatyczna została opracowana przez  Michała Dobkiewicza z firmy Intertom  (www.intertom.pl), zaś projekt plastyczny pan Łukasz Aleksandrowicz, związani ze środowiskiem uniwersyteckim Torunia. Bardzo dziękujemy!   

Dotychczasowa strona Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu (www.sztukaorientu.pl) będzie czynna jeszcze rok, kierując zainteresowanych do nowej strony.

Facebook

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring  -  administrator profilu   (aquarina@o2.pl).

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

w Warszawie, przy ul. Foksal 11 lokal 6,

informuje o:       

Spotkaniu Zespołu ds. konferencji Teatry  Azji Wschodniej – tradycje, inspiracje i relacje z teatrem europejskim (Warszawa, 2015)  w dniu 5 października (sobota) o godz. 16.

zaprasza na:       

- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Wschodniego Chrześcijaństwa w dniu 12 października (sobota) o godz. 11 z wykładem: Angeliki Brzostowskiej-Pociecha (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Malarstwo bułgarskie XVIII i początku XIX wieku w kontekście łacińskich źródeł ikonograficznych.

- Zebranie Naukowe Oddziału Warszawskiego w dniu  17 października  (czwartek) o godz. 18  z wykładem Magdaleny Furmanik-Kowalskiej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ),

Uwikłane  w kulturę. O twórczości współczesnych artystek japońskich i chińskich.

- Zebranie Naukowe Oddziału Warszawskiego w dniu  24  października  (czwartek) o godz. 18  z wykładem dr Marcina Krawczuka (Uniwersytet Warszawski; PISnSŚ), Ewangeliarz Abba Garima – najstarszy rękopis etiopski i jego ikonografia.

- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki Żydowskiej w dniu 26 października (sobota) o godz. 11 z wykładami: -  Izabelli Powalskiej  (Uniwersytet Łódzki; PISnSŚ), Samuel Hirszenberg w kręgu rodziny Poznańskich; - dr Małgorzaty Stolarskiej-Fronia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; PISnSŚ), Żydowski ekspresjonizm –  w poszukiwaniu przestrzeni kulturowej.

Konferencje:

Przypomnienie o konferencji:

V Konferencja  Sztuki Nowoczesnej w Toruniu Sztuka Zjednoczonego Królestwa  

Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii & Republiki Irlandii w XX – XXI wieku i polsko – brytyjskie & irlandzkie kontakty artystyczne, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń, 9 -11 października 2013   (ostatnia wersja programu na  stronie internetowej www.world-art.pl )

Sprawozdanie z  konferencji:

Arte de América Latina y los contactos artísticos entre Polonia y América Latina

Łódź 26-28 września 2013

W dniach 25-28 września odbyła się w Łodzi międzynarodowa konferencja Arte de America Latina y relaciones artísticas entre Polonia y Latinoamérica poświęconą sztuce Ameryki Środkowej i Południowej, i jej związków z Polską (recepcja sztuki latynoskiej w Polsce, studia porównawcze), która była pierwszym tego typu spotkaniem zorganizowanym przez polskich historyków sztuki. Autorami referatów było ponad pięćdziesiąt osób z różnych krajów: Meksyku, Brazylii, Niemiec, Kolumbii, Wenezueli i z Polski. Obrady podzielone zostały na trzy główne bloki tematyczne dotyczące sztuki kolonialnej, nowoczesnej i ludowej. Planowana jest publikacja tomu pokonferencyjnego, który w szacie graficznej i redakcji odpowiadać będzie podobnym edycjom materiałów wydawanych przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata.

