Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / ART OF EASTERN EUROPE

Tom / Vol. IV, 2016, Henryk Siemiradzki i akademizm / Генрих Семирадский и академизи red. /eds. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Katarzyna Maleszko; współpraca / сотрудничество / collaboration Tatyana L. Karpova

Spis treści /  Contents: Od redakcji / От редакции / From the editor; SIEMIRADZKI: Jerzy Miziołek, „Dirke chrześcijańska”: i inne tematy „all’antica” w twórczości Henryka Siemiradzkiego. Uwagi i rozważania; Aneta Biały, Paulina Adamczyk, Monachijski tygiel, włoskie przestrzenie - rok z życia Henryka Siemiradzkiego. Rysunki z pobytu w Monachium, pierwszej podróży do Włoch oraz szkice do obrazu „Jawnogrzesznica" w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie; Dariusz Pniewski, Jezus i kobiety Siemiradzkiego. Opinie krytyki o „Jawnogrzesznicy”; Павел Ю. Климов, Росписи Г. И. Семирадского в московском храме Христа Спасителя; Dominika Sarkowicz, Marzena Sieklucka, Pochodnie Nerona - nowe spojrzenie na dzieło Henryka Siemiradzkiego. Warsztat malarza akademika; Magdalena Kunińska, „Obraz to bezmyślny, czczy i pusty”: za co Marian Sokołowski krytykuje Henryka Siemiradzkiego;  Ольга Морозова, «Славянский цикл» Генриха Семирадского; Marzena Królikowska-Dziubecka, Dzieje pewnej kompozycji. Plafon Henryka Siemiradzkiego w pałacu  Przebendowskich w Warszawie; Paulina Adamczyk, Idylliczność akademizmu – wybrane obrazy i studia rysunkowe do „sielanek” i „idylli”  Henryka Siemiradzkiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie; Katarzyna Anna Czajkowska, Wizja antycznej Grecji w obrazie Henryka Hektora Siemiradzkiego „Fryne na święcie Posejdona w Eleusis”; Татьяна Л. Карпова, «Фрина» Генриха Семирадского - манифестация идеи Красоты в художественной атмосфере 1880-х годов; Witold Dobrowolski, „Triumf Wenus” Henryka Siemiradzkiego; Маргарита Б. Аксененко, Последний замысел Генриха Семирадского; Светлана Л. Капырина, Путь к картине. Фотография в творческом методе Г. И. Семирадского; Нина К. Маркова, О графическом наследии Генриха Семирадского; Agnieszka Bagińska, „Via Gaeta numero primo!” – pracownia Henryka Siemiradzkiego w Rzymie; Lejła Chasjanowa, Henryk Siemiradzki w ocenie rosyjskiej krytyki artystycznej; Ewa Skotniczna, Twórczość Henryka Siemiradzkiego w świetle badań do dziejów rynku sztuki w Polsce; AKADEMIZM: Magdalena Tarnowska, Zagraniczne stypendium Rafała Hadziewicza (1803–1886) w latach 1829–1832 w rysunkach ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie; Людмила Маркина, Художники Царства Польского на страницах альбома П. И. Кривцова; Agnieszka Świętosławska, Pod skrzydłami Akademii. Wileńscy malarze w Petersburgu w okresie międzypowstaniowym; Эдварда Шмите, Юлиус Деринг: проездом в Познани; Елена Ю. Хлопина, С. К. Зарянко – эталон салонного искусства или чистый живописец?;Татьяна Л. Карпова, Феноменология моря в творчестве Айвазовского; Caroline Kaiser, Jan Matejko at the World Exposition 1873 Vienna; Maria Nitka, Polacy na Pierwszej Międzynarodowej Wystawie Sztuk Pięknych w Rzymie w 1883 roku. „Scuola romana” po zjednoczeniu Włoch; Татьяна В. Юденкова, Образ Христа в творчестве И. Н. Крамского: от иконы к картине; Елена В. Нестерова, Позднеакадемическая живопись в России. Исторический жанр: тенденции, направления, имена; Нина Казаринова, «Очарованные Римом». Русские итальянцы - художники А. А. и П. А. Сведомские; Marcin Goch, Recepcja „rzymskich” obrazów Wilhelma Kotarbińskiego na polskim rynku aukcyjnym; Ирина Богословская, Малоизвестные страницы жизни и творчества С. Бакаловича  по материалам российской и польской прессы; Maria A. Górenowicz, Akademickie prace Jana Ciąglińskiego (1858-1913); Dariusz Kacprzak, Malarstwo rosyjskie srebrnego wieku w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi; RECENZJE: Maria Poprzęcka, Recenzja książki Marii Nitki Twórczość malarzy polskich w papieskim Rzymie w XIX wieku, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa–Toruń 2014; Lechosław Lameńsk, Recenzja książki Agnieszki Świętosławskiej Obrazy codzienności . Polskie malarstwo rodzajowe pierwszej połowy XIX wieku, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako,  Warszawa–Toruń 2015.

 Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House,  Warszawa – Toruń 2016; ISSN 2353-5709  (429 s.)

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 24
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 25
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 26
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE T. 2A
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 2B
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 4
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 5A
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 5B
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY Nr 11
więcej
TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA / TECHNOLOGY – ART – CONSERVATION T. 1
więcej
TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA / TECHNOLOGY – ART – CONSERVATION T. 2
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. V
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 3 (66)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 4 (67)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 5 (68)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 6 (69)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.