Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2014-03-31 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 4 (19) Kwiecień 2014 roku

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr  4  (19)

Kwiecień   2014 roku

 pobierz PDF

Zarząd Polskiego  Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

w Warszawie, przy ul. Foksal 11 lokal 6,

Informuje o

-  Walnym Zebraniu Wyborczym Zarządu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata oraz Komisji Rewizyjnej  na lata 2014-2017, które odbędzie się 26 kwietnia (sobota) o godz. 11 [drugi termin 11.15]  w  siedzibie Instytutu przy ulicy Foksal.

Porządek obrad:

1.      Wybór przewodniczącego,  sekretarza zebrania  i komisji skrutacyjnej,
2.     Sprawozdanie ustępującego Prezesa PISnSŚ i Zarządu PISnSŚ, 
3.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
4.     Wybór  Prezesa PISnSŚ,
5.     Wybory członków Zarządu PISnSŚ,
6.     Wybory Komisji Rewizyjnej,
7.     Program działalności Zarządu na następną kadencję,
8.     Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Rady Naukowej (głosują profesorowie i doktorzy habilitowani).

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego  Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

Informuje o

Walnym Zebraniu Wyborczym  Zarządu Oddziału Warszawskiego na lata 2014-2017, które odbędzie się 26 kwietnia (sobota) o godz. 12 [drugi termin 12.15] w  siedzibie Instytutu przy ulicy Foksal.

Porządek obrad:

1.     Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału Warszawskiego,
2.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
3.     Wybór Prezesa Oddziału Warszawskiego,
4.     Wybór członków Zarządu Oddziału Warszawskiego,
5.     Wolne Wnioski.  

Uczestnictwo w Walnym Zebraniu jest statutowym obowiązkiem członka (z opłaconymi składkami).  Składki można będzie opłacić przez rozpoczęciem Walnego Zebrania.

Zarząd i Oddział Warszawski zapraszają na :  

- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki  Rosji i Europy Wschodniej w dniu  5   kwietnia (sobota) o godz. 11 z wykładami: - dr Justyny Sprutta (PISnSŚ), Sztuka starowierców w Rosji w XVIII wieku / Art  of the Old Believers in Russia in 18th century; -  dr. Dominika Ziarkowskiego (Uniwersytet Ekononiczny, Kraków; PISnSŚ), Pomiędzy tradycją a okcydentalizacją. Architektura cerkwi św. Andrzeja w Kijowie /  Between tradition and occidentalisation. Architecture of  the St. Andrews church in Kyiv.

- Ogólnopolskie  Seminarium Sztuki 1944 – 1970 w dniu 12  kwietnia (sobota) o godz. 11 z wykładem dr Anny Leśniewskiej-Zagrodzkiej (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Filmowa, Łódź)  Przestrzeń jako narzędzie poznania motywem twórczości Magdaleny Więcek / Space as a tool for cognition: a leitmotif in the art of Magdalena Więcek

- Ogólnopolskie Seminarium Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w dniu 16 kwietnia (środa) o godz. 17 z wykładem Małgorzaty Grzelec  (ASP w Warszawie), Ulotne piękno. Zarys problematyki konserwacji piór ptasich w zabytkach etnograficznych, archeologicznych, historii naturalnej i dziełach sztuki / Beauty flying by. An introduction to feather conservation in objects from ethnographic, archaeological, natural history and art collections.

Oddział Krakowski 

zaprasza do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha na: 

- Zebranie Naukowe Oddziału Krakowskiego w dniu 14 kwietnia (poniedziałek) o godz. 17 z wykładem  Ewy Marcinkowskiej  (Muzeum Narodowe w Krakowie),  Farangi-sazi. Nowe spojrzenie na malarstwo perskie XVII w./ Farangi-sazi. New look on the Persian painting in 17th century.

- Zebranie Naukowe Oddziału Krakowskiego w dniu 28  kwietnia (poniedziałek) o godz. 17 z wykładem dr Małgorzaty Reinhard-Chlandy Kira Banasińska - sto lat emigracji na kontynencie azjatyckim. Portret artystki i niezłomnej Polki /  Kira Banasińska – 100 years of emigration in Asiatic  continent. Portrait of artist and unbroken Polish woman

 Oddział Toruński

zaprasza do Muzeum Podróżników – oddziału Muzeum Okręgowego na:

- Zebranie Naukowe Oddziału Toruńskiego w dniu 8 kwietnia (wtorek) o godz. 18 z wykładem Magdaleny Nieżwickiej (Muzeum Okręgowe w Toruniu; PISnSŚ), „Pasja podróżowania" wystawa w Muzeum Podróżników (Muzeum Okręgowe w Toruniu) /  "Passion of travelling" exhibition at The Explorers' Museum ( The District Museum in Torun)

-------------------------

Strona internetowa:  http://www.world-art.pl

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring         -  administrator profilu        (aquarina@o2.pl).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Goerlich  - administrator profilu (krakow@sztukaorientu.pl)

 

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.” 

 

PRACOWNIA SZTUKI ORIENTU

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń www.zhsn.umk.pl

POLSKI INSTYTUT STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

ul. Warecka 4/6 – 10, 00-040 Warszawa http://www.world-art.pl

zapraszają na

VIII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE HISTORYKÓW SZTUKI I KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI ORIENTU

16– 17 CZERWCA 2014

na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń ul. Sienkiewicza 30/32 .

VII Ogólnopolskie Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu będzie poświęcone badaniom w zakresie historii sztuki i metod konserwacji dzieł sztuki orientalnej i pozaeuropejskiej, a także sztuki mniejszości narodowych pochodzących ze Wschodu w Polsce i w Europie (Żydzi, Ormianie, Tatarzy).

Celem konferencji będzie prezentacja nowych badań z zakresu historii sztuki oraz metod konserwacji sztuki Azji, Afryki oraz Ameryki Środkowej i Południowej. Mamy nadzieję, że spotkanie osób zainteresowanych problematyką sztuki orientalnej i pozaeuropejskiej stworzy możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń.

Językami konferencji będą: polski i angielski. Referaty nie powinny przekraczać 20 minut. Planujemy około 25 referatów, które będą opublikowane po konferencji. Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów wraz z krótkimi streszczeniami (około 100 słów) do 15 kwietnia 2014 roku na adres organizatorów.:

Dr Dorota Kamińska (UMK) – Prezes Oddziału Toruńskiego PISnSŚ doart@wp.pl Mirosława Wojtczak (UMK) - Skarbnik Oddziału Toruńskiego PISnSŚ miraw@umk.pl

Barbara Gmińska (UMK) – Sekretarz VIII Spotkania – członek Oddziału Toruńskiego PISnSŚ barbara.gminska@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Przypominamy, że udział w konferencji jest bezpłatny, a organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegów.

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2022 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2023 ROK
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, nr 1
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 2
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 3
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2024, NR 4
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej
ART OF THE ORIENT 2022, Vol. 11
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2022, Tom 10
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. X
więcej
ARTE DE AMÉRICA LATINA / SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2022 nr 12
więcej
THE ARTISTIC TRADITIONS OF NON-EUROPEAN CULTURES 2021-2022, vol. 9/10
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY 2022, nr 17
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2022, vol. XX
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART 2023, vol. XXI
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 34
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE tom 35
więcej
WORLD ART STUDIES 2022 T. 22
więcej
TERESA GRZYBKOWSKA NIEZNANY HERMES POLSKI
więcej
POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH
więcej
ART OF THE ORIENT 2023, Vol. 12
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.