Nawiązane zostały bezpośrednie kontakty naukowe z wieloma uniwersytetami, muzeami i centrami badawczymi w Ameryce Łacińskiej, a do wspólnych działań włączyli się także etnolodzy i antropolodzy zajmujący się problemami kultury wizualnej i sztuki ludowej.  Efektem tego spotkania będzie podpisanie umowy o współpracy z Wydziałem Architektury Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

Dr Ewa Kubiak (organizator konferencji)

Za nami już konferencja poświęcona sztuce Ameryki Łacińskiej, zorganizowana przez Polski Instytut Badań nad Sztuką Świata oraz  Katedrę Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego i Wydział Architektury Benemérita Universidad Autónoma de Puebla w Meksyku. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem. Przybyli goście z Ameryki Łacińskiej (m.in. Kolumbii, Meksyku, Brazylii), z krajów europejskich (m.in. Hiszpania, Niemcy) oraz polscy badacze. W trakcie obfitych trzech dni, wypełnionych licznymi wystąpieniami, toczyła się ciekawa, a momentami bardzo gorąca, dyskusja wokół sztuki kolonialnej, współczesnej oraz indiańskiej i popularnej. Historycy sztuki, architekci, pracownicy muzeów, lingwiści i etnolodzy wymieniali swoje spostrzeżenia wokół zmian i dominujących obecnie trendów  w kulturze wizualnej Ameryki Łacińskiej i jej odbioru w świecie. Nie tylko jednak nauką człowiek żyje. Organizatorzy wspaniale spisali się, wpisując w program konferencji wizytę w Muzeum Sztuki, Manufakturze czy spacer z kol. dr. Łukaszem Sadowskim po ul. Piotrkowskiej. Na długo zapadną nam w pamięci wspólne kolacje i dyskusje nie mające końca. Zawiązaliśmy wiele cennych, nie tylko naukowych, przyjaźni. Mamy nadzieję, iż wydarzenie to będzie  początkiem nowych studiów nad sztuką Ameryki Łacińskiej w Polsce.

Marta Skwirowska

Informacja o  publikacji:

Sztuka Ameryki  Łacińskiej / Arte de America Latina  2012, nr 2, red. EWA KUBIAK

Instituto Polaco de Investigación del Arte Mundial & Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012  ISSN 2299-260X;  ISBN 978-83-7780-810-8  (242 p. + 16 ill.)

Jest to rocznik  poświęcony sztuce i kulturze wizualnej Ameryki Środkowej i  Południowej, którego tematyka koncentruje się na obiektach powstałych w okresie kolonialnym oraz sztuce nowoczesnej i współczesnej. W drugim numerze znalazły się przede wszystkim artykuły dotyczące sztuki kolonialnej i jej tradycji oraz sztuki nowoczesnej. Autorzy koncentrują swoje zainteresowania na problematyce architektury i wystroju wnętrz (od czasów kolonialnych po wiek XX), na zagadnieniach związanych z myślą o sztuce i historiografią, a także na zjawiskach sztuki współczesnej.

Dr Ewa Kubiak

Spis treści:

Inicio,

Alberto Martín Isidoro, Revisitando el orden zoomorfo: diseno decorativo en las riberas del Titicaca,

Ewa Kubiak, La iglesia de los Jesuitas en Cusco como un modelo para la arquitectura de la region,

Guadalupe Romero Sánchez, Mas alla del Pacifi co. Piezas de Oriente en los templos de Cundinamarca, Boyaca y Santander (Colombia),

Ewa Kubiak, La tradicion del modelo basilical europeo en la arquitectura sacra latinoamericana en la epoca colonial,

Mauro Maia Fragoso OSB, La dinamica cultural de una sociedad mediante los procesos de constitucion y desintegracion del territorio benediction fluminense (1590–1922),

Paweł Drabarczyk, Una peruana en Polonia. La presencia de imagenes de Santa Rosa de Lima en los territorios de la antigua Mancomunidad de Polonia-Lituania,

Juan Ricardo Rey-Márquez, La imagen colonial neogranadina y su “aurea mediocritas”,

Maria Cristina Valerdi Nochebuena, Jorge Sosa Oliver, Julia Judith Mundo Hernández, Art Déco en la arquitectura Colonia Hipodromo Condesa, Cd. de Mexico - Ciudad de Puebla: estudio comparative,

Anna Wendorff, Carlos Dimeo,  La extraccion de la piedra de la locura (instalaciones de Javier Tellez),

Jędrzej Kotarski, Grafiti en America Latina.      

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

----------------------------------------------------------------------------------------

 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.”

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.